Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Professor

Rīga Stradiņš university, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

1986 - Present

Oral and maxillofacial surgeon

RSU Institute of Stomatology

1986 - 2014

Head of department, professor

Rīga Stradiņš university, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

1977 - 1986

Assistant professor

Rīga Medical Institute

1977 - 1986

Head of clinic

Riga 2nd Hospital

1967 - 1971

Doctor

Riga 2nd Hospital

1964 - 1967

Surgeon

Kimpersai Hospital

Education and training

1947 - 1954

Primary education

Dzelzavas pamatskola

1954 - 1958

Secondary education

Cesvaines vidusskola

1958 - 1964

Medical Doctor’s Diploma

Rīga Medicine Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

RSU Zinātniskā konference, 17.-18.03.2016., Rīga, Latvija.

RSU Zinātniskā konference, 10.-11.04.2014., Rīga, Latvija.

Medicīnas vēstures simpozijs, 18.09.2013., Rīga, Latvija.

International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, 10.-12.10.2013., Riga,

Latvia.

Audu inženierijas un reģeneratīvās medicīnas straptautiskās asociācijas konference TERMIS-eu

2013, 17.-20.06.2013., Istambula, Turcija.

8th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 10. - 11.05.2013., Kaunas,

Lithuania.

RSU Zinātniskā konference, 21.-22.03.2013.

Bioceramics and cells for reinforcement of bone, symposium, 18.-20.10.2012., Riga, Latvia.

RTU 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st

Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute, 11.-12.10.2012., Riga, Latvija.

International symposium on biomedical engineering and medical physics, 10. - 12.10.2012., Germany.

3rd TERMIS World Congress 05.-08.09.2012., Vienna, Austria.

XII European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 13.-16.06.2012., Leipzig, Germany.

9th World Biomaterials Congress "Innovative biomaterials and crossing frontiers in biomaterials and

regenerative medicine", 01.-05.06.2012., Chengdu, China.

XVII Международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, 15-

17.05.2012.,Россия , Санкт-Петербург.

RSU Zinātniskā konference, 29.-30.03.2012.

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2011.

Apvienotajs Pasaules Latviešu Zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4.kongress, 24.-27.10.2011, Rīga,

Latvija.

24th European Conference on Biomaterials - Annual Conference of the European Society for

Biomaterials / Dublin, Ireland, 04.-08.08.2011.

Termis EU 2011 Annual Meeting Tissue Engineering&Reparative Medicine International Society, 07.-

10.06.2011., Granada, Spain.

RSU Zinātniskā konference, 14. - 15.04.2011., Rīga, Latvija.

International Conference Functional materials and nanotechnologies 2011, Institute of Solid State

Physics University of Latvia, 05. - 08.04.2011., Riga, Latvia.

Lectured study course

Maxillofacial Surgery

Oral and Maxillofacial Surgery

Oral and Maxillofacial Surgical Anatomy and Surgery

Projects

2009.- 2011. ESF Project „Multidisciplinary Research in Biomaterials Technology of New Scientist

Group", No.2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090. – researcher.

2013.- the National Research Programme No. 2014.10-4/VPP-3/21 "MultIfunctional Materials and composItes, photonicS and nanotechnology (IMIS2)" Project No. 4 "Nanomaterials and nanotechnologies for medical applications" leading researcher and project leader at the RSU.


Patents

1.DEVICE AND METHOD FOR IMPREGNATION AND/OR COATING OF POROUS IMPLANTS

WITH SUBSTANCIES. LV 14256 A. 20.12.2010. J.Ločs, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers, D.Loča, I.Šalma, Ģ.Šalms.

2.REMEDY FOR REINFORCEMENT OF BONE DEFECTS IN OSTEOPOROSIS.

LV 15060 B. 20.04.2016. A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, J. Vētra, S. Petronis, M. Pilmane, J.Ločs, V.Zālīte

3.AN AGENT FOR PREVENTION OF BONE TISSUE RESORPTION AND ATROPHY AFTER ENDOPROSTHETIC SURGERY, 2010, ​SKAGERS ANDREJS [LV]; BERZINA-CIMDINA LIGA [LV]; SALMS GIRTS [LV]; VETRA JANIS [LV]

4.​POROUS HYDROXYAPATITE CERAMICS WITH BIMODAL DISTRIBUTION OF PORES AND METHOD FOR MANUFACTURING THEREOF, 2011, LOCS JANIS [LV]; ZALITE VITA [LV]; FREIMANIS INDULIS [LV]; BERZINA-CIMDINA LIGA [LV]; SKAGERS ANDREJS [LV]​ ​

Publications

Research articles​​

Skaģers, Andrejs. Vladimira Vigdorčika dzīves un darba lappuses : [referāts LPSR Stomatologu zinātniskās biedrības sēdē 1989.g. 17.febr. par godu medicīnas zinātņu kandidāta V.Vigdorčika 80. dzimšanas dienai] / A.Skaģers // Kārlis Barons un viņa laikmets Latvijas zobārstniecībā, 1865-1944 / Rīgas Stradiņa universitāte. Stomatoloģijas institūts. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 505.-[511.]lpp.

Autologu mezenhimālo šūnu agrīna ietekme uz bifāziska kalcija fosfātu biokeramikas materiāla integrāciju žokļos trušiem ar eksperimentālu osteoporozi / A.Skaģers, I.Čakstiņa, A.Jakovļevs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 269.-275.lpp.

Reconstruction of esophagus with free jejunal graft / A.Ivanova, A.Skagers, K.Pastars ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/2 (2015), p.21-24.

Vamze, Jolanta. Biocompatibility of pure and mixed hydroxyapatite and α-tricalcium phosphate implanted in rabbit bone / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // Journal of Materials Science. Materials in Medicine. - Vol.26, No.2 (2015, Febr.), article No.73. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Petronis, Sandris. Augšstilba kaula lielā grozītāja kaulaudu kvantitatīva imūnhistoķīmiska analīze pacientiem ar osteoporotiskiem lūzumiem / S.Petronis, M.Pilmane, A.Skaģers // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 330.-336.lpp.

Augšstilba kaula proksimālā gala lūzumu statistiskie rādītāji 2007.-2010. gadā Rīgas 2. slimnīcā / S.Petronis, J.Petronis, A.Skaģers, M.Pilmane, U.Teibe, R.Erts // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 70.-78.lpp.

Autologous fibrin mixed with biphasic calcium phosphate bioceramic granules activates encapsulation in soft tissue environment / I.Salma, G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane, L.Feldmane // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.178-181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ekstrakcijas brūču pildīšana ar kaulaudus aizvietojošiem biomateriāliem / A.Skaģers, G.Žīgurs, A.Jakovļevs ...[u.c.] // Zobārstniecības Raksti.. - Nr.1 (2013), 5.-8.lpp.

Kaula morfoģenētiskā proteīna, osteoprotegerīna, osteopontīna un osteokalcīna ekspresija truša apakšžokļa un stilba kaulaudos pēc dažādu biomateriālu implantācijas / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 119.-128.lpp.

Neimane, Laura. Atrofiska augšžokļa alveolārā kaula blīvuma izvērtēšana ar konusa stara datortomogrāfiju pacientēm pēcmenopauzes vecumā / L.Neimane, A.Skaģers, A.Slaidiņa // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 261.-264.lpp.

Neimane, Laura. Evaluation of atrophic edentulous maxillary alveolar bone with cone beam computed tomography (CBCT) in postmenopausal women / L.Neimane, A.Skagers, A.Slaidina // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.63.-65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neimane, Laura. Pre- and postoperative long-term assessment of sinus floor augmentation site using cone beam computed tomography / L.Neimane, A.Skagers // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.33-36.

New biphasic calcium phosphate in orthopedic surgery : first clinical results / A.Skagers, M.Pilmane, S.Petronis ...[et al.] // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.174-177. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Seikstule, Laine. Uztura paradumu maiņa personām ar implantātu balstītām izņemamām zobu protēzēm / L.Seikstule, A.Skaģers, G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2013), 6.-8.lpp.

Skaģers, Andrejs. Ķirurģijas dienests Latvijā lielo pārmaiņu priekšvakarā / A.Skaģers // Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, Latvija, 2013.g. 18.sept.) : tēzes un raksti / sast. : A.Vīksna. - Rīga : Latvijas inovatīvās medicīnas fonds, 2013. - 84.-88.lpp.

Vamze, Jolanta. Activity of host defense proteins in rabbit bone after pure hydroxyapatite and tricalcium phosphate and mixed tricalcium phosphate/hydroxyapatite implantation / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.110-112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grišuļonoks, A. Cilmes šūnas zobu un kaulaudu bioinženierijai / A.Grišuļonoks, A.Skaģers // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2012), 29.-31.lpp.

Kaulaudu reģeneratīvo procesu noteicošo proteīnu izmaiņas truša apakšžokļa kaulā pēc hidroksiapatīta implantācijas / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 167.-174.lpp.

Radiodensitometric analysis of maxillary sinus-lift areas enforced with bone substitute materials containing calcium phophate / L.Neimane, A.Skagers, G.Salms, L.Berzina-Cimdina // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.41-44.

Reaction of subcutaneous connective tissue of experimental animals on bone marrow mesenchymal stromal cell coated hydroxyapatite / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.45-50.

Vamze, Jolanta. The expression of cytokines and β -defensin 2, - 3, -4 in rabbit bone tissue after hydroxyapatite (HAp), α- Tricalcium phosphate (α-TCP) and polymethylmethacrylate (PMMA) implantation [Elektroniskais resurss] / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [Elektroniskais resurss]. - Vol.38, N 1 (2012), art. N 012025. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/38/1/012025

Cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (HAP)/tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, I.Salma, A.Skagers, J.Locs // Global Research and Education : Papers of the 9th International Conference on Global Research and Education "INTERACADEMIA" (Riga, Aug.9-12, 2010). - P.251-254. - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pilmane, Māra. Growth factors, genes, bone proteins and apoptosis in the temporomandibular joint (TMJ) of children with ankylosis and during disease recurrence / M.Pilmane, A.Skagers // Stomatologija. - Vol.13, N 3 (2011), p.96-101. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Skaģers, Andrejs. Akadēmiskās izglītības sākuma posms mutes, sejas un žokļu ķirurģijā Latvijā = Initial stage of academic education for oral and maxillofacial surgery in Latvia / A.Skaģers, A.Vīksna // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology. - (2011), 65.-71.lpp. - Kopsav. angļu val.

Time-dependent cytokine expression in bone of experimental animals after hydroxyapatite (Hap) implantation [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [Elektroniskais resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), art. N 012022. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012022

Upper airway sagittal dimensions in obstructive sleep apnea (OSA) patients and severity of the disease / J.Svaza, A.Skagers, D.Cakarne, I.Jankovska // Stomatoloģija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 4 (2011), p.124-128. - Starptautiski citējamā izdevumā.

3D cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (HA) / tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, I.Salma, A.Skagers, J.Locs // 9th International Conference on Global Research and Education (Riga, Aug.9-12, 2010) / Riga Technical University. - Riga, 2010. - P.198-199.

Augšējo elpošanas ceļu sagitālās dimensijas un polisomnogrāfiskie rādītāji pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I.Jankovska // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 166.-173.lpp.

Functional activity of rabbit salivary glands in reduced and restored regional arterial blood supply conditions / K.Stamers, A.Skagers, K.Pastars ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.12, N 1 (2010), p.28-32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Saidovs, Rustams. Periimplantīts / R.Saidovs, A.Skaģers, G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 5.-12.lpp.

Clinical, radiographic and pathohistological outcomes of hydroxyapatite (HAp) ceramics and dental implants in atrophic posterior maxilla / G.Salms, A.Skagers, G.Zigurs, L.Feldmane ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 9 (2009), p.62-66.

Histomorphology of salivary glands after ligature and reconstruction of common carotid artery in rabbits / K.Stamers, M.Pilmane, L.Feldmane, A.Skagers ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 9 (2009), p.45-49.

Long term outcomes of Hap ceramics and dental implants in atrophic posterior maxilla / G.Salms, A.Skagers, L.Feldmane ...[et al.] // Bioceramics / ed. by S.Kim, The Korean Society for Biomaterials. - [Seoul], 2009. - Vol.22, p.725-728.

Uz implantiem balstītu zobu protēžu protezējamā lauka izvērtējums / G.Žīgurs, A.Skaģers, A.Vidžis, A.Brinkmane // Zinātniskie raksti : 2008.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 349.-355.lpp.

Drug infiltration in porous hydroxyapatite ceramic and tissue response / M.Pilmane, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // Integrated Ferroelectrics. - Vol.103, N 1 (2008), p.66-71. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Morphofunctional response of contact tissue to implanted synthetic hydroxyapatite (HAp) ceramic materials saturated with local anesthetic and anti-inflammatory drugs / M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // 2nd International Congress on Ceramics "Global roadmap for ceramics & ICC2-Proceedings" (Verona, Italy, June 29-July 4, 2008) / ed. by A.Bellosi, G.N.Babini. - Verona, 2008. - [ 5 p.].

Reactogenicity of synthetic hydrohyapatite (HAp) ceramic materials implanted in rabbits jaws / M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, June 16-20, 2008) : [Proceedings]. - Part 2 (2008), p.72-75. - (IFMBE Proceedings ; Vol.20. -) - IFMBE Proceedings ; Vol.20. - - Starptautiski citējamā izdevumā.

Skaģers, Andrejs. Dr. med. dent., cand. med. sc. Vladimiram Vigdorčikam - 100 / A.Skaģers // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2008), 38.lpp.

Stāmers, Kaspars. Apoptoze truša siekalu dziedzeros samazinātas reģionālās asinsapgādes apstākļos / K.Stāmers, M.Pilmane, A.Skaģers // Zinātniskie raksti : 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 320.-323.lpp.

Trušu augšžokļa funkcionālā morfoloģija pēc sintētiskā hidroksiapatīta biokeramikas materiālu implantācijas / M.Pilmane, J.Vētra, Ģ.Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 288.-292.lpp.

Scintigraphy of salivary glands after ligation of common carotid artery in experiment / K.Stamers, M.Ratniece, A. Skagers, K.Pastars // Latvijas Ķirurģijas Žurnāls. - Nr.6 (2006), 46.-49.lpp.

Treimane, Lūcija. Atcerēsimies Idu Leju viņas dzimšanas 100. gadā / L.Treimane, A.Skaģers // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2006), 33.-36.lpp.

Biernāne, I. Zobu implantoloģijas pirmsākumi Latvijā un pasaulē / I.Biernāne, A.Skaģers // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2005), 9.-11.lpp.

Kaulaudu pastiprināšana zobu implantātu ievietošanai / A.Skaģers, Ģ.Šalms, P.Apse, G.Žīgurs ...[u.c.] // Jums, Kolēģi. - Nr.4 (2005, apr.), 62.-65.lpp.

Trušu trigeminālo gangliju morfoloģija pēc vienpusējas ilgstošas a.carotis communis nosiešanas / M.Pilmane, R.Tamane, K.Stāmers, I.Šalma, A.Skaģers // Zinātniskie raksti: 2004.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2005. - 166.-168.lpp.

Abstracts​​

Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 221.lpp.

Early and late integration of biphasic calcium phosphate bioceramics mixed with autologous mesenchymal cells in osteoporotic rabbit’s jaw / I.Cakstina, I.Salma, A.Skagers ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 229.lpp.

Hidroksiapatīta granulu izmantošana kaula defekta aizvietošanai pie alveolāriem tilpuma defektiem un periimplantītiem / A.Skaģers, L.Neimane, V.Kļimecs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 227.lpp.

Reconstruction of scalp defect for patients with scalp tumours / A.Ivanova, A.Skagers, K.Pastars ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 212.lpp.

Zamure, Liene. Radioloģisko izmeklējumu salīdzinājums pacientiem ar zobu implantāciju / L.Zamure, L.Neimane, A.Skaģers // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 219.lpp.

Bifāziska kalcija fosfāta hidroksilapatīta izmantošana žokļa reģenerācijas pastiprināšanai pēc zobu ekstrakcijas / V.Kļimecs, Ģ.Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 311.lpp.

Characteristic of osteopontin, osteocalcin and osteoprotegerin expression in rabbit bone tissue after the implantation of hydroxyapatite-containing biomaterials / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // FM&NT-2015: Functional Materials and Nanotechnologies (Vilnius, Lithuania, Oct.5-8, 2015) : Abstract Book. - Vilnius, 2015. - P.191.

Clinical and pathomorphological results of 40 patients with head and neck reconstruction using microvascular flaps and bone grafts / A.Ivanova, V.Groma, A.Skaģers ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.111. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Dzīvildzes pētījums pacientiem ar vēlīno stadijas intraorālu vēzi pēc vienetapa ķirurģiskas ārstēšanas / K.Pastars, A.Ivanova, A.Skaģers ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 258.lpp.

HAp/TCP granules for augmentation of narrow alveolar bone before dental implant placement : case report [Elektroniskais resurss] / A.Skagers, L.Neimane, V.Klimecs ...[et al.] // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.24. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integration of biphasic calcium phosphate bioceramics mixed with autologous mesenchymal cells in osteoporotic rabbit's jaw / A.Grishulonoks, I.Salma, A.Skagers ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 310.lpp. - T.p. krāj. "27th European Conference on Biomaterials" (Krakow, Poland, Aug.3-Sept.3, 2015) : Final Programme and Book of Abstracts. - Krakow, 2015. - P.703 ; T.p. žurn. "European Cells and Materials" [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.14. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Local recovery of bone tissue in osteoporotic rabbit hip after implantation of HAP/TCP bioceramic granules [Elektroniskais resurss] / I.Salma, S.Petronis, M.Pilmane, A.Skagers ...[et al.] // 27th European Conference on Biomaterials (Krakow, Poland, Aug.30-Sept.3, 2015) : Final Programme and Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Krakow, 2015. - P.409. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http: //www.esb2015.org

OPG / RANKL signaling pathway in osteoporotic bone can be targeted by biphasic calcium phosphate bioceramics [Elektroniskais resurss] / S.Petronis, M.Pilmane, J.Locs, A.Skagers // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.55. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. -

Outcome study of 87 patients with late stage oral cavity cancers : reconstruction, recurrence, survival rate and quality of life / A.Ivanova, A.Skaģers, K.Pastars ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.106. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Petronis, Sandris. BMP 2/4 ekspresija osteoporotiskos kaulaudos eksperimenta dzīvniekiem trīs mēnešus pēc kalcija bifāziskas biokeramikas implantācijas / S.Petronis, M.Pilmane, A.Skaģers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 105.lpp.

Radiodensitometric assessment long time after dental periimplantitis defect filled with "Pure" synthetic HAp bioceramics [Elektroniskais resurss] / G.Salms, A.Skagers, A.Grishulonoks, L.Neimane ...[et al.] // 27th European Conference on Biomaterials (Krakow, Poland, Aug.30-Sept.3, 2015) : Final Programme and Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Krakow, 2015. - P.233. - Resurss aprakstīts 2016.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http: //www.esb2015.org

Reconstruction of esophagus for patients with esophageal defect or stenosis / A.Ivanova, A.Skaģers, K.Pastars ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.107. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Vamze, Jolanta. Osteopontīna, osteokalcīna un osteoprotegerīna ekspresijas raksturojums truša apakšžokļa audos pēc HAP saturošu biomateriālu implantācijas / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 305.lpp.

Autologu mezenhimālo šūnu ietekme uz bifāziska kalcija fosfātu biokeramikas materiāla integrāciju žokļos trušiem ar eksperimentālu osteoporozi / A.Grišuļonoks, A.Skaģers, A.Jakovļevs...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 326.lpp.

Biomateriālu un cilmes šūnu iespējamo efektu izpēte osteoporotisku dzīvnieku modelī / M.Pilmane, Ģ.Šalms, I.Šalma, A.Skaģers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 319.lpp.

Case report : treatment of fibrous dysplasia of the mandibule / A.Bigestans, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.34.

Combination of biomaterial and stem cell implants for treatment of osteoporotic bone in experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms, A.Skagers, D.Loca // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.8, Issue Suppl.s1 (2014, June), p.305. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Effects of combination of biomaterial and stem cell implants on the hard and soft tissue of experimental animals [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, I.Salma, S.Petronis ...[et al.] // 26th Annual Conference European Society for Biomaterials (Liverpool, UK, Aug.31-Sept.3, 2014) : Final Programme [Elektroniskais resurss]. - Liverpool, 2014. - Abstr. No.P29. - Resurss aprakstīts 2015.g. 4.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esb2014.org/full_programme.pdf

Late outcomes of jaw angiosarcoma / A.Skagers, E.Kornevs, G.Selga, G.Salms, G.Zigurs // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.73-74.

Neimane, Laura. Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšanas biomateriāla/audu hibrīda radiodensitātes izmaiņas laikā / L.Neimane, A.Skaģers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 315.lpp.

Petronis, Sandris. Kaulaudu kvantitatīva histoķīmiska analīze eksperimenta dzīvniekiem kalcija biokeramikas implantācijas zonā / S.Petronis, M.Pilmane, A.Skaģers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 38.lpp.

Stāmers, Kaspars. 40 cases of sialolithiasis treatment with sialoendoscopic approach / K.Stamers, A.Skagers, S.Ozolina // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.892.

Stāmers, Kaspars. Sialoendoskopija kā minimāli invazīva ārstēšanas un diagnostikas metode obstruktīvām siekalu dziedzeru slimībām / K.Stāmers, A.Skaģers, S.Ozoliņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 317.lpp.

Stem cell influence on the surrounding tissue after bioceramic implantation : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // 11th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery (Xi'an, China, Aug.22-25, 2014) : Program Book. - Xi'an, 2014. - P.324.

Vamze, Jolanta. Analysis of cellular death in the experimental bone tissue regarding the biomaterial implantation / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger. - Vol.196, Suppl.1 (2014), p.88-89. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vamze, Jolanta. Apoptozes raksturojums truša kaulaudos pēc dažādu biomateriālu implantācijas / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 325.lpp.

Audu reakcijas ap dažādiem biomateriāliem pēc dažāda implantācijas laika un pēc biomateriālu/cilmes šūnu implantācijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Pilmane, G.Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=1

Bone response in case of different controls to the biomaterial implantation [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms, A.Skagers // 25th European Conference on Biomaterials ESB-2013 (Madrid, Spain, Sept.8-12, 2013) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - 1 p., e-poster No. T2P023. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esb2013.org

Molecular events around biomaterials under the influence of mesenchymal stem cells and plasma components / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 286.lpp.

Neimane, Laura. Augšžokļa dobuma radioloģiska analīze pirms un pēc tā pamatnes paaugstināšanas operācijas / L.Neimane, A.Skaģers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 287.lpp.

Petronis, Sandris. Augšstilba kaula proksimālās daļas kaulaudu kvantitatīva histoķīmiska analīze osteoporotiska lūzuma zonā / S.Petronis, M.Pilmane, A.Skaģers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 45.lpp.

Petronis, Sandris. Immunohistochemical comparative analysis of bone tissue in patients with osteoporotic fractures and experimental animals / S.Petronis, M.Pilmane, A.Skaģers // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.46.

Programmed cell death and local defence reactions around the biomaterials covered by mesenchymal stem cells and fibrin emulsion / M.Pilmane, I.Chakstina, A.Skagers, G.Salms, I.Salma // TERMIS-EU 2013 (Istanbul, Turkey, June 17-20, 2013) : Abstracts. - Istanbul, 2013. - P.527.

Tissue reactions around different implants in different time period and after different inducers / M.Pilmane, Ģ.Šalms, I.Šalma, A.Skaģers ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.20.

Vamze, Jolanta. Audu reaktogenitātes analīze trušu apakšžokļa kaulā pēc "tīra" un jaukta hidroksiapatīta un A-trikalcija fosfāta implantācijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=61

Vamze, Jolanta. Bone regeneration and host defense in rabbit bone after the implantation of pure and mixed hydroxyapatite and tricalcium phosphate : [abstract] / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // Virchows Archiv. - Vol.463, Issue 2 (2013, Aug.), p.323. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vamze, Jolanta. Bone tissue morphological characteristic by using routine investigation methods and Exact Grunding system after the implantation of various bioceramic materials / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.53.

Vamze, Jolanta. Kaulaudu reģeneratīvo funkciju un hidroksiapatīta un trikalcija fosfāta implantātu mijiedarbība / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 295.lpp.

Augšstilba kaula proksimālās daļas lūzumu dinamika Rīgas 2. slimnīcā 2007.-2010. gadā / S.Petronis, J.Petronis, M.Pilmane, A.Skaģers // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 337.lpp.

Autologous fibrin/bioceramic scaffold for bone tissue engineering : [abstract] / I.Salma, A.Skagers, M.Pilmane, V.Zalite // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.30.

Bone defect management in orthopaedic surgery with application of biphasic calcium phosphate : [abstract] / A.Skagers, M.Pilmane, S.Petronis ...[et al.] // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.21-22.

Bone regenerative potential after HAP implantation in to maxillary sinus using immunohistochemistry : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skagers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.10. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characterization of biocompatibility after different biomaterial implantation in bone of experimental animals : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skaģers // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characterization of tissue after implantation of biomaterials covered by stem cells in subcutis of experimental animals : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skaģers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.221-222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integration of calcium phosphate bioceramics in maxillary sinus floor : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skagers, M.Sokolova // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.37.

Kaula morfoģenētiskā proteīna, osteoprotegerīna, osteopontīna un osteokalcīna ekspresija truša apakšžokļa un stilba kaulaudos pēc dažādu biokeramikas materiālu implantācijas / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 299.lpp.

Kaulaudu morfoloģisks novērtējums pēc dažāda sastāva biokeramikas materiālu implantācijas eksperimenta dzīvnieku žokļa kaulā / A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane, V.Zālīte // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 315.lpp.

Morphogenesis around HAp bioceramic implants loaded with autologous mesenchymal cells after implantation in subcutaneous tissue of rabbits : [abstract] / I.Cakstina, L.Feldmane, A.Skaģers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.9. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "Bioceramics and cells for reinforcement of bone" (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012). - Riga, 2012.- P.26.

Morphological evaluation of bone after implantation of bioceramic bone substitutes - hydroxyapatite (HAP), tricalcium phosphate (TCP) and biphasic ceramic (HAP/TCP) in experiment : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skaģers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.4-5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Morphological evaluation of bone after implantation of hydroxyapatite and biphasic ceramic bone substitutes : [abstract] / I.Salma, G.Salms, M.Pilmane, A.Skagers, J.Locs // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.23.

Neimane, Laura. Atrofiska augšžokļa alveolārā kaula kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji sievietēm ar normālu kaula masu, osteopēniju un osteoporozi / L.Neimane, A.Skaģers // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 302.lpp.

Neimane, Laura. Evaluation of atrophic edentulous maxillary alveolar bone with cone beam computed tomography (CBCT) in postmenopausal women : [abstract] / L.Neimane, A.Skagers, A.Slaidina // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni (Rīga, 2012.g. 11.-12.okt.). - Rīga, 2012. - 664.lpp.

Neimane, Laura. Evaluation of sinus-lift enforced with biomaterials by cone-beam computed tomography : [abstract] / L.Neimane, A.Skagers // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.24.

Neimane, Laura. Maxillary bone in female with normal, osteopenic and osteoporotic : [abstract] / L.Neimane, A.Skagers, A.Slaidina // XII European Congress of Dentomaxillofacial Radiology (Leipzig, Germany, June 13-16, 2012). - Leipzig, 2012. - P.160.

Pilmane, Māra. Tissue changes after implantation of biomaterials covered by stem cells in subcutis of experimental animals [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, G.Salms, A.Skagers // 9th World Biomaterials Congress "Innovative biomaterials and crossing frontiers in biomaterials and regenerative medicine" (Chengdu, China, June 1-5, 2012) : [Abstract Book] [Elektroniskais resurss]. - Chengdu, 2012. - P-SAT-B-170, 1p. on CD-ROM.

Selective changes in biocompatibility after implantation of different biomaterials in bone of experimental animals [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // 9th World Biomaterials Congress "Innovative biomaterials and crossing frontiers in biomaterials and regenerative medicine" (Chengdu, China, June 1-5, 2012) : [Abstract Book] [Elektroniskais resurss]. - Chengdu, 2012. - P-SAT-B-001, 1p. on CD-ROM.

Sintētiskā hidroksilapatīta (HAp) biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc subperiostālas un intraosālas implantācijas trušiem / A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane, J.Vētra, L.Feldmane ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 314.lpp.

Sintētiskā kalcija fosfāta biokeramikas materiāla pozitīva ietekme uz augšstilba kaula pseidoartrozes saaugšanu / S.Petronis, A.Skaģers, M.Pilmane ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 313.lpp.

Skaģers, Andrejs. Past and present of bioceramics in Latvia : experimental animals and clinical use : [abstract] / A.Skagers // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.17-18.

Stāmers, Kaspars. Siekalu dziedzeru akmeņu izņemšana ar endoskopijas metodi / K.Stāmers, A.Skaģers, S.Ozoliņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 308.lpp.

Time-depending tissue changes after implantation of biomaterials covered by stem cells in subcutis and subperiostaly of experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms, I.Salma ...[et al.] // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.27.

Trīskāršs apstiprinājums sintētiskā hidroksilapatīta (HAp) keramikas implantātu bioaktivitātei kaulaudu vidē / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms, I.Šalma, L.Feldmane ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 321.lpp.

Vamze, Jolanta. Bone regeneration and implantation of hydroxyapatite and tricalcium phosphate : [abstract] / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // 6th Annual Congress of the Pan European Region of the International Association for Dental Research (PER/IADR) (Helsinki, Finland, Sept.12-15, 2012). - Helsinki, 2012. - P.160.

Vamze, Jolanta. Expression of bone regeneration proteins in rabbit bone tissue after the implantation of various bioceramic materials : [abstract] / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.29.

Vamze, Jolanta. Expression of interleukins and defensins in the experimental rabbit bone tissue after implantation of different biomaterials / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // International Conference "Functional materials and nanotechnologies 2012" (Riga, Latvia, Apr.17-20, 2012) : Book of abstracts / University of Latvia. Institute of Solid State Physics. - Riga, 2012. - P.175.

Vēlīnie klīniskie rezultāti pēc vienmomenta augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšanas un zobu implantācijas / Ģ.Šalms, A.Skaģers, A.Bīgestāns, E.Korņevs, G.Lauskis, G.Žīgurs ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 303.lpp.

Augšējo elpošanas ceļu cefalometriskie rādītāji un mīksto aukslēju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / I.Jankovska, L.Feldmane, A.Skaģers ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 95.-96.lpp.

Evaluation of bioceramic bone substitutes – hydroxyapatite (HAP), tricalcium phosphate (TCP) and biphasic ceramic (HAP/TCP) in vitro and in vivo / G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.40, N 10 (2011, Oct.), p.1216. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of bone regeneration after maxillary sinus floor elevation with Hap using Cone Beam volume tomography (CBVT) and histomorphological analysis / G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // Tissue Engineering. Part A. - (2011, Febr.), p.564. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of maxillary bone quality before and after sinus lift operations using immunohistochemistry and computer tomography / G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.40, N 10 (2011, Oct.), p.1051-1052. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Imūnhistoķīmijas un koniskā stara datortomogrāfijas metožu izmantojums kaula kvalitātes novērtēšanā pirms un pēc augšžokļa dobuma paaugstināšanas operācijām / Ģ.Šalms, I.Šalma, M.Pilmane, A.Skaģers ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 97.lpp.

Influence of biphasic bioceramic high temperature treatment on bone regeneration properties / G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.40, N 10 (2011, Oct.), p.1215-1216. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Natural PMMA-Hydroxyapatite composite bone cement : [abstract] / A.Skagers, L.Berzina-Cimdina, A.Ozols ...[et al.] // 24th European Conference on Biomaterials (Dublin, Ireland, Sept.4-8, 2011). - Dublin, 2011. - P.797.

Neimane, Laura. Atrofiska augšžokļa pastiprināšana ar kaulaudus aizvietojošiem materiāliem zobu implantācijas pacientiem : densitometriska analīze / L.Neimane, Ģ.Šalms, A.Skaģers // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 329.lpp.

Neimane, Ligita. Densitometriska analīze atrofiskam augšžoklim, kas pastiprināts ar kaulaudus aizvietojošiem materiāliem zobu implantācijas gadījumos / L.Neimane, Ģ.Šalms, A.Skaģers // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 62.lpp.

Ozols, Andres. Hidroksilapatīta kā medicīniskā implantmateriāla sintēze un pielietojums Latvijā un Argentīnā / A.Ozols, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers // Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : sekcija Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2011. - 123.lpp.

Pilmane, Māra. Characterization of molecular events in the jaw of experimental animals after different time of hydroxyapatite (HAP) implantation / M.Pilmane, G.Salms, A.Skagers // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.40, N 10 (2011, Oct.), p.1211. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Reactogenicity of synthetic porous HAp bioceramic materials after intraosal and subperiostal implantation in rabbits / A.Skagers, I.Salma, G.Salms, M.Pilmane, L.Feldmane, L.Berzina-Cimdina // 24th European Conference on Biomaterials (Dublin, Ireland, Sept.4-9, 2011) : Abstract Book. - Dublin, 2011. - P.816.

Stāmers, Kaspars. VEGF trušu siekalu dziedzeros reducētas un atjaunotas asinsrites apstākļos / K.Stāmers, A.Skagers, M.Pilmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 92.lpp.

Time-dependent cytokine expression in bone of experimental animals after hydroxyapatite (Hap) implantation / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // International conference "Functional materials and nanotechnologies" (FM&NT) (Riga, Latvia, Apr.5-8, 2011) : Conference program & Book of abstracts / Institute of Solid State Physics University of Latvia. - Riga, 2011. - P.153.

Time-dependent reactivity of bone after hydroxyapatite (Hap) implants in jaw medicine of experimental animals / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // Anatomy : International Journal of Experimental and Clinical Anatomy. - Vol.5, Suppl. (2011), p.S42. - Abstracts from the Joint Meeting of Anatomical Societies (Bursa, Turkey, May 19-22, 2011).

Tripple confirmation for bioactivity of synthetic hydroxyapatite (HAp) in bony environement / A.Skagers, I.Salma, M.Pilmane, G.Salms, L.Feldmane ...[et al.] // Histology and histopathology = Cellular and Molecular Biology. - Vol.26, Suppl.1 (2011), p.55. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vamze, Jolanta. Changes of regeneration ruling factors in rabbits lower jaw bone and surrounding soft tissue after hydroxyapatite (HAp) implantation / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skagers // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.60.

Biopsy and 3D cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (Hap)/Tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, A.Skagers, L.Feldmane, M.Pilmane // XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Bruges, Belgium, Sept.14-17, 2010) : Abstracts. - Bruges, 2010. - P.1027-1028.

Cellular morphology of salivary glands in regional ischemia and revascularization / K.Stāmers, A.Skaģers, L.Feldmane, M.Pilmane // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.71.

Cone beam 3D and histomorphological evaluation of Hap/tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / Ģ.Šalms, A.Skaģers, L.Feldmane, M.Pilmane, L.Neimane // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.30-31.

Evaluation of bone regeneration after maxillary sinus floor elevation with Hap using Cone Beam volume tomography (CBVT) and histomorphological analysis / G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // 4th Congress on Regenerative Biology and Medicone "BioStar 2010"(Stuttgart, Germany, Oct.13-15, 2010) : Abstracts. - Stuttgart, 2010. - P.98.

Hidroksiapatīta (HAp) biokeramikas materiāla reaktogenitāte apakšžokļa leņķa rajonā pēc subperiostālas implantācijas eksperimentā / L.Feldmane, M.Pilmane, J.Vētra, Ģ. Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 302.lpp.

Histomorphology of salivary glands after ligature and reconstruction of common carotid artery in rabbits / K.Stamers, A.Skagers, L.Feldmane, M.Pilmane, K.Pastars // XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Bruges, Belgium, Sept.14-17, 2010) : Abstracts. - Bruges, 2010. - P.1064-1065.

Koniska stara datortomogrāfija augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšanas un zobu implantācijas vēlīno rezultātu izvērtēšanā / Ģ.Šalms, L.Neimane, A.Skaģers, G.Žīgurs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 298.lpp.

Pathomorphological changes of soft palate in snoring and obstructive sleep apnes (OSA) / J.Svaža, L.Feldmane, I.Jankovska, A.Skaģers // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.70-71.

Pilmane, Māra. Temporomandibular joint (TMJ) before and after ankylosis treatment in children / M.Pilmane, A.Skaģers // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.21.

Pilmane, Māra. The morphology of temporomandibular joint (tmj) ankylosis in children : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers // 105th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschaft (Hamburg, Germany, March 26-29, 2010). - Hamburg, 2010. - Abstr. N 58.

Skaģers, Andrejs. Nicolay I. Pirogov in Riga / A.Skaģers // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.17-18.

Stāmers, Kaspars. Morphometry of rabbits salivary glands : [abstract] / K.Stamers, M.Pilmane, A.Skagers // Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Congress (SFOMK) (Oslo, Norway, May 6-8, 2010). - Oslo, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Svaža, Juris. Mīksto aukslēju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / J.Svaža, L.Feldmane, A.Skaģers // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 295.lpp.

Trušu siekalu dziedzeru morfometrija pēc a. carotis communis liģēšanas un revaskularizēšanas / K.Stāmers, L.Feldmane, M.Pilmane, A.Skaģers ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 304.lpp.

Augšējo elpošanas ceļu sagitālās dimensijas un polisomnogrāfiskie rādītāji pacientiem, kuri cieš no krākšanas un obstruktīvās miega apnojas / J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I.Jankovska // 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2009.g. 2.-3.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 54.lpp.

Naso-pharyngeal surgery to diminish snoring and obstructive sleep apnea / A.Skagers, J.Svaza, L.Feldmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.9 (2009), p.xxii. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Past and present of orthognathic surgery in Baltic states / A.Skagers, L.Zaleckas, P.Tercijonas ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.9 (2009), p.xiii. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pilmane, Māra. Time-depending changes of surrounding tissue and implants after different biomaterial implantation in experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skagers // Joint Meeting 2009 Anatomische Gesellschaft - Nederlandse Anatomen Vereniging - 104th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschaft (Antwerpen, Belgium, March 27-30, 2009). - Antwerpen, 2009. - P81.

Šalms, Ģirts. Biopsy of biomaterial/host tissue composite after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, L.Feldmane, A.Skagers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.6 (2009), p.34-35. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms, Ģirts. Kaulaudus aizvietojošo biomateriālu integrācija augšžokļa dobuma pamatnē pēc biopsijas datiem / Ģ.Šalms, L.Feldmane, A.Skaģers // 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2009.g. 2.-3.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 205.lpp.

Siekalu dziedzeru patoloģija eksperimentā pēc a. carotis communis liģēšanas un revaskularizēšanas / K.Stāmers, A.Skaģers, M.Pilmane, L.Feldmane ...[u.c.] // 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2009.g. 2.-3.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 207.lpp.

Transforming growth factor β (TGFβ) in contact tissue to synthetic hydroxyapatite (HAp) implants / M.Pilmane, J.Vetra, A.Skagers ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.6 (2009), p.40-41. - 10th Joint Symposium Rostock-Riga "Biomaterials and bioengineering for oral and maxillofacial surgery" (Riga, May 7-10, 2009) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

10 gadu pieredze ortognātiskajā ķirurģijā / A.Bīgestāns, G.Lauskis, Ģ.Šalms, A.Skaģers, I.Urtāne, G.Jākobsone, J.Pugača // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 188.lpp.

Apoptoze un augšanas faktori kontaktaudos pēc medikamentozi modificētu biokeramikas materiālu implantācijas eksperimenta dzīvniekiem / M.Pilmane, J.Vētra, Ģ.Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 189.lpp.

Application of synthetic calcium phosphate bioceramic materials in oral and maxillofacial surgery / A.Skagers, G.Salms, I.Salma, G.Zigurs, M.Pilmane, J.Vetra, V.Groma, L.Feldmane // 7th ScanBalt Forum & ScanBalt Biomaterials Days (Vilnius, Lithuania, Sept.24-26, 2008) : Abstracts. - Vilnius, 2008. - P.44.

Augmentation of jaw with synthetic hydroxyapatite (HA) ceramics : [abstract] / A.Skagers, G.Salms, G.Zigurs, M.Pilmane, J.Vetra, V.Groma ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, Suppl.5 (2008), p.14. - 3rd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Vilnius, Lithuania, Nov.6-8, 2008).

Bimaxillary surgery (BSSO vs VRO) correcting Class III malocclusion : [abstract] / A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jakobsone, A.Abeltins, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, Suppl.5 (2008), p.14. - 3rd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Vilnius, Lithuania, Nov.6-8, 2008).

Biocompatibility, reactogenicity and bioactivity after implantation of different biomaterials in experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skagers, S.Boka, J.Vetra // China Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.6, Suppl. (2008, May), p.128-129. - 12th International Congress on Oral Cancer & 24th International College for Maxillo-Facial-Surgery (Shanghai, China, May 22-25, 2008) : Proceedings.

Functional activity of rabbit salivary glands in experiment / K.Stamers, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.36, Suppl.1 (2008), p. S257. - Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Bologna, Italy, Sept.9-12, 2008).

Hydroxyapatite ceramics for restoration of alveolar bone / G.Salms, A.Skagers, G.Zigurs, M.Pilmane, J.Vetra, V.Groma ...[et al.] // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.36, Suppl.1 (2008), p. S262. - Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Bologna, Italy, Sept.9-12, 2008).

Inflammatory and regenerative response of contact tissue after subperiostal implantation of synthetic HAp bioceramic materials saturated with dexamethasone and lidocaine / I.Salma, M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers // 7th ScanBalt Forum & ScanBalt Biomaterials Days (Vilnius, Lithuania, Sept.24-26, 2008) : Abstracts. - Vilnius, 2008. - P.46-47.

Reactions of surrounding tissue after implantation of different biomaterials in experimental condition [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skagers, J.Vetra // 8th World Biomaterials Congress (Amsterdam, the Netherlands, May 28-June 1, 2008) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2008. - 1 p. on CD-ROM.

Reactogenicity of contacting tissue to subperiostaly implanted synthetic hydroxyapatite (HA) ceramics saturated with lidocaine and dexamethasone : [abstract] / M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, Suppl.5 (2008), p.16.

Reactogenicity of synthetic hydroxyapatite (HAp) ceramic materials implanted in rabbits jaws / M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, June 16-20, 2008) : Abstracts. - Riga, 2008. - P.149.

Reactogenity of skin basal membrane and soft tissue after implantation of different biomaterials in spine of rats : [abstract] / M.Pilmane, S.Boka, A.Skagers, J.Vetra // Proceedings of the 5th Tampere Tissue Engineering Symposium (Tampere, Finland, Apr.23-25, 2008). - Tampere, 2008. - Abstr. N 11.

Skeletal stability after bimaxillary surgery BSSO vs VRO correction / A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jakobsone, A.Abeltins, I.Urtane // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.36, Suppl.1 (2008), p. S104. - Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Bologna, Italy, Sept.9-12, 2008).

Stāmers, Kaspars. Augšanas faktori un apoptoze siekalu dziedzeros eksperimentā pēc a. carotis communis liģēšanas un revaskularizēšanas / K.Stāmers, M.Pilmane, A.Skaģers // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 183.lpp.

Uz implantiem balstītu zobu protēžu protezējamā lauka izvērtējums / G.Žīgurs, A.Skaģers, A.Vidžis, A.Brinkmane // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 29.lpp.

Vascular endothelial growth factor (VEGF) in salivary glands after ligation and revascularization of a. carotis communis in experiment : [abstract] / K.Stamers, A.Skagers, M.Pilmane ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, Suppl.5 (2008), p.15-16. - 3rd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Vilnius, Lithuania, Nov.6-8, 2008).

Augšanas faktori un apoptoze siekalu dziedzeros eksperimentāliem dzīvniekiem pēc a. carotis communis liģēšanas / K.Stāmers, I.Šalma, A.Skaģers, M.Pilmane // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 220.lpp.

Bacterial colonisation of original synthesized biomaterials in vivo examinations : [abstract] / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, A.Skagers, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 25th International Congress of Chemotherapy & 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Munich, Germany, March 31-Apr.3, 2007) : Final Programme. - Munich, 2007. - Abstr. P607.

Bērziņa-Cimdiņa, L. Calcium phosphate bioceramics - gained experience in using medicine technologies / L.Berzina-Cimdina, A.Skagers // International Baltic Sea Region conference "Functional materials and nanotechnologies 2007" (Riga, Apr.2-4, 2007) : Book of Abstracts. - Riga, 2007. - P.82.

Biocompatibility and reactogenicity of bone substitute materials in subcutis of experimental animals / J.Vetra, M.Pilmane, A.Skagers, L.Berzina-Cimdina // Baltic Morphology 4th Scientific Conference (Riga, Latvia, Nov.19-20, 2007) : Abstract Book / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - P.10-11.

Biomaterial and surrounding tissue interactions after implantation of different biomaterials in subcutis of experimental animals / M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skagers, J.Vetra // International Baltic Sea Region conference "Functional materials and nanotechnologies 2007" (Riga, Apr.2-4, 2007) : Book of Abstracts. - Riga, 2007. - P.133.

Costochondral graft and distraction osteogenesis for treatment of temporomandibular joint ankylosis : [abstract] / G.Salms, A.Skagers, A.Bigestans, G.Lauskis ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.23. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Early morphofunctional response rabbit jaw to intraosaly implanted synthetic hydroxyapatite (HA) ceramic materials : [abstract] / M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // 21st European Conference on Biomaterials (Brighton, UK, Sept.9-13, 2007) : Proceedings. - Brighton, 2007. - [Nav norādītas lpp.].

Eksperimentālo dzīvnieku zemādas reaktogenitāte pēc hidroksiapatīta un auss skrimšļa perihondra implantēšanas / M.Pilmane, A.Skaģers, I.Šalma, J.Vētra // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 203.lpp.

Evaluation of salivary glands functions after ischemia and revascularization in experimental model of rabbit : [abstract] / K.Stamers, M.Pilmane, M.Ratniece, A.Skagers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.37. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Evaluation of the prosthetic field for implant-based dentures : [abstract] / G.Žīgurs, A.Skaģers, A.Vidžis, A.Brinkmane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.52-53. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Expression of transforming growth factor ß (TGF ß) in rabbit jaw after intraosaly implanted synthetic hydroxyapatite (HA) ceramic materials : [abstract] / M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // Turku ScanBalt Biomaterials Days 2007 (Turku, Finland, Sept.26-28, 2007). - Turku, 2007. - Abstr. N 24.

Granules of synthetic porous hydroxyapatite (HA) ceramics for restoration of alveolar bone / G.Salms, A.Skagers, G.Zigurs, V.Groma, L.Berzina-Cimdina // International Baltic Sea Region conference "Functional materials and nanotechnologies 2007" (Riga, Apr.2-4, 2007) : Book of Abstracts. - Riga, 2007. - P.132.

Histology and immunohistochemistry of rabbit jaw tissue after implantation of synthetic hydroxyapatite (HA) ceramic materials / M.Pilmane, A.Skagers, J.Vetra ...[et al.] // International Baltic Sea Region conference "Functional materials and nanotechnologies 2007" (Riga, Apr.2-4, 2007) : Book of Abstracts. - Riga, 2007. - P.134.

Interactions of biomaterials and surrounding tissue after implantation in subcutis of experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skagers, J.Vetra // Turku ScanBalt Biomaterials Days 2007 (Turku, Finland, Sept.26-28, 2007). - Turku, 2007. - Abstr. N 20.

Morphofunctional response of tissue after intraosaly implanted synthetic hydroxyapatite ceramic materials / I.Salma, M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skaģers // Baltic Morphology 4th Scientific Conference (Riga, Latvia, Nov.19-20, 2007) : Abstract Book / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - P.55.

Orthognatic surgery at the Institute of Stomatology RSU - our experience during ten years : [abstract] / A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, I.Urtane, G.Jakobsone, J.Pugaca // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.24. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Palato-nasal surgery and pathology in snoring and obstructive sleep apnea : [abstract] / A.Skagers, J.Svaza, L.Feldmane, D.Cakarne // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.24-25. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Quantitative radiodensitometry for estimation of implant integration in atrophic posterior maxilla : [abstract] / G.Salms, A.Skagers, G.Zigurs ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.39-40. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Reactogenety of subcutaneous tissue in experimental animals after implantation of hydroxyapatite (HAP) and ear cartilage : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, I.Salma, J.Vetra // IV Tissue Engineering Symposium "Stem cells bone tissue engineering imaging" (Tampere, Finland, March 12-14, 2007). - Tampere, 2007. - P.48.

Skin regeneration and degeneration factors after implantation of different biomaterials in subcutis of experimental animals / M.Pilmane, S.Boka, A.Skagers, J.Vetra // Journal of Morphology. - Vol.268, N 12 (2007, Dec.), p.1118. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Staphylococcus epidermidis minimālās inficējošās devas noteikšana uz bioaktīvā stikla 4N un biokeramikas 4NK biomateriāliem in vivo pētījumā un morfoloģisks to izvērtējums / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, A.Skaģers, R.Kleina, V.Kuzņecova, L.Bērziņa, D.Rostoka // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 163.lpp.

The 2nd influence of the technological parameters on the crystal structure of hydroxyapatite : [abstract] / I.Salma, L.Berzina-Cimdina, A.Stunda, A.Skagers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.38-39. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Uz implantiem balstītas fiksētas zobu protezēšanas vēlīnie rezultāti / G.Žīgurs, A.Skaģers, A.Vidžis, A.Brinkmane, I.Karakona // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 51.lpp.

Apakšplaksta vienetapa rekonstrukcija ļaundabīgu audzēju ķirurģijā / A.Bīgestāns, G.Lauskis, E.Korņevs, A.Skaģers, J.Tārs // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 114.lpp.

Composite flaps for lower eyelid reconstruction after tumor excision : [abstract]/ A.Bīgestāns, G.Lauskis, E.Korņevs, A.Skaģers, J.Tārs // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.27. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Early results of treatment of severe maxillofacial deformities with Red system / G.Salms, A.Bigestans, G.Lauskis, A.Skagers, I.Urtane, G.Jakobsone, P.Skjelbred // 5th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 19-20, 2006) : Abstracts. - Tallinn, 2006. - P.20-21.

Growth factors and apoptosis in salivary glands of experimental rabbits after long lasting ligation of a.carotis communis : [abstract] / K.Stāmers, M.Pilmane, I.Šalma, A.Skaģers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.24-25. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Histomorphological acceptance of synthetic hydroxyapatite granules by soft tissue of alveolar ridge / A.Skagers, G.Salms, L.Feldmane, M.Pilmane, V.Groma ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.3 (2006), p.21-22. - The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry (Pärnu, Estonia, Oct.20-21, 2006) : Abstracts.

Late prosthodontic outcomes after one stage sinus floor elevation with Hap granules and dental implants : [abstract] / G.Zigurs, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.46-47. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Le fort III osteotomy and distraction osteogenesis for treatment of Crousons syndrome : [abstract]/ Ģ.Šalms, A.Bīgestāns, G.Lauskis, A.Skaģers, I.Urtāne, G.Jākobsone, P.Skjelbred // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.37. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Morphofunctional evaluation of salivary glands after reduction of arterial blood supply in experiment / K.Stamers, M.Pilmane, M.Ratniece, A.Skagers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.3 (2006), p.17-18. - The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry (Pärnu, Estonia, Oct.20-21, 2006) : Abstracts.

Morphology of trigeminal ganglions (TG) and different salivary glands after unilateral long-lasting ligation of arteria carotis communis : [abstract] / I.Salma, K.Stamers, A.Skagers, M.Pilmane // Growth factors in craniofacial development and repair : Joint Meeting of the Working Group 1-4 and the Management Committee (Helsinki, Finland, May 4-7, 2006). COST Action B23, "Oral facial development and regeneration" - Helsinki, 2006. - P.53.

Pilmane, Māra. Functional activity, growth factors and apoptosis in salivary glands after reduced circulation / [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, A.Skagers // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.34, Suppl.1 (2006), p.200. - XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Barcelona, Spain, Sept.12-15, 2006).

Radiodensity of alveolar bone and floor of maxilary sinus after sinus lift with granules of synthetic hydroxyapatite / G.Salms, A.Skagers, J.Priednieks ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.3 (2006), p.30-32. - The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry (Pärnu, Estonia, Oct.20-21, 2006) : Abstracts.

Reactogenicity of hydroxyapatite (HA) bioceramic granules in experimental wounds of ear cartilage : [abstract]/ A.Skaģers, L.Feldmane, M.Pilmane, J.Vētra, K.Stāmers ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.29. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Skaģers, Andrejs. Problems of regeneration in oral and maxillofacial surgery : assessment, optimization, substitution / A.Skagers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.3 (2006), p.14-15. - The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry (Pärnu, Estonia, Oct.20-21, 2006) : Abstracts.

Stāmers, Kaspars. Siekalu dziedzeru funkcionālās izmaiņas pēc eksperimentālas išēmijas / K.Stāmers, A.Skaģers, M.Ratniece // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 52.lpp.

Svaža, J. Obstructive sleep apnea-hypoapnea syndrome - results in diagnostics and treatment : [abstract] / J.Svaža, A.Skaģers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.35. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Vēlīnie klīniskie rezultāti pacientiem pēc vienetapa augšžokļa dobuma paaugstināšanas operācijām / E.Sēja, G.Černovskis, A.Skaģers, Ģ.Šalms // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 50.lpp.

Vispārējās un vietējās anestēzijas ietekme uz trigeminālā ganglija funkcionālo morfoloģiju eksperimenta dzīvniekiem / I.Šalma, A.Skaģers, K.Stāmers, M.Pilmane // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 38.lpp.

Apakšžokļa zara vertikāla osteotomija III klases disgnātiju ķirurģijā: vēlīnie rezultāti / Ģ.Šalms, A.Skaģers, A.Bīgestāns, G.Lauskis ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 43.lpp.

Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšana ar biokeramikas granulām / A.Skaģers, Ģ.Šalms, E.Sēja...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 37.lpp.

Comparison of different morphological investigation methods in hard and soft tissue on stomatological diseases: [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, J.Vetra, A.Engelis, S.Boka // Linking Diverse Sciences Through Microscopy: 5th ASEAN Microscopy Conference Proceedings (Pasig City, Philippines, Nov. 24-25, 2005). - Pasig City, 2005. - P.33.

Correction of maxillary vertical height during orthognatic surgery for angle II and III class patients : [abstract]/ A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jekabsone // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.7, N 1, Suppl. (2005), p.8.

Deniņu - žokļa locītavas ankilozes ķirurģiska ārstēšana / A.Skaģers; līdzaut.: A.Bīgestāns, G.Lauskis, Ģ.Šalms, I.Urtāne...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 38.-39.lpp.

Diagnostikas metožu salīdzinājums optimālas obstruktīvas miega apnojas ārstēšanas taktikas izvēlē / J.Svaža, D.Čakārne, A.Skaģers, G.Jākobsone // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 43.lpp.

Immunohistochemical assessment of trigeminal ganglion for monitoring of nociception in oro-facial region / M.Pilmane, I.Salma, K.Stamers, N.Makarova, A.Skagers // 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (Kusadasi, Turkey, Sept. 7-10, 2005): Abstract Book. - Kusadasi, 2005. - P.230.

Immunohistochemical study of the presence of nerve growth factor p75 receptor in the human salivary gland vasculature in case of sialolithiasis : [abstract] / V.Groma, V.Zalcmane, A.Skagers, J.Dumpis, G.Salms, K.Stamers // Eesti Arst. - Lisa 6 (2005), p.38-41. - Tissue Biology VI International conference dedicated to the 200th anniversary of the opening of Old Anatomical Theatre.

Integration of HA granules on/in alveolar bone in experiment and clinic : [abstract] / A.Skagers, L.Feldmane, V.Groma, M.Pilmane, G.Salms, K.Stamers ...[et al.] // Genes, cells and biomaterials for oral-facial regeneration : Joint Meeting of the 4th Management Committee and Working Groups 1, 2, 3, and 4 (Barcelona, Spain, May 12-15, 2005). COST Action B23, "Oral-facial development and regeneration" - Barcelona, 2005. - P.85.

Morphology of trigeminal ganglions and salivary glands after unilateral long-lasting ligation of arteria carotis communis / M.Pilmane, I.Salma, K.Stamers, A.Skagers // European Neuropeptide Club 15th Annual Meeting (Riga, May 19-21, 2005) : Abstract and Paper Book. - Riga, 2005. - P.56.

Nedekalcinētu preperātu morfoloģiska izmeklēšana biokeramikas materiālu reaktogenitātes novērtēšanai / M.Pilmane, J.Vētra, Ģ.Šalms, A.Skaģers...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - [Bez lpp. numerācijas].

Role of nerve growth factor receptor in atrophic salivary gland in case of sialolithiasis : [abstract]/ V.Groma, J.Dumpis, G.Salms, A.Skagers // Virchows Archiv. - Vol.447, N 2 (2005, Aug.), p.341. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Siekalu dziedzeru išēmija eksperimentā / K.Stāmers, A.Skaģers, V.Groma, M.Pilmane ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 41.lpp.

Stability of skeletal class II correction after bilateral sagittal split ramus osteotomy : [abstract]/ G.Lauskis, A.Bigestans, G.Salms, A.Skagers, J.Pugacha // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.7, N 1, Suppl. (2005), p.14.

Books and brochures​​

Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors A. Vīksna; Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]; redakcijas kolēģija: J. Gardovskis, M. Mihelsons (atbild. red.), A. Vīksna; tekstu un il. gatavojuši arī J. Gardovskis, V. Keris, R. Lācis, A. Pētersons, M. Pozemkovska, R. Rozentāls, A. Skaģers, S. Thora ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 141 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff, Chair of the Board
Andris Ābeltiņš
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ģirts Šalms
Academic Staff, Board Member
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues