Skip to main content

Work experience

2005 - Present

Associate Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry

Education and training

1972 - 1977

Riga Medical Institute, Faculty of Stomatology

Rīga Stradiņš University

1992 - 1992

Doctor's degree of Medicine (D.D.S. Dr. med.)

Rīga Stradiņš University

Achievements

Field of research

Dentistry / Prosthodontics​

Supervised study course

Dental Functional Anatomy

Lectured study course

Dental Functional Anatomy

Preclinical Course in Prosthetic Dentistry

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 3Reviewed:

qualification papers: 6

Projects

Research project "Population aging process medical and social-demographic regularity investigative for Latvia" Nr. RSUZP 07-0/11, 2008

Memberships

2005-2014 Riga Stradins University Fakulty of Stomatology counsil member;


2005-2016 Journal \"Zobarstniecibas Raksti\"editorial member;


2007- 2016 Latvian Dental Association quality and expertise commision expert\'s;


2009 - 2016 Latvian Tooth-tehnician Association quality and expertise commision expert\'s; Latvian Tooth-tehnician Association Sertification commision member.

Awards and recognitions

Rīga Stradiņš University \"Recognition Diploma\" 2014,​


Ministry of Welfare of the republik of Latvia \"Recognition Diploma\" november, 2012,​


Ministry of Welfare of the republik of Latvia \"Recognition Diploma\" november, 2007,


Ministry of Welfare of the republik of Latvia \"Recognition Diploma\" november, 2002.;


Latvian Tooth-tehnician Association \"Honorary token\" 2000.,


The second Congress of Dentistry \"Recognition Diploma\", october, 2000.,


The first Congress of Dentistry \"Recognition Diploma\", october, 1998.

Publications

Research articles​​

Artjomenko V., Vidzis A., Zigurs G. Connection of functional quality of partial removable dentures and the degree of patients' phonetic adaptation// Baltic Dental and Maxillofacial Journal Stomatologija 2015; 17 (4): 118-123


Artjomenko V., Vidzis A., Broka K. Peculiarities of Phonetic Adaptation of Patients after Oral Rehabilitation with Conventional Removable Dentures (Evidence-based Literature Review)// RSU Collection of Scientific Papers 2015 ,Riga, 2016. 67-77.


Artjomenko V., Vidžis A. Connection of the functional quality of removable denture and patients speech adaption// Riga Stradiņš university International students conference „Health and social sciences 2015", Riga, 2015 406-407.


Blūma, Elīna. Periodonta audu reakcija pēc zobu protezēšanas ar fiksētajām zobu protēzēm / E.Blūma, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2014), 7.-9.lpp.

Vidžis, Aldis. Izņemamās parciālās zobu protēzes dizaina plānošana - protēzes kvalitātes kritērijs / A.Vidžis, E.Blūma, V.Avkštols // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2014), 6.-7.lpp.

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / A.Vidžis, I.Kalniņš, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 137.-144.lpp.

The influence of the design of removable dentures on patient's voice quality / K.Broka, A.Vidzis, J.Sokolovs (sen.), J.Grigorjevs, G.Zigurs // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.1 (2013, March), p.20-25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Artjomenko, Viktorija. The assessment of speech quality and intellibility after replacement of lost teeth with removable dentures : review of literature / V.Artjomenko, A.Vidzis, K.Broka // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.72-77.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāti ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 159.-166.lpp.

Broka, Kristīne. Spektrogrammas analīzes metode izņemamo zobu protēžu fonētiskās kvalitātes izvērtēšanai / K.Broka, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2012), 8.-9.lpp.

Quantity and quality analysis of dental prosthodontics among retirement age residents from nursing homes in different regions of Latvia and retirement age patients from dental clinic in Riga / A.Vidzis, I.Cema, A.Brinkmane, I.Krasta, K.Broka // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, N 1 (2012, Mar.), p.23-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Brinkmane, Anda. Tabu tēma - halitoze / A.Brinkmane, A.Bitnere, A.Vidžis // Doctus. - Nr.6 (2011, jūn.), 19.-22.lpp.

Evaluation of oral health status of retirement-age population in Latvia / A.Vidzis, I.Cema, I.Krasta, A.Brinkmane, I.Kalnins // Stomatologija. - Vol.13, N 2 (2011, June), p.68-72. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of oral therapeuthical and surgical treatment needs among retirement age population in different coutries / I.Krasta, A.Vidzis, A.Brinkmane, I.Cema // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.139-143.

Mutes veselības stāvokļa izvērtējums Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane, K.Broka // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 452.-459.lpp.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāte un to ietekmējošie faktori / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2010), 18.-19.lpp.

Broka, Kristīne. Skaņas, balss veidošanās mehānisms, faktori, kas to ietekmē / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 39.-40.lpp.

Stomatoloģiskā statusa izvērtējums Kurzemes novada sociālās aprūpes centru klientiem / A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Krasta, E.Senakola, Dz.Rudīte Ozoliņa // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 490.-497.lpp.

Abstracts​​

Ekstraorālo un intraorālo protezējamā lauka anatomisko rādītāju pielietojums izņemamo zobu protēžu dizaina veidošanā, to saikne ar fonētiskās adaptācijas īpatnībām / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, E.Blūma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 231.lpp.

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, G.Žīgurs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 230.lpp.

Zobu mākslīgo apvalka kroņu kvalitātes ietekme uz periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis, I.Kalniņš, V.Artjomenko // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 232.lpp.

Artjomenko, Viktorija. Connection of the functional quality of removable dentures and patients speech adaptation / V.Artjomenko ; scientific research supervisor: A.Vidzis // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.406-407.

Artjomenko, Viktorija. Fonētiskās adaptācijas īpatnības pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm Latvijā / V.Artjomenko, A.Vidžis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 312.lpp.

Blūma, Elīna. Zobu protēžu estētisko risinājumu saistība ar periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 315.lpp.

Articulators, their application in dental technical practice / I.Bunga, A.Vidžis, E.Rāciņa, L.Laurinoviča // Tallinn Health Care College International Week "Innovation and research 2014" (Tallinn, Estonia, May 12-16, 2014) : Book of Abstracts. - Tallinn, 2014. - P.8.

Fonēmas /s/ akustisko īpašību analīze pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm saistībā ar to funkcionālo vērtību / K.Broka, A.Vidžis, J.Sokolovs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 341.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Izņemamo zobu protēžu kvalitātes saistība ar pacientu runas kvalitāti / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 318.lpp.

Runas kvalitātes izvērtējums pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 319.lpp.

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / K.Broka, J.Grigorjevs, A.Vidžis, J.Sokolovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 357.lpp.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāti ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 70.lpp.

Broka, Kristīne. Factors that affect resonance and voice quality / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidzis // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.90.

Bunga, Inese. An overview of dental implant-supported dentures : [abstract] / I.Bunga, M.Zagars, A.Vidzis // The Tallinn Health Care College International Week Conference "Research and Quality" (Tallinn, Estonia, May 16-20, 2011). - Tallinn, 2011. - P.17.

Krasta, Ingrīda. Mutes veselības rādītāju salīdzinošs izvērtējums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 43.lpp.

Krasta, Ingrīda. Stomatoloģiskā statusa novērtējums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 52.lpp.

Zobu protezēšanas apjoma rādītāji Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Krasta, K.Broka // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 44.lpp.

Comparison of dental health indicators among institutionalized and non-institutionalized elderly people over 60 years in Latvia / I.Krasta, A.Vidzis, A.Brinkmane, E.Senakola // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.54-55.

Mutes dobuma veselības stāvokļa salīdzinošs izvērtējums Zemgales un Kurzemes sociālās aprūpes centru klientiem un atbilstošās vecuma grupas Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma / I.Krasta, A.Brinkmane, A.Vidžis, E.Senakola ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 49.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff, Chair of the Board
Andris Ābeltiņš
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ģirts Šalms
Academic Staff, Board Member
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues