Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

Farmācijas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

2017 - pašlaik

Mācību procesa organizators

Farmācijas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

2015 - pašlaik

Klīniskais farmaceits

Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīcā

2015 - 2018

Asistenta p.i.

Farmācijas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

2014 - 2015

Aptiekas vadītāja vietnieks

Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca (RAKUS), stacionārs "Biķiernieki"

2012 - 2014

Pharmacist

SIA "Euroaptieka"

2011 - 2012

Laborants

Latvijas Biomedicīnas un biotehnoloģijas studiju centrs

Piedalīšanas molekulāras bioloģijas projektos apakšnozarē "Cilvēka ģenētika"​​

Izglītība

2007 - 2012

Farmaceita grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - 2015

Veselības ziņatņu maģistrs klīniskajā farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte

Maģistra darba tēma: Sedācija un pretsāpju terapija pacientiem ar akūto pankreatītu, kas tika hospitalizēti Rīgas Austrumu slimnīcas un Tartu slimnīcas intensīvas aprūpes vienībās (IAV). Darba vadītāji: Larisa Umnova, MD, PhD, Rīga Stradiņa Universitāte un Jana Lass, Ms klīniskājā farmācija, PhD, Tartu Univeristāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. gada 16.oktobrī – SPSS programmas izmantošana medicīnisko datu statistiskā apstrādē (8 izglītības stundas). Reģistrācijas Nr. 2012/3242.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Klīniskā farmācija

Zāļu lietošanas drošums

Zāļu blakusparādības

 

Docētie studiju kursi

Klīniskā farmakoloģija

 

Reimatoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)​

 

 

Gastroenteroloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)​

 

 

Endokrinoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)​

 

Kardioloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)

Nefroloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)

 

Pulmonoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)

 

Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe

Apbalvojumi un atzinības

 

2014. gads: Gada maģistrants Rīgas Stardiņa Universitātē​

 

Publications

 

Raksti​​

 

Aitullina, Aleksandra. Nevēlamu opioīdu blakņu uzraudzība / A.Aitullina // Materia Medica. - Nr.9 (2017), 23.-25.lpp.

Aitullina, Aleksandra. Protonu sūkņu inhibitori : racionāla un neracionāla lietošana / A.Aitullina, I.Kikuste // Doctus. - Nr.9 (2017, sept.), 11.-14.lpp.

Aitullina, Aleksandra. Zāļu un uztura mijiedarbība. Daži aktuāli jautājumi par klīniskajām konsekvencēm / A.Aitullina, L.Meija // Doctus. - Nr.8 (2017, aug.), 33.-37.lpp.

Aitullina, Aleksandra. Zāļu ievadīšana caur barošanas zondi / A.Aitullina // Materia Medica. - Nr.1 (2016), 33.-35.lpp.

Aitullina, Aleksandra. Pacientu drošība : pēkšņa medikamentu lietošanas pārtraukšana var būt bīstama! / A.Aitullina // Materia Medica. - Nr.11 (2015), 28.-29.lpp.

 

Aitullina, Aleksandra, Angelika Krūmiņa, Vinita Cauce, and Santa Purviņa. 2018. “Colistin Use Patterns and Toxicity in Critically Ill Patients in Pauls Stradiņš Clinical University Hospital.” Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 72 (4): 201–6. doi:10.2478/prolas-2018-0024.

 

Point mutations associated with Leber hereditary optic neuropathy in a Latvian population [Elektroniskais resurss] / R.Ranka, G.Laganovska, A.Aitullina ...[et al.] // Molecular Vision [Elektroniskais resurss]. - Vol.19, (2013, Nov.), p.2343-2351. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3850976/

Urtāne, Inga. Clopidogrel and the possibility of drug-drug interaction in primary health care / I.Urtane, A.Aitullina, K.Pukite // Journal of Young Pharmacists. - Vol.5, No.1 (2013, Mar.), p.18-21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

 

Colistin concomitant use with other potential nephrotoxic drugs in intensive care units / A.Aitullina, A.Krūmiņa, S.Purviņa // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 193.lpp.

 

Vankomicīna pirmreizējā terapeitiskā zāļu monitoringa prakse intensīvās terapijas nodaļā / I.Mauliņa, E.Strīķe, A.Aitullina, R.Erts // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 196.lpp.

 

Minimal inhibitory concentration of colistin for treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter baumanii infection in intensive care units/ Aitullina A., Purvina S., Kustovs D., Krumina A.// IV Latvijas zinātnieku pasaules kongress. 2018. gada 19. jūnijā

 

Aitullina, Aleksandra. Colistin use in critically ill patients with different renal functional state [Elektroniskais resurss] / A.Aitullina, A.Krumina, S.Purvina // 46th European Symposium on Clinical Pharmacy (Heidelberg, Germany, Oct.9-11, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Heidelberg, 2017. - Abstract No.PTO16. - Resurss aprakstīts 2017.g. 7.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.escpweb.org/sites/escp/files/page_document/ESCP_…

Aitullina, Aleksandra. Colistin use patterns in critically ill patients in Pauls Stradins Clinical University Hospital / A.Aitullina, A.Krumina, S.Purvina // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 9.lpp.

Pedžeta kaulu slimība – osteitis deformans [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Ražuka-Ebela, S.Šteina, S.Sauša, A.Aitullina // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

DNA polymerase gamma polymorphisms in a healthy population / J.Kimsis, A.Aitullina, R.Ranka ...[et al.] // The FEBS Journal. - Vol.282, Suppl.1 (2015, July), p.364-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

POLG gēna polimorfismu izpēte saistībā ar novecošanos un mitohondriālās DNS heteroplazmiju / J.Margevičus, A.Aitullina, R.Ranka ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 34.lpp.

Use of analgesics in patients with acute pancreatitis at the intensive care units / A.Aitullina, L.Umnova, K.Tamme, J.Lass // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, Suppl.1 (2015, June), p.20-21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Use of sedatives in patients with acute pancreatitis in intensive care units / A.Aitullina, L.Umnova, K.Tamme, J.Lass // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.267-268. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prevalence of drug-drug interaction in the primary health care during clopidogrel therapy [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Urtane, K.Pukite, A.Aitullina, A.S.Stokmane // 81st European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - Abstr. No.852. - Resurss aprakstīts 2014.g. 20.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/PDF/852.pdf

Protonu sūkņa inhibitoru ietekme uz klopidogrela hiporesponsivitāti pacientiem pēc ar zālēm pārklāta stenta implantācijas / I.Urtāne, G.Latkovskis, A.Aitullina ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 95.lpp.

With leber hereditary optic neuropathy associated common and rare point mutations in Latvian population : [abstract] / G.Laganovska, A.Aitullina, K.Baumane ...[et al.] // XIV Forum Ophthalmologicum Balticum (Tallinn, Estonia, Aug.23-24, 2013). - Tallinn, 2013. - P.85. - T.p. krāj. "19th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE)" (Copenhagen, Denmark, June 8-11, 2013) : Abstract Book. - Copenhagen, 2013. - P.118.

Aitullina, Aleksandra. CYP3A4 inhibitoru ietekme uz klopidogrela terapiju / A.Aitullina, I.Urtāne, A.S.Štokmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 125.lpp.

Vadītie studiju kursi

Slimnīcas klīniskā farmācija

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Agnese Brangule
Vadošā pētniece
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Sīle
Docētāja
Inga Urtāne
Katedras vadītāja, Docētāja