Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Anestezioloģijas klīnikas virsārste

Rīgas Austrumu klīnikās universītātes slimnīcas stacionārs „Gaiļezers”

2011 - pašlaik

RAKUS atbildīgais par anestezioloģijas reanimatoloģijas specialitātes rezidentu apmācības procesa pārraudzību

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca

2005 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

1993 - pašlaik

Ārste anestezioloģe

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs “Gaiļezers” anestezioloģijas klīnika.

Izglītība

2015

Anesteziologa - reanimatologa sertifikāts Nr. A-13683

Latvijas Ārstu Biedrība

1992

AML/RSU Promocijas un habilitācijas ķirurģijas padomes lēmumu apstiprināts medicīnas doktora zinātniskais grāds

1979

Medicīnas zinātņu kandidāta grāds

Vissavienības klīniskās un eksperimentālās ķirurģijas zinātniski pētnieciskais institūts.

1972 - 1974

Klīniskā ordinatūra un specializācija anestezioloģijā-reanimatoloģijā.

Rīgas Medicīnas Institūts

1966 - 1972

Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas fakultāte.

1953 - 1964

Rīgas A.Barbisa 11. vidusskola.

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Piedalīšanās kongresos ārzemēs ar kvalifikācijas celšanas kursiem:

2016.g. The European Anaesthesiology congress, Euroanaesthesia 2016, UK, London

2016. RSU zinātniskā konference , 2016

​2016. RSU International Student Conference, 2016

​2015.g. The European Anaesthesiology congress, Euroanaesthesia 2016, Germany, Berlin

​2015.g. RSU zinātniskā konference

​2015.g. RSU International Student Conference, 2015

​2014.g.Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology, 2014, Prague,

​2014.g.The European Anaesthesiology congress, Euroanaesthesia 2014, Sweden, Stockholm

​2014.g. 4th world congress of total intravenous anaesthesia and target controlled infusion, Bulgaria, Sofia, 2014

​2013.g. Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology,Geneva,

​2012.g. ESPA European Congress of Paediatric Anaesthesiology, Stresa, Italy,

​2012.g. 15th World Congress of Anaesthesiologists 2012, Buenos Aires, Argentina.

​2011.g. 10th Jubilee NYSORA's Annual Winter Symposium, Regional anesthesiaand and Pain managements, 2011, December 17 -1 8, New York

​2011.g. 3rd Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology ESPA 2011, 22 – 24 September, Palma de Mallorca.

​2011.g. The 3rd World Congress of Total Intravenous Anaesthesia and Target Controlled Infusion ( TIVA–TCI 2011 ) 2011, 31 March – 2April, Singapore

2010.g. European congress of The European Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA), September, Berlin

​2010.g. Euroanaesthesia 2010, June 12 – 15, Helsinki, Finland

​2010.g. Pediatric Sedation Outside of the Operating Room, San Francisco, California, USA​

​2010.g. NWAC, NYSORA World Anesthesia Congress, March 7-12, 2010, AAE Dubai


Pētniecības darbības virzieni

Anestezioloģija

Pediatriskā anestezioloģija

Izstrādātie studiju kursi

Anestezioloģija un reanimatoloģija māszinību fakultātei

Vadītie studiju kursi

Anestezioloģija un reanimatoloģija māszinību fakultātei

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 2

rezidentu pētnieciskie darbi: 6​

​studentu pētnieciskie darbi: 7

recenzētie:

rezidentu pētnieciskie darbi: 8

​studentu pētnieciskie darbi: 9

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

  1. Eiropas Anesteziologu Asociācija (ESA).
  2. Līdz 2015. gadam Latvijas pārstāve Eiropas Bērnu Anesteziologu Asociāciju Federācijā (FEAPA).
  3. Latvijas Anesteziologu un Reanimatologu Asociācija.

Publikācijas

Raksti​​

Jaunmuktāne, Alma. Prospective evaluation of correlation of depth of dexmedetomidine sedation and clinical effects for reconstructive surgeries under regional anaesthesia [Elektroniskais resurss] / A.Jaunmuktane, M.Margaliks, B.Mamaja // Scientific Cooperations Medical Workshops (Istanbul, Turkey, July 21-22, 2015) : Proceedings booklet [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - P.18-27. - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://med-scoop.org/medPapers/2015/proceeding2015/proceedi…

An overview of treatments for congenital forearm longitudinal deficiencies / B.Mamaja, A.Petersons, Dz.Ozols ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.24-30.

Perioperatīvi veikto eritrocītu masas transfūziju ietekme uz HHV-6 un HHV-7 infekcijas reaktivāciju pēc ilgstošām mikrovaskulārām operācijām / R.Dzalbs, M.Murovska, B.Mamaja ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 198.-203.lpp.

Post operative pain management for open inguinal hernia repair under ultrasound guidance with two different regional analgesia techniques : transversus abdominis plane block VS ilioinguinal/iliohypogastric nerves block / Y.Slim, M.Rikmane, B.Mamaja ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.18-23.

Potential effect of two different anaesthesia techniques on the activation of HHV-6 and HHV-7 infection in relation to changes in total lymphocyte count and peripheral immune cell distribution after prolonged microvascular free flap surgery / A.Vilks, S.Rasa, S.Doniņa, M.Murovska, B.Mamaja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 216.-221.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sedation with a target-controlled infusion during colonoscopy / A.Mickevica-Lepenika, B.Mamaja, I.Vevere ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.22-29.

Detection of lymphocyte subsets related with activation of beta-herpesvirus infection in patients undergoing long-lasting microvascular surgeries / S.Rasa, S.Donina, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.18-23.

Mamaja, Biruta. Paplašinātā kardiopulmonālā atdzīvināšana bērniem / B.Mamaja // Doctus. - Nr.2 (2013, febr.), 37.-45.lpp.

Mamaja, Biruta. Kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritms bērniem / B.Mamaja // Doctus. - Nr.8 (2012, aug.), 9.-12.lpp.

The differences of postperative period in association with beta-herpesvirus infection activation depending on the anaesthesia method applied for prolonged reconstructive surgeries / A.Vilks, S.Donina, M.Murovska, B.Mamaja // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.48-53.

Assessment of two sedation methods during magnetic resonance imaging for children with neurological deficiency / B.Mamaja, E.Vitols, G.Krumina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.73-77.

Effect of general and regional anaesthesia on activation of beta-herpesviruses, immune response and postoperative period in prolonged reconstructive surgeries / A.Vilks, S.Rasa, S.Chapenko, S.Donina, B.Mamaja, M.Murovska // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.43-47.

The detection of beta-herpesvirus infection in patients undergoing reconstructive flap surgeries and its association with the nearest postoperative period course / S.Rasa, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.104-110.

The effect of regional and general anaesthesia on activation of beta-herpesviruses and immune response / A.Vilks, S.Donina, M.Murovska, B.Mamaja // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.95-99.

Tēzes​​

Immune-supressive effect of two different anaesthesia methods and extent of surgery on the status of HHV-6 and HHV-7 infection / S.Rasa, S.Doniņa, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 146.lpp.

Deksmedetomidīna sedācijas efektivitātes vērtējums pacientiem reģionālās anestēzijas laikā / M.Margaļiks, B.Mamaja, J.Stepanovs, A.Jaunmuktāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 97.lpp.

Free flap transfer surgery : role of thrombogenetic factors / J.Stepanovs, A.Ozolina, V.Rovite, B.Mamaja // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 99.lpp.

Intervencionālo neiroradioloģisko procedūru anestezioloģiskais nodrošinājums : pirmās pieredzes izvērtējums / I.Būce-Šatoba, S.Rudņicka, J.Stepanovs, B.Mamaja // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 98.lpp.

Stepanovs, Jevgeņijs. Preoperative detection of thrombogenic factors in reconstructive microvascular surgery [Elektroniskais resurss] / J.Stepanovs, A.Ozolina, B.Mamaja // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.258. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stepanovs, Jevgeņijs. Preoperative risk factors of microvascular free flap failure : review of literature / J.Stepanovs, A.Ozolina, B.Mamaja // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 100.lpp.

Treatment of forearm longitudinal deficiencies for paediatric patients / D.Ozols, B.Mamaja, J.Zariņš, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 220.lpp.

Comparison between Transversus abdominis plane and ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks under ultrasound guidance for open inguinal hernia repair / B.Mamaja, Y.Slim, S.Grigorjevs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dažādu ekstraglotisko ierīču lietošana elpceļu caurlaidības nodrošināšanai pacientiem vispārējā anestēzijā : biežākās problēmas un to vērtējums / A.Micķeviča-Ļepeņika, Y.Slim, J.Stepanovs, B.Mamaja // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 105.lpp.

Detection of relationship between the number of repeated surgeries prior and post long-lasting free flap surgeries and active HHV-6 or HHV-7 infection / A.Vilks, J.Stepanovs, M.Murovska, B.Mamaja // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 192.lpp.

Liepiņa, Dace. The use of prophylactic clonidine in paediatric care in order to prevent sevoflurane-caused emergency delirium / D.Liepiņa, B.Mamaja, A.Bārzdiņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A21-A22. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Potential influence of anaesthesia method applied on postoperative lymphophenia and activation of HHV-6/HHV-7 infection after long lasting free flap surgery / A.Vilks, J.Stepanovs, M.Murovska, B.Mamaja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A30-A31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Propofol sedation outside the operating room with a target controlled infusion during colonoscopy / I.Vēvere, B.Mamaja, J.Gabne, J.Stepanovs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A13-A14. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pudāne, Vita. Changes in respiratory mechanics during pneumoperitoneum in pediatrics / V.Pudāne, A.Bārzdiņa, B.Mamaja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A33-A34. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stepanovs, Jevgēņijs. How can we detect patients with coagulation disorders in reconstructive microvascularsurgery? / J.Stepanovs, B.Mamaja // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 104.lpp.

Stepanovs, Jevgēņijs. Predictive value of rotational thromboelastometry for thrombotic complications in reconstructive microvascular surgery / J.Stepanovs, B.Mamaja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A28-A29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Transversus abdominis plane block under US guidance : regional anaesthesia for lower abdominal surgery / B.Mamaja, M.Rikmane, S.Grigorjevs ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 41.lpp.

Žukova, Oksana. Assistance of anaesthesiologist in patient care in post-operative surgical observation unit of the surgical ward / O.Žukova, J.Stepanovs, B.Mamaja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krievāne, Inga. Sedation with a target controlled infusion during colonoscopy / I.Krievane, B.Mamaja // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 470.lpp.

Pētersone, Svetlana. Prospective analysis of procedual sedation experience during MRI for developmentally compromised children / S.Petersone, G.Krumina, B.Mamaja // Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (Geneva, Switzerland, Sept.5-8, 2013) : Abstracts for poster presentation. - Geneva, 2013. - P.98.

Reactivation of immunomodulating beta-herpesvirus infection in patients undergoing microvascular free flap surgeries and its association with surgical outcome / S.Rasa, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 199.lpp.

The reactivation of immunomodulating beta herpesviruses infection in patients undergoing microvascular free flap surgeries / S.Rasa, Z.Nora-Krukle, B.Mamaja, M.Murovska ...[et al.] // Virologie. - Vol.17, Suppl.2 (2013, Sept.), p.S270-S271. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Wound infiltration with Levobupivacain before the end of a surgery for post-operative analgesia in children after inguinal hernia repair / M.Gulina, A.Barzdina, Z.Straume, B.Mamaja // Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (Geneva, Switzerland, Sept.5-8, 2013) : Abstracts for poster presentation. - Geneva, 2013. - P.58.

Detection of lymphocyte subsets related with activation of beta-herpesvirus infection in patients undergoing long lasting microvascular free flap surgeries / A.Vilks, S.Rasa, M.Murovska, S.Donina, B.Mamaja // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 184.lpp.

Sedation outside the operating room during colonoscopy / B.Mamaja, I.Vevere, J.Stepanovs, K.Putka // 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012). - Vilnius, 2012. - Part 3: Abstracts of Poster Presentations, p.354.

Sedņova, Irina. Sedation with target-controlled infusion during hysteroscopy / I.Sednova, I.Basko, B.Mamaja // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.355. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

The detection of beta-herpesvirus infection in patients undergoing reconstructive flap surgeries and its association with the nearest postoperative period course / S.Rasa, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // British Journal of Anaesthesia. - Vol.108, Suppl.2 (2012), p.240. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The impact of anaesthesia on activation of beta-herpesvirus infection / A.Vilks, J.Stepanovs, M.Murovska, B.Mamaja // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.393. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Adjuvantu nozīme, lietojot n.ischiadicus blokādi pēcoperācijas sāpju kontrolei pēc hallux deformācijas korekcijas / B.Mamaja, A.Aļbovs, J.Stepanovs ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 27.lpp.

Beta-herpevīrusu noteikšana pacientiem, kuriem tiek veiktas rekonstruktīvās lēveru operācijas un to ietekme uz tuvāko pēcoperācijas periodu / S.Rasa, M.Murovska, B.Mamaja ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 30.lpp.

Grīnberga, Sindija. Midazolāma ievade intranazāli pilienveidā un ar gļotādas apsmidzinošo ierīci premidikācijā maziem bērniem / S.Grīnberga, H.Rozenfelds, B.Mamaja // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 34.lpp.

