Pārlekt uz galveno saturu

Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas. [Rīga] : [Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība], [2011]. 1 tiešsaistes resurss
Šifrs:616.12-005/ A 75

Antikoagulantu lietošana pacientiem ar ātriju fibrilāciju kardioemboliskā insulta novēršanai : zinātniskais nolēmums. Rīga : [b.i.], 2013. 20 lpp.
Šifrs:616.831-005-084/ A 82

Ārstēšanās ar vīnu, degvīnu un kandžu. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 72 lpp.
Šifrs:615.89/ A 86

Birziņš, J. Ārstniecības augi. [Rīga : Arto-1, 2014]. 72 lpp.
Šifrs:615.322/ B 81

Blūma, E. Alu sievietes nekļūst resnas : paleodiēta ātram rezultātam. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. 295 lpp.
Šifrs:613.24/ B 92

Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par neatliekamās medicīnas ārstu : mācību materiāls. Rīga : Nacionālais apgāds, 2010. 159 lpp.
Šifrs: 616-083.98(075)/ C 80

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. 139 lpp.
Šifrs: 613.6(474.3)/ D 62

Es piedzimu agrāk. [Rīga : Bērnu slimnīcas fonds], 2015]. 111 lpp.
Šifrs:613.952/ E-001

Gavars, V. Egils Gulbis : Riga-Bruxelles-Riga. [Rīga] : E. Gulbja laboratorija, 2014. 150 lpp.
Šifrs:61(474.3)(092)/ G 91

Ja kādam no taviem kolēģiem ir atklāts vēzis : informatīvs buklets. [Rīga] : Dzīvības koks, [2016]. 11 lpp.
Šifrs: 616-006.6/ J-001

Ja kādam no taviem vecākiem ir atklāts vēzis : informatīvs buklets bērniem un pusaudžiem. [Rīga] : Dzīvibas koks, [2016]. 27 lpp.
Šifrs: 616-006.6/ J-001

Jansone, L. Bērzs un citi koki dziedniecībā : koku informatīvā un enerģētiskā iedarbība. [Rīga : Līga Jansone, 2016]. 127 lpp.
Šifrs: 615.89/ J 60

Jansone, I. Patiesība par vīrusiem, gripu, tuberkulozi un zelta stafilokoku : kā uzveikt vīrusus, stafilokoku, sepsi? : kā atjaunot imūnsistēmu un uzturēt to normā? : zaļo augu (hlorofila) brīnumdarbi. [Rīga : Ilze Jansone, 2016]. 120 lpp.
Šifrs:615.89/ J 60

Kļaviņa, L. Briofīti un to izmantošanas iespējas. [Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012]. 12 lpp.
Šifrs: 615.322:582.325/ K 23

Krams, A. Ilgstoša skābekļa terapija. [Latvija] : Medicīna un Prese, 2014. 35 lpp.
Šifrs: 615.835:546.21/ K 13

Krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā Kodeksa uzraudzība Latvijā 2002. gadā. Rīga : Latvijas krūts ēdināšanas veicināšanas un aizsardzības biedrība, 2003. 20 lpp.
Šifrs: 613.953.13/ K 94

Latvijas Universitātes 74. konferences Medicīnas sekcija : tēzes/abstracts. Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. 147 lpp.
Šifrs: 61(062)/ L 80

Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : Medicīnas vēstures simpozijs 2013. gada 18. septembrī : tēzes un raksti. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2013. 102 lpp.
Šifrs: 61(474.3)(091)(062)/ L 86

Lorenca, T. Mīlestības anatomija : būt un palikt veselai : rokasgrāmata sievietei . [Jūrmala] : Daugava, 2014. 182 lpp.
Šifrs: 613.99(035)/ L 52

Palčevskis, I. Palīdzēsim sev un citiem. Rīga : Imants Palčevskis, 2012. 106 lpp.
Šifrs: 615.89/ P 16

Poršņovs, D. Kūdras un tās atvasinājumu izmantošanas iespējas medicīnā. [Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012]. 12 lpp.
Šifrs:615.322:631.417.2/ P 69

Praktiskā transfuzioloģija māsām : mācību materiāls. Rīga : Nacionālais apgāds, 2010. 37 lpp.
Šifrs:615.38(075)/ P-08

Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 255 lpp.
Šifrs: 61(474.3)(092)/ P 74

Roja, I. Seksuālā veselība. Rīga : Madris, 2016. 118 lpp.
Šifrs: 613.88/ R 33

Sirds veselības noslēpumi : ikdienas 30 minūšu plāns veselai sirdij . [Liepāja] : Liegra, 2013. 319 lpp.
Šifrs: 616.1-084/ S 81

Somers, S. Tam es esmu par jaunu! : dabisks hormonāls risinājums lieliskai pašsajūtai, fantastiskam seksam un veselībai premenopauzes laikā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. 288 lpp.
Šifrs:613.99/ S 43

Tievē ar tautas līdzekļiem : organisma attīrīšana, vielmaiņas aktivizēšana, stresa noņemšana . Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. 45 lpp.
Šifrs:613.24/ T 22

Veselības aprūpes pētījumi LU koledžās : tēžu krājums. Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. 50 lpp.
Šifrs: 61(474.3)(062)/ V 80

Abrams’ angiography : interventional radiology. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 1222 p.
Šifrs: 616-073.7/ A 74

Anatomy for dental medicine : Latin nomenclature. New York : Thieme, 2016. 539 p..
Šifrs: 611.91/.93(075.8)/ A-06

First Baltic Sea symposium on simulation and virtual reality for health care education and patient safety : 4-6 February, 2016 : pre-symposium and symposium programme, workshop descriptions and presenters. Rīga : Medical Education Technology Centre of Rīga Stradiņš University, 2016. 68 p.
Šifrs:61:37(062)/ F 80

Grainger & Allison's diagnostic radiology, sixth edition: the chest and cardiovascular system. London : Elsevier, 2016. 484 p.
Šifrs:616-073.7/ G-09

Handbook of interventional radiologic procedures. Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016. 693 p
Šifrs:616-073.7(035)/ H 37

How to write a paper . Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2013. 157 p.
Šifrs:61:001.818/ H 93

A practical approach to vascular and endovascular surgery. New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2016. 260 p.
Šifrs:616.13/.14-089/ P 01

"Propxylaxis and Quality of Human Life", international scientific and practical conference. Propxylaxis and quality of human life : international scientific and practical conference, April 2014 : proceedings of Riga 1st medical college = Profilakse un cilvēka dzīves kvalitāte : starptautiskā zinātniski praktiskā konference, aprīlis 2014 : Rīgas 1. medicīnas koledžas raksti. Rīga : [Rīgas 1. medicīnas koledža], 2014. 137 p.
Šifrs:61(062)/ P 82

Vascular and endovascular surgery. Edinburgh [etc.] : Saunders Elsevier, 2014. 384 p.
Šifrs:616.13/.14-089/ V 80

Кудрявцев. И, Сила жизни : как хранить, развивать и укреплять свою жизненную энергию. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. 221 c
Šifrs:615.85(510)/ K 88