Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Emergency Department director.

Paul Stradins Clinical University Hospital

2010 - Present

Emergency Medicine residency program manager

Riga Stradins university

2006 - Present

Department of Anaesthesiology – reanimatology: lecturer in emergency medicine programs for students and residents

Riga Stradins university

2007 - 2015

Medical Director

Pauls Stradins Clinical University Hospital

1997 - 2009

- Ministry of Health and Disaster Medicine Centre for Training and Qualifications Deputy Head of training programs for emergency medical issues

2005 - 2007

Emergency Department director

Pauls Stradins Clinical University Hospital

1988 - 2005

Doctor - reanimatologist

Riga ambulance station

1996 - 2002

Doctor- reanimatologist in Riga Clinical Hospital "Gailezers" Toxicology Centre, Intensive Care unit

Hospital Gailezers

Education and training

1982 - 1988

Doctor

Riga Medical Institute

Achievements

Publications

Research articles​​

Kalēja, Anita. Factors affecting a successful out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation / A.Kalēja, K.Setlers, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.228-231. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Efficience of cardiopulmonary resuscitation in Emergency Medical Service and University Hospital / A.Kaleja, E.Snucina, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.3-6.

Šņucina, Elīna. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitāte pirmsslimnīcas etapā / E.Šņucina, A.Kalēja, I.Vanags // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 152.-160.lpp.

Kalēja, Anita. Results of cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest / A.Kaleja, D.Mikijanska, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.84-88.

Abstracts​​

Kalēja, Anita. Līdzcilvēku uzsāktās atdzīvināšanas ietekme uz kardiopulmonālās reanimācijas rezultātu pirmsslimnīcas etapā / A.Kalēja, K.Šetlers, I.Vanags // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.lpp.

Setlers, Kaspars. Factors affecting outcome of out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation in patients with cardiac arrest / K.Setlers, A.Kalēja, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A26-A27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spručs, Roberts. Around the world of emergency medicine in eighty days / R.Sprucs, A.Kalēja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Asinsrites atjaunošanu ietekmējošie faktori sirdsdarbības apstāšanās gadījumos / A.Kalēja, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 133.lpp.

Kalēja, Anita. Out-of-hospital cardiac arrest - Does bystander CPR and EMS personell qualification improve outcome ? / A.Kaleja, E.Snucina, I.Vanags // Resuscitation. - Vol.84, Suppl.1 (2013, Oct.), p.S27-S28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas rezultāti dažāda profila intensīvās terapijas nodaļās / A.Kalēja, D.Mikijanska, I.Vanags // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 105.lpp.

Kalēja, Anita. The evaluation of in-hospital cardiopulmonary resuscitation factors / A.Kalēja, E.Meldere, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.323. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Asinsrites atjaunošanas biežuma atkarība no organisma vitālo funkciju monitorēšanas iespējām kardiopulmonālās reanimācijas laikā un ārstniecības personu kvalifikācijas / A.Kalvelis, I.Vanags, A.Kalēja ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 88.lpp.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitāte slimnīcas etapā / A.Kalēja, D.Mikijanska, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 33.lpp.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitātes pirmsslimnīcas etapā / A.Kalēja, E.Šņucina, I.Vanags // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 105.lpp.

Kardiopulmonālā reanimācija Latvijā - aktualitātes un perspektīva / I.Vanags, E.Šņucina, A.Kalēja ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 11.lpp.

Šņucina, Elīna. Kardiopulmonālās reanimācijas raksturojums un rezultāti pirsslimnīcas etapā / E.Šņucina, A.Kalēja, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 31.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff