Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
9 maksas
2500 EUR/gadā

Programma sagatavo kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus un izmantot tos praktiskā darbā, analizējot starptautiskos procesus reģionālā un globālā līmenī.

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Maģistra līmeņa starptautiskās pārvaldības un diplomātijas programma angļu valodā piedāvā apgūt aktuālos starptautiskās pārvaldības un diplomātijas jautājumus starptautiskā vidē: prasmes domāt un rīkoties globāli; analizēt, saprast un prognozēt starptautiskās pārvaldības un diplomātijas jautājumus; paust argumentētu analītisku viedokli rakstiski un mutiski. Studiju kursus lasa Latvijas viedokļu līderi un diplomātiskā dienesta praktiķi, kā arī ārvalstu docētāji.

1. studiju gads: tiks apgūti obligātie studiju kursi par starptautisko pārvaldību, mazām valstīm starptautiskajā pārvaldībā, starptautisko attiecību vēsturi ar uzsvaru uz lielvarām, kariem un diplomātiju, starptautiskajām un diplomātiskajām tiesībām, pasaules ekonomiku un transnacionālajām interesēm, Eiropas Savienības pārvaldību, ASV, Ķīnas un citu lielvaru ārpolitiku, Tuvajiem Austrumiem, enerģētisko drošību, kā arī drošības pārvaldību.

2. studiju gads: liela uzmanība tiks pievērsta maģistra darba izstrādei un tās sagatavošanās procesam, īpaši starptautiskās politikas teorijām, pētniecības metodēm un metodoloģijai. Otrajā gadā studējošie var rēķināties ar mazāku slodzi un lielāku patstāvīgo darbu.

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās.

Erasmus+ nosacījumi un RSU sadarbības augstskolas

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, patstāvīgo darbu (eseju, referātu) formā un noslēgtas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PZK_112ASV un pasaules kārtībaPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs4 / 6
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
PZK_116E-pārvaldība: informācija, komunikācija un politikas veidošanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_127Eiropas Savienība starptautiskajā politiskajā ekonomikāPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5
PZK_113Enerģētika, drošība un diplomātija: varas attiecības un stratēģiskās perspektīvasPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds4 / 6
PZK_140European Union law and institutionsDepartment of Political ScienceKārlis Bukovskis2 / 3
VC_112Latviešu valoda apmaiņas studentiemValodu centrsInga Laizāne2 / 3
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_108Mazās valstis un starptautiskā pārvaldībaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_114Politika un reliģija: Tuvo Austrumu pārvaldībaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns4 / 6
PZK_129Publiskā diplomātija mūsdienu valstu ārpolitikāPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
PZK_136Starptautiskā pārvaldība: institūcijas un procesiPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis5 / 7.5
PZK_137Starptautiskās un diplomātiskās tiesībasPolitikas zinātnes katedraJānis Grasis3 / 4.5
PZK_125Starptautisko attiecību pētniecības metodoloģija un metodesPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns10 / 15
PZK_109Teorijas un pieejas starptautiskajās attiecībās un diplomātijāPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_138Vara, karš un diplomātijaPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5

Darba iespējas pēc studijām

Veidot karjeru kā Latvijā, tā arī starptautiskā līmenī: Latvijas diplomātiskajā dienestā, dažādās ministrijās un citās valsts un pašvaldību iestādēs, vietējos un starptautiskos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, pētniecības institūtos un augstskolās, citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās Latvijā, starptautiskajās organizācijās.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs valsts akreditētā studiju programmā,

vai

 • gadījumā, ja augstākā izglītība iegūta valsts akreditētā studiju programmā citās zinātnēs, – pārrunas ar programmas vadītāju,

kā arī

 • angļu valodas zināšanu apliecinājums,
 • eseja un motivācijas vēstule angļu valodā.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://admission.rsu.lv.

 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).

 • Augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).

 • Eseja.

 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskā pārvaldība un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējās atzīmes un esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē esejas vērtējums.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija