Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Assistant Professor

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

Present

Head of the Study Programme

Department of Doctoral Studies

Education and training

Present

Doctor of Sociology (dr. soc. sc.)

Riga Stradiņš University

1981 - 1986

Philosopher / lecturer

Latvian University. Faculty of History and Philosophy

Achievements

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Sociology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Sociology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Sociology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Psychology

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Sociology

Supervised study course

1st Doctoral Seminar: discussion of planning and methodology

2nd Doctoral Seminar: discussion of the theoretical part

3rd Doctoral Seminar: discussion of the research part

European Union Statements

Management of Market Researches

Marketing Research

Methodology of Quantitative Research

Methods for Social Research

Participation in realization in basic study programms

Policy Analysis and Evaluation

Policy Making Process

Policy Planning and Evaluation

Political sociology

Project Management

Research in Social Sciences: Qualitative and Quantitative Approaches

Scientific Research

2nd Doctoral Seminar: Discussion of the Theoretical Part

3rd Doctoral Seminar: Discussion of the Research Part

Doctoral Examination in sociology and specialization

Policy Planning and Assessment

Research in Social Sciences: Qualitative and Quantitative Methods

Scientific research

Lectured study course

1st Doctoral Seminar: discussion of planning and methodology

2nd Doctoral Seminar: discussion of the theoretical part

3rd Doctoral Seminar: discussion of the research part

European Union Statements

Management of Market Researches

Marketing Information Systems

Methods for Social Research

Policy Analysis and Evaluation

Policy Making Process

Policy Planning and Evaluation

Public Administration

Research in Social Sciences: Qualitative and Quantitative Approaches

Research Methodology

Seminars in Methodology of Scientific Paper

2nd Doctoral Seminar: Discussion of the Theoretical Part

3rd Doctoral Seminar: Discussion of the Research Part

Doctoral Examination in sociology and specialization

Marketing Research

Methodology of Quantitative Research

Participation in realization in basic study programms

Scientific research

Social Research Methods

Publications

Laķe, Anda. The Song and Dance Celebration tradition as a brand of the "singing nations" of the Baltic countries : similarities and differences / A.Lake, R.Muktupavela // Filosofija. Sociologija. - Vol.28, No.4 (2017), p.246-256. - Pieejams arī tiešsaistē: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/…

Laķe, Anda. Visual research methods in the study of tradition : the case of the Latvian song and dance celebration / A.Lake, L.Vinogradova // Culture Crossroads : Journal of the Research Centre at the Latvian Academy of Culture. - Vol.9 (2016), p.50-71. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.culturecrossroads.lv/pdf/7/en

Brigsa, Sandra. Perceptions of creative professionals regarding the existing and the desired social security system in Latvia / S.Brigsa, A.Lake // International Journal of Interdisciplinary Educational Studies. - Vol.10, No.3 (2015, Sept.), p.19-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laķe, Anda. Measuring social and economic impact of large scale cultural events: a social network analysis : [referāts starptautiskajā zinātniskajā konf. "Kultūras krustpunkti 2014" (Rīga, 2014.g. 30.okt.-1.nov.)] / A.Laķe, B.Tjarve, L.Grīnberga // Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. - 7.laid. (2015), 96.-110.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Laķe, Anda. Kultūras kanons kā kultūrpolitikas programma: tā attīstības politiski ideoloģiskie priekšnosacījumi un perspektīvas = Cultural canon as a cultural policy programme: political and ideological preconditions and perspectives of its development / A.Laķe, J.Goldmanis // Kultūras krustpunkti : [zinātnisko rakstu krājums] / Latvijas Kultūras akadēmija. - 6.laid. : Kultūras krustpunkti. 2013.g. 1.-2.nov. konference. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2014), 214.-237.lpp. - Kopsav. angļu val.

Thesis

Laķe, Anda. Baltijas valstu iedzīvotāju līdzdalības veidi Dziesmu un deju svētku tradīcijā : līdzīgais un atšķirīgais / A.Laķe, L.Vinogradova // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 297.lpp.

Laķe, Anda. Vizuālās metodes tradīcijas pētniecībā [Elektroniskais resurss] / A.Laķe, L.Vinogradova // Attīstības un inovācijas izpēte Latvijā : Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference Sociālās zinātnes : Socioloģijas nodaļas un Valsts pētījumu programmas SUSTINNO kopīgā sekcija (Rīga, 2017.g. 10.martā) [Elektroniskais resurss] : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. Valsts pētījumu programmas SUSTINNO. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. - 8.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 5.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/34916/LU75ko…

Vinogradova, Līga. Emotions as motivation in the process of preserving cultural traditions : the case of the Latvian Song and Dance Celebration [Elektroniskais resurss] / L.Vinogradova, A.Lake // 35th International Visual Sociology Association (IVSA) Conference "Framing/Reframing: Visual Sociology, Goffman & the Everyday" (Montreal, Canada, June 19-22, 2017) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Montreal, 2017. - P.42. - Resurss aprakstīts 2018.g. 6.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.aacademica.org/ana.ines.heras/285.pdf

Vinogradova, Līga. Māksliniecisko kolektīvu dalībnieku emociju veidošanās prakse Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā / L.Vinogradova, A.Laķe // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 351.lpp.

Laķe, Anda. Iekļaujoša kultūras modeļa attīstības priekšnosacījumi Latvijā : kultūras pieejamības un līdzdalības sekmēšana / A.Laķe, A.Hermane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 394.lpp.

Brigsa, Sandra. Radošo personu riska uztvere sociālā nodrošinājuma garantiju jomā / S.Brigsa, A.Laķe // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 407.lpp.

Laķe, Anda. Iekļaujoša kultūras modeļa attīstības priekšnosacījumi Latvijā : kultūras pieejamības un līdzdalības sekmēšana / A.Laķe, A.Hermane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 408.lpp.

Books and Brochures

Kultūras patēriņš Vidzemē : kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs [Elektroniskais resurss] / pētījuma darba grupa: A.Laķe, B.Tjarve, L.Grīnberga. - Valmiera : Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas", 2014. - 86 lpp. - http://haritas.lv/wp-content/uploads/2014/05/VidzemePetijum…

Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014 : pētījumu dati un statistika [Elektroniskais resurss] / pētījuma darba grupa: G.Klāsons, A.Laķe, B.Tjarve ...[u.c.]. - Rīga : Culturelab, 2014. - 76 lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : https://culturelablv.files.wordpress.com/2014/12/kulturas-p…

Contacts

Related news