Pārlekt uz galveno saturu

Darba drošības un vides veselības institūta Bioķīmijas zinātniskā laboratorija sadarbojas zinātnisko un medicīnisko pētījumu jomā bioķīmijas nozarē, kā arī jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādē.

Bioķīmijas zinātniskā laboratorija ir sertificēta laboratorija, kura iesaistījusies nacionālajā salīdzinošajā starplaboratoriju kvalitātes sistēmā un ir iekļāvusies starptautiskajā (Labquality Oy, Somija) ārējā kvalitātes kontroles sistēmā.

Projekti

Patenti

 • Augsta kardiovaskulārā riska rādītāju noteikšanas paņēmiens centrālās aptaukošanās gadījumā Baltijas jūras reģiona pacientiem : LV 15058 B : patents / izgudrotāji: J. Voicehovska, J. Janovska, V. Voicehovskis, S. Babikovs, O. Zubova, L. Ivanova, J. Ķīsis, A. Šķesters, A. Silova, A. Lejnieks. - Pieteikts: 27.05.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.lpp.

 • Krēms sejas ādas, kakla un dekoltē zonas epidermālās lipīdu barjeras atjaunošanai pacientiem ar metabolisko sindromu : LV 15082 B : patents / izgudrotāji: J. Voicehovska, J. Janovska, I. Daberte, V. Voicehovskis, A. Šķesters, A. Silova, S. Babikovs, O. Zubova, D. Sprūdža, J. Ķīsis, L. Ivanova. - Pieteikts: 24.08.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.-585.lpp

 • Jūlija Voicehovska, Natalija Voskresenska, Sergejs Babikovs, Vladimirs Voicehovskis, Alise Silova, Andrejs Škesters, Aivars Lejnieks. Asins sastrēguma plaušās attīstības iespējamības riska noteikšanas paņēmiens pneimonijas gadījumā. (Blood congestion in the lung development of probability risk assessment technique in case of pneumonia.) Latvijas patents uz izgudrojumu. Patenta publikācijas datums 08.11.2016. (Latvian Republic patent 08.11.2016.).

Publikācijas (raksti žurnālos, konferenču tēzes)

2019
 • Vija Veisa, Ieva Strele, Ieva Kalere, Marina Makrecka-Kuka, Maija Dambrova, Andrejs Skesters, Aivars Lejnieks, Dace Rezeberga, Ilze Konrade. Serum selenium concentration during the first trimester of pregnancy and thyroid autoimmunity in mild iodine deficient population  Received: 28 June 2019, MEDICINA
 • Alina Kulbachna, Nataļja Skute, Andrejs Skesters. Antioxidant responses of   wheat seedlings under waterlogging stress. 11th World Congress on Euro Neuropharmacology& International Conference on Plant Physiology and Biotechnology, Prague, Czech Republic, May 06-07, 2019. p.34.
 • Andrejs Skesters, Alise Silova, Rolands Brinkis, Aldis Rozenblats. Innovative Soft Drinks with High Antioxidant Capacity for Oral Health. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice Abstracts 1–3 April 2019 Rīga, Latvia, p. 680.
 • Julija G. Voicehovska,  Natalja Voskresenska,  Aleksandra Voicehovska,  Alise Silova, Andrejs Skesters, Aivars Lejnieks. Relationship betweeen 4-Hydroxynonenal and Clinical Course in Community-Acquired Pneumonia Patients. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice Abstracts 1–3 April 2019 Rīga, Latvia, p. 464.
 • Alina Kulbacna, Andrejs Skesters. Antioxidant Properties of Five Varieties of Bread-Wheat (Triticum Aestivum L.) Grains: Latvian Selection. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice Abstracts 1–3 April 2019 Rīga, Latvia, p. 462.
 • Dmitrijs Kustovs, Andrejs Sitovs, Ph.D. Andrejs Skesters. Determination of Cortisol in Human Saliva by Ultra-High Performance Liquid Chromatography Method. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice Abstracts 1–3 April 2019 Rīga, Latvia, p. 399.
 • Vladimirs V. Voicehovskis, Oskars Kalejs, Julija G. Voicehovska, Andrejs Skesters, Ketija Apsite, Julija Grigorjeva, Dr. Tarass Ivascenko. GPx and MDA Oxidative Stress Markers and Severity of Depression as Predictives of Recurrent Stable Coronary Heart Disease. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice Abstracts 1–3 April 2019 Rīga, Latvia, p. 26.
 • G. Moisejevs, J. Seilis, A. Silova, et al. Continous Veno-Venous Hemofiltration (CVVH) may improve long-term survival in sepsis patients // Abstract book: RSU International Conference on Medical and Health Care Sciences “Knowledge for Use in Practice” -  Riga, RSU, 2019. -p.202.
 • L. Komarovska, L. Ribkinska, A. Kļaviņa, A. Silova, I. Vanadziņš, I. Mārtiņsone. Trace element determination in sapropel. Ibid., p.717
 • I. Vanadziņš, A. Silova, A. Kļaviņa, L. Dobkevica I. Mārtiņsone, L. Komarovska, L. Ribkinska. The level of pesticide residue in the lakes of the sapropel deposit in the eastern regions of Latvia. “Knowledge for Use in Practice” -  Riga, RSU, 2019. p.677
 • A. Zavorins, A. Silova, J. Voicehovska, J. Ķīsis Rubeosis faciei diabeticorum is not associated with oxidative stress and skin autofluorescence  // Anais Brasileiros de Dermatologia. 2019. Iegūts no: https://doi.org/10.1016/j.abd.2019.09.016
 • Klavina A., Auce A., Vanadzins I., Silova A., Dobkevica L. Extraction of Biologically Active Components from Freshwater Sapropel // EnvironmentalTechnology. Resources Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference.- 2019, Volume III.- Rezekne, Latvia.- pp.114-118. 
2018
 • Voicehovska J., Vlaskovska M., Janovska J., Babikovs S., Voicehovskis V., Skesters A., Silova A., Karpovs J., Zubova O., Kisis J., Daberte I., Spruda D., Kleina R. Oxidative stress markers diagnostic value in metabolic syndrome dermal manifestations: A prospective clinical trial. COMPTES RENDUS DEL ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, (2018), Vol.71, issue 2; p. 271-279.
 • Andrejs Šķesters, Māris Jakubovskis, Vilnis Lietuvietis, Marina Jakubobvska. Selēna līmenis asinīs pacientiem ar nieru šūnu vēzi. RSU Zinātniskā konference 2018. gada 22.–23. martā. Tēzes, 103.
 • Tarass Ivaščenko, Vladimirs Voicehovskis, Jūlija Voicehovska, Andrejs Šķesters, Oskars Kalējs, Ketija Apsīte, Jūlija Grigorjeva. Possibility of development of recurrence of Stable Coronary Heart Disease in Presence of Such  Risk Factors as Depression and Oxidative Stress. RSU Zinātniskā konference 2018. gada 22.–23. martā. Tēzes, 123.
 • Ināra Nokalna, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Imants kalniņš, Līga Žūka, Uģis Klētnieks. Ogu un augu dzinumu ekstrakta ietekme uz oksidatīvā stresa rādītājiem in vitro. RSU Zinātniskā konference 2018. gada 22.–23. martā. Tēzes, 223.
 • Aleksejs Zavorins, Diāna Kuzmina, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Jānis Ķīsis, Jūlija Voicehovska. Paaugstināta dziļas glikācijas galaproduktu autofluorescence ādā cukura diabēta slimniekiem ar sejas apsārtumu. RSU Zinātniskā konference 2018. gada 22.–23. martā. Tēzes, 237.
 • G. Moisejevs, A. Silova, L. Gailite, G. Brigis ...[et al.] Hazard ratio of sepsis patients treated with extracorporeal detoxification methods // Abstract of 36th  Vicenza Course on AKI&CRR, Blood Purification. - Vol.46 (2018), p.170.
 • G. Moisejevs, A. Silova, L. Gailīte, Ģ. Briģis et al. Early initiation of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) in sepsis patients may improve survival  // XIV Baltic Nephrology Conference (Tallinn, Estonia, Oct.4-6, 2018) : [Abstracts]. - Tallinn, 2018. - P.36. - T.p. krāj. "9th International Baltic Congress of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Management" (Vilnius, Lithuania, Oct.25-27, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Vilnius, 2018. - P.28.
 • S. Aleksejeva, A. Silova, L. V. Neimane Antioxidant activity of juices and syrups extracted from Japanese quince fruits grown in Latvia // 12th World Congress on Polyphenols Applications (Bonn, Germany, Sept.25-28, 2018): Abstract Book. –Bonn, 2018.P-76
2017
 • Voskresenska N, Babikovs S, Voicehovska J, Skesters A, Silova A, Voicehovskis V, Aleksejeva R, Lejnieks A, Karpovs J. Biomarkers in community-acquired pneumonia assessment. Proc Latv Acad Sci, Section B. Vol.71 (2017), No1/2 (706/707), pp.8-13. https://doi.org/10.1515/prolas-2017-0002
 • Natalja Voskresenska, Julija Voicehovska, Sergejs Babikovs, Vladimirs Voicehovskis, Aivars Lejnieks, Andrejs Skesters, Alise Silova. Glutathione level in community-acquired pneumonia patients European Respiratory Journal (2017) 50: PA988; DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA988                                                                                                                   
 • Maija Dambrova, Andrejs Skesters, Janis Liepins NutriOX related “Whos and Wheres” from Latvia. The NutRedOx COST Action CA16112&the 6th NutriOx Atelier 2017 27-29 September 2017
 • Ināra Nokalna, Ilona Vanaga , Alise Silova, Andrejs Šitovs, Imants Kalniņš, Andrejs Šķesters Augu izcelsmes dabisko antioksidantu efekts uz oksidatīvā stresa marķieriem in vivo. RSU Zinātniskā konference 2017.gada 6.–7. aprīlī. Tēzes, 166. l.
 • Tarass Ivascenko, Vladimirs Voicehovskis, Oskars Kalejs, Andrejs Skesters, Julija Voicehovska, Ketija Apsite, Aija Dimanta An Oxidative Stress and Depression as Risk Factors of Recurrence of Stable Coronary Heart Disease. RSU Zinātniskā konference 2017.gada 6.–7. aprīlī. Tēzes, 154. l.
 • Sarkele Marina, Ozolina Agnese, Skesters Andrejs, et all. Dynamics of antioxidants in severe ARDS patients. Acta Anaesthesiologica scandinavica, Vol.61, Issues: 8, (pages 1052-1052. Meeting Abstract: 146 published Sept 2017.
 • Inara Nokalna, Alise Silova, Ilona Vanaga, Imants Kalnains and Andrejs Skesters. Antioxidative and antiradical distinctives of sea buckthorn sprouts. Eur Chem Bull., 2017, 6 (12), 539-543.
 • J. Janovska, A. Skesters, A. Silova, S. Babikovs, V. Voicehovskis, I. Daberte, D. Sprudža, O. Zubova, J. Ķīsis. Metabolic syndrome induced oxidative stress and skin premature ageing beyond topical use of seleno-L-methionine / // 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health (Se2017) (Sweden, Stockholm, Aug.13-17, 2017) : Program and Abstract Book. - Stockholm, 2017. - P.227.
2016
 • Ināra Nokalna, Alise Silova, Andrejs šķesters, Ilona vanaga, Uģis Klētnieks, Kārlis Klētnieks, Ausma Korica, Andrejs Šitovs. Slimtsērkšķu (Hippophae rhamnoides L.) dzinumu ekstraktu bioaktīvo vielu antioksidatīvā potenciāla un spējas saistīt brīvos radikāļus noteikšana in vitro. RSU Zinātniskā konference, 2016. gada 17.-18. martā. Tēzes, 29. l.
 • Tarass Ivaščenko, Vladimirs Voicehovskis, Oskars Kalējs, Jūlija Voicehovska, Andrejs Skesters. Depression Symptomatic and Oxidative Stress Parameters relationship with manifestations of Stable Coronary heart Disease. 2016. gada 17.-18. martā. Tēzes, 43.
 • Marina Sarkele, Agnese Ozolina, Talis Ievins, Alise Silova, Andrejs Skesters, Inta Jaunalksne, Eva Strike, Olegs Sabelnikovs, Indulis Vanags Role of Cytokines and Coagulation factor PAI – 1 in Patients with developing Acute Respiratory Distress Syndrome. 2016. gada 17.-18. martā. Tēzes, 144.
 • Andrejs Skesters, Alise Silova, Andrejs Sitovs, Inara Nokalna, Normunds Boks, Ilona Vanaga, Ugis Kletnieks The effect of natural antioxidants on oxidative stress markers in rats. 6th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants. May 24.-26, 2016, Riga, Latvia. Abstract Book, p. 19.
 • Agnese Ozolina, Marina Sarkele, Olegs Sabelnikovs, Andrejs Skesters, Inta Jaunalksne, Jelena Serova, Talis Ievins, Lars Jakob Bjertnæs, Indulis Vanags. Early Activation of Coagulation and Fibrinolysis in Acute Respiratory Distress Syndrome Front. Med., 28 November 2016 | http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2016.00064 (PubMedCentral)
 • Jelena Reste, Tija Zvagule, Natalja Kurjane, Andrejs Skesters, Alise Silova, Maija Eglite, Jolanta Cirule, Natalija Gabruseva, Andris Ziverts, and Elvira Curbakova. Latvian research on health condition of Chernobyl accident recovery workers in late period after disaster. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Vol. 70, 2016; No 5.p.257-265. (SCOPUS)
 • Войцеховскис В.В., Иващенко Т., Калейс О., Войцеховска Ю. Г., Шкестерс А., Апсите К. Оксидативный стресс и депрессия как факторы риска рецидива стабильной коронарной болезни сердца. Donozology-2016, 12th Eurasian Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2016 Dec 15-16.
 • Voicehovska JG, Janovska J, Skesters A, Silova A, Babikovs S, Voicehovskis VV, Zubova O, Vedenina J, Sprudza D,  Daberte I, Kisis J. Oxidative stress biomarkers, skin alterations and cardivascular risk factors in Metabolic syndrome patients. 4th Intern Conf on Pre-Hypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome, tēzes, Venice, Italy, 2016 Mar 3-6:
2015
 • Laila Meija, Indrikis Krams, Vinita Cuce, Adile Samaletdin, Paivi Soderholm, Raimonds Meija, Liga Larmane, Aivars Lejnieks, Vilnis Lietuvietis,  Herman Adlercreutz. Alkylresorcin metabolites in Urine and Plasma as potential Biomarkers of Rye and Wheat Fiber Consumption in Prostate cancer patients and Controls. Nutrition and Cancer,0(0), 1-8. DOI:10.1080/01635581.2015,989371.
 • Иващенко Т., Войцеховскис В., Калейс О., Войцеховска Ю., Шкестерс А., Диманта А. Связь симптоматики депрессии и показателей оксидативного стесса со стабильным течением коронарной болезни сердца. Donozologija-2015, 11th Eurasian Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2015 Dec 10-11.
 • Natalija Voskresenska, Julija Voicehovska, Aleksandra Voicehovska, Grigorijs Orlikovs, Andrejs Skesters. Malondialdehyde level in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. European respiratory Journal 09/2015 (suppl. 59): OA 2920. DOI:10.1183113993003. congress-2015. OA2920 – Inpact Factor 7.64.
 • Andrejs Skesters, Alise Silova, Tija Zvagule, Natalija Gabruseva. Chernobyl clean- up workers with and without diabetes. 8th World Congress on Diabetes&Obesity 2015, Riga, Latvia, 2-3 July 2015. Programme and Abstracts, p.29

Starptautiskā sadarbība

 • Bioorganic Chemistry Division, School of Pharmacy, Saarland University, Saarbruecken, Vācija
 • Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Medizinische Klinik und Poliklinik - Labor für Molekulare Kardiologi Mainz, Vācija
 • Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lietuva
 • Jagelonian University of Krakow, Krakow, Polija
 • Universita Piemonte-Oriantale, Vercelli, Itālija
 • Centre of Polimer and Carbon Materials, Polish Academy of Science, Zabrze, Polija
 • Sheffield Hallam University, Sheffield, Lielbritānija

Aprīkojums

1111_RTU_use_science_logo_big.png

 

Saistītās ziņas