Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2006 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra

2007 - pašlaik

Ārsts-psihoterapeits, ārsts seksopatologs

SIA DB prakse

Izglītība

1982 - 1985

Aspirantūra patoloģiskā fizioloģija

Rīgas medicīnas institūts

1980 - 1982

Klīniskā ordinatūra iekšķigās slimībās

Rīgas medicīnas institūts

1974 - 1980

Ārsta diploms

Rīgas medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes


Dalība konferencēs, semināros, programmās.

1. 2016. g. Dalība LĀPA konferencē "Mēs un ne-mēs: identitāte mainīgajā pasaulē". Sertifikāts Nr.2, 6 akad.stundas

2. 2016. Dalība tematiskajā ciklā "Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati"Reģ.Nr.2016/38, 49 akad.stundas.

3.2016. g. LĀB starpdisciplinārā konference"Svarīgākās novitātes pasaules medicīnā", 12 akad.st.

4. 2016 .g. Dalība vieslekcijā"Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā", Reģ.Nr.2016/197, 4 akad.stundas.

5. 2016. g. Dalība tematiskajā ciklā "Citādu videolekciju veidošana- Vulverhemptonas universitātes pieredze". Reģ. Nr.2016/403, 8 akad. stundas

6. 2016.g.Dalība mācībās "Europass dokumentu portfolio". Reģ. Nr. 2016/341, 3 akad. stundas.

7. 2015.g. LĀB starpdisciplinārā konference "Sievietes veselība", nolasīts referāts, pielīdzināts 25 akad. stundām.

8. 2015. Dalība LĀPA konferencē "Krīzes un darbs ar tām", 7 akad.stundas

9. 2015.g. Dalība LĀB starpdisciplinārā konference "Gremošanas sistēma un mikrobioms", 12 akad. stundas.

10. 2014.g. LĀPA un LPA konference "Personības traucējumi psihiatra un psihoterapeita skatījumā, 5 akad. stundas.

11. 2014.g. LĀB starpdisciplinārā konference ,nolasīts referāts, pielīdzināts 25 akad. stundām.

12. 2014.g. LĀB konference "Mūsdienu sievietes veselības problēmas ārstu- vīriešu skatījumā", 8 akad. stundas.

13. 2014.g. nolasīts referāts ĀHSSB teorētiski-praktiskajā seminārā , 3,3 akad. stundas.

14.2013. Dalība Latvijas Ārstu 7.kongresā, 8 akad.stundas.

15. 2013. Priekšlasījums LPB un LĀPA I apvienotajā konferencē, 4 akad.stundas.

16. 2013. Dalība LĀB 5.starpdisciplinārajā konferencē, 12 akad. stundas.

17. 2013, LĀB 4.starpdisciplinārā konference, nolasīts referāts, pielīdzināts 25 akad.stundām.

18. 2012. g. Dalība programmā "Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", 8 akad.stundas.

19. 2012.g. Dalība ESC 12 kongresā Atēnās (tēzes +stenda referāts), 15 akad. stundas.

Pētniecības darbības virzieni

  • ​seksuālu traucējumu vīriešiem un sievietēm diagnostika un ārstēšana
  • seksuālo noviržu diagnostika un ārstēšana
  • seksuālo noviržu tiesu-medicīniskās ekspertīzes norises procesa adaptācija vietējiem apstākļiem

Vadītie studiju kursi

Klīniskā patoloģiskā fizioloģija​

Docētie studiju kursi

Izvērsts kurss gastrointestinālo slimību patoloģijā (patomorfoloģija un patoloģiskā fizioloģija)

​Patoloģija un biopsiju kurss​​

Klīniskā patoloģiskā fizioloģija

Patoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


Vadītie:

​maģistra darbi: 1

​kvalifikācijas darbi: 2

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 2

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2014 - pašlaik

Latvijas ārstu-psihoterapeitu asociācijas biedrs, sertifikācijas komisijas loceklis

2012-2014

Latvijas ārstu -psihoterapeitu asociācijas prezidents

1997- pašlaik

Latvijas ārstu -seksologu biedrības biedrs

2000-pašlaik

LĀB individuālais biedrs

2000.-pašlaik

Eiropas kontrceptoloģijas un reproduktīvās veselības biedrības individuālais biedrs.

Publikācijas

Raksti​​

Balodis, Dainis. Seksuāli traucējumi sievietēm un sabiedrība / D.Balodis // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 66.-71.lpp.

Balodis, Dainis. Seksuālās fantāzijas un to iespaids uz cilvēka dzīvi / D.Balodis // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 10.-12.lpp.

Heterogeneity of Ki-67 and p53 expression in glioblastoma / A.Jakovlevs, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/1 (2014), p.11-14.

Glioblastoma - current concepts, prognostic markers and molecular classification / A.Jakovlevs, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.58-64.

Tēzes​​

Balodis, Dainis. Seksuālie traucējumi vīriešiem un depresija / D.Balodis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 103.lpp.

Ciklooksigenāzes-2 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze / A.Āboliņš, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 306.lpp.

Zīle, Inta. Pusaudžu psihoterapijas loma veselības uzturēšanā mūža garumā / I.Zīle, D.Balodis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 32.lpp.

Analysis of cyclooxygenase-2 expressing breast cancer by molecular subtype / A. Āboliņš, I. Štrumfa, Z. Simtniece, A. Vanags, D. Balodis, J. Gardovskis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.76.

Ciklīnu D1 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, D. Balodis, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 269.lpp.

Zīle, Inta. Ar atkarībām saistītie personības psihodinamiskie faktori [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zīle, T.Vanaga, D.Balodis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=58

Zīle, Inta. Veģetatīvās nervu sistēmas disfunkcijas saistība ar citiem psihiskiem traucējumiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zīle, D.Balodis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=59

Balodis, Dainis. Dažas atziņas par pacientu ar erektīlo disfunkciju psihoterapeitisku ārstēšanu / D.Balodis, E.Ziemele // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 58.lpp.

Balodis, Dainis. Patients with erectile dysfunction in psychotherapy practics / D.Balodis, E.Ziemele // The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. - Vol.17, Suppl.1 (2012, June), p.S127. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja