Skip to main content

Work experience

2020 - Present

Professor Emeritus

Riga Stradins University

2018 - 2019

Associate professor A.I.

Rigas Stradins University, Faculty of Medicine, Department of psychiatry and Narcology

2006 - 2018

Associate professor

Rigas Stradins University, Faculty of Medicine, Department of psychiatry and Narcology

1993 - 2006

Assistant professor

Rigas Stradins University, Faculty of Medicine, Department of psychiatry and Narcology

1973 - 1993

Asisstant

RMI/LMA Department of Psychiatry

Education and training

1971 - 1973

Postgraduate course (doctoral study program)

RMI

1968 - 1970

Postgraduate course (clinical study program)

RMI

1958 - 1964

Studies

Riga Medical Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 • 01.04. - 03.04.2019. RSU International Research Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice";
 • 22.03. - 23.03. 2018. RSU 2018 Scientific Conference;
 • 16.03. - 17.03.2018. RSU International Student Conference "Health and Social Sciences";
 • 20.09-18.10.2017. Development Program „How can Google tools help to teach and to learn?", RSU Pedagogical Growth Center;
 • 05.04.2017. RSU International Student Conference (ISC) in Health and Social Sciences;
 • 06.-07.04.2017. RSU Scientific conference;
 • 09.12.2016. Session of LPA "Mixed affective disorder in a modern view";
 • 30.09.2016. Session of LBPA "Pregnant women: mental illness and their treatment";
 • 2015-2016. - English language course (Alius Lingua);
 • 06.-07.05.2016. - International conference "Anxiety and stress", Lithuania, Kauņa;
 • 2016. -March RSU International student cobference (ISC) in Health and Social sciences 2016;
 • 17.-18.03.2016. - RSU Scientific conference;
 • 2015.21.-23.10. 4th European Conference on Mental Health;
 • 2015.05.06. - The Baltic Conference of Psychiatry;
 • 2014., 10.-11.04. RSU 13. Scientific conference;
 • 2013.- PUBMed (Medline) course;
 • 2013.04.-21st European Congress of Psychiatry, Nice, France;
 • 2013.03.- RSU 12. Scientific conference;
 • 2012.03. -20th European Congress of Psychiatry, Prague,Czech Republic;
 • 2012.06.-"Understanding the science of schizoprenia: making the most of current treatment options for our patients", PsyAcademy.com, Live Webcast- Standalone Meeting;
 • Live Webcast- Standalone Meeting 2012. 15.,16.jūnijs „Understanding the science of schizophrenia: making the most of current treatment options four our patients, PsyAcademy.com, 2012;
 • 2011., RSU English courses 04.10.-08.12;

Field of research

Mood disorders - clinic and treatment

Supervised study course

 • Faculty of Rehabilitation, Program "Occupational Therapy", study course "Psychiatry";
 • Faculty of Rehabilitation program "Physiotherapy", study course "Psychiatry and Narcology" (full time, part time);
 • Faculty of Rehabilitation, Program "Art Therapy", study course "Psychiatry and Psychopharmacology";

Head of study course

 • Faculty of Rehabilitation, Program "Occupational Therapy", study course "Psychiatry";
 • Faculty of Rehabilitation program "Physiotherapy", study course "Psychiatry and Narcology" (full time, part time);
 • Faculty of Rehabilitation, Program "Art Therapy", study course "Psychiatry and Psychopharmacology";

Supervised and reviewed student research papers

​Supervised and reviewed research papers:

Doctoral thesis: 1

Master thesis: 4

Student research papers: 11

Bachelor's thesis: 3

Memberships

 • 2009 - 2014 - The World Journal of biological Psychiatry, editorial board;
 • From 2011 - Member of board of RSU foundation;
 • From 2010 - Member of Latvian ordens brotherhood;
 • From 2005 - Vice-president of Latvian Psychiatrists association;
 • From 2005 - Member of Ethics Commite of clinical research of Riga Paul Stradins clinical hospital. Development foundation.

Awards and recognitions

 • 2014.g.-Honorary member of Latvian Physicians association
 • 2010.g.-Latvian State award "Croix de la reconnaissance";
 • 2010.g.-Latvian Physician Association award "Tempus Hominis";
 • 2009.g.-Latvian Health Care Ministry acknowledgment papers.

Publications

Books and brochures

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas / autoru kolektīvs: E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne, I.Ķiece, Ņ.Bezborodovs ; Latvijas Psihiatru asociācija. - Rīga : Latvijas Psihiatru asociācija, 2015. - 52 lpp.

Šizofrēnijas slimnieku ķermeņa masas indekss, fiziskās aktivitātes līmenis, ēšanas paradumi un lietotie neiroleptiskie līdzekļi / Ļ.Renemane, K.Brūna, B.Kupča, A.Ritvars // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 160.lpp.

Renemane, Ļubova. Body mass index, obesity, physical activity level, eating habits and neuroleptics in inpatients with schizophrenia / L.Renemane, K.Bruna, B.Kupca // European Neuropsychopharmacology. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Sept.), p.S493. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gorbačova, Aļina. Dubultdiagnozes – alkohola lietošana un šizofrēnija – klīniskās īpatnības stacionāra pacientēm / A.Gorbačova, B.Kupča, Ļ.Renemane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 74.lpp.

Ozerska, Dina. Sociālie un klīniskie aspekti šizofrēnijas pacientiem ar komorbīdu alkohola atkarību / D.Ozerska, Ļ.Renemane, B.Kupča // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 136.lpp.

Kupča, Biruta. Psihiatriskā palīdzība somatiskajās slimnīcās Latvijā / B.Kupča, Ļ.Renemane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 101.lpp.

Zīmējumu sērijas skalas adaptācija Latvijā un zīmējumu struktūras specifiskās iezīmes šizofrēnijas pacientiem / D.Dzene, E.Dakse, K.Mārtinsone, B.Kupča // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 316.lpp.

Renemane, Ļubova. Ārstēšanas plāna ievērošana pacientiem ar šizofrēniju [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Renemane, A.Hunčaka, B.Kupča // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 23.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=24

Renemane, Ļubova. Psychiatric phenomena among cardiologic patients who have survived a clinical death : [abstract] / L.Renemane, Z.Straume, B.Kupca // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.2 (2012, Oct.), p.S218. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Psychiatric rehabilitation process of mentally ill patients in Latvia : [abstract] / L.Renemane, I.Millere, N.Degtjarjova, B.Kupca // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.2 (2012, Oct.), p.S437. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Štāne, Laura. Prevention lifelong / L.Štāne, B.Kupča // International Conference 2nd Young Psychiatrists' Network Meeting (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and abstract booklet / Ministry of Education and Science of Russian Federation ...[et al]. - Samara, 2011. - P.64-65.

Renemane, Ļubova. Development of daily self care activities to improve social functioning of people with mild mental retardation attending day care centers / L.Renemane, I.Purina, B.Kupca // European Neuropsychopharmacology. - Vol.21, Suppl.3 (2011, Sept.), p.S337-S338. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kupča, Biruta. Paranoīdās šizofrēnijas diagnostika psihisko traucējumu attīstības gaitā / B.Kupča, L.Grauda // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 155.lpp.

Kupča, Biruta. Netradicionālās ārstēšanas metožu lietojums psihiatrisko pacientu praksē / B.Kupča, K.Krimane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 158.lpp.

Abstracts

B. Kupča, L. Lapa. 1905. gada revolūcijas dalībnieku garīgā veselība. RSU International Research Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" 2018. Theses, 338. p.

A.Gorbačova. B.Kupča. Bērna pozicionēšanas nozīme stresa mazināšanā intravenozas katetrizācijas procedūras laikā. RSU International Student Conference 2017. Theses, 64. p.

A.Maksimova-Agafonova, A.Kuzņecova, B.Kupča. Suicide Risk Among Paranoid Schizophrenia Patients with Depression. RSU International Student Conference “Health and Social Sciences” 2016. Theses, 168. p.

Ozoliņa, Kristīne. Subjektīvās labklājības izmaiņas šizofrēnijas slimniekiem pēc mūzikas terapijas : pētījuma rezultāti / K.Ozoliņa, B.Kupča // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 318.lpp.

Lielo (endogēno) depresiju smago gadījumu klīnika un ārstēšanas iespējas / A.Krūmiņš, E.Tērauds, B.Brokāne-Čekstere, B.Kupča // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2015, aug.), 64.-66.lpp.

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas 2015 / E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 40.-48.lpp.

Renemane, Ļubova. Depresijas līmenis pacientiem ar permanentu termiska apdeguma radītu kosmētisku defektu / Ļ.Renemane, R.Logins, B.Kupča // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 66.-74.lpp.

Krumholcs, Oskars. Bāzes simptomu parādīšanās laiks un biežums pa simptomu grupām pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas spektra pacientiem / O.Krumholcs, B.Kupča, M.Caune // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 15.-23.lpp.

Renemane, Ļubova. Non-pharmacological treatment and rehabilitation of depressive patients : effectiveness of methods and availability of acute mental hospitals for adults in Latvia / L.Renemane, B.Kupca // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.19-27.

Zārde, Inga. Sievietes psihiskā veselība / I.Zārde, J.Iznovs, B.Kupča // Doctus. - Nr.10 (2011, okt.), 8.-11.lpp.

Pacients ar miega traucējumiem - kā palīdzēt? : [2010.g. 25.marta sēdē informēja: asoc. prof. E.Rancāns ...[u.c.] ; kopsēdi vadīja prof. B.Kupča] / materiāla sagat. M.Forstmane // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2010), 56.-[57.]lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme