Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Chief Executive Officer

Ltd. “Human Source”

2014 - Present

Lecturer

Riga Stradins University, Department of Health Psychology and Paedagogy

2010 - 2016

Senior recruitment specialist

Ltd. “Adros Baltija”

2013 - 2014

Assistent

Riga Stradins University, Department of Health Psychology and Paedagogy

2011 - 2013

Lecturer (out of staff)

Riga Stradins University, Department of Health Psychology and Paedagogy

2011 - 2013

Lecturer (out of staff)

University of Latvia

2006 - 2008

Personnel recruitment specialist

“Swedbank” AS

Education and training

2009 - 2014

Doctor degree in Clinical Psychology

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art

2006 - 2008

Master’s degree in Psychology

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art

2002 - 2006

Bachelor’s degree in Psychology

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

03.03.16. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. S. Vjaksa. Kvalitātes vadības principi.

03.03.16. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. A. Slavinska. Klīniskās prasmes.

04.06.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. S. Gurbo. TurinitIn lietošana akadēmiskajam personālam.

14.05.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. G. Freimane. Starptautiski citējamo publikāciju rakstīšanas padomi un triki.

14.05.15. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. J. Ļubenko. E-studiju vides iespējas: pieredzes apmaiņa.

13.11.14. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais metodiskais seminārs. N. Jansone-Ratnika. Vērtēšanas metodes pieaugušo izglītībā.

13.11.14. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. J. Koļesņikova. IT izmantošana psiholoģijā.

20.01.2011.-23.01.2011. Sertifikāts par dalību Latvijas Universitātes rīkotajā seminārā "KBT darbā ar posttraumatisko stresa sindromu: paildzinātās ekspozīcijas metode", PhD, Agnieszka Popiel.

14.05.2010.-15.05.2010. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "KBT darbā ar trauksmi", PhD, Thomas Kalpakoglou.

20.05.2009.-03.06.2009. Sertifikāts par tiesībām lietot Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spēju testu.

03.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Maie Kreegipuu.

04.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Sandra Sebre, PhD, Laura Pirsko.

21.04.2009. Sertifikāts par dalību Latvijas Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas rīkotajā seminārā "Ievads Kognitīvi biheivioralajā terapijā", PhD, Jānis

14.01.2008. Sertifikāts par tiesībām lietot Tripod Grupas testus (Personības tests, Intelektuālo spēju tests, Motivācijas aptauja, Orientācijas uz mērķi aptauja, Orientācijas uz komandas darbu aptauja, Stresa noturības aptauja, Kognitīvās produktivitātes tests).

11.12.2007. Ievads biznesā, SIA "Komercizglītības centrs".

21.05.2001. 130 akadēmisko stundu ilga angļu valodas apmācība, iegūts "strong upper intermediate" līmenis, English Language Centre "Satva"

Field of research

  • Cognitive psychology; cognitive reserves
  • Creativity
  • Effectiveness of psychotherapy

Lectured study courses

Organizational psychology

Psychological research and counseling of groups and organizations in practice

General psychology

Cognitive psychology

Occupational health psychology

General and sport psychology

Environmental and work psychology

Human Resource management

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses: 3​

​Qualification papers: 4

Bachelor theses: 2

Reviewed:

​Master's thesis: 2

Gualification papers: 1

Bachelor thesis: 2

Projects

2013–2014 – Eiropas Sociāla fonda projekts "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē" Nr. 2009/0138/IDP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004

Memberships

Member of the Latvian Society of Psychologists​

Publications

Books and brochures​​

Kalvāns, Ē. un Čukurs, E. (2019). Sociālās organizācijas, darbs un veselība. No K. Mārtinsone, V. Sudraba (sast.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (76. – 79. lpp.). Rīga: RSU.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.MajoreDūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Perepjolkina, Viktorija. Psihoterapijas efektivitāte / V.Perepjolkina, E.Čukurs // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 7.daļa, 561.-603.lpp.

Čukurs, Ervīns. Intelekts / E.Čukurs // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 7.nod., 216.-236.lpp.

Čukurs, Ervīns. Kreativitāte / E.Čukurs // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 8.nod., 237.-257.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihiskie procesi / E.Čukurs, A.Hofmane // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 4.nod., 127.-170.lpp.

Research articles​​

Galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmes / J.Harlamova, E.Čukurs, G.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 195.-203.lpp.

Čukurs, E. & Vende, K. (2011). Kreativitāti veicinošie un kavējošie faktori bērna un vecāku attiecībās. Latvijas Universitātes 69. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums , 6–16.

Čukurs, E. (2011). Vēsturisks pārskats par kreativitātes un psihoterapijas efektivitātes jēdzienu izpēti. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās konferences rakstu krājums, 721–728.

Abstracts​​

Harlamova, Jeļena. Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija / J.Harlamova, E.Čukurs, K.Šneidere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 27.lpp.

Harlamova, Jeļena. Cognitive function in aging / J.Harlamova, E.Cukurs, A.Kostiks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Čukurs, E. & Sebre, S. (2013). Psychotherapist's creativity, personality traits and effectiveness of psychotherapy. 2nd Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology: Proceedings, 160.

Harlamova, Jeļena. Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanas kontekstā / J.Harlamova, E.Čukurs, A.Kostiks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 20.lpp.

Kognitīvās produktivitātes saistība ar hipokampa volumetriskajām izmaiņām / J.Harlamova, N.Zdanovskis, E.Čukurs, G.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 19.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu domas par mākslas metožu un radošu pieeju pielietojumu psihoterapijas procesā / E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 454.lpp.

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu kreativitātes un personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu klientu simptomu izmaiņām / E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 458.lpp.

Dimante, Linda. Vientulības saistība ar darba atmiņu cilvēkiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem / L.Dimante, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 455.lpp.

Hofmane, Anete. Emocionālā intelekta saistība ar kreativitāti / A.Hofmane, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 457.lpp.

Treilone, Linda. Pozitīvo un negatīvo emociju saistība ar kreativitāti / L.Treilone, E.Čukurs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 456.lpp.

Sebre, S. & Čukurs, E. (2012). Resilience in relation to creativity, openness to experience and emotional support. International Journal of Psychology, 47, ICP 2012 supplement, 630

Brice, M., Sebre, S., Harlamova, J., Zande, D. & Cukurs, E. (2015). Brief Cognitive-Behavioral Intervention for Reduction of Posttraumatic Stress Reactions of Parents of Prematurely Born Infant. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem, Israel.

Cukurs, E., Harlamova, J., Brice, M., Zande, D. & Sebre, S. (2015). Differences in Personality Traits Among Psychotherapists of Various Branches: A Qualitative Analysis. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

Cukurs, E., Harlamova, J., Brice, M., Zande, D. & Sebre, S. (2015). Limiting Factors of Psychotherapists’ Creativity: A Qualitative Analysis. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

Harlamova, J., Brice, M., Cukurs, E., Zande, D. & Sebre, S. (2015). Differences in Negative Cognitions, Depending on the Type of Trauma. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

Harlamova, J., Zdanovskis, N., Kostiks, A., & Čukurs, E. Galvas smadzeņu normālā un pataloģiskā novecošanās. Starpdisciplinārs skatījums. Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas konference. Rīgā, 14.01.15.

Vende, K. & Čukurs, E. (2011). A pilot study: level of nonverbal attunement between mother and children with secure and insecure attachment style. 11th European Conference on Psychological Assessment: Book of Programme – Abstracts, 175

Zande, D., Brice, M., Harlamova, J., Sebre, S. & Cukurs, E. (2015). Symptoms of Perinatal Depression and Perceived Social Support in Women: Longitudinal Study. 45th Annual EABCT Congress. August 31- September 3, 2015. Jerusalem, Israel.

Čukurs, E. & Austers, I. (2010). The influence of humor on creativity. 20th Anniversary Conference of the Estonian Association for Cognitive and Behaviour Therapy: Abstracts, 44

Čukurs, E. & Sebre, S. (2012). Psychotherapist’s creativity and openness to experience: quantitative and qualitative analysis. International Journal of Psycholgy, 47, ICP 2012 supplement, 79

Čukurs, E. (2013). Psihoterapeitu raksturojums par psihoterapeita kreativitātes un personības iezīmju saistību ar psihoterapijas efektivitāti: kvalitatīva analīze. Latvijas Universitātes, 71. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.

Čukurs, E. (2014). Psihoterapeita domas par mākslas metožu un radošu pieeju pielietojumu psihoterapijas procesā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference: Tēzes, 454.

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Gunta Bēta
Deputy Director of Academic Affairs and Research, Head of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Head of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher