Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātē ārvalstu studenti mācās no 1990. gada. Ārvalstu studentu nodaļa piedāvā iespēju ārvalstu studentiem mācīties medicīnas, zobārstniecības un kopš 2013. gada arī farmācijas pilna laika studiju programmas angļu valodā.

esf-kreituse-sq.jpg

Ārvalstu studenti bagātina universitātes studiju vidi, ir Latvijas medicīniskās izglītības kvalitātes apliecinātāji un Latvijas vēstneši pasaulē. Ārvalstu studentu klātbūtne arī RSU akadēmisko personālu rosina apzināties studiju starptautisko dimensiju un mūsu augstskolas nozīmi Eiropas medicīnas procesos.

Smuidra Žermanos, Ārvalstu studentu nodaļas dekāne

Studijas angļu valodā

Studijas RSU Ārvalstu studentu nodaļā (ĀSN) galvenokārt izvēlas studenti no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, tomēr arī studentu skaits no citām valstīm arvien pieaug, tostarp pēdējos gados ir novērojama tendence, ka arī Latvijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus interesē studiju programmas angļu valodā.

Ārvalstu studenti bagātina veicina starpkultūru komunikāciju, sekmē tolerantas multikulturālas sabiedrības veidošanos un RSU internacionalizāciju.

Kopš 2014. gada vecāko kursu ārvalstu studentiem ir iespēja brīvprātīgi mācīties kopā ar vietējiem studentiem jauktajās grupās. Studijas notiek angļu valodā, šādi attīstot internacionalizācijas procesu.

Klīniskās prakses iespējas

Tradīcijās balstītās medicīnas studijas gan vietējiem, gan arī ārvalstu pilsoņiem ir atraktīvas, pilnvērtīgo klīniskās prakses iespēju dēļ. Pretstatā daudzām Eiropas universitātēm, kurās studējošie slimnīcā var praktizēties tikai rezidentūras laikā, RSU studenti mācās klīniskajā vidē. Jau no trešā studija gada studentiem ir iespēja kontaktēt ar pacientiem slimnīcās un diskutēt ar ārstu par pacienta izmeklēšanas un ārstēšanas plānu. Pēc trešā studiju gada notiek t. s. klīniskās aprūpes prakse. Vēlākajos gados studenti dodas klīniskajā praksē slimnīcās, kur strādā ārstu uzraudzībā.

Atbalsts ārvalstu studentiem

Ārvalstu studentu nodaļas speciālisti sniedz visu iespējamo atbalstu studentiem, kuri mācās angļu valodā: palīdz studiju plānošanā, atbalsta sadzīves jautājumos, kā arī palīdz integrēties universitātē un Latvijas vidē. Tiek sniegts arī papildu atbalsts pirmkursniekiem. To realizē mentori, kas sniedz jaunajiem studentiem atbildes akadēmiskos un sadzīves jautājumos. Studentiem tiek piedāvāts arī psihologa atbalsts.

Studiju programmas

Uzņemšana

Ārvalstu studentu nodaļas vēsture

2015

RSU svin savu 65 gadu jubileju, savukārt ĀSN svin 25 gadus kopš RSU sāka studēt pirmie ārvalstu studenti angļu valodā. Šajā gadā ĀSN studē 1611 ārvalstu students no vairāk kā 40 valstīm: Austrijas, Azerbaidžānas, Kanādas, Ķīnas, Somijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Izraēlas, Indijas, Īrijas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Krievijas, Spānijas, Šrilankas, Zviedrijas, Šveices, Lielbritānijas, Nīderlandes, Turcijas u.c. Visvairāk studentu ir no Vācijas, Zviedrijas un Norvēģijas.

Aptuveni 450 ārvalstu studentu absolvējuši RSU no 1995. līdz 2015. gadam. 2015. gadā studijas sāk 500 studentu (divas uzņemšanas gadā), lielākoties no Vācijas un Zviedrijas.

Prof. Juta Kroiča saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgiem sasniegumiem ārvalstu studentu piesaistē, ilggadīgi vadot Akadēmisko un starptautisko sakaru departamentu (ASSD).

RSU Senāta lēmums reorganizēt ĀSN, atdalot to no ASSD un nododot to mācību prorektora pakļautībā.

2014

Tiek izveidota pirmās jauktās vietējo un ārvalstu studentu grupas.

2013

2013./14. akadēmiskajā gadā RSU studē kopumā 1050 ārvalstu studentu, līdz šim lielākais skaits RSU vēsturē un Baltijas augstskolu vidū.

2012

Ārvalstu studenti izveido Ārvalstu studentu asociāciju (International Student Association).

2010

ĀSN studē 210 studenti no 17 valstīm: Austrijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas (ārvalstu studentu plūsmā). Nīderlande, Nigērija, Norvēģija, Polija, Šrilanka, Zviedrija, Lielbritānija, ASV. Visvairāk studentu ir no Vācijas, Zviedrijas un Norvēģijas. No 1995. līdz 2010. gadam RSU absolvējuši aptuveni 300 ārvalstu studentu no 25 valstīm; vairums absolventu ir no Libānas un Šrilankas.

Prof. Juta Kroiča saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu par neatsveramu devumu ārvalstu studentu piesaistē RSU un Latvijas tēla veidošanā ārvalstīs, vadot ASSD.

Dekāne Smuidra Žermanos saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstu par neatsveramu devumu ārvalstu studentu piesaistē RSU.

Tiek mainīta ASSD struktūra – SSN maina nosaukumu uz Ārvalstu studentu nodaļu (ĀSN). Iepriekš veidotās pārējās nodaļas pārstāv šādi speciālisti: akadēmisko apmaiņas programmu vadītājs (ERASMUS institucionālais koordinators), projektu vadītājs, starptautisko projektu vadītājs, studentu servisa koordinators.

2009

Par Starptautisko studiju nodaļas dekāni ievēl Smuidru Žermanos.

2008

Izveido Akadēmisko un starptautisko sakaru departamentu ar trim nodaļām: Akadēmisko apmaiņas programmu nodaļa, Starptautisko studiju nodaļa, Starptautisko sakaru nodaļa. Departamentu vada prof. Juta Kroiča.

2004

RSU Senāts pieņem lēmumu reorganizēt Starptautisko studiju nodaļu. To maina uz Starptautisko studiju departamentu.

2003

Ārvalstu studenti studē SSN studiju programmās Medicīna, Stomatoloģija un Farmācija. Studenti ir no 18 valstīm.

1998

Ārzemju studentu nodaļa tiek pārsaukta par Starptautisko studiju nodaļu (SSN). Tajā mācās 150 studentu no 18 valstīm.

1996

Pirmie ārvalstu studenti absolvē studiju programmu Medicīna.

1995

Pirmie ārvalstu studenti absolvē studiju programmu Stomatoloģija.

1994

Par Ārzemju studentu nodaļas dekāni ievēl prof. Jutu Kroiču; par Ārzemju studentu nodaļas prodekānu kļūst Smuidra Žermanos.

Ārzemju studentu nodaļā studē 125 ārvalstu studenti: 105 apgūst studiju programmu Medicīna, 20 – studiju programmu Stomatoloģija (šobrīd – Zobārstniecība). Studenti ir šādu valstu pilsoņi: Libāna, Irāna, Pakistāna, Šrilanka, Indija, Apvienoto Arābu Emirāti, Izraēla, Kuveita, Sīrija, Ēģipte, Nigērija.

1992

Par Ārzemju studentu nodaļas prodekāni kļūst prof. Juta Kroiča.

1991

Par Ārzemju studentu nodaļas prodekāni kļūst asoc. prof. Sarmīte Boka.

1990

Par Ārzemju studentu nodaļas prodekānu kļūst Aīda Beķere (22.07.1950.–†28.10.2009.).

Izveido Ārzemju studentu nodaļu. Pirmie uzņemtie ārvalstu studenti ir no Libānas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kuveitas, Sīrijas un Ēģiptes.

Ārvalstu studentu statistika

asn-statistika.PNG

asn-statistika3.PNG

asn-statistika4.PNG

asn-statistika5.PNG

 

asn-statistika6.PNG