Elza Strazdiņa | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes

Elza Strazdiņa, sast.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Kolēģi

Dekāne, Docētāja
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Docētājs, Vadītājs
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētnieka p. i.
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs