Skip to main content

Work experience

1979 - 2003

Assistant Professor

Riga Stradiņš University

2003

Associate Professor

Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1971 - 1979

Assistant

Riga Stradiņš University

1979 - 2017

Head of the Department

Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

Education and training

1992

Doctor of Pharmacy (Dr.Pharm)

Academy of Sciences of Latvia, Institute of Organic Chemistry

1973

Candidate of science of Pharmacy

Leningrad Chemical-Pharmaceutical Institute

1967 - 1971

Post-graduate course

Leningrad Chemical-Pharmaceutical Institute

1961 - 1966

Pharmacit’s degree

Rīga Medical Institute, Faculty of Pharmacy

Achievements

Supervised study course

Finished Dosage Forms

Good Manufacturing Practice

Industrial Dosage Form Technologies

Introduction in registration of medicine

Perspective dosage forms

Registration of Medicine

Lectured study course

Finished Dosage Forms

Good Manufacturing Practice

Industrial Dosage Form Technologies

Registration of Medicine

 

Perspective dosage forms

 

Introduction in registration of medicine

Research Project

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 2


Reviewed:


Master's theses: 1

Objects of intellectual property

-   CA 2745579 C 2018/09/04. Brevet Canadien (Canadian patent)  Composition dʹun extrait epais du feuillage de coniferes destinee a la mise ne capsules. Rubens Juris, Daberte Irena, Barene Ilze, Daugavietis Maris.  Rīgas Stradiņa universitāte, BF-ESSE SIA. 2018.09.04.                                                                 

 

-   PL 217762 17.11.2014. (PCT/LV2009/000009) POLIJA. Thick pine needle extract composition for capsulation. 394895 no 01.10.2009. (J. Rubens, I. Daberte, I. Bārene, M. Daugavietis) – Rīgas Stradiņa universitāte, BF-ESSE SIA. Otrais starptautiskais patents 2014. gadā, POLIJA (PL).

 

-   Patents NO20110884 (A). Tykk furunilekstaktsamnrensetning for innkapsling (Thick pine needle extract composition for capsulation. Rubens, J., Daberte, I., Barene I., Daugavietis M.   2014.07.12

 

-   FI 123675 B. 13.09.2013. (PCT/LV2009/000009) 01.07.2011., SOMI-JA. Thick pine needle extract composition for capsulation. 20115698 no 01.07.2011. J. Rubens, I. Daberte, I. Bārene, M. Daugavietis, Rīgas Stradiņa universitāte, BF-ESSE SIA. 13.09.2013. Trešais starptautiskais patents 2013. gadā, SOMIJA (FI).

 

-   Patent CN 100044, Ķīna (24.04.2012) “Thick pine needle extract composition for capsulation” (J. Rubens, I. Daberte, I. Bārene, M. Daugavietis) ‒ Rīgas Stradiņa universitāte, SIA BF-ESSE

 

-   Patents BY 15659 C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”. Reģistrēts 30.04.2012. Autori: J.Rubens, I.Daberte, I.Bārene, M.Daugavietis.

 

-   Patents RU Nr. 2419446  C1. „Состав экстракта хвои густого для капсулирования”  Reģistrēts 27.05.2011.

 

-   WO/2010/064882 Al, 10.06.2010.  Thick pine needle extract composition for capsulation.  Rubens J., Daberte I., Barene  I., Daugavietis M. International application No.: PCT/LV2009/000009. Filling data: 01.10.2009. Priority data: P-08-205 04.12.2008.

 

-  Dabīgo  laktoferīnu saturoša aktīvā farmaceitiskā ingredienta iegūšanas paņēmiens : LV 14194 B : patents / izgudrotāji: J.Vētra, L.Ivanova, I.Bārene ...[u.c.]. - Pieteikts: 09.02.2009 ; publicēts: 20.12.2010.

Publications

Research articles​​

 

-  Ilze Barene,  Baiba Galvina. The first steps in study courses programme design for students training   industrial pharmacy.  The 2017 EAFP Annual Conference. Helsinki, Finland, May 17-19, 2017 ,    Pharmacy education, 2018; 18 (1) p. 15.

 

- B.Maurina, I.Barene, B.Galvina, M.Jure. „The first experience in launching of postgraduate study programme “Industrial Pharmacy” in Latvia.”  Pharmacy Education, 2016; 16 (1) p.168

Bārene, Ilze. Investigation of bee bread and development of its dosage forms = Bičių duonelės tyrimas ir jos dozuotų formų kūrimas / I.Barene, I.Daberte, S.Siksna // Medicinos teorija ir praktika. - T.21, Nr.1 (2015), p.16-22. - Kopsav. lietuviešu val.

Siksna, Sanita. Parastās egles Picea abies (L.) Karst. un citu Latvijā sastopamo egļu sugu sistemātiskais raksturojums / S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 428.-434.lpp.

Parastās priedes Pinus sylvestris L. un parastās egles Picea abies L. skuju makroskopiskā un anatomiskā izpēte / S.Siksna, V.Īriste, I.Bārene, I.Daberte // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 295.-301.lpp.

Coniferous greenery - valuable natural raw material of biologically active substances = Spygliuočių žaliava biologiškai akytviomis medžiagomis / S.Siksna, I.Daberte, I.Barene, V.Irista // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.146-148. - Kopsav. lietuviešu val.

Development of capsulated dosage form containing thick extract of pine needles = Kapsulinių vaisto formų, turinčių tirštojo pušų spyglių ekstrakto, kūrimas = Kapsulinių vaisto formų, turinčių tirštojo pušų spyglių ekstrakto, kūrimas / I.Daberte, I.Barene, J.Rubens ...[et al.] // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, Nr.2 (2012), p.149-153. - Kopsav. lietuviešu val.

Daberte, Irēna. Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētas dozētas formas stabilitātes izpēte / I.Daberte, I.Bārene // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 466.-476.lpp.

Stability of soft gelatin capsules containing thick extract of pine needles / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.2 (2011), p.71-77. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bārene, Ilze. Divfāžu sistēmas - emulsijas - raksturojums / I.Bārene // Materia Medica. - Nr.12 (2010), 20.-22.lpp.

Bārene, Ilze. Medicīnā lietojamās zāļu izsmidzināšanas sistēmas / I.Bārene // Materia Medica. - Nr.9 (2010), 21.-24.lpp.

Bārene, Ilze. Zāļu formas un to nozīme aktīvo vielu ātras darbības nodrošināšanā / I.Bārene // Materia Medica. - Nr.2 (2010), 43.-45.lpp.

Bārene, Ilze. Zāļu formu nozīme medicīnas praksē / I.Bārene // Doctus. - Nr.1 (2010), 20.-24.lpp.

Daberte, Irēna. Skuju biezā ekstrakta dozētas zāļu formas pagatavošanas un kvalitātes noteikšanas pētījumi / I.Daberte, I.Bārene // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 547.-555.lpp.

Abstracts​​

 

- G.Golubs, I.Barene  Excipients in compounded paediatric drugs

9th International Pharmaceutical conference “Science and Practice 2018”  dedicated to the 100th  years anniversary of independent  of Lithuaniaʹs  pharmacy, 09.11.2018., Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 2018, p.73

 

-  Oksana Brante, Alise Meijere, Ilze Bārene. Mūsdienīga pieeja gatavo zāļu formu izstrādē. RSU 2018.g. Zinātniskās konferences tēzes, lpp. 197.

 

- Grigorijs Golubs, Ilze Barené  Compounding on the rise. Newest history of pharmaceutical compounding in Latvia . The 8th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 80th anniversary of the Museum of History of Lithuanian Medicine and Pharmacy   Book of abstracts, December 15, 2017, Kaunas, Lithuania, p.21-22.

 

- Ilze Barene, Irena Daberte, Sanita Abolina    Studies in Development of Formulations Containing Coniferous Greenery Products and Aloe Extract , 11th International Scientific Conference THE VITAL NATURE SIGN, October 19 – 20, 2017, Vilnius, Lithuania ABSTRACT BOOK, p. 26.

 

- Karīna Štarka, Alise Meijere, Ilze Bārene. Zāļu formas – pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai sastāvdaļu fizikāli-ķīmisko un struktūrmehānisko īpašību raksturojums. RSU 2017.g. Zinātniskās konferences tēzes, lpp.235

Bārene, Ilze. Zāļu reģistrācijas prasības un procesi Eiropā, NVS valstīs un Āzijas reģionā / I.Bārene, A.Lece // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 370.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Siksna, Sanita. Skuju produktu un alvejas sausā ekstrakta maisījuma viendabīguma izpēte / S.Siksna, I.Bārene, I.Daberte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 61.lpp.

Bārene, Ilze. Development of the national pharmacy curriculum for specialists of pharmaceutical industry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, B.Maurina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8488

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Development and evaluation of granules containing bee bread [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Daberte, I.Barene, S.Siksna, V.Iriste, V.Enina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8906

Parastās egles (Picea abies L.) skuju izejmateriāla piemaisījumu mikroskopiskās atšķiršanas pazīmes / S.Siksna, I.Bārene, V.Īriste, I.Daberte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 53.lpp.

Siksna, Sanita. Microscopic and macroscopic identification of common spruce species raw material from Latvian forests / S.Siksna, I.Barene, I.Daberte // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.16-18.

Establishing continuing education and professional development for pharmacists and pharmacist assistants in Latvia / B.Maurina, K.Blumfelde, I.Barene, R.Medne, D.Bandere // Abstracts of the 18th Annual EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Conference "Tradition and innovation in pharmacy education: from content to process" (Utreht, The Netherlands, May 24-26, 2012). - Utreht, 2012. - Abstr. P26.

Investigation of bee bread collected in three regions of Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, I.Daberte, V.Enina, S.Siksna, V.Iriste // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Amsterdam, the Netherlands, Oct.3-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/www/index.php?page=abstracts&action=item…

Latvijas reģionos iegūtās bišu maizes izpēte / I.Bārene, I.Daberte, V.Eniņa, S.Siksna, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 38.lpp.

Skujkoku zalenis - vērtīgs bioloģiski aktīvu dabas vielu avots / S.Siksna, I.Daberte, I.Bārene, V.Īriste // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 34.lpp.

 

Быкова Е.Я., Спружа Д., Артюх М.А., Барене И.А.,  Иванова Л.В., Красовская Л.А., Немий Л.Р., Ткачева А., Слинъко Д., Черкаская Н.Л. Исследования безвредности,       мутагенных своиств и эмбриотоксичности препарата „Rimolans” // Материалы II международного конгресса ветеринарных фармакологов и токсикологов, Санкт- Петербург, 22-24 мая 2012., стр. 76-79.

Opportunities to non-pharmacists working in Latvian pharmaceuticalindustry to study for a degree in pharmacy / I.Barene, R.Medne, B.Maurina, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Congress "New Roles for Pharmacists in Europe : a Challenge for Education in Pharmacy " (Lisbon, Portugal, June 23-25, 2011) : Book of Abstracts. - Lisbon, 2011. - P.61.

Investigation of stability of soft gelatin capsules containing pine needles thick extract [Elektroniskais resurss] / I.Daberte, I.Barene, N.Sazhenova ...[et al.] // 70th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Lisbon, Portugal, Aug.28-Sept.2, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Lisbon, 2010. - Abstr. NP-P-013, 1 p. on USB.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Priežu skuju biezā ekstrakta kapsulētās zāļu formas stabilitātes izpēte / I.Daberte, I.Bārene, J.Rubens, N.Saženova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 211.lpp.

Books and brochures​​

Skutelis, Antons. Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / A.Skutelis, I.Bārene. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 54 lpp.

Honours and awards

  On  8 October 1999  a Grindel medal for investing in pharmaceutical education was received  

 

On 11 November 2017  the Paracelza Prize for lifelong investment in the education, continuing training, participation in international pharmaceutical activities, support for research by pharmaceutical students and doctoral candidates was received.

Contacts

Related news

Colleagues

Maija Dambrova
Academic Staff
Santa Purviņa
Academic Staff, Deputy Chair
Dace Bandere
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Baiba Mauriņa
Vice-Dean, Head of Study Programme, Head of Study Programme, Head of the Department, Academic Staff
Inga Stuķēna
Head of the Department, Academic Staff
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff
Inga Urtāne
Head of the Department, Academic Staff