Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Neatliekamās medicīnas centra vadītāja

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca

2010 - pašlaik

Neatliekamās medicīnas rezidentūras programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - pašlaik

Anestezioloģijas – reanimatoloģijas katedras pasniedzēja Neatliekamās medicīnas programmās , asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2015

Ārstniecības departamenta direktore

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

1997 - 2009

Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centra Mācību un kvalifikācijas daļā – apmācības programmu izveide NMP jautājumos

VM Katastrofu medicīnas centrs

2005 - 2007

Neatliekamās medicīnas centra vadītāja

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

1988 - 2005

NP ārsts –reanimatologs

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija

1996 - 2002

Ārsts – reanimatologs

Rīgas pilsētas klīniskā slimnīca "Gaiļezers"

Izglītība

1982 - 1988

Ārsta diploms

Rīgas medicīnas institūts

Papildu informācija

Publikācijas

Raksti​​

Kalēja, Anita. Factors affecting a successful out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation / A.Kalēja, K.Setlers, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.228-231. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Efficience of cardiopulmonary resuscitation in Emergency Medical Service and University Hospital / A.Kaleja, E.Snucina, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.3-6.

Šņucina, Elīna. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitāte pirmsslimnīcas etapā / E.Šņucina, A.Kalēja, I.Vanags // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 152.-160.lpp.

Kalēja, Anita. Results of cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest / A.Kaleja, D.Mikijanska, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.84-88.

Tēzes​​

Kalēja, Anita. Līdzcilvēku uzsāktās atdzīvināšanas ietekme uz kardiopulmonālās reanimācijas rezultātu pirmsslimnīcas etapā / A.Kalēja, K.Šetlers, I.Vanags // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.lpp.

Setlers, Kaspars. Factors affecting outcome of out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation in patients with cardiac arrest / K.Setlers, A.Kalēja, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A26-A27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spručs, Roberts. Around the world of emergency medicine in eighty days / R.Sprucs, A.Kalēja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Asinsrites atjaunošanu ietekmējošie faktori sirdsdarbības apstāšanās gadījumos / A.Kalēja, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 133.lpp.

Kalēja, Anita. Out-of-hospital cardiac arrest - Does bystander CPR and EMS personell qualification improve outcome ? / A.Kaleja, E.Snucina, I.Vanags // Resuscitation. - Vol.84, Suppl.1 (2013, Oct.), p.S27-S28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas rezultāti dažāda profila intensīvās terapijas nodaļās / A.Kalēja, D.Mikijanska, I.Vanags // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 105.lpp.

Kalēja, Anita. The evaluation of in-hospital cardiopulmonary resuscitation factors / A.Kalēja, E.Meldere, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.323. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Asinsrites atjaunošanas biežuma atkarība no organisma vitālo funkciju monitorēšanas iespējām kardiopulmonālās reanimācijas laikā un ārstniecības personu kvalifikācijas / A.Kalvelis, I.Vanags, A.Kalēja ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 88.lpp.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitāte slimnīcas etapā / A.Kalēja, D.Mikijanska, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 33.lpp.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitātes pirmsslimnīcas etapā / A.Kalēja, E.Šņucina, I.Vanags // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 105.lpp.

Kardiopulmonālā reanimācija Latvijā - aktualitātes un perspektīva / I.Vanags, E.Šņucina, A.Kalēja ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 11.lpp.

Šņucina, Elīna. Kardiopulmonālās reanimācijas raksturojums un rezultāti pirsslimnīcas etapā / E.Šņucina, A.Kalēja, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 31.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja