Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas

No 9. līdz 12. augustam norisināsies 4. Starptautiskā Kultūras žurnālistikas vasaras skola, ko ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu rīko Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Latvijas Kultūras akadēmija (LKA). Šogad pasākums veltīts nacionālā kultūras mantojuma un Latvijas simtgades pasākumu atspoguļojumam medijos, kur līdzās lekcijām un diskusijām trīs darba grupās – rakstīšanas, radio un satura veidošanas – būs iespēja iemēģināt savus spēkus un uzlabot prasmes arī praktiski.

zurnalistu_vasaras_skola-lead.jpg

Kultūras žurnālisti šogad aicināti uz vairākām darbnīcām, kas veltītas īpašām tēmām, piemēram, medijpratībai, kultūras tēmai reģionālajos medijos u. c. Skolas pasniedzēju vidū – pārstāvji no Latvijas (LKA, RSU), kā arī Lietuvas, Somijas un Zviedrijas augstskolām, Kultūras ministrijas (KM) darbinieki un mediju praktiķi. Vasaras skolā aicināti piedalīties žurnālisti, studenti, kā arī skolu absolventi un citi, kas interesējas par kultūru, medijiem un vēlas pilnveidot savas prasmes kultūras žurnālistikā, rakstīšanā un audio sižetu veidošanā.

Nacionālo svētku kontekstā tieši kultūras žurnālistikai izvirzīti svarīgi uzdevumi, kultūras dzīves atspoguļojumā un analīzē veidojot valsts, sabiedrības un vērtību pārskatu. Lai mediji varētu atbildīgi un atbilstoši izpildīt šos uzdevumus, nepieciešams aktualizēt vairākus svarīgus jautājumus, piemēram, kā kultūras mediji veic savas funkcijas nacionālā kultūras mantojuma kopšanas, saglabāšanas un attīstīšanas laukā, ar kādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar valsts simtgadi, sastopas kultūras mediji un mediju kultūras nodaļas un kā tos pārvarēt, kādas vērtības varam definēt kultūras un profesionālajā kontekstā u. c.? Šī gada kultūras žurnālistikas skola nodarbosies ar minētajiem jautājumiem Latvijas, Baltijas un Somijas valstu simtgades pasākumu perspektīvā. Tā kā Latvijā svētku programma ir veidota kā procesu un pasākumu kopums laika periodam no 2017. līdz 2021. gadam, jau pašlaik Latvijas mediji veic šo pasākumu komunikāciju, kas ļaus veidot aktīvu sadarbību starp medijiem un vasaras skolas audzēkņiem interesējošajā tematikā.

Šā gada vasaras skolas novitāte ir sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju un kultūras medijiem. Tradicionāli būs trīs atsevišķas darba grupas, kurās skolas audzēkņi darbosies praktiski (rakstīšanas grupa pie Ilvas Skultes un Dites Liepas, radio grupa pie Anetes Enikovas, kā arī satura kvalitātes grupa pie Māritas Jākolas un Ērika Eliasona), kā arī rīta un vakara publiskās lekcijas un diskusijas par nacionāla mantojuma un simtgades komunikāciju un uztveri, kur aicināta piedalīties plaša interesentu auditorija. Bez tam šogad programmā ir četras tematiskas darbnīcas, kuru centrā konkrēti smaguma punkti – simtgades pasākumu komplekss un tā komunikācijas problēmas (vada KM pārstāve Aija Tūna), medijpratība (vada KM pārstāve Klinta Ločmele), sabiedrība un vērtības (vada RSU profesors Sergejs Kruks) un kultūras mediju darba specifika reģionos (vada RSU asociētā profesore Ilva Skulte).