Skip to main content

Biomehānikas laboratorijas darbības virzieni saistīti ar eksperimentāliem un teorētiskiem cilvēku mīksto un cieto audu pētījumiem dažādos slogojuma veidos.

Biomehānikas laboratorijas zinātniskā darbība sastītā arī ar biosaderības pētījumiem starp bioloģiskiem audiem un to aizvietotājiem, bioloģisko audu aizvietotāju izstrādāšanu no kompozīto materiālu mehānisko īpašību un struktūras aspekta, nanostrukturētiem materiāliem un audu inženieriju.

Projekti

LZP granti
  • LZP grants No. 09. 1383 Jaunu nanostrukturēto un kompozīto biomateriālu biomehānisko īpašību un biosaderības pētījumi klīniskai pielietošanai sirds-asinsvadu ķirurģijā. Darbības laiks: 2009.–2012. g.
VPP projekti
  • Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE). Projekts Nr. 5.1. 5. Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība. Darbības laiks: 2014.–2017. g.
  • Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai apakšprojekts Biomateriālu pētījumi kardiovaskulāro slimību ārstēšanai. Darbības laiks: 2010.–2013. g.