Skip to main content
PakalpojumsMaksa (EUR)
Izdruka: 
- Melnbalta – lapas izmērs A40,05
- Melnbalta – lapas izmērs A30,10
- Krāsaina – lapas izmērs A40,40
- Krāsaina – lapas izmērs A31,00
Attēla vai teksta ieskenēšana*Atkarībā no lpp. skaita:
0,40 līdz 5 lpp.,
0,30 virs 5 lpp.
Kopēšana: 
- Melnbalta – lapas izmērs A40,05 x kopiju skaits
- Krāsaina - lapas izmērs A40,40 x kopiju skaits
- Melnbalta – lapas izmērs A30,10 x kopiju skaits
- Krāsaina - lapas izmērs A31,00 x kopiju skaits
Ierakstīšana lietotāja USB*0,45
Vienotās lasītāja kartes pasūtīšana3,00
Bibliotēkas pakalpojumu elektroniskās apmaksas ID karte1,30

* Ja minētos pakalpojumus veic pats lietotājs, tad par to maksa netiek iekasēta

 

Kavējuma naudas apjoms par RSU Bibliotēkas lietošanas noteikumu pārkāpšanu:

Pārkāpuma veidsKavējuma naudas apmērs (EUR)
Par informācijas avota lietošanas termiņa neievērošanu: 
- Brīvpieejas abonements0,07 x dienu skaits
- Informācijas centrs0,25 x dienu skaits
- Bibliotēkas filiāle Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā0,07 x dienu skaits
- Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem0,25 x dienu skaits
- RSU Liepājas filiāles bibliotēka0,07 x dienu skaits
Informācijas avota bojāšana8,00
Nozaudēto informācijas avotu vērtības atlīdzināšana naudāatbilstīgi aprēķinam
(pēc tirgus cenām)

 

Veicot pārskaitījumu eiro (EUR) uz RSU kontu par RSU bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai maksājot soda naudu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Rīgas Stradiņa universitāte,
Reģ. Nr.: 90000013771
Banka: AS “SEB Banka”
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.: LV28UNLA0050013752619

Kā maksājuma mērķi lūdzu norādiet: RSU bibliotēkai par (minot konkrētu pakalpojumu).