Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Chief Executive Officer

“Human Source” Ltd.

2014 - Present

Lecturer

Rīga Stradiņš University

2010 - 2016

Senior recruitment specialist

“Adros Baltija” Ltd.

2013 - 2014

Assistent

Rīga Stradiņš University

2011 - 2013

Lecturer

University of Latvia

2006 - 2009

Recruitment Specialist

“Swedbank” Ltd.

Education and training

2009 - 2014

Doctor of Clinical Psychology

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art

2006 - 2008

Master of Psychology

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art

2002 - 2006

Bachelor of Psychology

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

03.03.16. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. S. Vjaksa. Kvalitātes vadības principi.

03.03.16. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. A. Slavinska. Klīniskās prasmes.

04.06.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. S. Gurbo. TurinitIn lietošana akadēmiskajam personālam.

14.05.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. G. Freimane. Starptautiski citējamo publikāciju rakstīšanas padomi un triki.

14.05.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. J. Ļubenko. E-studiju vides iespējas: pieredzes apmaiņa.

13.11.14. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. N. Jansone-Ratnika. Vērtēšanas metodes pieaugušo izglītībā.

13.11.14. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. J. Koļesņikova. IT izmantošana psiholoģijā.

20.01.2011.-23.01.2011. Sertifikāts par dalību Latvijas Universitātes rīkotajā seminārā "KBT darbā ar posttraumatisko stresa sindromu: paildzinātās ekspozīcijas metode", PhD, Agnieszka Popiel.

14.05.2010.-15.05.2010. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "KBT darbā ar trauksmi", PhD, Thomas Kalpakoglou.

20.05.2009.-03.06.2009. Sertifikāts par tiesībām lietot Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spēju testu.

03.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Maie Kreegipuu.

04.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Sandra Sebre, PhD, Laura Pirsko.

21.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Jānis

14.01.2008. Sertifikāts par tiesībām lietot Tripod Grupas testus (Personības tests, Intelektuālo spēju tests, Motivācijas aptauja, Orientācijas uz mērķi aptauja, Orientācijas uz komandas darbu aptauja, Stresa noturības aptauja, Kognitīvās produktivitātes tests).

11.12.2007. Ievads biznesā, SIA "Komercizglītības centrs".

21.05.2001. 130 akadēmisko stundu ilga angļu valodas apmācība, iegūts "strong upper intermediate" līmenis, English Language Centre "Satva"

Field of research


  • Cognitive psychology; cognitive reserve; creativity
  • Effectivity of psychotherapy

Lectured study corses

Organizational Psychology​

Psychological Study and Consulting of Groups and Organizations in Practice

General Psychology

Cognitive Psychology

Occupational Health Psychology

General and Sport's psychology

Environmental and Work psychology​​​​​

Supervised and reviewed student research papers

Example:

Supervised:

Master's theses: 3

qualification papers: 4

bachelor theses: 2

Reviewed:

Master's theses: 2

qualification papers: 1

bachelor theses: 2​

Projects

2013–2014 – Eiropas Sociāla fonda projekts "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē" Nr. 2009/0138/IDP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004


Memberships

Member of the Latvian Society of Psychologists​

Publications

Research articles​​

Galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmes / J.Harlamova, E.Čukurs, G.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 195.-203.lpp.

Abstracts​​

Harlamova, Jeļena. Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija / J.Harlamova, E.Čukurs, K.Šneidere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 27.lpp.

Harlamova, Jeļena. Cognitive function in aging / J.Harlamova, E.Cukurs, A.Kostiks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Harlamova, Jeļena. Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanas kontekstā / J.Harlamova, E.Čukurs, A.Kostiks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 20.lpp.

Kognitīvās produktivitātes saistība ar hipokampa volumetriskajām izmaiņām / J.Harlamova, N.Zdanovskis, E.Čukurs, G.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 19.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu domas par mākslas metožu un radošu pieeju pielietojumu psihoterapijas procesā / E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 454.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu kreativitātes un personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu klientu simptomu izmaiņām / E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 458.lpp.

Dimante, Linda. Vientulības saistība ar darba atmiņu cilvēkiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem / L.Dimante, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 455.lpp.

Hofmane, Anete. Emocionālā intelekta saistība ar kreativitāti / A.Hofmane, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 457.lpp.

Treilone, Linda. Pozitīvo un negatīvo emociju saistība ar kreativitāti / L.Treilone, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 456.lpp.

Books and brochures​​

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Perepjolkina, Viktorija. Psihoterapijas efektivitāte / V.Perepjolkina, E.Čukurs // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 7.daļa, 561.-603.lpp.

Čukurs, Ervīns. Intelekts / E.Čukurs // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 7.nod., 216.-236.lpp.

Čukurs, Ervīns. Kreativitāte / E.Čukurs // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 8.nod., 237.-257.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihiskie procesi / E.Čukurs, A.Hofmane // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 4.nod., 127.-170.lpp.

Lectured study course

Basic Psychology

Cognitive Psychology

General and Sports Psychology

Group Analysis and Counselling in Practice

Group and Organisation Analysis and Counselling in Practice

Occupational Health Psychology

Supervised study course

Basic Psychology

Cognitive Psychology

Environmental and Occupational Psychology

General and Sports Psychology

General Developmental and Sports Psychology

Occupational Health Psychology

Psychological Examination of Organisations and Counselling

Psychological Examination of Organisations and Counselling Practice

Psychology of the Organisation

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Manager
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Liāna Deklava
Head of the Department, Academic Staff
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Head of Study Programme, Leading Researcher (Acting)
Uģis Ciematnieks
Academic Staff, Head of Study Programme
Kristaps Circenis
Head of Study Programme, Academic Staff