Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Acting Lecturer

Language Centre

2012 - Present

Study Process Organiser

Language Centre

1967 - 2012

Lecturer

2005 - 2007

Translator of European Parliament documents Archetypon" S.A.

1966 - 1967

German language teacher Secondary school No.20 Riga

1965 - 1966

German language teacher Rainis Secondary school No.6 Liepaja

Education and training

1960 - 1965

Philologist, teacher of the German language, Master's degree in German language teaching methodology

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

06/2016 Studies: Europass document portfolio, RSU (3 acad.hrs)

06/2015 Evaluation methodology, RSU (9 acad.hrs)

12/2015 - 05/20016 English language emprovement course, RSU (80 acad.hrs)

09/2015 - 10/2015 3 seminars: Internet tools for teaching staff competence development, RSU

06/2014 Guest lecture: Problem-based learning university pedagogy: methods of integration study process, RSU (4 acad.hrs)

10/2012 Conference of Baltic States languages teacher of German in Riga (24 acad.hrs)

08/2010 ERASMUS teacher exchange programme in Germany (Trier university). Hospitation of practical classes of German (28 acad.hrs)

02-06/2007 - LU Pedagogy and Psychology Dpartment, Further education programme "Higher School Didactics: Modern theories and experience" (160 acad.hrs)

08/2001 - International German Language Teachers Congress, Luzern, Switzerland

05/1997 - Seminar "Alternative Pedagogy and Teacher Development", Christiansund, Norway

08/1996 - Seminar "Innovations in Foreign Language Teaching for Adult Learners", Giessen, Germany

06-12/1996 LU International seminar "Innovations in Higher Education Pedagogy"

07/1984 - Internatinal summer course in the German language and Germanics at Dresden Technical University for higher school academic staff, Germany

09-12/1978 - Professional development course at Minsk Foreign Lnguage Pedagogy Institute, Belarus

1968-1970 - LU Higher Courses in Pedagogy for Foreign Language University Teachers

Lectured study course

Latvian Language in Medicine

Doctoral Examination in Foreign Language

Foreign Language in Legal Sciences

Memberships


Association of Latvian German language teachers​

Sonnenberg Association in Latvia

RSU Trade Union

Publications

Research articles​​

Rubene, Aija. Kompetenču pieeja mērķu un uzdevumu izvirzīšanā studiju kursam “Latviešu valoda medicīnā” Rīgas Stradiņa universitātē / A.Rubene, D.Žibala // Zinātniskie raksti : 2015.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 14.-19.lpp.

Abstracts​​

Tetere, Daiga. Komunikatīvās pieejas nozīme latviešu valodas kā svešvalodas apguvē Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studentiem / D.Tetere, D.Žibala, A.Rubene // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 401.lpp.

Žibala, Dace. Kompetenču pieeja mērķu un uzdevumu izvirzīšanā studiju kursam "Latviešu valoda medicīnā" Rīgas Stradiņa universitātē / D.Žibala, A.Rubene // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 430.lpp.

Žibala, Dace. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve : pamatjautājumi / D.Žibala, A.Rubene // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 443.lpp.

Contacts

Related news