Pārlekt uz galveno saturu
PakalpojumsMaksa (EUR)

Izdruka:

 
- Melnbalta – lapas izmērs A40,06
- Melnbalta – lapas izmērs A30,12
- Krāsaina – lapas izmērs A40,47
- Krāsaina – lapas izmērs A30,96

Attēla vai teksta ieskenēšana*

Atkarībā no lpp. skaita:
0,40 līdz 5 lpp.,
0,30 virs 5 lpp.

Kopēšana:

 
- Melnbalta – lapas izmērs A40,06 x kopiju skaits
- Krāsaina - lapas izmērs A40,12 x kopiju skaits
- Melnbalta – lapas izmērs A30,12 x kopiju skaits
- Krāsaina - lapas izmērs A30,25 x kopiju skaits

Ierakstīšana lietotāja USB*

0,45

Vienotās lasītāja kartes pasūtīšana

3,00

Bibliotēkas pakalpojumu elektroniskās apmaksas ID karte

1,30

* Ja minētos pakalpojumus veic pats lietotājs, tad par to maksa netiek iekasēta

 

Kavējuma naudas apjoms par RSU Bibliotēkas lietošanas noteikumu pārkāpšanu:

Pārkāpuma veidsKavējuma naudas apmērs (EUR)

Par informācijas avota lietošanas termiņa neievērošanu:

 
- Brīvpieejas abonements0,10 x dienu skaits
- Informācijas centrs0,21 x dienu skaits
- Bibliotēkas filiāle Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā0,10 x dienu skaits
- Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem0,10 x dienu skaits
- RSU Liepājas filiāles bibliotēka0,10 x dienu skaits

Informācijas avota bojāšana

8,00

Nozaudēto informācijas avotu vērtības atlīdzināšana naudā

atbilstīgi aprēķinām
(pēc tirgus vērtības)

Veicot pārskaitījumu par RSU Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai maksājot kavējuma naudu, nepieciešams izmantot šādus RSU rekvizītus.

Kā maksājuma mērķi lūdzu norādiet: RSU Bibliotēkai par (minot konkrētu pakalpojumu).