Skip to main content

Grāmatas

Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes

Elza Strazdiņa, sast.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Kolēģi

Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Docētājs, Vadītājs
Dekāne, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmu koordinatore
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Docētāja