Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2001 - pašlaik

Asociētais profesors

Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra

1976 - pašlaik

Vadošā pētniece/pētniece

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Kalpaka bulv.4, Rīga, LV-1050

1993 - 2004

Pētniece

Latvijas ārpolitikas institūts, Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija

Izglītība

1995

Diploms par vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanu

Latvijas Zinātņu akadēmija

1976

Diploms par vēsturnieka kvalifikācijas iegūšanu

Ļeņingradas Valsts Universitātes Vēstures fakultāte (PSRS/Krievija)

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Konferences:


Collective Values of People in Power: The Top Leadership of Soviet Latvia in 1940-1990", 11th Conference of Baltic Studies in Europe, Marburg, September 07-10, 2015 (Vācijā)

"Nomenklatura Particularism and Perestroika in Latvia", 6th Vilnius Symposium on Late Soviet and Postsoviet Issues, 12-13 November 2015 (Lietuvā)​Izstrādātie studiju kursi

Starptautisko attiecību teorijas (maģistra programmā)

Starptautiskā politika – pamatteorijas un koncepti (bakalaura programmā)

Starptautiskās institūcijas (bakalaura programmā)

Vadītie studiju kursi

Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas

Starptautiskās institūcijas

Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijas

Docētie studiju kursi

Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas

Starptautiskās institūcijas

Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijas

Projekti

Vadošā pētniece Valsts pētījumu programma „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības", projekts nr. 2 „Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā" , 2015-2018, LU Latvijas vēstures institūts

Publikācijas

Raksti​​

Bleiere, Daina. Bārabērni pēckara politikā : [recenzija par grāmatu Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni / Jānis Riekstiņš. - Rīga : Mansards, 2015. - 198, [1] lpp. : il., tab. - (Nospiedumi)] / D.Bleiere // Domuzīme. - Nr.4 (2015), 54.lpp.

Bleiere, Daina. Sievietes un vara padomju Latvijā : sievietes LKP CK sastāvā (1940-1990) / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2015), 100.-145.lpp.

Bleiere, Daina. "Tā ir ksendza, nevis Latvijas Kompartijas CK sekretāra valoda." Par ko 1946.gadā tika atcelts no amata Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas sekretārs Jānis Jurgens ? / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2014), [143.]-156.lpp.

Bleiere, Daina. Par kolaborāciju : definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā Latvijā / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2014), [139.]-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Bleiere, Daina. Kritikas kultūra vēstures zinātnē : dažas pārdomas : [par situāciju vēsturisko pētījumu recenzēšanā] / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (2013), [173.]-175.lpp.

Bleiere, Daina. Vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā : padomju cilvēka veidošana mācību procesā (1944-1964) / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (2013), [103.]-137.lpp.

Bleiere, Daina. Latvieši nereti ar skaudību lūkojas ... : [par Sauļus Grībauska grām. "Sovietine Lietuvoje 1965-1985 metais"] / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2012), 187.-191.lpp.

Bleiere, Daina. Viļus Ivanauska grāmatas struktūrā ... : [par Viļus Ivanauska grām. "Lietuviškoji sovietine nomenklatūra biurokratineje sistemoje : tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988)"] / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2012), 192.-195.lpp.

Bleiere, Daina. Vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā : vēsturiskais konteksts, institucionālās vadības sistēma un kadru politika (1944-1964) / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2012), 105.-137.lpp.

Bleiere, Daina. Sadarbība ar naidīgu varu un mazas valsts suverenitāte : Latvijas politiskās elites sadarbība ar PSRS 1940.gada jūnijā-jūlijā / D.Bleiere // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 328.-340.lpp.

Bleiere, Daina. Sarunas ar Kremli par Latvijas neatkarības atzīšanu - vai tās bija iespējamas? / D.Bleiere // 1990.gada 4.maija Latvijas Neatkarības deklarācija : starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / I.Feldmaņa un J.Taurēna red. - Rīga, 2011. - 89.-111.lpp.

Bleiere, Daina. Eiropas un nacionālā identitāte / D.Bleiere // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 5.-11.lpp.

Bleiere, Daina. Overcoming the communist and authoritarian past in Latvia : history and monuments in the political discourse / D.Bleiere // Postdiktatorische Geschichtskulturen im Süden und Osten Europas / Herausgegeben von S.Troebst. - Goettingen, 2010. - S.330-404.

Bleiere, Daina. Recenzija par grāmatu J.Keruss u.c. "Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības struktūras, idejas (1944-1991)" / D.Bleiere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2010), 190.-193.lpp.

Tēzes​​

Bleiere, Daina. Diskusijas par Latvijas vēstures mācīšanu skolās un lēmumu pieņemšanas modeļi / D.Bleiere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 370.lpp.

Bleiere, Daina. Eiropas identitātes politika Latvijas politiskajā diskursā / D.Bleiere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 356.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Латвия навстречу 100-летию страны / Д.Блейере ... [и др.] ; науч. редактор И.Фелдманис. - Рига : Jumava, 2016. - 591 с.

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas... : dzīve Latvijas PSR / D.Bleiere. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 162 lpp.

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas : dzīve Latvijas PSR / D.Bleiere. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Kontakti