Skip to main content
MērķauditorijaDažādu specialitāšu ārsti, rezidenti, vecāko kursu medicīnas studenti
Programmas vadītājsProf. Aivars Lejnieks
Norises datums un laiks2020. gada 14. oktobris – 2021. gada 10. marts, plkst. 15–17
Kursa apjoms

2 akadēmiskās stundas x 5 semināri / 2 TIP par semināru

LektorsJuliuss Ptašeks, Lietuva, Lietuvas Trombožu un hemostāzes asociācija
Norises veidsAttālināti, platformā ZOOM)
Dalības maksaEUR 5,00 par vienu semināru
Par lektoru
  • Medicīnas doktora un filozofijas doktora grāds, Maskavas universitāte, 1987.g.
  • Profesionālās jomas: laboratorā diagnostika un klīniskā hemostāze
  • Pētījumi: trombocītu reaktivitātes pētījumi
  • Profesūra: UK Royal Microscopic Society in Oxford
  • Nacionālās koagulācijas un hemostāzes kontroles programmas koordinators Lietuvā
  • Lietuvas Nacionālās hemostāzes kontroles konferenču priekšsēdētājs
  • Nolasījis un novadījis vairāk nekā 800 lekciju un kursu diagnostiskajā hemostāzē Lietuvā, Latvijā, Baltkrievijā, Krievijā
  • Bijušais reģionālais padomnieks ANO Vispasaules veselības organizācijā /Eiropa, Kopenhāgena
  • Viens no laboratorās koaguloģijas pamatlicējiem Baltijas valstīs
Programma

1. seminārs, 14.10.2020.

COVID-19: Trombembolisko slimību un koagulopātiju klīniski-laboratoriskā diagnostika kā slimības gaitas smaguma un iznākuma prognozes palīglīdzeklis.

2. seminārs, 11.11.2020.

Hemostāzes un recēšanas statusa pirmsoperācijas skrīnings: laboratorijas koagulācijas parametru klīniska interpretācija.

Hemostāzes funkciju pamatalgoritms un slimību cēloņi; hemorāģisku un trombotisku sarežģījumu vadīšanas laboratoriskas kontroles principi ķirurģijā un pirmsoperācijas periodā; primārās un sekundārā hemostāzes laboratorisko izmeklējumu un parametru klīniskā interpretācija.

3. seminārs, 16.12.2020.

Agrīna klīniski laboratoriska trombožu diagnostika: fibrinolīzes marķieru nozīme klīniskajā praksē.
Hemostāzes funkciju pamatalgoritms un slimību cēloņi, laboratorijas izmeklējumu un parametru interpretācija attiecībā uz tromboģenēzi: D-dimēri, šķīstošie fibrīna / fibrinogēna kompleksi, fibrīna/fibrinogēna degradācijas produkti, Vella skalas princips trombozes diagnostiskai izslēgšanai (DVT un PE) un tās negatīvā prediktīvā vērtība, antitrombotiskās terapijas efektivitātes kontroles iespējas laboratorijā.

4. seminārs, 27.01.2021.

Recēšanas un hemostāzes slimības onkoloģijā. Antikoagulācijas terapijas vadīšana onkoloģiskajiem pacientiem.
Kanceroģenēzes loma koagulopātiju attīstībā, trombofīlijas novērtēšana. Terapeitiskā un laboratoriskā antikoagulācijas kontrole onkoloģiskajiem pacientiem. TOAK un heparīna terapijas vadīšana. Terapeitiskās stratēģijas uz heparīna bāzētai recēšanas inhibēšanai, laboratorijas galvenie koagulācijas izmeklējumi, kurus ietekmē heparīns; augsta molekulsvara heparīns; zema molekulsvara heparīns, sintētiskie pentasaharīdi, heparīna terapijas kontroles nozīme un sarežģījumi, APTL un anti-X faktora aktivitātes testu klīniskās vērtības dažādu tipu heparīna terapeitiskajā kontrolē. Heparīna inducētas trombocitopēnijas (HIT) agrīna diagnostika un korektīva terapija.

5. seminārs, 10.03.2021.

Masīvas asiņošanas kontrole operāciju laikā un intensīvajā terapijā: klīniski diagnostiskā trombelastometrija.
Masīvas asiņošanas cēloņi un iemesli operācijas laikā, rutīnas laboratorijas izmeklējumu trūkumi recēšanas kontrolē pie masīvām asiņošanām; pilnasiņu koagulācijas izmeklējumu, kas balstās uz trombelastometrijas, izmantošana un priekšrocības; hiperfibrinolīzes (DIK), ķirurģisku manipulāciju, heparīna pārdozēšanas, trombocītu nepietiekamības un/vai hemodilūcijas izraisītu asiņošanu diferenciāldiagnostika; transfūziju stratēģijas efektīva vadīšana; ROTEM pamatalgoritms masīvu asiņošanu vadīšanai un pacientu ar augstu asiņošanas risku vadīšanai.

Katrs seminārs notiks divās daļās.
1.daļa – lekcija (apmēram 60 min.) par attiecīgo tēmu
2.daļa – klīnisko gadījumu un konkrētu jautājumu izskatīšana un analīze.
Katram dalībniekam nepieciešams sagatavot un vēlams iepriekš iesūtīt kursiatrsu[pnkts]lv konkrētus jautājumus un klīniskos gadījumus, kuri tiks izskatīti otrajā daļā.

Mācību norise

Programma sastāv no pieciem semināriem. Katrs seminārs notiks divās daļās.

1. daļa – lekcija (apmēram 60 min.) par attiecīgo tēmu.
2. daļa – klīnisko gadījumu un konkrētu jautājumu izskatīšana un analīze.

Katram dalībniekam nepieciešams sagatavot un vēlams iepriekš iesūtīt kursiatrsu[pnkts]lv konkrētus jautājumus un klīniskos gadījumus, kuri tiks izskatīti otrajā daļā.

Apliecība ar tālākizglītības punktiem tiks izsniegta pēc katra semināra.
 

Pieteikšanās

Jāpiesakās uz katru semināru atsevišķi.


Vārds, uzvārds
Vēlos apmeklēt...

Iespējams pieteikties vairākiem semināriem.

Nolūkā nodrošināt personas datu korektu apstrādi, informējam, ka norādot savus personas datus pieteikuma anketā Jūs piekrītat sniegto personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs, darba vietas nosaukums, specialitāte) apstrādei un uzglabāšanai, kas nepieciešama šīs neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmas administrēšanai, tajā skaitā, apliecības saņemšanai.

Reģistrējoties dalībai konkrētajā neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmā un piedaloties tās aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu iepriekš minēto personas datu apstrādei noteiktajam mērķim.

Dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.