Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Professor

Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

1988 - Present

Professor

Riga Stradiņš University

1979 - 1988

Assistant professor

Riga Stradiņš University

Education and training

1986

doctor dissertation

The University of Latvia

1970

Candidate dissertation

The University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Certification:

-Internist;

-Cardiologist;

-Electrocardiography method.


Vicepresident Latvian society of Cardiology.

Fellowship European society of cardiology.

Director of sertication commitie of Latvian society of cardiology

Field of research


  • Cardiovascular disease risk factors and their detection and possible prevention;
  • Metabolic syndrome, prediabetes, diabetes;
  • Arterial hypertension

Lectured study course

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 3

qualification papers: 5

Reviewed:

doctoral theses: 4

Master's theses: 5

qualification papers: 6

Publications

Research articles​​

Kalvelis, Andrejs. Sistoliskā asinsspiediena rādītāji pacientiem ar aterosklerotisku sirds un asinsvadu sistēmas slimību / A.Kalvelis, M.Petrāns, K.Toločko // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 7.-13.lpp.

Daniļenko, Jeļena. Fiziskās slodzes tolerances novērtēšana pēc veloergometrijas datiem / J.Daniļenko, A.Kalvelis, I.Kurcalte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 97.-103.lpp.

Urīnskābe kā informatīvs metabolisko pārmaiņu rādītājs aptaukošanās gadījumā / I.Skuja, I.Stuķēna, D.Vanaģele, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 89.-96.lpp.

Dažu hemostātisko un iekaisuma marķieru pārmaiņu dinamika akūta koronārā sindroma gadījumā / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Stuķēna, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 123.-129.lpp.

Vai Latvijas iedzīvotājiem rūp sava veselība ? Kardiovaskulāro slimību ietekmējamo riska faktoru novērtējums Sirds veselības kabinetu apmeklētāju vidū / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 54.-63.lpp.

Blood pressure control in treated hypertensive patients in daily practice of Latvian family physicians / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.586-592. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Do we correctly assess the risk of cardiovascular disease? Characteristics of risk factors for cardiovascular disease depending on the sex and age of patients in Latvia / A.Kalvelis, I.Stukena, G.Bahs, A.Lejnieks // The European Journal of Cardiovascular Medicine. - Vol.1, Issue 3 (2011), p.19-23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalvelis, Andrejs. Hroniska koronārā sirds slimība : būtība, patofizioloģija un klīniskās formas / A.Kalvelis // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2011), 10.-19.lpp.

Kalvelis, Andrejs. Hroniskas koronārās sirds slimības ārstēšana / A.Kalvelis // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2011), 27.-36.lpp.

Levels of inflammatory mediators in people with rheumatoid arthritis or cardiovascular disease. Do they differ? / G.Bahs, A.Kalvelis, I.Stukena, M.Auzins, P.Tretjakovs, A.Lejnieks // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.5-13.

Trombocītu skaita un tilpuma pārmaiņas un to dinamika pacientiem ar akūtu koronāro sindromu / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 24.-29.lpp.

Kalvelis, Andrejs. Arteriālās hipertensijas aktualitātes : Eiropas Hipertensijas biedrības 2007.gada AH vadlīniju papildinājumi un koriģējumi 2009.gadā / A.Kalvelis // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2010), 10.-17.lpp.

Kalvelis, Andrejs. Hroniskas sirds mazspējas farmakoterapija / A.Kalvelis // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2010), 10.-18.lpp.

Lipīdu un iekaisuma marķieru nelabvēlīgās pārmaiņas un korelācija sievietēm saistībā ar vecumu / A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks, U.Teibe ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 112.-118.lpp.

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu : Latvijas Kardiologu biedrības zinātniskais nolēmums / sagat. darba grupa : A.Kalvelis, M.A.Ozoliņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2010), 14.-22.lpp.

Abstracts​​

Kalvelis, Andrejs. Sistoliskā asinsspiediena rādītāji pacientiem ar aterosklerotisku sirds un asinsvadu sistēmas slimību / A.Kalvelis, M.Petrāns // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 173.lpp.

Kučāne, Linda. Kognitīvie traucējumi pacientiem ar kardiovaskulāro patoloģiju / L.Kučāne, A.Kalvelis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 43.lpp.

Urīnskābes un metaboliskā sindroma bioķīmisko kritēriju pārmaiņas saistībā ar ķermeņa masu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 94.lpp.

Differences in left atrial longitudinal function in patients with aortic stenosis and in hypertensive patients with a severe degree of the left ventricular hypertrophy : 2D speckle tracking study / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalvelis ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 93.lpp.

Metabolic syndrome associated with higher CVD risk for women / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Skuja, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.125, Issue 19 (2012), p.E906. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plasminogen activator inhibitor-1 as cardiovascular risk indicator in case of metabolic syndrome / I.Stukena, A.Kalvelis, I.Skuja, G.Bahs, A.Lejnieks // 80th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Milan, Italy, May 25-28, 2012) : [Abstracts]. - Milan, 2012. - P.1354.

Pulsa spiediena korelācijas ar tradicionāliem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 328.lpp.

Sirds frekvences korelācijas ar pulsa spiedienu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 329.lpp.

Triglycerides as marker of unfavourable lifestyle / A.Kalvelis, I.Stukena, I.Skuja, G.Bahs, A.Lejnieks // European Journal of Preventive Cardiology. - Vol.19, Suppl.1 (2012, May), p.S37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Asinsrites atjaunošanas biežuma atkarība no organisma vitālo funkciju monitorēšanas iespējām kardiopulmonālās reanimācijas laikā un ārstniecības personu kvalifikācijas / A.Kalvelis, I.Vanags, A.Kalēja ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 88.lpp.

Augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna saistība ar iekaisuma un metabolo pārmaiņu rādītājiem metabolā sindroma gadījumā / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks, V.Siliņa // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 131.lpp.

Fibrinogēna līmenis kā prognozes rādītājs pacientiem ar akūtu koronāro sindromu / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 132.lpp.

Left atrial deformation in hypertensive patients with a mild degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalvelis ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 194.lpp.

Par ko liecina lielākā sirds veselības datubāze Latvijā ? / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 93.lpp.

Regional correction in waist circumference evaluation needed in Latvia / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Skuja, A.Lejnieks // Atherosclerosis Supplements. - Vol.12, N 1 (2011, June), p.168. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds un asinsvadu slimību riska novērtējums personām ar metabolo sindromu (Vai SCORE sistēmai var ticēt?) / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Skuja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 130.lpp.

Clinical and biochemical associations of non-high density lipoprotein cholesterol / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010, July), p.E272. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Coronary artery calcium score is a more sensitive indicator of subclinical atherosclerosis than ankle-brachial index / A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[et al.] // Atherosclerosis Supplements. - Vol.11, N 2 (2010, June), p.39. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glucose metabolism changes promote subclinical atherosclerosis / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010, July), p.E283. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Homocisteīns - neatkarīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, U.Teibe, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 134.lpp.

Left atrial myocardial longitudinal function in hypertensive patients with a various degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalvelis ...[et al.] // European Journal of Echocardiography. - Vol.11, Suppl.2 (2010, Dec.), p.P343. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vēdera apkārtmēra korelācija ar lipīdu, glikozes un C-reaktīvā olbaltuma līmeni / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, U.Teibe, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 135.lpp.

Books and brochures​​

Kalvelis, Andrejs. Hipertensīvā sirds slimība / A.Kalvelis, A.Lejnieks. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2015. - 37 lpp.

Kalvelis, Andrejs. Cilpas diurētiskie līdzekļi sastrēguma mazināšanai sirds mazspējas gadījumā : informācijas materiāli / A.Kalvelis. - Rīga : 2014. - 37, [2] lpp.

Arteriālā hipertensija un lielo artēriju elastība / [sast. A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Stuķēna]. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2013. - 45, [1] lpp.

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas / darba grupa : O.Kalējs, A.Kalvelis, J.Lācis, P.Stradiņš ... [u.c.] ; zinātniskie recenzenti : G.Latkovskis, A.Lejnieks ; Latvijas kardiologu biedrība. - Rīga: Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, 2013. - 223 lpp.

Dziļo vēnu tromboze : diagnostika, profilakse un ārstēšana : vadlīnijas / [darba grupa: D. Krieviņš, A. Kalvelis, S. Lejniece, A. Lejnieks, J. Gardovskis, A. Sondore, M. Jansone ...[u.c.]]. - [Rīga], 2012. - 83 lpp. - "Projektu atbalsta Bayer Health Care".

Lejnieks, Aivars. Arteriālā hipertensija un vaskulārā smadzeņu slimība / A.Lejnieks, A.Kalvelis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšīgo slimību katedra. - [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2012. - 52 lpp. - Materiāla izdošanu atbalsta SIA KRKA Latvija.

Sertifikācijas jautājumi internā medicīnā / A.Lejnieka redakcijā ; [sast. darba grupa: H.Čerņevskis, A.Danilāns, A.Kadiša, A.Kalvelis, I.Konrāde, S.Lejniece, A.Lejnieks, E.Livčāne, A.Pētersons, J.Pokrotnieks, I.Siliņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 276 lpp.

Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas / darba grupa : A.Ērglis, A.Kalvelis, I.Zakke ...[u.c.] ; Latvijas kardioloģu biedrība. - Rīga : Latvijas Invazīvās Kardioloģijas attīstības biedrība, 2011. - 96 lpp.

Kalvelis, Andrejs. Dislipidēmiju novērtēšana un korekcija : informatīvais materiāls / A.Kalvelis. - Rīga, 2011. - 60 lpp.

Kalvelis, Andrejs. Hroniska koronārā sirds slimība : miokarda metabolās pārmaiņas un patfizioloģiskie mehānismi, išēmijas klīniskās izpausmes, ārstēšanas principi, išēmijas, metabolo un funkcionālo traucējumu korekcija, galveno preparātu raksturojums : informatīvi materiāli studentiem un ārstiem / A.Kalvelis, A.Lejnieks. - Rīga : [b.i.], 2011. - 66 lpp.

Lejnieks, Aivars. Tradicionālie un vazodilatējošie beta adrenoblokatori : informācija un pārdomas / A.Lejnieks, A.Kalvelis. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. - 35 lpp.

Lejnieks, Aivars. Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / A.Lejnieks, A.Kalvelis. - [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. - 33 lpp.

Arteriālās hipertensijas aktualitātes / sagat. prof. A.Kalvelis ; prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2010. - 35 lpp.

Kardioloģija : informācijas materiāli / sast. prof. A.Kalvelis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšķīgo slimību katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 142 lpp.

Latvijas Kardiologu biedrības 2010.gada pavasara konsensus dokuments Ātriju Mirgošanas ārstēšanā [elektroniskais resurss] / autori: A.Ērglis, A.Kalvelis, O.Kalējs, S.Jēgere. - Rīga : Latvijas Kardiologu biedrība, 2010. - 24 lpp.

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu : LKB darba grupas zinātniskais nolēmums / sagat. darba grupa: A.Kalvelis, M.A.Ozoliņa, O.Kalējs ...[u.c.]. - Rīga : Latvijas Kardiologu biedrība, 2010. - 30 lpp.

Contacts

Colleagues

Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Indra Zeltiņa
Academic Staff
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Arnis Eņģelis
Head of the Department, Academic Staff
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff
Oskars Kalējs
Academic Staff
Romans Lācis
Academic Staff, Board Member
Andrejs Millers
Head of the Department, Academic Staff
Elmārs Rancāns
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Māris Taube
Academic Staff
Indulis Vanags
Head of the Department, Academic Staff