Pārlekt uz galveno saturu

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums. Semināra programma projekta EEZ09AP-22 rezultātu izplatīšanai.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI),

Rīga, 2010.gada 22.oktobrī.

Semināra norises vieta

Rīgas Stradiņa universitāte, Hipokrāta auditorija, Dzirciema ielā 16, Rīga.

Dalībnieku reģistrācija

DDVVI, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot elektroniski: ieva[pnkts]kalve2atrsu[pnkts]lv

Programma

Laiks

Tēma

Lektors

9:30

Reģistrācija

-

10:00

Semināra atklāšana „Biroju vides problēmas aktualitāte mūsdienās”

I.Vanadziņš Dr.med, RSU DDVVI direktors

10:20

Projekta „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums” mērķi, uzdevumi un ieskats to realizācijā

M.Ā.Baķe, Dr.med.zin., projekta vadītāja, DDVVI vad.pētn.

10:50.

Biroju vides mikroklimatisko parametru izvērtējums

M.Zellāne , Sab.ves.bak

11:10

Biroju gaisa piesārņojums ar neorganiskām gāzēm (CO2, NO2, SO2, O3)

A.Seile, Dipl.inž., Mag.kval.vad.

11:30

Aldehīdi – tipiskas biroju vides piesārņojošās vielas

J.Švedovs, Mag.chem.

11:45

Dažādu gaistošo organisko savienojumu identifikācija biroju gaisā un to sorbcija putekļos

P.Sudmalis, Mag.chem.

12:00

Diskusija

 

12:15 – 13:15

Pusdienas pārtraukums

 

13:15

Norvēģijas Aroda un Vides veselības institūta (STAMI) pieredze nanodaļiņu fizikāli/ķīmiskā raksturošanā un novērtējumā

Yngvar Thomassen, prof., STAMI (ar tulkojumu)

14:00

Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita un virsmas laukuma

Ž.Martinsone, Mag.sab.ves., HASL vadītāja

14:30

Biroja darba apstākļu radītās darbinieku sūdzības (darbinieku aptaujas analīze)

S.Lakiša, Sab.ves.bak.

14:50

Kafijas pauze

 

15:10

Biroju vides un iekārtu darbības radītā piesārņojuma ietekme uz organismu (eksperimentāls pētījums)

D.Sprūdža, Dr.med.zin., DDVVI vad.pētn.

15:30

Biroju tehnikas darba vides piesārņojuma radīto trahejas un plaušu audu pārmaiņu imūnohistoloģisks citokīnu, antimikrobo peptīdu un programmētās šūnu nāves izvērtējums

M.Pilmane, Dr habil med, Dr med, Prof. RSU AAI

16:00

Biroju tehnikas radītā nanodaļiņu piesārņojuma ietekmes izvērtējums uz makrofāgu šūnu kultūrām

Ž.Martinsone, Mag.sab.ves., HASL vadītāja

16:30

Priekšlikumi kompleksai biroju darba vides kvalitātes novērtēšanai un vadlīnijas izstrādei neindustriālo darba vietu uzlabošanas pasākumiem.

M.Ā.Baķe, Dr.med.zin., projekta vadītāja, DDVVI vad.pētn.

16:45

Elpo brīvāk- SIA Filtri informācija par gaisa kvalitātes uzlabojumu.

Sarmīte Pujāte

17:00

Diskusija, semināra noslēgums.