Skip to main content

Darba pieredze

2000 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra

1992 - 2009

Docents

RSU Patoloģiskās fizioloģijas katedra

Izglītība

2000 - pašlaik

Docents. RSU Patoloģijas katedra

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 2009

Docents. Patoloģiskās fizioloģijas katedra

Rīgas Stradiņa universitāte

1966 - 1974

Ārsta diploms

RMI Ārstniecības fakultāte

1994 - 1997

Rezidentūra psihoterapijas specialitātē

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Patoģiskā fizioloģija

Patoloģija

Patoloģiskā fizioloģija

Docētie studiju kursi

Klīniskā patoloģiskā fizioloģija

Patoģiskā fizioloģija

Patoloģija

Patoloģija un veselības kontroles pamati

Patoloģiskā fizioloģija

Publikācijas

Raksti​​

Insufficient assessment of sexual dysfunction : a problem in gynecological practice / I.Briedite, G.Ancane, A.Ancans, R.Erts // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.7 (2013), p.315-320. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oxidative stress parameters in posttraumatic stress disorder risk group patients / V.Voicehovskis, G.Ancane, J.Voicehovska, A.Skesters, A.Ancans, A.Silova, T.Ivascenko, L.Umnova ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.66, Nr.6 (2012), 242.-250.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Citokīnu, sāpju izpausmes un emocionālo un fizisko traucējumu mijiedarbība hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientiem = Relationship between cytokines, pain expression, emotional and physical disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, P.Tretjakovs, A.Ancāns // Medicīna. - (2010), [146.]-155.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Jubase, Dace. Pacientu ar somatoformajiem traucējumiem ārstēšanas iespējas [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Jubase, G.Ancāne, A.Ancāns // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=96

Psihiskās veselības kritēriji / G.Ancāne, A.Utināns, D.Šmite, A.Ancāns, D.Jubase // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 113.lpp.

Posttraumatiskā stresa sindroma bāzes līmeņa noteikšana starptautisko operāciju kontingenta Latvijas dalībniekiem / G.Ancāne, A.Ancāns, L.Meistere, I.Ostrovska, J.Siņicka, A.Šķesters, V.Švarcs, A.Utināns, A.Užāns, M.Vasiļevska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 76.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Dekāna p. i., Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Docētāja, Direktora p.i.
Rektors, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja, Senāta priekšsēdētāja vietniece
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs