Pārlekt uz galveno saturu

Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 646 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)/ C 90

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Tālavs Jundzis: biobibliogrāfija. Rīga : LZA BSPC, 2016. 335 lpp.
Šifrs: 34(474.3)(092)/ L 80

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas : pamatstudiju un maģistra studiju programmas 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 112 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Rokasgrāmata Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. [Rīga, 2016?]. 71 lpp.
Šifrs: 343.125/ R 34

Vēbers, J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ģimenes tiesības (26.51., 114.-125., 140.-176.p.). Rīga: Mans īpašums, 2000. 174 lpp.
Šifrs: 347.6(474.3)/ V-01

Višņakova, G. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). Rīga: Mans Īpašums, 1998. 255 lpp.
Šifrs: 347.2/ V 84

Afterthoughts: Riga 2016 International forum of China and Central and Eastern European countries. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 63 p.
Šifrs: 339.94(510:4)(062)/ A 90

Dilemmas of Europeanisation: political choices and economic transformations in the Eastern partnership countries. Rīga: Latvian Institute of International Affairs: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. 239 p.
Šifrs: 327(4-11:4)/ D 49

Fiebig, A. EU business law. Chicago, Illinois: American Bar Association, Section of Business Law, 2015. 793 p.
Šifrs: 347.7(4)/ F 27

Forum introduction: International forum of China and Central and Eastern European countries "Enhanced connectivity for common advancement": Riga, Latvia, 4 November 2016. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 11 p.
Šifrs: 339.94(510:4)(062)/ F 74

Freeman, M. Industrial approaches to media: a methodological gateway to industry studies. London: Palgrave Macmillan imprint published by Springer Nature, 2016. 216 p.
Šifrs: 316.774/ F 39

Kuner, C. European data protection law: corporate compliance and regulation. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. 552 p.
Šifrs: 342.721(4)/ K 41

Kuner, C. Transborder data flows and data privacy law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. 285 p.
Šifrs: 342.721/ K 41

Schaffer, R. International business law and its environment. Australia: Cengage Learning, 2015. 656 p. 
Šifrs:347.7:341(07)/ S-07