Pārlekt uz galveno saturu
Decembris 2020

Daugavpils novads. Vietas vērtība: monogrāfisks rakstu krājums. Rīga: Zinātne : Nodibinājums "Letonikas fonds", [2018]. 367 lpp.
Šifrs: 908(474.346)(082)/ D 85

Eimens, D. G., Kā salabot dvēseles mikroshēmu: smadzeņu un dvēseles saikne praksē. [Rīga]: Lietusdārzs,[2020]. 261 lpp.
Šifrs: 159.91/ E 52

Eversone, M. Laiku nospiedumi: Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos 1947-1990. Rīga: Zinātne, [2019]. 495 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ E 67

Gosvami, A. Kvantu radošums: kā apzināties un attīstīt savu radošumu, izmantojot jaunu realitātes uztveri. Rīga: Lietusdārzs, [2019]. 222 lpp. 
Šifrs: 159.923.5/ G 76

Hanovs, D. Asiņainā rītausma Parīzē: 1789. gada revolūcija kā mediju notikums. Rīga: Zinātne, 2019. 341 lpp.
Šifrs: 94(44)/ H 44

Hills, N. Domā un kļūsti bagāts!. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 445 lpp. 
Šifrs: 159.923.5/ H 31

Kudiņš, J. Oskars Stroks: tango karaļa mantojums: monogrāfija. Rīga: Zinātne, [2019]. 415 lpp.
Šifrs: 78(474.3)/ K 12

Laipa A2: latviešu valoda: darba burtnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2018. 64 lpp.
Šifrs: 811.174`243(076)/ L 25

Laipa A2. Latviešu valoda: mācību grāmata. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016. 200 lpp.
Šifrs: 811.174`243(075.4)/ L 25

Melluma, A. Slutišķi. Sādža pie Daugavas = Slutišķi. A village near the Daugava River = Слутишки. Деревня у Даугавы. Rīga: Zinātne, [2019]. 159 lpp. 
Šifrs: 908(474.346.1)/ M 42

Reidzāne, B. Latviešu tautasdziesmu semantika: vilka tēls "Latvju dainās". Rīga: Zinātne, [2019]. 783 lpp. 
Šifrs: 398.8(=174)/ R 30

Šuvajevs, I. Individuālpsiholoģija Latvijā.  Rīga: Zinātne, [2019]. 399 lpp.
Šifrs: 159.923(474.3)/ Š 86

Šuvajevs, I. Rūpēs par dvēseli: vērtību likteņi. Rīga: Zinātne, [2019]. 318 lpp.
Šifrs: 14(081.2)/ Š 86

Žīgure, A. Velēda, Ziemeļzemes cēlā tauta: Somijas tēls latviešu presē, 1822-1945. Rīga: Zinātne, [2018]. 287 lpp.
Šifrs: 070(=174)(480)/ Ž 42

Osmond, A. Academic writing and grammar for students.  Thousand Oaks, California : SAGE Publications, 2016. 208 p. 
Šifrs: 808.1:811.111(075.8)/ O-55

Qualitative psychology: a practical guide to research methods. London; SAGE, 2015. 301 p.
Šifrs: 159.9.07/ Q 14

Novembris 2020

Kelmere, L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
Šifrs: 657(075)/ K 27

Ozola, D. Jaungulbenes pils atmiņu stāsti. [Rīga]: Iedvesmas grāmata, [2019]. 176 lpp.
Šifrs: 908(474.368)/ O-63

Upmalis, I. Latvija - PSRS impērijas militarizētā kolonija. Rīga: Jumava, 2020. 343 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ U 55

Brealey, R. A. Fundamentals of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill Education, [2020]. 728 p. 39 p.
Šifrs: 658.15(076.1)/ B 28

Business analysis and reporting: MGMT 1P96, fall 2007/winter 2008. Boston: Pearson Custom Publishing, [2008]. 101 p. 
Šifrs: 005.57/ B 69

Elkins, J. What happened to art criticism?. Chicago, IL: Prickly Paradigm Press: Distributed by the University of Chicago Press, 2011. 93 p
Šifrs: 7.072.3(091)/ E 39

Evans, J. Adobe Photoshop Lightroom Classic CC: classroom in a book: the official training workbook from Adobe. San Francisco, California: Adobe Press Books are published by Peachpit, [2018]. 404 p. 
Šifrs: 779(07)/ E 18

Faulkner, A. Adobe Photoshop CC: classroom in a book: the official training workbook from Adobe. San Jose, California: Adobe Systems Incorporated, [2019].405 p.
Šifrs: 779(07)/ F 84

Frohman, R. Critical Thinking for Nursing, Health and Social Care. London: Red Globe Press/An imprint of Macmillan Education Limited, 2020.190 p. 
Šifrs: 001.8/ F 84

Spārītis, O. Modern European science policy: challenges and opportunities for Latvian perspective growth. Rīga: Medicīnas apgāds, [2019]. 124p.
Šifrs: 001(474.3)/ S 16

Wilcox, D. L. Public relations: strategies and tactics.  Harlow: Pearson Education, 2015. 624 p. 
Šifrs: 659.4(075.8)/ W 36

Wilcox, D. L. Public Relations Writing and Media Techniques. Harlow: Pearson, 2014. 462 p.
Šifrs: 659.4 / W 44

Oktobris 2020

Horenšteins, H. Fotografē labāk: patiesība, viedokļi un praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 223 lpp.  
Šifrs: 77/ H 63 

Konstante, I. Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā, 1940-1956. Rīga: Neputns, [2017]. 798 lpp. 
Šifrs: 7:32(474.3)(091)/ K 55 

Latviešu-poļu vārdnīca: apmēram 48 000 šķirkļu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 1551 p.   
Šifrs: 811.174`374.8-022.215=162.1/ L 80

Obrists, H. U. Kūrēšanas veidi. Rīga: Neputns, [2018]. 167 lpp.   
Šifrs: 7.075/ O-68 

Supervīzija Latvijā: izpētē pamatota attīstības iespēja: monogrāfija.  Rīga: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, 2020. 285 lpp.   Resurss pieejams arī tiešsaistē.  
Šifrs: 005.584(474.3)(082)/ S 60

Anton, K.  K. Adobe InDesign CC: classroom in a book: the official training workbook from Adobe.  San Jose, California: Adobe Press, an imprint of Pearson Education, Inc.,[2019]. 429 p.  
Šifrs: 004.915(07)/ A 88 

Bate, D. Photography: the key concepts.  London; New York: Bloomsbury Visual Arts, 2018. 288 p.  
Šifrs: 77/ B 81 

Blackmore, S. Consciousness. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 617 p.  
Šifrs: 159.922/ B 14

Bloom, P. Just babies: the origins of good and evil.  New York: Broadway Books, [2013]. 287 p.   
Šifrs: 17/ B 80

Bork, E. The idea: the seven elements of a viable story for screen, stage, or fiction. Thousand Oaks, CA: Overfall Press, [2018]. 226 p.  
Šifrs: 808.1/ B 71

Brody, J.  Save the cat! writes a novel: the last book on novel writing you'll ever need.  California: Ten Speed Press, 2018. 319 p.   
Šifrs: 808.1/ B 66 

Calcutt, A. Journalism studies: a critical introduction. London; New York: Routledge, 2011.190 p.  
Šifrs: 070/ C 17

Deshpande, Sh. A.  World cinema: a critical introduction.  London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 448 p.   
Šifrs: 791(100)/ D 77

Eysenck, M. W. Fundamentals of cognition.  London; New York: Routledge, Taylor & Francis, 2018. 567 p.   
Šifrs: 159.95/ E 70

Falkheimer, J. Strategic communication: an introduction.  Abingdon, Oxon;  New York, NY: Routledge, 2018. 159 p.   
Šifrs: 005.57/ F 36 

Frierson, M. Film and video editing theory: how editing creates meaning.  New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 327 p. 
Šifrs: 791.623.1/ F 73 

Heller, S. Design Literacy: understanding graphic design. New York: Thomas Allen & Son, 2014. 303 p.   
Šifrs: 76/ H 39

Jukes, S.  Understanding broadcast journalism. London; New York, NY: Routledge, [2018]. 160 p.  
Šifrs: 070/ J 34

Juska, J. M. Integrated marketing communication: advertising and promotion in a digital world.  New York, NY; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 230 p.  
Šifrs: 659.1/ J 85

Kuhn, A.  A Dictionary of Film Studies.  Oxford: Oxford University Press, 2020. 597 p.  
Šifrs: 791/ K 19

Landsberg, M. The Tao of coaching: boost your effectiveness at work by inspiring and developing those around you.  London: Profile Books, 2015. 145 p.   
Šifrs: 005.963/ L 43

Moriarty, S. E. Advertising & IMC: principles & practice. Eleventh edition, global edition.  Harlow: Pearson, [2019]. 664 p.   
Šifrs: 659.1/ M 57

New perspectives on moral development.  Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 160 p.  
Šifrs: 159.922/ N 93 

Obstetrics by ten teachers.  Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group,[2017]. 341 p.  
Šifrs: 618.2(07)/ O-90 

Olivant, S. Keeping Shtum and Other Communication Strategies: a disruptive look at public relations, and crisis management that redefines communication. [Izdošanas vieta nav zināma]: [izdevējs nav zināms], [2016]. 456 p.  
Šifrs: 659.4/ O-42 

Ray, B. Fundamental food microbiology. Boca Raton: CRS Press, Taylor & Francis Group, an informa business, [2014]. 607 p.  
Šifrs: 579.67/ R 95 

Recent trends in biofilm science and technology. London: Academic Press, 2020. 416 p. 
Šifrs: 579.61/ R-05

Ristino, R. Integrated Strategic Communication: influencing and changing public opinion and behavior. [Izdošanas vieta nav zināma]: CreateSpace, 2013. 167 p.  
Šifrs: 659.4/ R 80 

Rumelt, R. P. Good strategy bad strategy: the difference and why it matters. London: Profile Books, 2017. 322 p.   
Šifrs: 005.21/ R 45

Saussure, F. Course in general linguistics. New York: Bloomsbury, 2013. 281 p.   
Šifrs: 81`1/ S 88 

Talbot, W. H. F. The Pencil of Nature.  [Izdošanas vieta nav zināma]: Lector House LLP, [2019]. 40 p    
Šifrs: 77(091)/ T 28

Trujillo, T. Writing and reporting news you can use.  New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 224 p.  
Šifrs: 070.431/ T 17

Trottier, D. The screenwriter's bible: a complete guide to writing, formatting, and selling your script. Los Angeles: Silman-James Press, [2019]. 462 p.   
Šifrs: 791.632/ T 76

Walsh, D. Seven deadly sins: my pursuit of Lance Armstrong. London: Simon & Schuster, 2013. 465 p.  
Šifrs: 796.61(092)/ W 46

Septembris 2020

Davis, R. Lights, camera, capture: creative lighting techniques for digital photographers.  Indianapolis, Ind: Wiley, 2010. 224 p.   
Šifrs: 77/ D 94 

Jawetz, Melnick & Adelberg’s medical microbiology.  New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. 867 p.   
Šifrs: 579.61(075.8)/ J 96 

Kallas, Ch. Creative screenwriting: understanding emotional structure.  New York: Palgrave Macmillan, 2010. 240 p.  
Šifrs: 791.632/ K 25 

Mencher, M. Melvin Mencher's news reporting and writing.  New York: McGraw-Hill Higher Education, 2011. 618 p.   
Šifrs: 070/ M 48

Augusts 2020

Bražis, I. Minoksa mantinieki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 424 lpp. 
Šifrs: 621.3(474.362.2)(092)/ B 27

Ciganovs, J. Latvijas neatkarības karš 1918.-1920. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 86  lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ C 30

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij: hronika. Rīga: Neputns, [2018]. 1070 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ C 42

Eiropas kultūras galvaspilsētas izstāde "1914": programmas Force Majeure tematiskā līnija "Brīvības iela": Rīga, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls, 2014. gada 17. janvāris - 20. aprīlis. [Rīga]: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Neputns, [2014]. 224 lpp. 
Šifrs: 94(100)/ E 72

Freids Z. Mākslinieks un fantazēšana. Rīga: Neputns, [2019]. 190 lpp. 
Šifrs: 159.964.28:7/ F 41

Goleman, D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, [2019]. 464 lpp. 
Šifrs: 159.942/ G 92

Haļitovs, M. Data Booklet for Medical Chemistry. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2020. 24 p. 
Šifrs: 577.1(07)/ H 26

Hemēns-Antila, J. Mare nostrum: Rietumu kultūras pirmsākumu meklējumi. [Rīga]: Neputns, [2017]. 270 lpp. 
Šifrs: 930.85/ H 45

Jānis Kreicbergs: fotogrāfijas. Rīga: Neputns, 2009. 240 lpp. 
Šifrs: 77(474.3)/ J 53

Kalnačs, J. Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana, 1944-1949. Rīga: Neputns, [2017]. 462 lpp. 
Šifrs: 7.063(474.362.2)/ K 27

Rolanda Kalniņa telpa: deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā. 
Rīga: Neputns, [2018]. 359 lpp. 
Šifrs: 791.633(474.3)/ K 28

Laika mednieks: vienkāršais latviešu zvejnieks, romantiskā dvēsele un patriots-fotogrāfs Uldis Briedis: [fotoalbums]. Rīga: Neputns, 2010. 719 lpp. 
Šifrs: 77(474.3)/ L 24

Laurs, I. Jauna pieeja biznesam. Rīga: Jumava, 2014. 231 lpp. 
Šifrs: 658/ L 89

Lencs, J. M. R. Piezīmes par teātri; Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības. [Cesvaine: Cesvaines Mākslinieku biedrība, 2012. 158 lpp. 
Šifrs: 792.01/ L 48

Liepiņa, I. Kāpšanas sports: teorija un prakse. Rīga: Jumava, [2019]. 215 lpp. 
Šifrs: 796.52/ L 26

Pērkone, I. Ekrāna skatuve: par aktiermākslu Latvijas kino. [Rīga]: Neputns, [2020]. 292 lpp. 
Šifrs: 791.635(474.3)/ P 57

Salceviča, I. Saucējs: apcere par Jāni Klīdzēju. Rīga: Zinātne, 2012. 287 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ S 26

Skurbe, A. Vladimirs Kaijaks. Rīga: Zinātne, 2014. 255 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ S 88

Arens, W. F. Contemporary Advertising and Integrated Marketing Communications. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2021]. 702 p. 
Šifrs: 659.1(075.8)/ A 37

Bivins, T. H. Public relations writing: the essentials of style and format. New York, NY: McGraw-Hill, [2014]. 329 p. 
Šifrs: 659.4:808.1/ B 95

Busch, D. D. David Busch's Canon EOS 6D Mark II: guide to digital SLR photography. San Rafael, CA: Rocky Nook, [2018].  413 p.
Šifrs: 771.3/ B 67

Burgin, V. The Camera: essence and apparatus. London: MACK, [2018]. 259 p. 
Šifrs: 77/ B 47

Cotton, Ch. The photograph as contemporary art. New York, New York: Thames & Hudson, 2014. 256 p. 
Šifrs: 77/ C 82

Esdaile, Ch. J. Napoleon's wars: an international history, 1803-1815. London: Penguin Books, 2009. 622 p. 
Šifrs: 94(44)/ E 28

Fink, S. Crisis communications: the definitive guide to managing the message. New York: McGraw-Hill Education, 2013. 314 p. 
Šifrs: 659.4/ F 67

Fostering creativity: expert solutions to everyday challenges. Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2010. 80 p. 
Šifrs: 005.32/ F 80

Gefter, P. Photography after Frank. New York: Aperture: D.A.P. 2009. 223 p. 
Šifrs: 77/ G 13

Gray, G. Cinema: a visual anthropology. Oxford; New York: Berg, 2010. 167 p. 
Šifrs: 791/ G 29

Grey, Ch. Grey's advanced lighting techniques: tricks of the trade for professional digital photographers. Buffalo, N.Y.: Amherst Media, 2010. 126 p. 
Šifrs: 77/ G 46

Hanna, M. McNae's essential law for journalists. Oxford: Oxford University Press, [2020]. 529 p. 
Šifrs: 070:34/ H 43

Horvath, J. Mastering 3D Printing: A Guide to Modeling, Printing, and Prototyping. Berkeley, CA: Apress, 2020. 360 p. 
Šifrs: 004.9/ H 75

Lane, W. Ronald, Kleppner's Advertising procedure. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall/Pearson, 2011. 817 p. 
Šifrs: 659.1/ L 45

Marien, M. Warner Photography a cultural history. London: Laurence King, 2014. 552 p. 
Šifrs: 77(091)(07)/ M 60

Marsh, Ch. Strategic Writing: Multimedia Writing for Public Relations, Advertising and More. New York; London: Routledge, 2018. 348 p. 
Šifrs: 659:808.1/ M 69

Newsom, D. Public relations writing: strategies & structures. Boston: Cengage Learning, 2017. 362 p. 
Šifrs: 659.4:808.1/ N 95

New media and public relations. New York: Peter Lang, [2017]. 336 p. 
Šifrs: 659.4/ N 93

Oliver, S. M. Public Relations Strategy. London; Philadelphia: Kogan Page/CIPR, 2010. 188 p. 
Šifrs: 659.4(075.8)/ O-42

O'Guinn, Th. C. Advertising and integrated brand promotion. Australia; Boston, MA, USA: Cengage, [2019]. 425 p. 
Šifrs: 659.1/ O-89

Sauer, M. Blogs, Video & Online-Journalismus. Köln: O'Reilly Verlag, 2010. 402 p. 
Šifrs: 070/ S 82

Smith, R. D. Becoming a public relations writer: strategic writing for emerging and established media. New York, NY; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. 473 p. 
Šifrs: 659.4:808.1/ S 58

Maijs 2020

Dzimte un tulkošana: rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 210 lpp. Resurss pieejams arī tiešsaistē. 
Šifrs: 81`25(082)/ D 69    

Berlin, I. The roots of romanticism. Princeton: Princeton University Press, 2013. 211 p. 
Šifrs: 14(410)/ B 59

Briggle, A. Ethics and science: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 370 p. 
Šifrs: 174:001/ B 52

Discourse in context. London, UK: Bloomsbury Academic, 2016. 349 p. 
Šifrs: 81`42/ D 78

Geller, V. Beyond powerful radio: a communicator's guide to the internet age: news, talk, information & personality for broadcasting, podcasting, internet, radio. New York; London: Focal Press, 2012. 512 p. 
Šifrs: 070:075.1/ G 32

Harris, P. The Sage handbook of international corporate and public affairs. London: Sage, 2017. 703 p.
Šifrs: 659.4(035)/ S 17

Klostermeier, D.  Biophysical Chemistry. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2017]. 770 p. 
Šifrs: 577.3(075.8)/ K 77

Lipson, Ch. How to write a BA thesis: a practical guide from your first ideas to your finished paper . Chicago; London: The University of Chicago Press, 2018. 447 p. 
Šifrs: 001.8/ L 72

Percy, L. Strategic advertising management. Oxford: Oxford University Press, 2016. 429 p. 
Šifrs: 659.1/ P 50

Schutz, A. Life Forms and Meaning Structure. London; New York: Routledge/Taylor & Francist Group, 2016. 217 p. 
Šifrs: 165/ S 81

Shook, F. Television field production and reporting. New York: Routledge, 2018. 359 p. 
Šifrs: 070:654.197/ S 62

Webster, R. Face reading: quick & easy: become a human lie detector. New Delhi: Manjul Publishing House, 2014. 260 p. 
Šifrs: 159.925.2/ W-03

Aprīlis 2020

Barts, R. Teksta bauda. Rīga: Mansards, 2012. 85 lpp. 
Šifrs: 82:1/ B 73

Dzalbe, A. Orbīta. Rīga: Neputns, [2018]. 132 lpp. 
Šifrs: 7(474.3)/ D-01

Koena-Solala, A. Marks Rotko. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 208 p. 
Šifrs: 75(73)(092)/ K 10

Krastiņš, J.  Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917 = City architect of Riga Reinhold Schmaeling, 1840-1917 . Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2011. 148 lpp. 
Šifrs: 72(474.362.2)/ K 21

Lapiņš, U. Citādi jaunieši skolā. Kā viņiem palīdzēt?: rokasgrāmata sociālajiem pedagogiem, kas strādā ar homoseksuāliem jauniešiem. Rīga: Sorosa Fonds Latvijā, 2011. 36 lpp. 
Šifrs: 37.013.42-053.6-055.34/ L 59

Lindenbauma, L. Paulis Liepa. Rīga: Neputns, 2015. 95 lpp. 
Šifrs: 76(474.3)/ L 47

Mičule-Hirša, S. Krišs Salmanis. Rīga: Neputns, [2018]. 132 p. 
Šifrs: 7(474.3)/ M 10

Ministru komitejas rekomendācija CM/Rec(2010)5 dalībvalstīm par pasākumiem cīņā pret diskrimināciju uz dzimumorientācijas vai dzimuma identitātes pamata: paskaidrojošais ziņojums: pieņēmusi Ministru Komiteja 2010. gada 31. martā. [Vieta nav zināma]: Council of Europe, 2013. 57 lpp. 
Šifrs: 342.7(4)/ M 64

Pārups, T. Maija Kurševa. Rīga: Neputns, 2017. 143 lpp. 
Šifrs: 7(474.3)/ P 61

Sproģe, E. Katrīna Neiburga. Rīga: Neputns, 2015. 144  lpp. 
Šifrs: 7(474.3)/ S 93

Strautmane, G. Dialogā ar vēsturi: Pētera Krupņikova dzīvesstāsts. Rīga: Zinātne, 2015. 367 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ S 69

Strelēvica-Ošiņa, D. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza?: ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012. 319 lpp. 
Šifrs: 81`271/ S 73

Zanders, U. Holokausta sarkanā neļķe: Rauls Vallenbergs kā vēsturkultūras simbols. Rīga: Atēna, 2012. 277  lpp. 
Šifrs: 94(485)(092)/ Z 55

Deleuze, G. Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia. London: Pengiun Books, 2009. 400 p. 
Šifrs: 159.964.2/ D 34

Fisher, C. M. Researching and writing a dissertation: an essential guide for business students .Harlow, England; New York: Financial Times/Prentice Hall, 2010. 436 p. 
Šifrs: 001.8/ R 70

Hackley, Ch. Advertising & promotion. Los Angeles: Sage, 2018. 370 p. 
Šifrs: 659.1/ H 10

Handbook of military psychology: clinical and organizational practice. Cham: Springer, 2017. 605 p. 
Šifrs: 159.98:355(035)/ H 37

Military Psychology: Concepts, Trends and Interventions. Los Angeles, California: SAGE Publications, 2016. 354 p. 
Šifrs: 159.98:355/ Mi 458

The Oxford handbook of military psychology. New York: Oxford University Press, 2012. 417 p. 
Šifrs: 159.98:355(035)/ O-25

Prauliņš, D. Latvian: an essential grammar. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2012. 249 p. 
Šifrs: 811.174`243`36(075.4)/ P 16

Strasser, F. Mediation: a psychological insight into conflict resolution. London: Bloomsbury, 2015. 202 p. 
Šifrs: 159.98/ S 66

Marts 2020

Bērziņa, M. Sigismunds Vidbergs. Rīga: Neputns,2015. 127 lpp. 
Šifrs: 76(474.3)/ B 77

Brancis, M. Jānis Roberts Tillbergs. Rīga: Neputns, 2015. 111 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ B 10

Daugule, S. Jānis Liepiņš. Rīga: Neputns,2015. 115 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ D 85

Ģēģere, I. Jānis Ferdinands Tīdemanis. Rīga: Neputns, [2017]. 143 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ G 14

Kalnačs, J. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā.  Rīga: Neputns, 2010. 255 lpp. 
Šifrs: 726(474.364)/ K 27

Kaminska, R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā. Rīga: Neputns, 2011. 336 lpp. 
Šifrs: 726(474.384)/ K 33

Knāviņa, V. Voldemārs Irbe. Rīga: Neputns, 2015. 127 lpp.
Šifrs: 75(474.3)/ K 22

Knāviņa, V. Hilda Vīka. Rīga: Neputns, [2018]. 143 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ K 22

Leitis, A. Teodors Ūders. Rīga: Neputns, 2016. 111 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ L 37

Neimiševa, L. Darbnīca "Baltars". Rīga: Neputns, 2016. 111 lpp. 
Šifrs: 75.055(474.3)/ N 24

Putniņa, M. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos. Rīga: Neputns, 2018. 366 lpp. 
Šifrs: 726(474.34)/ P 86

Putniņa, M. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē. Rīga: Neputns, 2015. 399 lpp. 
Šifrs: 726(474.33)/ P 86

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. Rīga: Neputns, 2010. 471 lpp.  
Šifrs: 726(474.362.2)/ S 23

Slava, L. Boriss Bērziņš. Rīga: Neputns, 2016. 143 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ S 22

Blank, S. G. The four steps to the epiphany: successful strategies for products that win [California]: [K&S], 2013. 370 p. 
Šifrs: 658/ B 24

Cagan, M. Inspired: how to create tech products customers love. Hoboken: Wiley, 2018. 349 p. 
Šifrs: 658/ C-09

Critchley, K. Stress management skills training course: exercises and techniques to manage stress and anxiety: build success in your life by goal setting, relaxation and changing thinking with NLP / Kathryn Critchley. Lancashire, UK: Universe of Learning, 2010. 180 p. 
Šifrs: 159.944.4/ C 59

Field, A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Los Angelos,London: SAGE; 2018. 1070 p. 
Šifrs: 519.2:004.9/ F 29

Folk & fairy tales.  Peterborough, Ont.: Broadview Press, 2011. 176 p. 
398/ F 25

Forms of value and valuation: theory and applications. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2014. 476 p. 
Šifrs: 17/ F 59

Hartman, R. S. The structure of value: foundations of scientific axiology. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2011. 384 p. 
Šifrs: 17/ H 62

Horowitz, B.The hard thing about hard things: building a business when there are no easy answers. New York: Harper Business, an imprint of HarperCollins Publishers, [2014]. 289 p. 
Šifrs: 658/ H 70

Howkins, J. The creative economy: how people make money from ideas. London: Penguin Books, 2013. 281 p. 
Šifrs: 658/ H 93

Millman, D. Brand thinking and other noble pursuits. New York: Allworth Press, 2013. 324 p. 
Šifrs: 658.626/ M 50

Moore, G. A. Crossing the chasm: marketing and selling disruptive products to mainstream customers. New York: Harper Business, an imprint of HarperCollins Publishers, 2014. 286 p. 
Šifrs: 658.8/ M 47

Mullins, J. W. The customer-funded business: start, finance, or grow your company with your customers' cash. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., [2014]. 282 p. 
Šifrs: 658.1/ M 23

Peters, R. Growth hacking: techniques, disruptive technology - how 40 companies made it big - online growth hacker marekting strategy. [izdošanas vieta nav zināma]: BLEP Publishing, 2014. 166 p. 
Šifrs: 658.8/ P 77

Shaffie, Sh. Lean Six Sigma. New York : McGraw-Hill, 2012. 232 p. 
Šifrs: 658.562/ S-06

Wasserman, N. The founder's dilemmas: anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012. 480 p. 
Šifrs: 658/ W 85

Weinschenk, S. 100 more things every designer needs to know about people. [Berkeley, CA]: New Riders, [2016]. 276 p. 
Šifrs: 658.89/ W 36

White, R. C. The stress management workbook: de-stress in 10 minutes or less. Emeryville, CA: Althea Press, [2018]. 147 p. 
Šifrs: 159.944.4/ W 53

Februāris 2020

Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi = Aspazija and modernity: gender, nation, creativity. Rīga: Zinātne, 2016. 479 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ A 55

Bērsons, I. Segvārdi un segburti: noslēpumi un meklējumi. Rīga: Mansards, 2014-2016. 2 sēj. 
Šifrs: 821.174(092)/ B 68

Bonami, F. Es arī tā mācētu. Rīga: Neputns, 2015. 150 lpp. 
Šifrs: 7.036/.038/ B 42

Bulmanis, N. No vienas puses tā...: refleksijas par mākslu trimdā, Latvijā un pasaulē. Rīga: Mansards, 2010. 557 lpp. 
Šifrs: 7.01(474.3)/ B 29

Cēbere, G. Herberts Ernests Siliņš. Rīga: Neputns, 2012 .127 lpp. 
Šifrs: 75(474.3)/ C-03

Cedriņš, G. Palaidnieks. Rīga: Zvaigzne ABC,2014. 237 lpp. 
Šifrs: 821.174-31/ C 13

Dzīves dziesma sarkanā: Ojārs Vācietis un viņa laiks: zinātnisku rakstu krājums.  Rīga: Zinātne, 2013. 295 lpp.
Šifrs: 821.174(092)/ D 85

Gadsimtu mijas smiekli: bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Le rire fin de siècle : recueil bilingue d'articles scientifiques. Rīga: Zinātne, 2016. 190 lpp. 
Šifrs: 82.09(062)/ G-08

Rainis, J. Sirdsmīļo brālīt!: Raiņa un māsas Līzes sarakste. Rīga: Madris, 2015. 288 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ R 33

Cīrhere , S. Eneagrammas garīgums: ceļš uz kontemplatīvu dzīvi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 166 lpp. 
Šifrs: 27-584/ C 68

Cohen, D. E. Sapņošana ar abām smadzeņu puslodēm: atklāj noslēpumaino nakts valodu!. Rīga: Lietusdārzs, [2019]. 191 lpp. 
Šifrs: 159.963.3/ K 10

Heniņš, A. Skrundas sagša: novada esejas: atradumi, atziņas, atmiņas. Rīga: Jumava, 2012. 384 lpp. 
Šifrs: 908(474.326)/ H 51

Kuzina, A. Blaumanis tuvplānā: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija: 1863-1908. Rīga: Madris, 2013. 438 lpp. 33 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ K 97

Lāčplēša ceļš pasaulē: latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas. Rīga: Zinātne, 2010. 291 lpp.
Šifrs: 821.174(082)/ L 13

Latvija: kultūru migrācija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 807 lpp. 
Šifrs: 316.7(474.3)(082)/ L 80

Lejnieks, J. Juris Monvīds Skalbergs. Divkāršais kūlenis: modernisms – postmodernisms. Rīga: Pētergailis, [2018]. 151 lpp. 
Šifrs: 72.071.1(474.3)/ L 40

Lejnieks, J. Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs. Rīga: Neputns, 2010. 258 lpp. 
Šifrs: 72.071.1(474.3)/ L 40

Lūse, D. Alberts Bels.  Rīga: Mansards, 2010. 336 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ L 73

Mašnovskis, V. Muižas Latvijā: vēsture, arhitektūra, māksla: enciklopēdija. I [1], A-H.  Rīga: DUE, 2018. 311 lpp. 
Šifrs: 728.83(474.3)(031)/ M 80

Mintaurs, M. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Rīga: Neputns, 2016. 260 lpp. 
Šifrs: 72.025(474.3)/ M 70

Mlodinovs, L.  Zemapziņas spēks: kā subliminālie stimuli ietekmē mūsu uzvedību. [Rīga]: Lietusdārzs, 2017. 263 lpp. 
Šifrs: 159.964/ M 62

Morisa Māterlinka ideju transfērs: bilingvāls zinātnisko rakstu krājums = Transfert d'ideés de Maurice Maeterlinck: recueil bilingue d'articles scientifiques. Rīga: Zinātne, 2014. 174 lpp. 
Šifrs: 821.133.1(493)(092)/ M 59

Muzeja raksti. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2010- sēj. 
Šifrs: 7:069(474.3)(05)/ M 96

Palmere, H. Eneagramma mīlestībā un darbā: kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 447 lpp. 
Šifrs: 159.923/ P 23

Personība mākslas procesos. Rīga: Neputns: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, [2012]. 295. lpp. 
Šifrs: 7.03(474.3)(082)/ P 65

Senā Jelgava. Rīga: Neputns, 2010. 336 lpp. 
Šifrs: 908(474.334.2)/ S 50

Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki". Rīga: Zinātne, 2011. 286 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ P 15

Pomsela, B. Es biju tikai sekretāre. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 208 lpp. 
Šifrs: 94(430)(092)/ P 48

Pormals, A. Pūķu laiks: Sēlijas ļaudis laiku lokos. Rīga: Pormalu ģimenes fonds, 2010. 278 lpp. 
Šifrs: 94(474.34)(092)/ P 66

Rainis, J. Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Rīga: Atēna, 2011. 218 lpp. 
Šifrs: 821.174/ R 33

Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2013. 275 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ R 48

Rors, R. Šeit un tagad: meditācijas ceļš uz patiesu sirdsmieru. Rīga: Lietusdārzs, [2019]. 151 lpp. 
Šifrs: 27-583/ R 53

Rusmanis, S. Pa vecajiem Latvijas ceļiem. Rīga: Jumava, [2012]. 255 lpp.
Šifrs: 908(474.3)/ R 73

Simsone, B. Monstri un metaforas: ieskats šausmu literatūras pasaulē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 320 lpp. 
Šifrs: 82.09/ S 64

Spalva, R. Klasiskā deja un balets Eiropas kultūrā. Rīga: Zinātne, 2013. 271 lpp.
Šifrs: 792.82(4)(091)/ S 10

Strautmanis, I. Rīgas viesnīcu arhitektūra. Rīga: Pētergailis, [2013]. 395 lpp. 
Šifrs: 728.5(474.362.2)/ S 69

Šturma, E. 50 gadus mākslai pa pēdām: apceres par mākslu un māksliniekiem autores un Māra Branča sakārtojumā. [Rīga]: Mansards, 2011. 487 lpp.
Šifrs: 7.07(=174)(73)/ Š 95

Vācu arhitekti Latvijā: Vācu kultūra Latvijā = Deutsche Architekten in Lettland : Deutsche Kultur in Lettland. Rīga: Latvijas Vācu savienība, 2013. 251 lpp. 
Šifrs: 72.071.1(=112.2)(474.3)/ V-06

Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2016. 214 lpp. 
Šifrs: 81`253/ V 24

Zanders, O. Zaļajā Zemgalē raugoties. Rīga: Zinātne, [2012]. 263 lpp.
Šifrs: 930.85(474.33)/ Z 55

Ziedonos I. Piederības meklējumi, brīvības treniņš: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2014. 518 lpp. 
Šifrs: 821.174(092)/ Z-08

Berendsen, Herman J. C. A student's guide to data and error analysis. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011. 225 p. 
Šifrs: 519.2(075.8)/ B 51

Blank, S. G. The Pescadero, California: K & S Ranch, Inc., 2012. 571 p. 
Šifrs: 658(035)/ B 24

Campbell, N. A. Campbell Biology. New York: Pearson, 2017. 1436  p. 
Šifrs: 57(07)/ C 31

Chemero, A. Radical Embodied Cognitive Science. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011. 252 p. 
Šifrs: 165/ C 44

Day, R. A. Scientific English: a guide for scientists and other professionals. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, 2011. 225 p. 
Šifrs: 811.111`276.6(035)/ D 97

Juma, C. Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies. New York, NY: Oxford University Press, 2019. 416 p. 
Šifrs: 658.589/ J 39

Pramaggiore, M. Film: a critical introduction. London: Laurence King, 2011. 468 p.
Šifrs: 791/ P 10

Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. том 2: учебник . Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 446  c. 
Šifrs: 579.61(075.8)/ М 42

Janvāris 2020

Bankovičs, V. Los, Los! Davai, Davai!: Otrais pasaules karš manās atmiņās. Rīga: Mansards, 2014. 379 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ B 48

(Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. [Rīga]: Mansards, 2011. 423 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ D 89    

Domāšanas māksla ikvienam, jeb, kā domāt ar prieku un azartu. Rīga: Nordik, 2010 174 lpp. 
Šifrs: 159.955/ D 36

Driņķe, Z. Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai : monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2019. 272 lpp. 
Šifrs: 658.562/ D 48

Jēkabsons, Ē. Uzbrukums Padomju Savienības diplomātiskajiem kurjeriem pie Ikšķiles 1926. gada 5. februārī. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 158 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ J 30

Kacena, V. Kājāmgājējs karā: latviešu kara stāsti. Rīga: Mansards, 2012. 624  lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ K-03

Kristapsone, S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2020. 477 lpp. 
Šifrs: 001.8:311/ K 63

Kornvels, Dž, Pāvests ziemā: Jāņa Pāvila II pāvestības ēnas puse. Rīga: Atēna, 2008. 292 lpp. 
Šifrs: 272-732.2/ K 73

Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti. [1.] sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 864 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ L 80

Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti. II [2.] sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 736 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ L 80

Neiburgs, U. (Divas) puses. Pēc grāmatas-- Rīga: Mansards, 2013. 29 lpp. 
 Šifrs: 94(474.3)(092)/ D 89

Snaiders, T. Asinszemes: Eiropa starp Hitleru un Staļinu. Rīga: Jumava, 2013. 552 lpp. 
Šifrs: 94(4-11)"1918/1945"/ S-06

Šaca-Marjaša, R. Mans atmiņu kaleidoskops. Rīga: Jumava, [2013]. 247 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ Š 10

Tēraudkalns, V. Kristus un Cēzars: kristietība un vara vēsturē. Rīga: Zinātne, 2010. 351 lpp. 
Šifrs: 27-662(091)/ T 60

Vladimirs I. Ļ., Valsts un revolūcija. Rīga: Zvaigzne ABC, [2011]. 152 lpp. 
Šifrs: 141.82/ L 51

Zaķe, Ņ. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm: [mācību grāmata]. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2016. 143 lpp. 
Šifrs: 658(075.3)/ Z 31

Zemītis, J. Nenoslēgtais loks: leģionāra stāsts. Rīga: Mansards, 2013. 300 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ Z 57

Žīgure, A. Mūsu tautas gaita: Latvijas vēstures mirkļi. Rīga: Latvijas Mediji, [2019]. 207 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ Ž 42

Babineaux, R. Fail fast, fail often: how losing can help you win. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, [2013]. 193 p. 
Šifrs: 005.322/ B-03

Baggini, J. Ateisms ļoti saistošs ievads. Rīga: 1/4 Satori, 2008. 151 lpp. 
Šifrs: 141.45/ B 11

Barrow, C. The Business Plan Workbook: a step-by-step guide to creating and developing a successful business. London; New York: Kogan Page, 2018. 350 p. 
Šifrs: 658.5/ B 70

Blakeman, R. Integrated marketing communication: creative strategy from idea to implementation. Lanham: Rowman & Littlefield, 2018. 359 p. 
Šifrs: 658.8/ B 22

Bodell, L. Kill the Company: end the status quo, start an innovation revolution. New York: Bibliomotion, 2012. 237 p. 
Šifrs: 658.5/ B 11

Goldratt, E. M., The Goal: A process of ongoing improvement. Great Barrington: North River Press, 2014. 376 p. 
Šifrs: 658/ G 24

Key, S. Sell your ideas with or without a patent. [North Charleston, South Carolina]: [CreateSpace Independent Publishing Platform], [2015]. 166 p. 
Šifrs: 658/ K 97

Maxwell, J. C. Leadershift: the 11 essential changes every leader must embrace. Maxwell. [Nashville, TN]: HarperCollins Leadership, [2019]. 265 p. 
Šifrs: 005.322/ M 93

Müller, Ch. Apple's approach towards innovation and creativity: how Apple, the most innovative company in the world, manages innovation and creativity. München: GRIN Verlag, 2010. 17 lpp. 
Šifrs: 658.589/ M 23

Pyzdek, T. The six sigma handbook. New York: McGraw-Hill Education, [2018]. 706 p. 
Šifrs: 658.562(035)/ P 86

Visual methods in psychology: using and interpreting images in qualitative research. Hove, East Sussex: Psychology Press; New York: Routledge, 2016. 370 p. 
Šifrs: 159.937/ V 83

Zacharakis, A. Business plans that work: a guide for small business. New York: McGraw-Hill, 2011. 197 p. 
Šifrs: 658.5/ Z-06

Decembris 2019

Dubkēvičs, L. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. Rīga: RaKa, [2019]. 150 lpp.
Šifrs: 005.73/ D-04

Hermanis, V. Mani talismani: sejas, situācijas, laikazīmes. Rīga: Jumava, 2010. 199 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(092)/ H 70

Hitlera dosjē: NKVD slepenais dosjē, kas izstrādāts Josifa Staļina uzdevumā, balstoties uz Hitlera personiskā adjutanta Otto Ginšes un raitnieka Heinca Linges nopratināšanas protokoliem Maskavā, 1948.-1949. gadā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009]. 576 lpp.
Šifrs: 94(430)(092)/ H 91

Leibus, I. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
Šifrs: 657(07)/ L 28

Leibus, I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp. 
Šifrs: 657/ L 28

Rīga top!: 9 Rīgas stāvokļi: pilsētas atjaunošanās un transformācijas - Rīgas pilsētvide un arhitektūra. Rīga: Megaphone Publishers, 2013. 95 lpp.
Šifrs: 711.4(474.362.2)/ R 48

Varas Latvijā: no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij: esejas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. 876 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(082)/ V 64

Andrews, J. Craig Advertising, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing Communications. Australia: Gengage, 2018. 635 p.
Šifrs: 659.1(07)/ A 24

Holm, J. Essentials of good scientific writing: guide for students, scientists, ESL writers, and educator. [Izdošanas vieta nav zināma]: M.P. PharmaMed Publishing, 2012. 86 p. 
Šifrs: 001.818/ H 30

Novembris 2019

Friks, T. Dziļā atmošanās: atmosties garīgi, aptver, ka viss ir vienots, un novērtē savu individualitāti. Rīga: Jumava, [2017]. 183 lpp. 
Šifrs: 130.12/ F 75

Hofs, K. G. Biznesa ekonomika. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp. 
Šifrs: 658(075)/ H 12

Hollēbens, J. Foto piedzīvojumi: neuzņem fotoattēlus, radi tos!: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 95 lpp. 
Šifrs: 77(035)/ H 28

Šāberte, B. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks. Rīga: Jumava, [2018]. 336 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ Š-03

Šlāpins, I. Jauno latviešu valoda. [Rīga]: Ascendum, 2017. 187 lpp. 
Šifrs: 811.174`374.2`373.4/ Š 17

Valtere, S. Vides vadība un energopārvaldība: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 288 lpp.
Šifrs: 502.13/ V 43

Zemīte, L. Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas: rakstu krājums. Ķekava: Lasītava, [2019]. 23 lpp. 
Šifrs: 94(100)/ Z 57

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp. 
Šifrs: 001.8(082)/ Z 66

Friedman, H. S. Personality: classic theories and modern. Harlow, Essex: Pearson, 2014. 564 p. 
Šifrs: 159.923/ F 71

Gundars, L. Dramatica or Rational poetics: mastering the tools of drama. Rīga: Darbnīcas, 2016. 205 p. 
Šifrs: 82-2.09/ G 62

Kail, R. V. Human development: a life-span view. Australia; United States: Cengage, [2019]. 680 p. 
Šifrs: 159.922/ K 12

Lettland 1918-2018: ein Jahrhundert Staatlichkeit. Latviešu valodā. Latvija 1918-2018: valstiskuma gadsimts. Rīga: Mansards, [2018]. 367 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)"19/20"(082) / L 80

Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style. Seventh edition. Washington, DC: American Psychological Association, [2019]. 427 p. 
Šifrs: 001.81:159.9(035)/ Pu-030

Русский сезон: учебник по русскому языку: элементарный уровень. Санкт-Петербург: Златоуст, 2019. 336 c. 
Šifrs: 811.161.1`243(075)/ Р 89

Русский сезон: рабочая тетрадь: элементарный уровень. Санкт-Петербург: Златоуст, 2018. 156 c. 
Šifrs: 811.161.1`243(076)/ Р 89

Русский сезон: учебник по русскому языку: элементарный уровень: [аудиоприложение . Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. 
Šifrs: 811.161.1`243(075)/ Р 89

Oktobris 2019

Ansone, E. Padomjzemes mitoloģija = The mythology of Sovietland. Rīga: Neputns, 2008. 135 lpp.
Šifrs: 7.03(474.3)(091)/ A 74

Austriņš, R. Supergrafiķi = Supergraphics artists. Rīga: Neputns, 2008. 96 lpp. 
Šifrs: 76.071.1(474.3)/ A 78

Bankovskis, P. Juris Baklāns, Vija Maldupe. Rīga: Neputns, 2008. 91 lpp. 
Šifrs: 75.01.1(474.3)/ B 48

Cēbere, G. Jānis Skučs. Rīga: Neputns, 2009. 88 lpp. 
Šifrs: 75.071.1(474.3)/ C-03

Deida, D. Īsta vīrieša ceļš: garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 208 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ D 22

Heigs, M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 288 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ H 19

Iltnere, A. Kristaps Ģelzis. Rīga: Neputns, 2010. 144 lpp. 
Šifrs: 7.071.1(474.3)/ I-85

Kazuša, I. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam: mācību līdzeklis. Rīga: RSU, 2019. 172 lpp. 
Šifrs: 54(075.8)/ K 98

Lielbriedis, R. Kā fotografēt?. Rīga: Neputns, 2008. 80 lpp. 
Šifrs: 77.02(035)/ L 22

Matule, Z. Performance Latvijā, 1963-2009 = Performance art in Latvia, 1963-2009. Rīga: Neputns, 2009. 104 lpp. 
Šifrs: 7.038.531(474.3)(091)/ M 88

Montgomerija, H. Vecāku maģija: septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 184 lpp. 
Šifrs: 159.922.7/ M 44

Pancs, A. Sarunas par laimi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 191 lpp. 
Šifrs: 159.964.28/ P 29

Plotkins, B. Dvēseles mākslas: dabas un cilvēka psihes noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019] 414 lpp.  
Šifrs: 159.96/ P 73

Repšs, E. Černobiļa 1986: dokumentāls fotostāsts = Chernobyl 1986: [documentary photo story] = Чернобыль 1986 : [документальный фото рассказ]. Rīga: Zvaigzne ABC, [2013]. 96 lpp.
Šifrs: 94(477)/ R 67

Riso, D. R. Eneagrammas gudrība: deviņu personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 384 lpp. 
Šifrs: 159.923(035)/ R 78

Svīta, K. Trauksmes žurnāls: vingrinājumi stresa un trauksmes mazināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 220 lpp. 
Šifrs: 159.944.4/ S 72

Škapars, J. Barjerskrējiens. Rīga: Dienas Grāmata, 2008-2015. 
Šifrs: 94(474.3)(093)/ Š 16

Taurens, J. Famous five. Rīga: Neputns, 2009. 95 lpp. 
Šifrs: 7.071.1(474.3)/ T 90

Tīfentāle, A. Fotogrāfija kā māksla Latvijā = The photograph as art in Latvia: 1960-1969. Rīga: Neputns, 2011. 168 lpp. 
Šifrs: 77.04(474.3)(091)/ T 23

Untāls, E. Korporatīvās pasakas: tavas jaunās dzīves sākums. Rīga: Zvaigzne ABC, [2015]. 302 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ U 80

Vūlgere, Dž. B. Dieviete tevī: mūžīgo mītu atbalsis mūsdienu sievietes dzīvē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 464 lpp. 
Šifrs: 159.922.1-055.2/ V 52

Zieda, M. Monika. Rīga: Neputns, 2010. 192 lpp. 
Šifrs: 7.071.1(474.3)/ Z-07

Zusta, Z. Tarakāni manā galvā: stāsti par sievietēm. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 223 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ Z 85

Bannink, F. Handbook of positive supervision: for supervisors, facilitators, and peer groups. Boston, MA,Germany: Hogrefe Publishing, 2015. 203 p.
Šifrs: 159.98(035)/ B 49

Behavior-based assessment in psychology: going beyond self-report in the personality, affective, motivation, and social domains. Toronto, Ontario: Hogrefe, [2015]. 238 p. 
Šifrs: 159.9.072/ Be 140

Brown, D. Influence Marketing: how to create, manage, and measure brand influencers in social media marketing. Indianapolis, Indiana: Que, [2013]. 227 p. 
Šifrs: 658.8:004.738.5/ B 77

Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York; Oxford: Oxford University Press, 2016. 940 p.
Šifrs: 791.32/ F 54

Fontana, D. The new secret language of symbols: an illustrated key to unlocking their deep & hidden meanings. London: Watkins, [2018]. 192 p. 
Šifrs: 003.62/ F 42

International Summer School of Photography. ISSP 2011 catalogue. [Kuldīga: ISSP, biedrība], 2011. 174 p. 
Šifrs: 77.04/ I-72

International Summer School of Photography. ISSP 2010 catalogue. [Ludza: ISSP, biedrība], 2010. 155 p. 
Šifrs: 77.04/ I-72

Leech, N. L. IBM SPSS for intermediate statistics: use and interpretation. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 368 p.
Šifrs: 519.2:004.9(07)/ L 16

Methods and Techniques in Ethnobiology and Ethnoecology. New York: Humana Press/Springer Science+Business Media, [2019]. 342 p. 
Šifrs: 57/ M 77

Principles and methods of test construction: standards and recent advances. Boston, MA: Hogrefe Publishing Corporation, [2016]. 329 p. 
Šifrs: 159.9.072/ P 60

Schmid, S. Internationalization of business: cases on strategy formulation and implementation. Cham, Switzerland: Springer, 2018. 171 p. 
Šifrs: 658/ S 48

Soũkand, R. Changes in the use of wild food plants in Estonia: 18th - 21st century.  Switzerland: Springer, 2016. 172 p. 
Šifrs: 581.6(474.2)/ S 81

Крайг, Г . Психология развития. Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2019. 939 c. 
Šifrs: 159.922(07)/ K 77

Septembris 2019

Berndta, K. Dzīvesspēks: psihiskā pretspēka noslēpums: kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai. Rīga: Jumava, [2019]. 264 lpp. 
Šifrs: 159.923.5/ B 62

Grosmane, E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā = Rīga Cathedral Through Centuries. Rīga: Jumava, [2017]. 136 lpp. 
Šifrs: 726.6(474.362.2)/ G 72

Gundars, L. Dramatika jeb Racionālā poētika: dramaturģijas likumsakarības un amata rīki. Rīga: Biedrība Darbnīcas, 2015. 204 lpp. 
Šifrs: 82-2.09/ G 62

Harari, J. N. Sapiensi: cilvēces īsā vēsture. [Vērgale, Pāvilostas novads]: Zoldnera izdevniecība, [2018]. 319 lpp. 
Šifrs: 930.85/ H 49

Keisels, G. Volejbols Latvijā: no saknēm līdz mūsdienām. Rīga: Jumava, [2018]. 240 lpp. 
Šifrs: 796.325(474.3)(091)/ V 31

Latviešu-angļu / angļu-latviešu vārdnīca: ap 25 000 vārdu = Dictionary Latvian-English. [Rīga]: Avots, 2005. 543 lpp. 
Šifrs: 811.174`374.8-022.215=111/ L 80

Laurinaitis, E. Skatiens no spoguļa: sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm. Rīga: Jumava, [2019] 216 lpp. 
Šifrs: 159.922.1-055.2/ L 89

Orsillo, S. M. Raizējies mazāk, dzīvo viegli: pašpalīdzības grāmata - kā samazināt hronisku stresu, uztraukumu, trauksmi, bailes dažādās dzīves situācijās. Rīga: Jumava, [2018]. 423 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ O-70

Staģis, A. Latvijas vieglatlētikas vēsture: 1992-2018. Rīga: Jumava, [2018]. 591 lpp. 
Šifrs: 796.42(474.3)(091)/ S-06

Vebsters, R. Radošā vizualizācija: sasniedziet mērķus un ļaujiet sapņiem piepildīties!. Rīga: Jumava, [2018]. 159 lpp. 
Šifrs: 159.962(0.062)/ V-01

Abegglen, J. C., 21st-century Japanese management: new systems, lasting values. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 194 p. 
Šifrs: 658(520)/ A 33

Alais, Ch. Food Biochemistry . Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., [2013]. 222 p. 
Šifrs: 577.1:663/664/ A-03

The Atomic bomb: voices from Hiroshima and Nagasaki Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2015. 277 p. 
Šifrs: 94(520)/ A 39

Davis, H. Creating HDR Photos: the Complete Guide to High Dynamic Range Photography . New York: Amphoto Books, 2012. 191 p. 
Šifrs: 77/ D 94

Doi, T. The anatomy of dependence: [the key analysis of Japanese behavior]. Tokyo; New York; London: Kodansha USA Inc., 2014. 180 p. 
Šifrs: 159.922.4(=521)/ D 25

Gray, P. Psychology. New York: Macmillan Education; Worth Publishers, 2018. 771 p. 
Šifrs: 159.9(075.8)/ G 29

Gutkind, L. You can't make this stuff up: the complete guide to writing creative nonfiction-from memoir to literary journalism and everything in between. Boston, MA: Da Capo Press/Lifelong Books, 2012. 270 p. 
Šifrs: 808.1/ G 93

Ivey, A. E. Intentional interviewing and counseling: facilitating client development in a multicultural society. Boston, MA: Cengage Learning, [2018]. 436 p. 
Šifrs: 159.98/ I-43

Jansen, M. B. The making of modern Japan. Cambridge, Massachusetts; London, England: Belknap Press of Harvard University Press, 2002. 911 p. 
Šifrs: 94(520)/ J 60

Karan, Pradyumna Prasad, Japan in the 21st century: environment, economy, and society = Nijūisseiki no Nihon. Lexington: University Press of Kentucky, 2005. 401 p. 
Šifrs: 908(520)/ K 51

Larsen, R. J. Personality Psychology: domains of knowledge about human nature. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. 737 p. 
Šifrs: 159.923(07)/ L 68

Mes, T. The Midnight Eye guide to new Japanese film: [reviews of 97 films, profiles of 20 contemporary filmmakers]. Berkeley, Calif.: Stone Bridge Press, 2005. 365 p. 
Šifrs: 791(520)/ M 70

Napier, S. J. Anime: from Akira to Howl's moving castle: experiencing contemporary Japanese animation. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 371 p. 
Šifrs: 791.228(520)/ N 50

Nitobe, I. Bushido: the soul of Japan: a classic essay on samurai ethics. Tokyo; New York; London: Kodansha International, 2002. 154 p. 
Šifrs: 17.021.3(520)/ N 92

Norman, D. A. The Design of everyday things. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT PRess, 2013. 347 p. 
Šifrs: 658.512.2/ N 46

Shiba, S. Four practical revolutions in management: systems for creating unique organizational capability. Boca Raton [etc.]: CRC Press; Center for Quality of Management, 2001. 758 p. 
Šifrs: 005.6/ S 27

Schneier, B. Click here to kill everybody: security and survival in a hyper-connected world. New York; London: W.W. Norton & Company, [2018]. 319 p. 
Šifrs: 004.738.5.056.5/ S 52

Yin, R. K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles, Calif.: Sage, 2018. 317 p. 
Šifrs: 001.87/ Y 55    

Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... Москва: Издательство АСТ; 2019. 490 c. 
Šifrs: 791/ M 67

Augusts 2019

Abrams, N. Studying Film. London: Bloomsbury Academic, 2010. 386 p. 
Šifrs: 791(07)/ A 74

Lawson, K. Success in dealing with difficult people. London: New Holland, 2009. 240 p.
 Šifrs: 005.32/ L 96

Эзериня, Д. Учим латышский язык: сборник текстов для подготовки к экзамену: (начальный и средний уровень). Рига: Salana Art, 2016. 99 c. 
Šifrs: 811.174`243(079)/ Э 29

Jūlijs 2019

Rubenis, M. Latvijas futbolam – 100. Rīga: Nordik, 2006. 240 lpp. 
Šifrs: 796/ R-03

Ulmis, J. Par Tēvzemi mīļo... : Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris jūras virsleitnants Vilis Gelbe Ziemeļlatvijas bruņoto spēku izveidē un Latvijas Atbrīvošanas kara Cēsu kaujās. Limbaži: Limbažu muzejs, 2018. 160 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ U 56

Introduction to film studies. London; New York: Routledge, 2012. 536 p. 
Šifrs: 791/ I-83

Keller, T. Television News: the Heart and How-to of Video Storytelling. New York, NY ;London: Routledge, 2019. 470 p. 
Šifrs: 070.431:654.197(035)/ K 24

Lee-Potter, E.  Interviewing for journalists. London; New York: Routledge, 2017. 209 p. 
Šifrs: 070/ L 16

Miniscalco, K. Survival guide for coaching youth basketball. Champaign, IL: Human Kinetics, 2015. 187 p. 
Šifrs: 796.323.2/ M 64

Moubayed, S. M. The Makers of Modern Syria: the rise and fall of Syrian democracy, 1918-1958. London; New York: I.B. Tauris, 2018. 312 p. 
Šifrs: 94(569.1)/ M 87

Rethinking journalism: trust and participation in a transformed news landscape. London ;New York, NY: Routledge, 2013. 247 p. 
Šifrs: 070/ R 75

Struthers, J. K. Clinical microbiology. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018]. 264 p. 
Šifrs: 579.61(075)/ S 85

Villarejo, A. Film studies. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. 184 p. 
Šifrs: 791/ V 47

Jūnijs 2019

Beverland, M. Brand management: co-creating meaningful brands. Los Angeles: SAGE, 2018. 400 p. 
Šifrs: 658.626(07)/ B 94

Cormier, L. Sherilyn Interviewing and Change Strategies for Helpers. Boston [etc.]: Cengage Learning, 2017. 657 p. 
Šifrs: 159.98/ C 65

David, F. R. Strategic management: concepts and cases: a competitive advantage approach. Harlow: Pearson, 2017. 680 p. 
Šifrs: 005.21(07)/ D 93

Evans, D. S. Matchmakers: the new economics of multisided platforms. Boston, assachusetts : Harvard Business Review Press, [2016]. 260 p. 
Šifrs: 658.114/ E 18

HBR's 10 must reads on entrepreneurship and startups. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018. 148 p. 
Šifrs: 658/ H 99

Jeston, J. Business process management: practical guidelines to successful implementations. New York: Routledge, 2018. 653 p. 
Šifrs: 658.5/ J 89

Kawasaki, G. The art of the start 2.0: the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything. [London]: Portfolio/Penguin, 2015. 326 p. 
Šifrs: 658/ K 94

Madsen, O. J. The therapeutic turn: how psychology altered Western culture. Hove, East Sussex: Routledge, 2014. 194 p. 
Šifrs: 159.9(091)/ M 19

Stephens, D. L. Essentials of consumer behavior. New York: London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 220 p. 
Šifrs: 658.89/ S 36

Maijs 2019

Bebre, R. Radošuma pētniecība Latvijā (1922-2018). Rīga: Salana Art, [2018]. 249 lpp. 
Šifrs: 159.954(474.3)(091)/ B-03

Bērziņš, V. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915-1918). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 103 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)"19"/ B 77

Bordvels, D. Kinomāksla. Ievads. Rīga: Nacionālais kino centrs, [2018]. 621 lpp.
Šifrs: 791/ B 66

Starpdisciplinārā Latvijas jauno vēstures pētnieku konference. Studenti vēstures zinātnē: pirmās starpdisciplinārās Latvijas jauno vēstures pētnieku konferences materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 206 lpp. 
Šifrs: 94(062)/ S 89

Arslan, M. A. Hands on applied finite element analysis: application with ANSYS. Troy, NY: Mehmet Ali Arslan, 2015. 539 p. 
Šifrs: 519.6/ A 85

Backaler, J. Digital Influence: Unleash the Power of Influencer Marketing to Accelerate Your Global Business. Cham: Palgrave Macmillan: Imprint: Palgrave Macmillan, [2018]. 214 p. 
Šifrs: 658.8:004.738.5/ B-06

Block, S. B. Foundations of financial management. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2017. 736 p. 
Šifrs: 658.14/.17(07)/ B 75

Chang, R. General Chemistry: the essential concepts. Boston [etc.]: MCGraw-Hill Education, 2014. 823 p. 
Šifrs: 54(075.8)/ C 22

Feld, B. Venture deals: be smarter than your lawyer and venture capitalist.  Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016. 271 p. 
Šifrs: 658.14/.17/ F 38

Frost, C. Journalism ethics and regulation.  Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. 430 p. 
Šifrs: 070/ F 90

Gooderham, P. N. International Management: theory and practice. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. 448 p. 
Šifrs: 658(07)/ G 50

Handbook of self-regulation: research, theory, and applications. New York; London: The Guilford Press, 2018. 642 p. 
Šifrs: 159.923.2(035)/ H 37

Lodish, H. F. Molecular cell biology. New York: W.H. Freeman-Macmillan Learning, [2016]. 1234 p. 
Šifrs: 576.3/ M 17

McCauley, A. Unblocked: how blockchains will change your business (and what to do about it). [Izdošanas vieta nav zināma]: Collins & Cross Publishers, 2018. 3014 p. 
Šifrs: 658:004/ M-001

Rook, Stuart 101 Multi-Skill Sports Games.  London: Bloomsbury, 2013. 102 p. 
Šifrs: 796-053.2/.6/ R 50

Zutter, C. Principles of managerial finance. New York, NY: Pearson, 2019. 976  p.
Šifrs: 658.14/.17(07)/ Z 92

 

Aprīlis 2019

Latvija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 862 lpp. 
Šifrs: 030(474.3)/ L 80

Pauli, G. Zilā ekonomika 3.0: zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 320 lpp. 
Šifrs: 658.589/ P 84

Singa, K. D. Uz nāves sliekšņa: garīgā pārveide mirstot. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 432 lpp. 
Šifrs: 159.961.9/ S 71

Hodges, L. Table Tennis Tips: three years and 150 online tips all in one volume. [Charleston, S.C]: [CreateSpace Independent Publishing Platform], [2014]. 228 p. 
Šifrs: 796/ H-06

Weatherford, L. Rule Book of Games: Badminton. [Izdošanas vieta nav zināma]: Alpha Editions, 2018. 2012 p. 
Šifrs: 796/ W-01

Marts 2019

Duļevska, I. Praktiskā antropoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 150 lpp. 
Šifrs: 572(075.8)/ D 42


Freimanis, A. Katls: romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 445 lpp. 
Šifrs: 821.174-311.6/ F 43


Frolova, L. Optimizācijas teorija: lekciju izdales materiāls 2004./2005. akad. gadam. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 120 lpp. 
Šifrs: 519.863(07)/ F 85


Biology: a global approach. Harlow, Essex, England: Pearson Education Limited, [2018]. 1496 p.
Šifrs: 57(07)/ B 66


Cotton, D. Market leader: intermediate business English course book. [Harlow]: Pearson Education; Financial Times, 2016. 183 p. 
Šifrs: 811.111`243:33(07)/ C 82


Cotton, D. Market leader: upper intermediate business English course book. [Harlow]: Pearson Education; Financial Times, 2016. 180 p.  

Šifrs: 811.111`243:33(07)/ C 82


Etkind, А. Eros of the impossible: the history of psychoanalysis in Russia. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997. 408 p.
Šifrs: 159.964.2(470+571)(091)/ E 54


Wickham, H. R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data.  Sebastopol, CA: O'Reilly, 2016. 492 p.
Šifrs: 004.65/ W-07
 

Februāris 2019

Kovejs, S. R., Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 367 lpp. 
Šifrs: 005.32/ K 95

100 notikumi Latvijas vēsturē: cilvēki un procesi 1918-2018. Rīga: Latvijas Mediji, [2018]. 251 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ S 65

Conference on Baltic Studies in Europe. The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities: 8th Conference on Baltic studies in Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 11-14 June, 2009. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2009. 179 p. 
Šifrs: 008(474)(062)/ B 40

Janvāris 2019

Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas = English and Latvian proverbs and sayings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 271 lpp.
Šifrs: 811.111’373.72 / A 45

Daiļrades psiholoģija Latvijā: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Valters un Rapa, 2008 303 lpp.
Šifrs: 159.954(082)/ D 16

Dilvars, A. Vergs: stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 112 lpp.
Šifrs: 13/ D 53

Džonsone, B. Māja bez atkritumiem: mazāk mantu, mazāk atkritumu, vienkāršāka dzīve. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 304 lpp.
Šifrs: 64:502.173/ D 86

Eglāja-Kristsone, E. Dzelzsgriezēji: Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti . Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 334 lpp.
Šifrs: 821.174(092)/ E 65

Endrūsa, Dž. Tas ir Rembrants. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016 80 lpp.
Šifrs: 75(492)(092)/ E 25

Forands, I. Menedžmenta mazā enciklopēdija. [Rīga]: Latvijas Izglītības fonds, [2018]. 488 lpp.
Šifrs: 658(035)/ F 47

Franks P. Īsteno iecerēto bez piepūles. Rīga: Jumava, 2016. 149 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ F 21

Gelovejs, Dz. Skriešana iesācējiem: kā uzsākt skrējēja dzīvesveidu; populārās skriet-soļot-skriet metodes izmantošana; uzturs, motivācija un traumu novēršana. Rīga: Jumava, [2018]. 246 lpp.
Šifrs: 796.422(035)/ G 33

Heigs, M. Iemesli dzīvot tālāk. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 256 lpp.
Šifrs: 159.974(092)/ H 15

Ivbulis, V. Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem. Rīga: Zinātne, [2018]. 271 lpp.
Šifrs: 94(=11/=2)/ I-20

Kavacs, G. Izcelšanās noslēpumi: darvinisma hronika no pasaules radīšanas līdz 20. gadsimtam un urķīga lasītāja piezīmes. Rīga: Pētergailis, 2009. 255 lpp.
Šifrs: 575.8(091)/ K 92

Klišāns, V. Latvijas valsts stāsts: 20.-21. gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 128 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ K 68    

Koluža, R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata: mācību materiāli latviešu valodā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 110 lpp.
Šifrs: 811.174`35(035)/ K 33

Kriķis, D. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 190 lpp.
Šifrs: 517(075.3)/ K 58

Kriķis, D. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 104 lpp.
Šifrs: 517(075.3)/ K 58

Kusiņa, M. Sēņosim dabā!: 25 ēdamo sēņu sugas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 56 lpp.
Šifrs: 582.28(035)/ K 84

Makčesnijs, K. 4 izpildes disciplīnas: īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 320 lpp.
Šifrs: 005/ M 31

Markus, D. Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā: zinātniskā monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018. 207 lpp.
Šifrs: 81`276.3-053.2(474.3)/ M 64

Merlo-Pontī, M. Uztveres fenomenoloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, [2018], 498 lpp.
Šifrs: 165/ M 64

Melbārde, I. Neirolingvistiskā programmēšana: mācība par personīgo meistarību. 3. grāmata, Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 240 lpp.
Šifrs: 159.98/ M 37

Munte, A. Stāsts par Sanmikelu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 267 lpp.
Šifrs: 821.113.6-312.6/ M 43

Neiburgs, U. "Dievs, Tava zeme deg!": Latvijas Otrā pasaules kara stāsti. Rīga: Lauku Avīze, 2014. 400 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ N 20

Olmera, P. Tas ir Magrits. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. 80 lpp.
Šifrs: 75(493)(092)/ O-52

Šarmers, K. O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 447 lpp.
Šifrs: 005.332.3/ Š 65

Spadaro, P. R. Cienot sevi: māksla dot un saņemt. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 253 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ S-03

Spalva, R. dejas kompozīcija. Rīga: Zinātne, [2018]. 255 lpp.
Šifrs: 793.3/ S 10

Stenlijs, P. D. Mentorings:
Šifrs: 27-584.5/ S 34

Sviķis, A. MATRIC tīklojums: oriģināls biznesa pārvaldības modelis. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 144 lpp.
Šifrs: 658/ S 57

Šēfers, B. Uzvarētāju likumi: 30 dienu programma panākumu gūšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 288 lpp.
Šifrs: 005.32/ Š 13    

Zuili, R. Kā izprast mūsu bērnu emocijas: vecumā no 0-10 gadiem. [Rīga]: Jumava: Liegra, [2018]. 167 lpp.
Šifrs: 159.922.7/ Z 32

ACE Personal Trainer Manual: ACE Personal Trainer Study Guide 2018-2019 and ACE Personal Trainer Exam Prep Book for the American Council on Exercise Personal Training Certification Exam. [United States?]: Test Prep Books, 2018. [121 p.
Šifrs: 796.015(079)/ A 24

Bernoff, J. Writing Without Bullshit: Boost Your Career by Saying What You Mean. New York, NY: Harper Business, An Imprint of HarperCollinsPublishers,[2016]. 284 p.
Šifrs: 005.912:82-86(035)/ B 66

Grossman, J. The Personal Training Business Bible: how to build a 6 then 7 figure fitness business. Fremantle, Western Australia: Vivid Publishing, 2018. 246 p
Šifrs: 796:658/ G 74

McHale, B. Constructing Postmodernism. London; New York: Routledge, 1992. 342 p.
Šifrs: 82.02/ M 20

Start Your Own Personal Training Business: your step-by-step guide to success. Irvine, California: Entrepreneur Media, Inc., [2016].202 p.
Šifrs: 796:658(035)/ S 16

Лиегениеце, Л. Латышский язык для всех: самоучитель. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 419 c.
Šifrs: 811.174`243(075.4)/ Л 55

Эзериня, Д.  Самоучитель латышского языка для начинающих. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 270 c.
Šifrs: 811.174`243(075.4)/ Э 29