Skip to main content

Work experience

2002 - Present

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University (RSU), Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1999 - 2012

Head of Pharmacy

Pharmacy "Torņa", Riga

1984 - 2002

Assistant

Rīga Stradiņš University (RSU), Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1976 - 1980

Research Associate

CSRL Department of Biochemistry of Riga Mediacal Institute

1975 - 1976

Senior Laboratory Assistant

CSRL Department of Biochemistry of Riga Mediacal Institute

Education and training

1988

Candidate of Pharmaceutical Science degree (since 1993 - Dr. pharm. - pharmaceutical PhD)

1980 - 1984

Postgraduate (specialty - pharmaceutical technology and organization)

Leningrad Chemical and Pharmaceutical Institute

1971 - 1976

Pharmacist diploma

Riga Medical Institute, Faculty of Pharmacy

Achievements

Developed, supervised/head study course

Food Supplements

Lectured study course

Pharmacy Dosage Form Technologies

Healthcare Goods

Industrial Dosage Form Technologies

Food Supplements

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

student research work​: 3

Reviewed:

student research work:​ 12

Memberships

Member of Latvian Pharmacist's Society

Publications

Research articles ​

Zāļu pagatavošana aptiekā un tās saistība ar farmaceitisko rūpniecību Latvijā XX gadsimta I pusē / B.Mauriņa, V.Šidlovska, I.Smiltena, V.Eniņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 595.-601.lpp.

Kārlis Frederkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gadsimta otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 318.-323.lpp.

Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 302.-308.lpp.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.-461.lpp.

Eduards Zariņš - augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 358.-373.lpp.

Drogu veikali Eiropā vēsturiskā skatījumā. /V.Šidlovska, D.Spunīte, B.Mauriņa, D.Bernāte // RSU zinātniskie raksti 2015. RSU, Rīga, 2016., 388-404.

Theses

Cieto zāļu formu apvalkošanas attīstība no tās pirmsākumiem līdz 20.gadsimta sākumam / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 452.lpp.

Farmaceitisko uzņēmumu rašanās un farmācijas sasniegumi 19. un 20. gs. mijā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 460.lpp.

Kārlis Frēderkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gs. otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 461.lpp.

Ernsts Ludolfs Zēcens - izcils aptiekārs, pedagogs un praktiskās ķīmijas speciālists / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 499.lpp.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 457.lpp.

Eduards Zariņš - galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadssimta I pusē / V.Šidlovska, I.Kuļiņenko, B.Mauriņa, S.Lauze, Dz.Bernāte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 482.lpp.

Drogu veikali vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spūnīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 447.lpp.

Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874-1949). /V.Šidlovska, O.Kiseļova, B.Mauriņa, D.Bernāte // RSU 2016.gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2016. gada - 343.lpp.

Farmācijas profesors Karls Ernsts Klauss (1796-1864). /O.Kiseļova, A.Smirnova, V.Šidlovska, B.Mauriņa, D.Bernāte. // RSU 2017.g. zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2017.g. - 282.lpp.

Contacts

Colleagues

Santa Purviņa
Head of the Department, Deputy Chair
Maija Dambrova
Academic Staff
Dace Bandere
Dean, Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Baiba Mauriņa
Vice-Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Elita Poplavska
Head of the Department, Leading Researcher
Pāvels Sudmalis
Academic Staff, Researcher
Inga Urtāne
Acting Head of Department, Academic Staff