Pārlekt uz galveno saturu

Dermatoveneroloģijas pulciņš domāts ikvienam, kam ir padziļināta interese par dermatoveneroloģiju.

Pulciņa biedriem un interesentiem iespējams apmeklēt kā teorētiskās, tā praktiskās sēdes – tajās pieredzējušu un zinošu mentoru vadībā iespējams papildināt savas zināšanas un uzzināt par jaunākajām aktualitātēm dermatoveneroloģijā, gūt pieredzi, publiski uzstājoties un piedaloties diskusijās, kā arī iespējams apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas, strādājot dermatovenerologa profesijā.

Pulciņā iespējams spert pirmos soļus zinātnē, izstrādājot zinātniskos un studentu pētnieciskos darbus pieredzējušu dermatologu vadībā. Tāpat katru gadu rīkojam apvienotās sēdes ar citiem zinātniskajiem pulciņiem, uzsverot multidisciplinārās pieejas nozīmīgumu dermatoveneroloģisko saslimšanu ārstēšanā un diagnostikā. Turklāt pulciņam izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Viļņas Universitātes Dermatoloģijas pulciņu, ar kuru ik gadu tiek rīkotas kopīgas sēdes.

Apmeklējot dermatoveneroloģijas pulciņu, biedri un interesenti ne tikai sniedz ziņojumus par sevis izvēlētajām tēmām un iegūst klīniskās prasmes dermatoloģijā, bet arī gūst jaunus kontaktus un iespēju piedalīties un iesaistīties organizācijas procesos dažādos ar dermatoloģiju saistītos pasākumos (starptautiskās sēdes ar Viļņas Universitātes Dermatoloģijas pulciņu, JMA, LDVB sēdes, konferences u. c.). Studiju gada beigās studentiem savas zināšanas dermatoveneroloģijā ir iespēja pārbaudīt pulciņa rīkotajā olimpiādē.

Sēdes, kurās laipni gaidīts ikviens interesents, parasti tiek rīkotas reizi mēnesī. To tēmas, norises vieta un laiks tiek publicētas pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentors