Skip to main content

Work experience

2013 - 2017

Acting Lecturer

RSU, Faculty of Medicine, Department of Human Physiology and Biochemistry

2017 - Present

Assistant professor

RSU, Faculty of Medicine, Department of Human Physiology and Biochemistry

Education and training

2011 - 2017

Dr. biol./ PhD biol.

University of Latvia

2009 - 2011

Mg. biol./MSc. biol.

University of Latvia

2006 - 2009

Bc. biol./BSc. biol.

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

30.01-18.06.2012. ​University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Continuing education courses "Didactics of Higher Education: contemporary theory and practice".

Field of research

  • Microcirculations, acute systemic hypoxia, blood flow, flowmotions

Supervised study course

Sensory System physiology

Adaptation of Bodily Functions

Functional Physiology and Biological Regulatory Mechanisms

Lectured study course

Adaptation of Bodily Functions

Sensory System physiology

Functional Physiology and Biological Regulatory Mechanisms

Physiology

Memberships

Affiliated member of Society of Physiology, UK

Member of Latvian society of Physiology, LV

Publications

Research articles​​

Effect of Short Systemic Intermittent Hypoxia on Systemic Hemodynamics Blunted in Cutaneous Microcirculation / Artūrs Paparde, Līga Plakane and Kristaps Circenis // Cardiology and Angiology: An International Journal 6 (2), (2017):p. 1-11. Starptautiski citējamā izdevumā.

Effect of acute systemic hypoxia on human cutaneous microcirculation and endothelial, sympathetic and myogenic activity / A.Paparde, L.Plakane, K.Circenis, J.I.Aivars // Microvascular Research. - Vol.102 (2015), p.1-5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Nail fold capillary diameter changes in acute systemic hypoxia / A.Paparde, K.Nēringa-Martinsone, L.Plakane, J.I.Aivars // Microvascular Research. - Vol.93 (2014), p.30-33. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts​​

Paparde, Artūrs. Effect of acute continuous and intermittent systemic hypoxia on serum cytokine concentrations / A.Paparde, L.Plakane // Joint Meeting of the FEPS and Baltic Physiological Societies (FEPS 2015) (Kaunas, Lithuania, Aug.26-29, 2015) : Abstracts. - Kaunas, 2015. - P.75-76.

Paparde, Artūrs. Veģetatīvās nervu sistēmas daļu aktivitātes izmaiņas rokas intermitētas arteriālās oklūzijas laikā / A.Paparde, D.Buža, L.Plakane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 126.lpp.

Paparde, Artūrs. Effect of remote intermittent ischemia on contralateral extremities skins microcirculation / A.Paparde, D.Buza, L.Plakane // The Physiological Society Meeting "Physiology 2015" (Cardiff, UK, July 6-8, 2015) : Abstract Book. - Cardiff, 2015. - P.172P.

Paparde, Artūrs. Obstruktīvas miega apnojas attīstības risks pacientiem ar adipozitāti / A.Paparde, N.Grigore, K.Circenis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 55.lpp.

Paparde, Artūrs. Akūtas hipoksijas ietekme uz sistēmiskajiem asinsrites parametriem un ādas audu parciālo gāzu sastāvu / A.Paparde, L.Plakane, J.L.Aivars // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 20.lpp.

Contacts

Colleagues

Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Indra Zeltiņa
Academic Staff
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Arnis Eņģelis
Head of the Department, Academic Staff
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff
Oskars Kalējs
Academic Staff
Romans Lācis
Academic Staff, Board Member
Andrejs Millers
Head of the Department, Academic Staff
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Elmārs Rancāns
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Māris Taube
Academic Staff
Indulis Vanags
Head of the Department, Academic Staff