Guļina, Marina. Atsāpināšanas efektivitātes izvērtēšana lietojot Levobupivakaīna infiltrāciju brūcē pirms operācijas beigām pēcoperācijas sāpju ārstēšanā / M.Guļina, H.Rozenfelds, B.Mamaja // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 32.lpp.

Hemodinamikas stabilitātes nodrošinājums pielietojot Nimodipīnu rupturējošo smadzeņu asinsvadu aneirismu endovazālās oklūzijas laikā / A.Skudre, R.Ķemme, J.Stepanovs, B.Mamaja // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 30.lpp.

Possible association of postoperative period course with B-herpesvirus infection activation and immunosupression depending on the anaesthesia method applied for prolonged reconstructive surgeries / A.Vilks, M.Murovska, S.Mūrniece, B.Mamaja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 214.lpp.

Prospective analysis of two sedation methods during magnetic resonance imaging for developmentally compromised children [Elektroniskais resurss] / B.Mamaja, G.Krumina, S.Petersone ...[et al.] // 3rd World Congress of Total Intravenous Anaesthesia and Target Controlled Infusion (TIVA-TCI) (Singapore, March 31-Apr.2, 2011) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Singapore, 2011. - 1p. on CD-ROM.

Rikmane, M. Mērķa kontrolētās infūzijas ierīces izmantošana Remifentanila ievadei entropijas kontrolē pie abdominālām operācijām / M.Rikmane, B.Mamaja // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 33.lpp.

Assessment of two methods of sedation during magnetic resonanse imaging for children with neurological deficiency / S.Petersone, Z.Jaunberga, G.Krumina, B.Mamaja // Pediatric Sedation Outside of the Operating Room Conference (San Francisco, California, USA, Sept.11-12, 2010) : Abstracts. - San Francisko, 2010. - P.345.

Effect of anaesthesia on the immune response in patients undergoing long-lasting reconstructive surgery / S.Donina, O.Sabelnikovs, M.Murovska, B.Mamaja ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 349.lpp. - T.p. krāj. "5th International Congress of Anaesthesiology and Intensive Care" (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010). - Tartu, 2010. - P.123-124.

Effect of regional and general anaesthesia on the immune response in patients undergoing long lasting reconstructive surgery / B.Mamaja, S.Donina, O.Sabelnikovs, M.Murovska ...[et al.] // Nysora World Anesthesia Congress (NWAC) (Dubai, United Arab Emirates, Mar.7-12, 2010) : Posters Abstracts. - Dubai, 2010. - Abstr. N 0050.

Epidural anaesthesia for elderly patients in abdominal aorta reconstructive surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Stengrevica, N.Vnukova, J.Stepanovs, B.Mamaja // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010). [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Kurzemniece, I. Anaesthesia for dental treatment in children : [abstract] / I.Kurzemniece, J.Svaza, B.Mamaja // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.123-124.

Kurzemniece, I. Sedation for dental treatment in children : [abstract] / I.Kurzemniece, J.Svaza, B.Mamaja // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.90.

Regional anaesthesia and activation of beta - herpesviruses and immune response [Elektroniskais resurss] : [abstract] / B.Mamaja, S.Donina, A.Vilks, O.Sabelnikovs, M.Murovska // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Sedation during MRI for developmentally compromised children : [abstract] / S.Petersone, Z.Jaunberga, G.Krumina, B.Mamaja // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.121.

Skudre, A. Effect of several methods of anaesthesia on ICP in patients undergoing Third ventricle drainage : [abstract] / A.Skudra, K.Auslands, B.Mamaja // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.111-112.

The effect of regional and general anaesthesia on activation of beta-herpesviruses and immune response in patients undergoing general or regional anaesthesia / B.Mamaja, S.Donina, A.Vilks, O.Sabelnikovs, M.Murovska // European Journal of Anaesthesiology. - Vol.27, Suppl.47 (2010), p.135. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The immune response in patients undergoing long lasting reconstructive surgery, the role of regional and general anaesthesai : [abstract] / A.Vilks, B.Mamaja, S.Donina, O.Sabelnikovs, M.Murovska // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.97-98.

Toe transfer for paediatric patients less than four years (48 month) of age / Dz.Ozols, K.Pastars, S.Pētersone, B.Mamaja // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.16. - T.p. krāj. "1st Baltic Hand Surgery Meeting" (Riga, Latvia, May 24-25, 2010). - Riga, 2010.- [Nav norādītas lpp.].

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja