Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2005 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Zobārstniecības fakultāte, Zobu protezēšanas katedra

1997 - 2005

docents

RSU Zobu protezēšanas katedra

Izglītība

1972 - 1977

Ārsts- stomatologs

Rīgas Medicīnas institūts

promocijas darba nosaukums:

Augšžokļa izņemamo zobu protēžu metāliskās bāzes dizaina īpatnības

Promocijas darbs aizstāvēts 1983.g. 14. jūnijā (Maskava)

Darba vadītājs: profesors Gunārs Pakalns

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2015. oktobris 4. Resertifikācija zobu protēzista specialitātē, sertifikāts Nr. A-21676.

2015.janvāris „Assesment of the Clinical Competence" Riga Stradiņš University, Riga.

2014.augusts Association for Dental Education in Europe „Emergin new Approaches to Dental Education" Riga Stradiņš University, Riga.

2014.jūnijs Konference „Zobārstniecības izglītība, zinātne un prakse neatkarīgajā Latvijā (1994-2014)" RSU Stomatoloģijas institūts, Rīga.

2014.aprīlis International Scientific Conference on Prophylaxis and Quality of Human Life, Riga 1st Medical College, Riga

2014.marts Pēcdiploma apmācības kursi „Onkoloģija+HIV", (Rīga).

2013.decembris UAB "MED GRUPE" Kā nodrošināt panākumus klīniskajā praksē:kompleksi ārstēšanas soļi, Nr.TIP 2013/12-30, Rīga.

2013.novembris BEGO Prosthetic Solution on Dental Implants, Riga, Latvia.

2013.novembris BEGO Semados implanti-50, TIP2013/11-55, (Rīga).

2013.novembris International Conference for dentists „Perfection in Dentistry. World Leaders Aims and Achievements." Quintessence Baltic, (Kaunas, Lithuania).

2013.aprīlis LZA noteiktās akadēmiskās lekcijas. TIP2013/04-19, (Rīga).

2013. aprīlis LZA sēde. Bērnu zobārstniecības aktualitātes. (Rīga).

2013. marts LZA noteiktās akadēmiskās lekcijas. TIP2013/02-65. (Rīga).

2012 .novembris LZA noteiktā lekcija; kvalifikācijas kursi terapeitiskajā stomatoloģijā. (Rīga).

2012. novembris 4. Resertifikācija zobārstniecības specialitātē, sertifikāts Nr. A-21435.

2012. maijs BEGO academia dental: Modern Technologies at Master Level. Riga in Kooperation mit Dentoflex Schumann (Riga).

2012. marts Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā, reģ.nr. 2012/0873, Rīgas Stradiņa universitāte (Rīga).

2011.decembris Seminar „Kronen-und bruckentechnik auf BEGO Semados Implantaten" (Riga).

2011. oktobris RSU Stomatoloģijas institūts, G.Kobs lekcijas un praktiskie darbi okluzoloģijā (Rīga).

2011. aprīlis Took part at the seminar-practical work: „IPS e,max-an ideal system for full-ceramic restorations. Its functionaliry and peculiarity." ICDE-International Center for Dental Education (Riga).

2010. oktobris 3. Resertifikācija zobu protēzista specialitātē, sertifikāts Nr. A-21676.

2010. maijs Seminar "Partial Denture. Process, materials and apparatus from the firm BEGO" (Riga).

2010. aprīlis RSU tālākizglītība: Medicīnas informācijas meklēšanas apgūšana uz pierādījumiem balstītos resursos (Rīga).

2010. aprīlis RSU tālākizglītība: Informācijas meklēšanas apgūšana pasaules medicīnas citējamo žurnālu datu bāzē (Rīga).

2010. aprīlis RSU tālākizglītība: Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos (Rīga).

2009. novembris Attended 6 hours course „Outline Multidisciplinary Treatment" Riga-Latvia

2009. novembris ANKYLOS/ Prosthetics Components Regulax C/X – course Riga

2009. novembris Funkcionāli optimizētā zobu protēžu izgatavošana elektroniskās reģistrēšanas sistēmas ARCUSdigma un PROTAR artikulatora sistēmas palīdzību, (LMA SI ; KAVO) Rīga

2009. maijs Seminārs „E-apmācība- Rīgas Stradiņa universitātē" (Rīga).

2009. janvāris Seminārs „Kerr- dentālās tehnoloģijas" (Rīga).

2008. novembris 3rd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Vilnius, Lithuania).

2008. novembris Seminārs BEGO Vortrage fur: Kronen – und Bruckentechnik auf Implantaten (Rīga).

2008. novembris Seminārs „Protezēšana uz BEGO Semados implantiem." (Rīga).

2008. maijs Seminārs „Saskarsmes psiholoģija sekmīgai mūžizglītības īstenošanai" (Rīga).

2008. aprīlis Vadības Sistēmu un Mārketinga Pētījumu Aģentūra: seminārs „Pārmaiņu vadība". (Rīga).

2008. janvāris 3. Resertifikācija zobārstniecības specialitātē, sertifikāts Nr. A-21435.

2007. novembris 2nd Baltic Scientific Conference of Dentistry (Riga).

2007. novembris SIA „AuraBalt"pre-congress course: Preparation of the petients with periodontal diseases for implantation. Plastic surgery in the periodontology: expectation and possibilities (Riga).

2007. novembris DENTSPLY Friadent pre-congress course: „Implantalogy Unlimited: Advancess of Curent Treatment Concepts" (Riga).

2007. oktobris Dentoflex Schumann Bezmetāla keramikas restaurācijas. Klīniskie aspekti (Rīga).

2007.g. jūnijs The Alpha-Bio internqational Center for Dental Education Research & development Institute. On Osteintegration Implants Modality for Oral and Maxillofacial rehabilitation and satisfactorily Completed Examination in Oral Implantology (Tel Aviv, Izrael).

2007.g. maijs Bego/Semados implanti (Rīga).

2007.g. janvāris Dental Education course „Structure and implementation of Obljective structured clinical examination (Riga).

2007.g. februāris Attendance the Orofacial Pain Course (Riga).

2006. g. jūnijs ARK zobārstniecības kvalifikācijas celšanas kursi -Biohorizons zobu implantātu kursi (Rīga).

2006. maijs VI Baltic Workship on osseointegrated dental implants (Riga).

2005.g. novembris 2. Resertifikācija zobu protēzista specialitātē, sertifikāts Nr. A-21676.

2005.g.jūnijs FirmasVITA (Vācija) jaunākās inovācijas keramikā. Kombinētās protēzes plānošana un konstruēšana (Rīgā).

2004. gada

septembris- novembris Tālākizglītības kurss pedagoģijā, psiholoģijā (Rīgā).

2004.g. janvāris Firmas INTERDENT (Slovēnija) un LZTA (Latvija) seminārs par materiālmācības jautājumiem zobārstniecībā un zobu tehnikā (Rīgā).

2004.g. janvāris Firmas BEGO (Vācija) teorētiskās un praktiskās apmācības kurss SEMADOS sistēmas implanti (Rīgā).

2003.g. septembris Teorētisks un praktisks apmācības kurss "Valplast tehnoloģijas" Budapešta (Ungārija).

2003.g. jūlijs Valplast /ASV : Elastīgās parciālās protēzes (Rīgā).

2003.g. maijs Firmu BEGO, Hager & Werken, Heraeus Kulzer (Vācija), Valplast (ASV) studiju programma Rīgā.

2003.g. marts Firmas VIVADENT (Vācija) studiju programma Rīgā.

2003.g. janvāris-maijs SO Krīzes centra "Skalbes" (Rīga) semināri "Komunikācija ar pacientu", "Saskarsmes psiholoģija".

2003.g. janvāris 2. Resertifikācija zobārstniecības specialitātē, sertifikāts Nr. A-21435.

2003.g. janvāris Firmas DEGUSSA DENTAL (Vācija) studiju programma implantoloģijā (Rīgā).

2002.g. septembris Firmas GC GRADIA (Japāna) apmācības seminārs Rīgā.

2002.g. jūlijs Firmas BEGO (Vācija) studiju programmas MK1 – atačmenti un to kombinācija ar BEGO- Semados implantiem (Rīgā).

2001.g. augusts AML/RSU SI seminārs par kardiopulmonālās reanimācijas jautājumiem Rīgā.

2001.g. jūlijs Firmas BEGO (Vācija) studiju programma Rīgā.

2001.g. maijs Gentas Universitātes (Beļģija) studiju programma Rīgā.

2000.g. novembris Kvalificēta zobu protēzista kvalifikācijas kategorija, sertifikāts Nr. 21676.

2000.g. oktobris Firmas BEGO (Vācija) teorētiskās un praktiskās apmācības kurss SEMADOS sistēmas implanti (Rīgā).

1999.g. oktobris-novembris TEMPUS-PhareJEP12538-97 projekta apmācības cikls Karlsruhe (Vācijā).

1999.g. jūnijs-jūlijs Kultūras un izglītības centra "Mirte" atestāts Nr. 1263 par vācu valodas kursa apguvi.

1999.g. aprīlis Kvalifikācijas celšana starptautiskajā zobārstniecības apmācības centrā Vācijā Ellvangenā ( zobu protezēšanas un materiālmācības jautājumi).

1998.g. janvārī 1. resertifikācija zobārstniecības specialitātē, sertifikāts Nr. 21435.

1997.g. jūnijs Firmas SCHULER DENTAL (Vācija) praktiskās apmācības kurss CEKA atačmentu sistēmā Rīgā.

1997.g. jūnijs VITA VMK 95 metālkeramikas pamatkurss Bad Sackingen (Vācijā).

1997.g. aprīlis Firmas DENTOFLEX SCHUMAN DENTAL – DEPOT (Rīga) seminārs par izņemamajiem zobu protezēšanas jautājumiem.

Pētniecības darbības virzieni

zobārstniecība / zobu protezēšana

Izstrādātās studiju programmas

Zobu funkcionālā anatomija ZF 1. studiju gads

Preklīnika zobu protezēšanā ZF 2. un 3. studiju gads

Vadītās studiju programmas

Zobu funkcionālā anatomija ZF 1. studiju gads

Preklīnika zobu protezēšanā ZF 2. un 3. studiju gads

Izstrādātie studiju kursi

Zobu pro​​tezēšana

Vadītie studiju kursi

Zobu funkcionālā anatomija

Docētie studiju kursi

Preklīnika zobu protezēšanā

Zobu funkcionālā anatomija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

promocijas darbi: 3


recenzētie:


​​kvalifikācijas darbi: 6

Projekti

2005.-2008. gads IZM projekts: Zinātniskās darbības attīstība augstākās mācību iestādēs. Nr. RSU-ZP 07-0/11, Mutes veselības rādītāju izvērtēšana novecošanās procesā.

2007.g. februāris-

2008.g. aprīlis Līdzdalība ESF projektā „Rīgas 1. medicīnas koledžas zobu tehniķu profesionālās izglītības programmas audzēkņu kvalifikācijas prakses zobu tehnisko laboratoriju uzņēmumos". Līguma Nr 2007/0055/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0088/0148.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

No 2007. gada Latvijas Zobārstu asociācijas sertifikācijas un resertifikācijas komisijas loceklis (LZA protokols Nr.7 25.05.2007.)

No 2009. gada

līdz šim laikam Latvijas Zobu tehniķu biedrības Sertifikācijas komisijas eksperts (LZTB sēdes protokols Nr.1/ 13.03.2009);

No 2007.gada

līdz šim laikam Ievēlēts par profesionālās biedrības "Latvijas Zobārstu asociācija" Sertifikācijas un resertifikācijas komisijas locekli (LZA protokols Nr.7 25.05.2007.);

No 2005. gada

līdz 2014. gadam Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas fakultātes Domes loceklis;

No 2005. gada līdz

šim laikam Žurnāla "Zobārstniecības raksti" redkolēģijas loceklis;

No 1993.g. Latvijas Zobārstu asociācijas biedrs​

Apbalvojumi un atzinības

1.Rīgas 1. Medicīnas koledžas Atzinības raksts par ieguldījumu koledžas zobārstniecības nozares attīstībā, par kvalitatīvu un radošu darbu jauno speciālistu sagatavošanā, Rīgā 2014.g.septembrī.

2.Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadīgu ieguldījumu RSU Stomatoloģijas fakultātes un tās Zobu protezēšanas katedras attīstībā, apmācot jaunos stomatoloģijas speciālistus, kā arī par ieguldījumu RSU kā cilvēkzinātņu univesitātes veidošanā starptautiskā mērogā, Rīgā 2014.g. jūlijā.

3.Rīgas Stradiņa universitātes rektora atzinība par darba kvalitāti 2013.gadā, Rīgā 2014.g.23.aprīlī.

4.Rīgas Stradiņa universitātes rektora Pateicības raksts 2013.gada 21.novembrī.

5.Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Pateicības raksts par ieguldījumu Zobu tehniķa izglītības programmas attīstībā 2012. gadā.

6.Rīgas Stradiņa universitātes rektora Pateicības raksts 2011. gada 21. decembrī;

7. LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts 2007. gada 16. novembrī;

8. Rīgas Stradiņa universitātes rektora Atzinība par veiksmīgu studiju programmu modernizāciju, adaptāciju ES vadlīniju nosacījumiem (2007. oktobrī);

9. Rīgas Stradiņa universitātes rektora Atzinība par aktīvu darbu, izstrādājot jaunas un pilnveidojot esošās studiju programmas, kā arī izstrādājot RSU studiju reglamentējošos dokumentus (2007.g. jūnijā);

10. Rīgas 1. medicīnas koledžas Pateicības raksts par personīgo ieguldījumu un godprātīgo attieksmi Rīgas 1. medicīnas koledžas darbā (2006. decembrī);

11. Apbalvots ar Rīgas 1. medicīnas skolas 100-gades piemiņas sudraba medaļu (2002.g. novembrī);

12. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas "Atzinības Raksts" (2002.g. novembrī);

13. Latvijas zobu tehniķu asociācijas "Goda zīme" (sertifikāts Nr. 24., 2000.g.);

14. Otrā Latvijas Zobārstniecības kongresa atzinības raksts (2000.g.oktobris );

15. Pirmā Zobārstniecības kongresa atzinības raksts (1998.g. oktobris).

Publikācijas

Raksti​​

Artjomenko V., Vidzis A., Zigurs G. Connection of functional quality of partial removable dentures and the degree of patients' phonetic adaptation// Baltic Dental and Maxillofacial Journal Stomatologija 2015; 17 (4): 118-123

Artjomenko V., Vidzis A., Broka K. Peculiarities of Phonetic Adaptation of Patients after Oral Rehabilitation with Conventional Removable Dentures (Evidence-based Literature Review)// RSU Collection of Scientific Papers 2015 ,Riga, 2016. 67-77.

Artjomenko V., Vidžis A. Connection of the functional quality of removable denture and patients speech adaption// Riga Stradiņš university International students conference „Health and social sciences 2015", Riga, 2015 406-407.

Blūma, Elīna. Periodonta audu reakcija pēc zobu protezēšanas ar fiksētajām zobu protēzēm / E.Blūma, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2014), 7.-9.lpp.

Vidžis, Aldis. Izņemamās parciālās zobu protēzes dizaina plānošana - protēzes kvalitātes kritērijs / A.Vidžis, E.Blūma, V.Avkštols // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2014), 6.-7.lpp.

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / A.Vidžis, I.Kalniņš, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 137.-144.lpp.

The influence of the design of removable dentures on patient's voice quality / K.Broka, A.Vidzis, J.Sokolovs (sen.), J.Grigorjevs, G.Zigurs // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.1 (2013, March), p.20-25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Artjomenko, Viktorija. The assessment of speech quality and intellibility after replacement of lost teeth with removable dentures : review of literature / V.Artjomenko, A.Vidzis, K.Broka // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.72-77.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāti ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 159.-166.lpp.

Broka, Kristīne. Spektrogrammas analīzes metode izņemamo zobu protēžu fonētiskās kvalitātes izvērtēšanai / K.Broka, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2012), 8.-9.lpp.

Quantity and quality analysis of dental prosthodontics among retirement age residents from nursing homes in different regions of Latvia and retirement age patients from dental clinic in Riga / A.Vidzis, I.Cema, A.Brinkmane, I.Krasta, K.Broka // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, N 1 (2012, Mar.), p.23-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Brinkmane, Anda. Tabu tēma - halitoze / A.Brinkmane, A.Bitnere, A.Vidžis // Doctus. - Nr.6 (2011, jūn.), 19.-22.lpp.

Evaluation of oral health status of retirement-age population in Latvia / A.Vidzis, I.Cema, I.Krasta, A.Brinkmane, I.Kalnins // Stomatologija. - Vol.13, N 2 (2011, June), p.68-72. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of oral therapeuthical and surgical treatment needs among retirement age population in different coutries / I.Krasta, A.Vidzis, A.Brinkmane, I.Cema // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.139-143.

Mutes veselības stāvokļa izvērtējums Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane, K.Broka // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 452.-459.lpp.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāte un to ietekmējošie faktori / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2010), 18.-19.lpp.

Broka, Kristīne. Skaņas, balss veidošanās mehānisms, faktori, kas to ietekmē / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 39.-40.lpp.

Stomatoloģiskā statusa izvērtējums Kurzemes novada sociālās aprūpes centru klientiem / A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Krasta, E.Senakola, Dz.Rudīte Ozoliņa // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 490.-497.lpp.

Tēzes​​

Ekstraorālo un intraorālo protezējamā lauka anatomisko rādītāju pielietojums izņemamo zobu protēžu dizaina veidošanā, to saikne ar fonētiskās adaptācijas īpatnībām / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, E.Blūma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 231.lpp.

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, G.Žīgurs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 230.lpp.

Zobu mākslīgo apvalka kroņu kvalitātes ietekme uz periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis, I.Kalniņš, V.Artjomenko // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 232.lpp.

Artjomenko, Viktorija. Connection of the functional quality of removable dentures and patients speech adaptation / V.Artjomenko ; scientific research supervisor: A.Vidzis // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.406-407.

Artjomenko, Viktorija. Fonētiskās adaptācijas īpatnības pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm Latvijā / V.Artjomenko, A.Vidžis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 312.lpp.

Blūma, Elīna. Zobu protēžu estētisko risinājumu saistība ar periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 315.lpp.

Articulators, their application in dental technical practice / I.Bunga, A.Vidžis, E.Rāciņa, L.Laurinoviča // Tallinn Health Care College International Week "Innovation and research 2014" (Tallinn, Estonia, May 12-16, 2014) : Book of Abstracts. - Tallinn, 2014. - P.8.

Fonēmas /s/ akustisko īpašību analīze pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm saistībā ar to funkcionālo vērtību / K.Broka, A.Vidžis, J.Sokolovs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 341.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Izņemamo zobu protēžu kvalitātes saistība ar pacientu runas kvalitāti / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 318.lpp.

Runas kvalitātes izvērtējums pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 319.lpp.

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / K.Broka, J.Grigorjevs, A.Vidžis, J.Sokolovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 357.lpp.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāti ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 70.lpp.

Broka, Kristīne. Factors that affect resonance and voice quality / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidzis // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.90.

Bunga, Inese. An overview of dental implant-supported dentures : [abstract] / I.Bunga, M.Zagars, A.Vidzis // The Tallinn Health Care College International Week Conference "Research and Quality" (Tallinn, Estonia, May 16-20, 2011). - Tallinn, 2011. - P.17.

Krasta, Ingrīda. Mutes veselības rādītāju salīdzinošs izvērtējums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 43.lpp.

Krasta, Ingrīda. Stomatoloģiskā statusa novērtējums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 52.lpp.

Zobu protezēšanas apjoma rādītāji Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Krasta, K.Broka // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 44.lpp.

Comparison of dental health indicators among institutionalized and non-institutionalized elderly people over 60 years in Latvia / I.Krasta, A.Vidzis, A.Brinkmane, E.Senakola // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.54-55.

Mutes dobuma veselības stāvokļa salīdzinošs izvērtējums Zemgales un Kurzemes sociālās aprūpes centru klientiem un atbilstošās vecuma grupas Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma / I.Krasta, A.Brinkmane, A.Vidžis, E.Senakola ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 49.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ingrīda Čēma
Katedras vadītāja, Docētāja
Una Soboļeva
Katedras vadītāja, Docētāja
Andris Ābeltiņš
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gundega Jākobsone
Katedras vadītāja, Docētāja
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ilona Viduskalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Bāgante
Docētāja, Vecākā speciāliste mācību darbā