Pārlekt uz galveno saturu

Andris Saulītis ieguvis maģistra grādu antropoloģijā Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī Jaunas skolas universitātē (The New School) ASV, savukārt doktora grādu socioloģijā aizstāvējis Eiropas Universitātes institūtā (Itālija) ar disertāciju Vai virzītāji spēj pavirzīt parādnieku? Četri lauka eksperimenti ar maksājuma atgādinājumiem. Savā zinātniskajā darbībā Saulītis apvieno kvalitatīvo un kvantitatīvo datu pētniecību un īpaši pievēršas eksperimentālajām izpētes metodēm, lai izzinātu indivīdu un mājsaimniecību finanšu uzvedību, kā arī izprastu sociālā konteksta un kognitīvo mehānismu nozīmi un ietekmi uz indivīdiem un ekonomiku kopumā.

Studiju kursi

Es pasniedzu tikai maģistra un doktora līmeņa studiju kursus.

2021 Rudens        Patēriņa antropoloģija (Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programma)
2021 Pavasaris    (Ne)Redzamās prakses: aktuālās norises ekonomikā (Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programma)
2020 Rudens        Mūsdienu sabiedrības tendences un problēmas (Veselības komunikācijas maģistra studiju programma)
2020 Rudens        Patēriņa antropoloģija (Sociļaās antropoloģijas maģistra studiju programma)
2019 Pavasaris    Antropoloģijas izpētes metdoes (Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programma)

Zinātniskie projekti RSU

Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)

2018 –  2020
Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta RELATE.LV galvenais mērķis ir iegūt unikāli detalizētu empīriski pamatotu izpratni par mijiedarbību starp biosociālo saikni (radniecību) un valsts īstenošanas praksēm. Šajā projektā koncentrējos uz ekonomikas mijiedarbību ar Latvijas mājsaimniecību radniecību, kā arī dzimtu stratēģijām ekonomisko krīžu laikā, izmantojot privātpersonu maksātnespējas procesu kā gadījuma piemēru.
Projekta mājaslapa: https://www.rsu.lv/projekts/valsts-istenosana-un-biosociala…

Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs (INFORM)

2018–2019
Projekta mērķis ir izpētīt Rietumbalkānu valstīs ikdienas līmeņa interakciju starp formālām, ES integrācijas procesos veidotajām institūcijām, un neformālajām, jau pastāvošajām institūcijām. Tas ļaus noskaidrot šo institūciju lomu, ietekmi, kas savukārt ir pamats, lai izstrādātu un piedāvātu rīcībpolitikas veidotājiem rīkus, kas palīdz tuvināt formālās un neformālās institūcijas. Projekta ietvaros analizēju kvantiatīvos datus, lai gūtu ieskatus ēnu ekonomikā un indivīdu rīcībā.
Projekta mājaslapa: https://www.rsu.lv/projekts/formalo-un-neformalo-institucij…

Vientuļo tēvu sociālā situācija Latvijā

2017
Projekta ietvaros detalizēti izpētīta nerezidējošo vecāku iesaistīšanās un piedalīšanās bērnu audzināšanā pēc vecāku šķiršanās gan aptaujājot vientuļos tēvus, gan arī izpētot tiesu praksi. Pētījuma ietvaros veicu kvantitatīvu tiesu spriedumu analīzi saskarsmes strīdu lietās, lai konstatētu dienu un stundu skaitu, kuru tiesas piešķir nerezidējošajiem vecākiem.
Projekta rezultāti: https://tevi.lv/lv/tetis-uz-13-procentiem/

Zinātniskās publikācijas

  • Saulītis A., Mieriņa I. 2019. Latvian Emigrants in the United States: Different Waves, Different Identities?. In: Kaša R., Mieriņa I. (eds). The Emigrant Communities of Latvia. IMISCOE Research Series. Springer, Cham., pp. 203-229.
  • Saulītis, A. 2016. Saulītis, A. Komunikatīvā Atmiņa, Vēsturiskā Iztēle: Raidījuma “Labvakar” Vēstules un Atmoda. Grām: Kaprāns, M., Strenga, G., Lammerts, N. (red.). Atmiņu Kopienas: Atceres un Aizmiršanas Kultūra Latvijā. Rīga: Zelta Ābele.
  • Kaprāns, M., Procevska, O., Uzule, L., Saulītis, A. 2012. Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: Atmiņu politika un publiskā telpa. Rīga: Mansards; LU SPPI. 192 lpp.
  • Rozenšteine, A., Saulītis, A., Siliņa, G., Zelče, V. 2011. 16. marts – konfrontācijas un piemiņas diena. Grām.: Muižnieks, N., Zelče, V. (red.). Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs. Rīga: Zinātne. 145.–170. lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Diāna Kiščenko
Pētniece, Studiju programmas vadītāja
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas vadītāja