Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Pētnieks

Latvijas Universitāte, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

2013 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2014 - 2016

Pētnieks

Latvijas Universitātes, Esperimentālās un klīniskās medicinas institūts

2013 - 2013

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa Universitāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2012 - 2013

Bioloģijas skolotājs

Rīgas 45. vidusskola

2009 - 2011

Biologs, vecākais dabaszinātņu pētnieks

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Izglītība

2011 - 2017

Bioloģijas doktora zinātniskais grāds

Latvijas Universitāte

2012 - 2012

Tālākizglītības programma "Augstskolu didaktika: teorija un prakse"

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte

2009 - 2011

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

2006 - 2009

Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes


2012, Tālākizglītības programma "Augstskolu didaktika: teorija un prakse"​ (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte), Latvijas Universitāte​

Pētniecības darbības virzieni


  • ​Mikrocirkulācija, fotometodes
  • Akūta sistēmiska hipoksija
  • Āda, ādas asinsrite

Izstrādātie studiju kursi


Organisma funkciju adaptācija

Funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie regulācijas mehānismi

Sensoro sistēmu fizioloģija

Vadītie studiju kursi


Organisma funkciju adaptācija

Funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie regulācijas mehānismi

Sensoro sistēmu fizioloģija

Docētie studiju kursi


Cilvēka homeostāze (Cilvēka fizioloģija)

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

​bakalaura darbi: 2

recenzētie:

​​bakalaura darbi: 2

Publikācijas

Raksti

Effect of Short Systemic Intermittent Hypoxia on Systemic Hemodynamics Blunted in Cutaneous Microcirculation​​ / A.Paparde, L.Plakane, K.Circenis // Cardiology and Angiology: An International Journal​. - Vol. 6(2) (2017), p.1-11. - ​Starptautiski citējamā izdevumā.​

Effect of acute systemic hypoxia on human cutaneous microcirculation and endothelial, sympathetic and myogenic activity / A.Paparde, L.Plakane, K.Circenis, J.I.Aivars // Microvascular Research. - Vol.102 (2015), p.1-5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Nail fold capillary diameter changes in acute systemic hypoxia / A.Paparde, K.Nēringa-Martinsone, L.Plakane, J.I.Aivars // Microvascular Research. - Vol.93 (2014), p.30-33. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes

Effect of acute continuous and intermittent systemic hypoxia on serum cytokine concentrations/ Artūrs Paparde, Līga Plakane // The Federation of European Physiological Societies (FEPS) 2015/ Stenda referāts/ Kaunas, Lithuania/ 26.08. – 29.08.2015.​​

Effect of remote intermittent ischemia on contralateral extremities skin microcirculation / Artūrs Paparde, Dace Buža, Līga Plakane // Physiology 2015/ ​Stenda referāts, Cardiff, UK, ​6.07. – 08.07.2015.​

Paparde, Artūrs. Obstruktīvas miega apnojas attīstības risks pacientiem ar adipozitāti / A.Paparde, N.Grigore, K.Circenis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 55.lpp.

Paparde, Artūrs. Effect of remote intermittent ischemia on contralateral extremities skins microcirculation / A.Paparde, D.Buza, L.Plakane // The Physiological Society Meeting "Physiology 2015" (Cardiff, UK, July 6-8, 2015) : Abstract Book. - Cardiff, 2015. - P.172P.

Paparde, Artūrs. Effect of acute continuous and intermittent systemic hypoxia on serum cytokine concentrations / A.Paparde, L.Plakane // Joint Meeting of the FEPS and Baltic Physiological Societies (FEPS 2015) (Kaunas, Lithuania, Aug.26-29, 2015) : Abstracts. - Kaunas, 2015. - P.75-76.

Paparde, Artūrs. Veģetatīvās nervu sistēmas daļu aktivitātes izmaiņas rokas intermitētas arteriālās oklūzijas laikā / A.Paparde, D.Buža, L.Plakane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 126.lpp.

Paparde, Artūrs. Akūtas hipoksijas ietekme uz sistēmiskajiem asinsrites parametriem un ādas audu parciālo gāzu sastāvu / A.Paparde, L.Plakane, J.L.Aivars // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 20.lpp.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.


2015 - pašlaik

​Fizioloģijas biedrības uzaicinātais biedrs, Fiziologu biedrība, Lielbritānija

Latvijas fizioloģijas biedrības bieds, Fiziologu biedrība, Latvija

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja