Skip to main content

Work experience

2005 - Present

Associate Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry

Education and training

1972 - 1977

Riga Medical Institute, Faculty of Stomatology

Rīga Stradiņš University

1992 - 1992

Doctor's degree of Medicine (D.D.S. Dr. med.)

Rīga Stradiņš University

Achievements

Field of research

Dentistry / Prosthodontics​

Supervised study course

Dental Functional Anatomy

Lectured study course

Dental Functional Anatomy

Preclinical Course in Prosthetic Dentistry

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 3Reviewed:

qualification papers: 6

Projects

Research project "Population aging process medical and social-demographic regularity investigative for Latvia" Nr. RSUZP 07-0/11, 2008

Memberships

2005-2014 Riga Stradins University Fakulty of Stomatology counsil member;


2005-2016 Journal \"Zobarstniecibas Raksti\"editorial member;


2007- 2016 Latvian Dental Association quality and expertise commision expert\'s;


2009 - 2016 Latvian Tooth-tehnician Association quality and expertise commision expert\'s; Latvian Tooth-tehnician Association Sertification commision member.

Awards and recognitions

Rīga Stradiņš University \"Recognition Diploma\" 2014,​


Ministry of Welfare of the republik of Latvia \"Recognition Diploma\" november, 2012,​


Ministry of Welfare of the republik of Latvia \"Recognition Diploma\" november, 2007,


Ministry of Welfare of the republik of Latvia \"Recognition Diploma\" november, 2002.;


Latvian Tooth-tehnician Association \"Honorary token\" 2000.,


The second Congress of Dentistry \"Recognition Diploma\", october, 2000.,


The first Congress of Dentistry \"Recognition Diploma\", october, 1998.

Publications

Research articles​​

Artjomenko V., Vidzis A., Zigurs G. Connection of functional quality of partial removable dentures and the degree of patients' phonetic adaptation// Baltic Dental and Maxillofacial Journal Stomatologija 2015; 17 (4): 118-123


Artjomenko V., Vidzis A., Broka K. Peculiarities of Phonetic Adaptation of Patients after Oral Rehabilitation with Conventional Removable Dentures (Evidence-based Literature Review)// RSU Collection of Scientific Papers 2015 ,Riga, 2016. 67-77.


Artjomenko V., Vidžis A. Connection of the functional quality of removable denture and patients speech adaption// Riga Stradiņš university International students conference „Health and social sciences 2015", Riga, 2015 406-407.


Blūma, Elīna. Periodonta audu reakcija pēc zobu protezēšanas ar fiksētajām zobu protēzēm / E.Blūma, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2014), 7.-9.lpp.

Vidžis, Aldis. Izņemamās parciālās zobu protēzes dizaina plānošana - protēzes kvalitātes kritērijs / A.Vidžis, E.Blūma, V.Avkštols // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2014), 6.-7.lpp.

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / A.Vidžis, I.Kalniņš, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 137.-144.lpp.

The influence of the design of removable dentures on patient's voice quality / K.Broka, A.Vidzis, J.Sokolovs (sen.), J.Grigorjevs, G.Zigurs // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.1 (2013, March), p.20-25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Artjomenko, Viktorija. The assessment of speech quality and intellibility after replacement of lost teeth with removable dentures : review of literature / V.Artjomenko, A.Vidzis, K.Broka // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.72-77.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāti ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 159.-166.lpp.

Broka, Kristīne. Spektrogrammas analīzes metode izņemamo zobu protēžu fonētiskās kvalitātes izvērtēšanai / K.Broka, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2012), 8.-9.lpp.

Quantity and quality analysis of dental prosthodontics among retirement age residents from nursing homes in different regions of Latvia and retirement age patients from dental clinic in Riga / A.Vidzis, I.Cema, A.Brinkmane, I.Krasta, K.Broka // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, N 1 (2012, Mar.), p.23-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Brinkmane, Anda. Tabu tēma - halitoze / A.Brinkmane, A.Bitnere, A.Vidžis // Doctus. - Nr.6 (2011, jūn.), 19.-22.lpp.

Evaluation of oral health status of retirement-age population in Latvia / A.Vidzis, I.Cema, I.Krasta, A.Brinkmane, I.Kalnins // Stomatologija. - Vol.13, N 2 (2011, June), p.68-72. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of oral therapeuthical and surgical treatment needs among retirement age population in different coutries / I.Krasta, A.Vidzis, A.Brinkmane, I.Cema // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.139-143.

Mutes veselības stāvokļa izvērtējums Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane, K.Broka // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 452.-459.lpp.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāte un to ietekmējošie faktori / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2010), 18.-19.lpp.

Broka, Kristīne. Skaņas, balss veidošanās mehānisms, faktori, kas to ietekmē / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 39.-40.lpp.

Stomatoloģiskā statusa izvērtējums Kurzemes novada sociālās aprūpes centru klientiem / A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Krasta, E.Senakola, Dz.Rudīte Ozoliņa // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 490.-497.lpp.

Abstracts​​

Ekstraorālo un intraorālo protezējamā lauka anatomisko rādītāju pielietojums izņemamo zobu protēžu dizaina veidošanā, to saikne ar fonētiskās adaptācijas īpatnībām / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, E.Blūma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 231.lpp.

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, G.Žīgurs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 230.lpp.

Zobu mākslīgo apvalka kroņu kvalitātes ietekme uz periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis, I.Kalniņš, V.Artjomenko // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 232.lpp.

Artjomenko, Viktorija. Connection of the functional quality of removable dentures and patients speech adaptation / V.Artjomenko ; scientific research supervisor: A.Vidzis // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.406-407.

Artjomenko, Viktorija. Fonētiskās adaptācijas īpatnības pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm Latvijā / V.Artjomenko, A.Vidžis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 312.lpp.

Blūma, Elīna. Zobu protēžu estētisko risinājumu saistība ar periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 315.lpp.

Articulators, their application in dental technical practice / I.Bunga, A.Vidžis, E.Rāciņa, L.Laurinoviča // Tallinn Health Care College International Week "Innovation and research 2014" (Tallinn, Estonia, May 12-16, 2014) : Book of Abstracts. - Tallinn, 2014. - P.8.

Fonēmas /s/ akustisko īpašību analīze pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm saistībā ar to funkcionālo vērtību / K.Broka, A.Vidžis, J.Sokolovs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 341.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Izņemamo zobu protēžu kvalitātes saistība ar pacientu runas kvalitāti / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 318.lpp.

Runas kvalitātes izvērtējums pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 319.lpp.

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / K.Broka, J.Grigorjevs, A.Vidžis, J.Sokolovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 357.lpp.

Broka, Kristīne. Balss kvalitāti ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidžis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 70.lpp.

Broka, Kristīne. Factors that affect resonance and voice quality / K.Broka, J.Sokolovs, A.Vidzis // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.90.

Bunga, Inese. An overview of dental implant-supported dentures : [abstract] / I.Bunga, M.Zagars, A.Vidzis // The Tallinn Health Care College International Week Conference "Research and Quality" (Tallinn, Estonia, May 16-20, 2011). - Tallinn, 2011. - P.17.

Krasta, Ingrīda. Mutes veselības rādītāju salīdzinošs izvērtējums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 43.lpp.

Krasta, Ingrīda. Stomatoloģiskā statusa novērtējums Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / I.Krasta, A.Vidžis, A.Brinkmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 52.lpp.

Zobu protezēšanas apjoma rādītāji Latvijas pensijas vecuma iedzīvotājiem / A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Krasta, K.Broka // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 44.lpp.

Comparison of dental health indicators among institutionalized and non-institutionalized elderly people over 60 years in Latvia / I.Krasta, A.Vidzis, A.Brinkmane, E.Senakola // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.54-55.

Mutes dobuma veselības stāvokļa salīdzinošs izvērtējums Zemgales un Kurzemes sociālās aprūpes centru klientiem un atbilstošās vecuma grupas Latvijas iedzīvotājiem pēc 60 gadu vecuma / I.Krasta, A.Brinkmane, A.Vidžis, E.Senakola ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 49.lpp.

Contacts