Skip to main content

Work experience

2007 - Present

Psychotherapist and sexopathologist

DB prakse

2006 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Pathology

Education and training

1982 - 1987

Dr. med.

Rīga Medical institute

1980 - 1982

Clinical ordinature

Rīga Medical institute

1974 - 1980

Medical Doctor’s Diploma

Riga Medical institut

Achievements

Field of research


  • sexual disorders - diagnostics and treatment
  • sexual deviances - diagnostic and treatment problems

Supervised study course

Clinical Pathological Physiology

Lectured study course

Clinical Pathological Physiology

Extended Course in Pathology of Gastrointestinal Diseases (Pathomorphology and Pathological Physiology)

Pathology

Pathology and Biopsy Course

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

Master's theses: 1

qualification papers: 2

Reviewed:

qualification papers: 2

Memberships

Member of Latvian Association of doctors- psychotherapists

Member of Latvian Association of doctors-sexologists

Member of Latvian Doctors Society

Individual member of European Society of Contraception and reproductive Health

Publications

Research articles​​

Balodis, Dainis. Seksuāli traucējumi sievietēm un sabiedrība / D.Balodis // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 66.-71.lpp.

Balodis, Dainis. Seksuālās fantāzijas un to iespaids uz cilvēka dzīvi / D.Balodis // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 10.-12.lpp.

Heterogeneity of Ki-67 and p53 expression in glioblastoma / A.Jakovlevs, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/1 (2014), p.11-14.

Glioblastoma - current concepts, prognostic markers and molecular classification / A.Jakovlevs, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.58-64.

Abstracts​​

Balodis, Dainis. Seksuālie traucējumi vīriešiem un depresija / D.Balodis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 103.lpp.

Ciklooksigenāzes-2 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze / A.Āboliņš, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 306.lpp.

Zīle, Inta. Pusaudžu psihoterapijas loma veselības uzturēšanā mūža garumā / I.Zīle, D.Balodis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 32.lpp.

Analysis of cyclooxygenase-2 expressing breast cancer by molecular subtype / A. Āboliņš, I. Štrumfa, Z. Simtniece, A. Vanags, D. Balodis, J. Gardovskis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.76.

Ciklīnu D1 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, D. Balodis, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 269.lpp.

Zīle, Inta. Ar atkarībām saistītie personības psihodinamiskie faktori [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zīle, T.Vanaga, D.Balodis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=58

Zīle, Inta. Veģetatīvās nervu sistēmas disfunkcijas saistība ar citiem psihiskiem traucējumiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zīle, D.Balodis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=59

Balodis, Dainis. Dažas atziņas par pacientu ar erektīlo disfunkciju psihoterapeitisku ārstēšanu / D.Balodis, E.Ziemele // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 58.lpp.

Balodis, Dainis. Patients with erectile dysfunction in psychotherapy practics / D.Balodis, E.Ziemele // The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. - Vol.17, Suppl.1 (2012, June), p.S127. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations, Member of RSU Council
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff, Member of RSU Council
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Zanda Daneberga
Academic Staff, Lead Researcher, Deputy Chair
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff, Acting Head of Department
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff