Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Docents

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2010 - pašlaik

Valdes locekle un fizioterapeite

SIA "Laba prakse"

2015 - 2017

Studiju programmas vadītājs

Rehabilitācijas fakultāte

2015 - 2016

Prodekāns

Rehabilitācijas fakultāte

2008 - 2012

Lektors

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2005 - 2008

Valdes locekle

VSIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"

2003 - 2008

Asistents

Rehabilitācijas fakultāte, Fizioterapijas akadēmiskā skola

2000 - 2008

Vecākā fizioterapeite

VSIA / BOVU Rehabilitācijas centrs "Līgatne"

1998 - 2000

Fizioterapeits

BOVU Rehabilitācijas centrs Līgatne

Izglītība

2005 - 2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros"; promocijas darba vadītājs: prof.Gunta Ancāne

2000 - 2002

Maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

1994 - 1998

Fizioterapeita grāds / Bakalaura grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013. Interdisciplinary TMD Diagnosis and Management (P.Rudd, C.McNeill (ASV))​

2006.-2007. - Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība (Latvijas Universitāte)

2010. Mechanical diagnosis and therapy (Part A: the lumbar spine) (The McKenzie Institute International postgraduate pragramme)

2010. Kinesiology taping (basic course) (B.Larsson (Zviedrija))

2009. Clinical reasoning in the context of low back pain (M.Jones (Austrālija))

2004. Virsmas elektromiogrāfijas un v-EMG atgriezeniskās saites izmantošana neiromuskulārās izvērtēšanas ārstēšanas procesā (Gabriel E. Sella (ASV))

2000 - 2002. Europe Course Tour I un II (Beļģija), "Integrative management of Dynamic Stability and Muscle Balance disoders in the Cervical Spine"; "Movement, Stability and Low back pain. The essential role of the Pelvis."

1999.-2000. Proprioceptīvā neiromuskulārā fascilitācija (PNF) (introduction course and basic level) (R.Lee (ASV), F.Kleibrink, Vācija)

Pētniecības darbības virzieni

Hroniskas sāpes

Muguras sāpes un fizioterapija

Psihosomatiskā medicīna un fizioterapija

Biopsihosociālā rehabilitācija

Izstrādātie studiju kursi

Ergonomika, kursa darbs.

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas.

Vadītie studiju kursi

Biomehānika

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas

Ergonomika, kursa darbs

Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā

Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā

Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana

Fizioterapija zobārstniecībā

Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā I

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Biomehānika

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas

Ergonomika, kursa darbs

Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā

Kinezioloģija

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā

Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana

Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija

Integrētā ārstēšanas plānošana

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

1998 - pašlaik Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedrs

2009 - 2015 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšēdētāja

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Fizioterapija

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Fizioterapija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Fizioterapija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Fizioterapija

Publikācijas

Raksti

Eglītis, Jurģis. Ceļa priekšējās daļas sāpju saistība ar gūžas muskuļu spēku / J.Eglītis, D.Šmite // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 247.-255.lpp.

Pahomova, Natālija. Ekstremitāšu kinestēzijas saistība ar mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti pacientiem ar hronisku nespecifisku muguras sāpju sindromu / N.Pahomova, D.Šmite // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 256.-265.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking or traditional walking in patients with intermittent claudication : a critical review / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [612].-618.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šmite, Daina. Trauksmes simptomu un muskuļu spēka testu rezultātu savstarpējā saistība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 38.-42.lpp.

Upeniece, Irēna. Nordic walking for patients of type II diabetes mellitus : a critical review / I.Upeniece, D.Smite, V.Arnis // Spring University / ATEE. - No.1 (2014), p.108-112. - Kopsav. latviešu val.

Guserova, Jeļizaveta. Characteristics of patients with spinal cord injuries and primary rehabilitation analysis for patients with incomplete tetraplegia after traumatic spinal cord injuries / J.Guserova, D.Smite, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.71-76.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00030-p.1-00030-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Ancāne, Gunta. Die Bedeutung emotionaler Belastung für das Schmerzsyndrom bei Patienten mit chronischem Kreuzschmerz : eine empirische Studie / G.Ancane, D.Smite // Ärztliche Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. - Vol.6, N 1 (2011), p.49-54. - Kopsav. angļu val.

Leske, Liene. 2. tipa cukura diabēts un fiziskās aktivitātes : Diabēta pacientu skolas programmas rezultāti / L.Leske, D.Šmite // Latvijas Ārsts. - Nr. 3 (2011), 53.-57.lpp.

Citokīnu, sāpju izpausmes un emocionālo un fizisko traucējumu mijiedarbība hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientiem = Relationship between cytokines, pain expression, emotional and physical disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, P.Tretjakovs, A.Ancāns // Medicīna. - (2010), [146.]-155.lpp. - Kopsav. angļu val.

Šmite, Daina. Psychosomatic aspects of chronic low back pain syndrome / D.Šmite, G.Ancāne // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.5/6 (2010), 202.-208.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Tēzes

Keiša, Evija. Protein and/or amino acid supplementation efficiency of muscle mass and functional performance in older people : a systematic review and meta-analysis / E.Keisa, D.Smite // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.80.

Šmite, Daina. Effectiveness of hyperbaric cryotherapy on breast cancer related lymphedema reduction / D.Smite, L.Tiesnese // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.108-109.

Šmite, Daina. Relationship between limb kinesthesia and local stability of the spine in patients with chronic non-specific back pain syndrome / D.Smite, N.Pahomova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.108.

Sīpola, Evija. Vārdu krājuma novērtēšanas materiāls bērniem psihometrisko īpašību pārbaudei / E.Sīpola, D.Šmite, I. Blūmentāle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 355.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās stabilitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm / D.Šmite, N.Pahomova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 320.lpp.

Tiesnese, Līva. Hiperbārās krioterapijas efektivitāte limfedēmas mazināšanā pacientēm pēc mastektomijas / L.Tiesnese, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 328.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas nodarbību ietekme uz ķermeņa kompozīciju / I.Upeniece, I.Meirande, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 40.lpp.

Hohlova, Anna. Chronic pain experience and social support in seniors : a phenomenological analysis / A.Hohlova, D.Smite // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.26.

Lieldidža-Kolbina, Jeļizaveta. Physiotherapy approach and informal caregiver involvement in adult rehabilitation : narrative analysis of physiotherapists' experience / J.Lieldidza-Kolbina, D.Smite, R.Belikova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.40.

Šmite, Daina. Emotional well-being and physical functions : relationship between anxiety and muscle strenght in healthy adults / D.Smite, L.Heinacka // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.69-70.

Šmite, Daina. Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem / D.Šmite, G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 137.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu : sistemātisks literatūras pārskats / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 460.lpp.

Joint physiotherapy education in Bachelor thesis module : experience of students and teachers / D.Smite, M.Kulsa, D.Stirane ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 444.lpp.

Karole, Kristīne. Effectiveness of early physiotherapy in breast cancer patients after mastectomy [Elektroniskais resurss] / K.Karole, D.Šmite, D.Baltiņa // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.16-17, on CD-ROM.

Tiesnese, L. Use of hyperbar cryotherapy in reducing shoulder pain syndrome in patients with hemiparesis [Elektroniskais resurss] / L.Tiesnese, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.35-36, on CD-ROM.

Upeniece, Irēna. The nordic walking in type II diabetes mellitus patients [Elektroniskais resurss] : literature review / I.Upeniece, V.Arnis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.31-32, on CD-ROM.

Zbitkovskis, I. Anxiety reducing techniques in physiotherapist practice [Elektroniskais resurss] : case study / I.Zbitkovskis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.34, on CD-ROM.

Ancāne, Gunta. Hronisku muguras sāpju pacients psihosomatiskās medicīnas klīnikas praksē : klīniskā gadījuma analīze / G.Ancāne, D.Šmite, M.Šetlere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 136.lpp.

Cacka, Kristīne. Back pain among physiotherapists in Latvia / K.Cacka, D.Smite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.28-29.

Guserova, Jeļizaveta. Pacienti ar traumatiska muguras smadzeņu bojājuma izraisītu daļēju tetraplēģiju : raksturojums un agrīnās rehabilitācijas analīze / J.Guserova, D.Šmite, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 333.lpp.

Karole, Kristīne. Agrīnas fizioterapijas efektivitāte krūts vēža slimniecēm pēc mastektomijas / K.Karole, D.Šmite, D.Baltiņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 350.lpp.

Krustiņa, Anna. Professional career analysis of physiotherapists in Latvia / A.Krustina, D.Smite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.58.

Psihiskās veselības kritēriji / G.Ancāne, A.Utināns, D.Šmite, A.Ancāns, D.Jubase // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 113.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās segmentālās stabilitātes un virspusējo muskuļu spēka nozīme muguras jostas daļas sāpju mazināšanā tautas deju dejotājiem / D.Šmite, V.Poikāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 132.lpp.

Šmite, Daina. Sense of emotional support in chronic low back pain patients / D.Smite, G.Ancane // Journal of Psychosomatic Research. - Vol.72, Issue 6 (2012), p.470. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Leske, Liene. Results of short term multidisciplinary treatment and education programme for diabetes patients / L.Leske, D.Smite // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.61.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.86.

Grāmatas un brošūras

Vētra, Anita. Hroniskas sāpes rehabilitācijā / A.Vētra, D.Šmite // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 18.nod., 302.-315.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste
Māra Kuļša
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ineta Heinsberga
Stundu pasniedzēja
Anda Lase
Stundu pasniedzēja
Zanda Lauva
Stundu pasniedzēja, Biroja vadītāja
Ilze Plūme
Stundu pasniedzēja