Skip to main content

Grāmatas

Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes

Elza Strazdiņa, sast.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Kolēģi

Dekāne, Docētāja
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Docētājs, Vadītājs
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētnieka p. i.
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs