Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātē ārvalstu studenti mācās no 1990. gada. Ārvalstu studentu nodaļa piedāvā iespēju ārvalstu studentiem mācīties medicīnas, zobārstniecības, farmācijas (kopš 2013. gada) un kopš 2018. gada arī māszinību un sabiedrības veselības pilna laika studiju programmas angļu valodā.

esf-kreituse-sq.jpg

Ārvalstu studenti bagātina universitātes studiju vidi, ir Latvijas medicīniskās izglītības kvalitātes apliecinātāji un Latvijas vēstneši pasaulē. Ārvalstu studentu klātbūtne arī RSU akadēmisko personālu rosina apzināties studiju starptautisko dimensiju un mūsu augstskolas nozīmi Eiropas medicīnas procesos.

Smuidra Žermanos, Ārvalstu studentu nodaļas dekāne

Studijas angļu valodā

Studijas RSU Ārvalstu studentu nodaļā (ĀSN) galvenokārt izvēlas studenti no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, tomēr arī studentu skaits no citām valstīm arvien pieaug, tostarp pēdējos gados ir novērojama tendence, ka arī Latvijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus interesē studiju programmas angļu valodā.

Ārvalstu studenti bagātina veicina starpkultūru komunikāciju, sekmē tolerantas multikulturālas sabiedrības veidošanos un RSU internacionalizāciju.

Kopš 2014. gada vecāko kursu ārvalstu studentiem ir iespēja brīvprātīgi mācīties kopā ar vietējiem studentiem jauktajās grupās. Studijas notiek angļu valodā, šādi attīstot internacionalizācijas procesu.

Klīniskās prakses iespējas

Tradīcijās balstītās medicīnas studijas gan vietējiem, gan arī ārvalstu pilsoņiem ir atraktīvas, pilnvērtīgo klīniskās prakses iespēju dēļ. Pretstatā daudzām Eiropas universitātēm, kurās studējošie slimnīcā var praktizēties tikai rezidentūras laikā, RSU studenti mācās klīniskajā vidē. Jau no trešā studija gada studentiem ir iespēja kontaktēt ar pacientiem slimnīcās un diskutēt ar ārstu par pacienta izmeklēšanas un ārstēšanas plānu. Pēc trešā studiju gada notiek t. s. klīniskās aprūpes prakse. Vēlākajos gados studenti dodas klīniskajā praksē slimnīcās, kur strādā ārstu uzraudzībā.

Atbalsts ārvalstu studentiem

Ārvalstu studentu nodaļas speciālisti sniedz visu iespējamo atbalstu studentiem, kuri mācās angļu valodā: palīdz studiju plānošanā, atbalsta sadzīves jautājumos, kā arī palīdz integrēties universitātē un Latvijas vidē. Tiek sniegts arī papildu atbalsts pirmkursniekiem. To realizē mentori, kas sniedz jaunajiem studentiem atbildes akadēmiskos un sadzīves jautājumos. Studentiem tiek piedāvāts arī psihologa atbalsts.

Studiju programmas

Uzņemšana

Ārvalstu studentu nodaļas vēsture

2020–

2021. – ĀSN studē 2367 studenti no 62 valstīm: ASV, Austrijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Latvijas (ārvalstu studentu plūsmā), Lielbritānijas, Nigērijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Šrilankas, Vācijas, Zviedrijas u. c. Visvairāk studentu ir no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Itālijas.

2010–2019

2018. – Studijas RSU uzsāk pirmie ārvalstu studenti ĀSN studiju programmās Māszinības un Sabiedrības veselība. 

No 2018. gada 1. februāra stājas spēkā RSU Senāta lēmums nodot ĀSN Veselības studiju prorektora pakļautībā. 

2017. – sākas sadarbība ar Vācijas ārvalstu partneriem klīniskajā jomā.

2015. – RSU svin savu 65 gadu jubileju, savukārt ĀSN svin 25 gadus kopš RSU sāka studēt pirmie ārvalstu studenti angļu valodā. Šajā gadā ĀSN studē 1611 ārvalstu students no vairāk nekā 40 valstīm: Austrijas, Azerbaidžānas, Francijas, Indijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Ķīnas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šrilankas, Šveices, Turcijas Vācijas, Zviedrijas u. c. Lielākais studentu skaits ir no Vācijas, Zviedrijas un Norvēģijas.

No 1995. līdz 2015. gadam RSU absolvējuši aptuveni 450 ārvalstu studentu. 2015. gadā studijas uzsāk 500 studentu (divas uzņemšanas gadā), lielākoties no Vācijas un Zviedrijas.

Prof. Juta Kroiča saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgiem sasniegumiem ārvalstu studentu piesaistē, ilggadīgi vadot Akadēmisko un starptautisko sakaru departamentu (ASSD).

No 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā RSU Senāta lēmums reorganizēt ĀSN, atdalot to no ASSD (šobrīd - SSD) un nododot to Mācību prorektora pakļautībā.

2014. – Tiek izveidotas pirmās jauktās vietējo un ārvalstu studentu grupas.

2013. – 2013./2014. akadēmiskajā gadā RSU studē 1050 ārvalstu studenti - līdz tam lielākais skaits RSU vēsturē un Baltijas augstskolu vidū.

201119. oktobrī ārvalstu studenti izveido Ārvalstu studentu asociāciju (International Student Association).

2010. – ĀSN studē 210 studenti no 17 valstīm: ASV, Austrijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Latvijas (ārvalstu studentu plūsmā), Lielbritānijas, Nigērijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Šrilankas, Vācijas, Zviedrijas. Lielākais skaits studentu ir no Vācijas, Zviedrijas un Norvēģijas.

2000–2009

2009. – Par Starptautisko studiju nodaļas dekāni ievēl Smuidru Žermanos.

2008. – Izveido Akadēmisko un starptautisko sakaru departamentu ar trim nodaļām: Akadēmisko apmaiņas programmu nodaļa, Starptautisko studiju nodaļa, Starptautisko sakaru nodaļa. Departamentu vada prof. Juta Kroiča.

2004. – RSU Senāts pieņem lēmumu reorganizēt Starptautisko studiju nodaļu. To maina uz Starptautisko studiju departamentu.

2003. – Ārvalstu studenti studē SSN studiju programmās Medicīna, Stomatoloģija un Farmācija. Studenti ir no 18 valstīm.

Tiek mainīta ASSD struktūra – SSN maina nosaukumu uz Ārvalstu studentu nodaļu (ĀSN).

Laikā no 1995. līdz 2010. gadam RSU absolvējuši aptuveni 300 ārvalstu studentu no 25 valstīm, vairums absolventu ir no Libānas un Šrilankas.
Prof. Juta Kroiča saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu par neatsveramu devumu ārvalstu studentu piesaistē RSU un Latvijas tēla veidošanā ārvalstīs, vadot ASSD. Dekāne Smuidra Žermanos saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstu par neatsveramu devumu ārvalstu studentu piesaistē RSU.
1990–1999

1998. – Ārzemju studentu nodaļa tiek pārdēvēta par Starptautisko studiju nodaļu (SSN). Tajā studē 150 ārvalstu studentu no 18 valstīm.

1996. – Pirmie ārvalstu studenti absolvē studiju programmu Medicīna.

1995. – Pirmie ārvalstu studenti absolvē studiju programmu Stomatoloģija.

1994. – Par Ārzemju studentu nodaļas dekāni ievēl prof. Jutu Kroiču; par Ārzemju studentu nodaļas prodekāni kļūst Smuidra Žermanos.

Ārzemju studentu nodaļā studē 125 ārvalstu studenti: 105 apgūst studiju programmu Medicīna, 20 – studiju programmu Stomatoloģija (šobrīd – Zobārstniecība). Studenti ir šādu valstu pilsoņi: Apvienotie Arābu Emirāti, Ēģipte, Indija, Irāna, Izraēla, Kuveita, Libāna, Nigērija, Pakistāna, Sīrija, Šrilanka.

1992. – Par Ārzemju studentu nodaļas prodekāni kļūst prof. Juta Kroiča.

1991. – Par Ārzemju studentu nodaļas prodekāni kļūst asoc. prof. Sarmīte Boka.

1990. – Par Ārzemju studentu nodaļas prodekāni kļūst Aīda Beķere (22.07.1950.–†28.10.2009.).

1990. – Izveido Ārzemju studentu nodaļu. Pirmie uzņemtie ārvalstu studenti ir no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Ēģiptes, Kuveitas, Libānas un Sīrijas.

Skaitļi un fakti