Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2005 - pašlaik

Asistents

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

1989 - pašlaik

Fizioterapeits

VSIA Paula Stradiņa KUS

1998 - 2005

Stundu pasniedzēja, asistenta v.i.

RSU RF Fizioterapijas akadēmiskā skola

1986 - 1989

Sporta skolotājs

Rīgas 5. vidusskola

Izglītība

2013 - 2018

Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļa, Studiju programma "Medicīna"

2004 - 2006

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes veselības aprūpes zinātņu maģistratūras studijas ar specializāciju fizioterapijā

1997 - 1999

RSU Pēcdiploma izglītības fakultātes kurss fizioterapijas pasniedzēja kvalifikācijas iegūšanai

1991 - 1992

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1982 - 1986

Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts

1971 - 1982

Jelgavas 4. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

1996. Latvijas Fizioterapijas asociācijas biedrs.

1999. Sertifikāts par fizioterapijas pasniedzēja kvalifikāciju.

2007. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība. Sertifikāts Nr. 1330.

2014. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas sertifikāts.

2014. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle.

Pētniecības darbības virzieni

  • Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehablitiācijas pirmajā fāzē.

Izstrādātie studiju kursi

Klīniskā fizikālā medicīna

Vispārīgā fizikālā medicīna

Vadītie studiju kursi

Klīniskā fizikālā medicīna

Vispārīgā fizikālā medicīna

Klīniskā fizikālā medicīna

Docētie studiju kursi

Ergonomika, kursa darbs

Fizioterapija iekšķīgajās slimībās, reimatoloģijā, geriatrijā

Klīniskā fizikālā medicīna

Vispārīgā fizikālā medicīna

Fizioterapijas pamati

Fiziskās aktivitātes pie veselības traucējumiem

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​maģistra darbi: 1

​kvalifikācijas darbi: 1

bakalaura darbi: 20

recenzētie:

bakalaura darbi: 15

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2014 - pašlaik. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle.​

1996 - pašlaik. Latvijas Fizioterapijas asociācijas biedrs.

Apbalvojumi un atzinības

2015. gads: LR Veselības ministrijas Atzinības raksts

Publikācijas

Raksti​​

Ambulatora kardiorehabilitācija : [par kardioloģisko pacientu rehabilitāciju] / D.Pulmane, S.Seimane, B.Pavlova ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 48.-50., 52.-53.lpp.

Physiotherapy following cardiac surgery: Program comparison / D. Pulmane, A. Vetra, R. Lacis, D. Driba // SHS Web of Conferences 40 (2018), 02012.

Tēzes​​

Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē / D.Pulmane, A.Vētra, R.Lācis, K.Pulmanis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 2.lpp.

Pulmane, Daiga. Physiotherapy programs efficiency in patients after myocardial revascularization and heart valve reconstruction operations in first phase of cardiac rehabilitation / D.Pulmane, A.Vetra, R.Lacis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.93.

Modification of cardiovascular risk factors in outpatient cardiac rehabilitation program [Elektroniskais resurss] / S.Seimane, E.Zariņa, D.Pulmane ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.14-15, on CD-ROM.

Pulmane, Daiga. Mērķa sasniegumu skalas pielietojums fizioterapijas mērķu sasniegšanā pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē / D.Pulmane, A.Afanasjeva // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 337.lpp.

Rehabilitation for patients in the first stage after cardiac surgery : recent experience in comparison with up-to date cardiological rehabilitation guidelines [Elektroniskais resurss] / D.Pulmane, R.Lācis, I.Kokare ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.13-14, on CD-ROM.

Catlakša, Lilita. Cardiovascular risk factor modification of patients who have experienced first-time myocardial infarction / L.Catlakša, D.Pulmane // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.862. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fridvalde, Aija. Analysis of risk factors for the diabetic foot syndrome among type 2 diabetes patients / A.Fridvalde, D.Pulmane // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.865. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste