Skip to main content

Work experience

1995 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Physics

1990 - 1994

Chief power system menager

Share Society "Vitrupe"

1975 - 1990

Laboratory assistant, assistant

Riga Medical institute (RMI), Department of Physics

1972 - 1975

Engineer

RMI, Technical department

1969 - 1972

Laboratory assistant

RMI, department of Normal physiology

Education and training

1992

Doctor’s degree of Biological Sciences

Rīga Institute of experimental medicine

1986

Candidate's degree of Biological sciences

The University of Tartu

1969 - 1974

Engineer's diploma

Riga Politechnical institute

1961 - 1965

Technician's diploma

Riga Electromechanical college

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade


2012. "Perfection of pedagogical skills in educational process", RSU, certificate Nr. 2012/0803.

2008. "University didactic: contemporary theory and practice", LVU, certificate Nr. 005906.

1996. "Measurements and analysis of occupational health", NIVA courses, Tsallin.

1985. Refresher courses in Physics, Moscow 2-nd Medical institute.

1980. Refresher courses in Physics, Novosibirsk Medical institute.

1978. Specialization in medical cybernetics, Qualification institute of physicians, Moscow.​

Supervised study course

Biomechanics

Head of study course

​Biomechanics

Lectured study course

Basics of Statistical Methods

Biological Statistics

Biomaterials in Dentistry

Biomechanics

Biometrics

Database and medical statistics methods

Date Processing

Informatics and Statistics

Medical Physics

Statistical methods and informatics

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

Master's theses: 2


Publications

Research articles​​

Estimation of body weight and stature in Latvian hospitalized seniors / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, D.Zepa, I.Kalnins, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.27-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Statistical analysis of extreme changes in the muscular strength in the extremities [Elektroniskais resurss] / J.Vetra, V.Sklarevich, I.Kalnins, S.Umbrasko ...[et al.] // Chalmers Publication Library [Elektroniskais resurss]. - Gothenburg, 2014. - [P.1-16]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 25.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/2014/26…

Latviešu valodas līdzskaņu akustisks pētījums pacientiem pēc atkārtotas protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm / A.Vidžis, I.Kalniņš, J.Sokolovs (sen.) ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 137.-144.lpp.

Evaluation of oral health status of retirement-age population in Latvia / A.Vidzis, I.Cema, I.Krasta, A.Brinkmane, I.Kalnins // Stomatologija. - Vol.13, N 2 (2011, June), p.68-72. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High-mobility group box-1 protein, lipopolysaccharide-binding protein, interleukin-6 and C-reactive protein in children with community acquired infections and bacteraemia : a prospective study [Elektroniskais resurss] / J.Pavare, I.Grope, I.Kalnins, D.Gardovska // BMC Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.10:28 (2010, Febr.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/28

Abstracts​​

Rokas muskuļu spēka izmaiņas Text neck jeb “saziņas kakla” sindroma gadījumā / J.Vētra, V.Skļarēvičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 61.lpp.

Zobu mākslīgo apvalka kroņu kvalitātes ietekme uz periodonta audu veselību / E.Blūma, A.Vidžis, I.Kalniņš, V.Artjomenko // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 232.lpp.

Bērnu veselība un augšana no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, O.Koļesova, L.Pļaviņa, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova, I.Kalniņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 25.lpp.

Faktori, kas ietekmē rokas muskuļu spēka izmaiņas, mainot mugurkaula kakla daļas izliekumus no lordozes uz kifozes stāvokli / J.Vētra, I.Kalniņš, V.Skļarevičs, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 109.lpp.

Flexio capitis un ekstremitāšu muskuļu spēka izmaiņas / J.Vētra, V.Skļarevičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 90.lpp.

Diabetes mellitus : carbonyl stress and post-Chernobyl syndrome / A.Silova, A.Skesters, T.Zvagule, L.Larmane, N.Rusakova, I.Kalnins // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.93.

Complete ITP remission in adults following the splenectomy in Latvia / I.Vidmane-Ozola, S.Lejniece, V.Boka, I.Kalnins // Haematologica. - Vol.96, Suppl.2 (2011, June), p.649-650. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laparoscopic versus open splenectomy for hematological patients / I.Kalnins, U.Teibe, S.Lejniece ...[et al.] // 4th Central European Congress of Surgery (Budapest, Hungary, Apr.28-30, 2011) : Book of Abstracts. - Riga, 2011. - P.40.

Predictive factors of complications following the splenectomy / I.Kalnins, S.Lejniece, V.Boka ...[et al.] // 15th Annual Meeting of European Society of Surgery (Krakow, Poland, Nov.17-19, 2011) : Abstract Book. - Krakow, 2011. - P.78.

Vitamīns D - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību kavējošais faktors / I.Kalniņš, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 321.lpp.

High-mobility group box-1 protein (HMGB1) bērniem ar sadzīvē iegūtām infekcijām / J.Pavāre, I.Grope, A.Sočņevs, E.Hagina, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 236.lpp.

High-mobility group box-1 protein, lipopolysaccharide-binding protein, interleukin-6 and C-reactive protein for identifying sepsis in children : a prospective study : [abstract] / J.Pavare, I.Grope, I.Kalnins, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster.

Iekaisuma marķiera HMGB1, LBP, IL-6 un CRP līmenis bērniem ar bakteriēmiju / I.Pavāre, I.Grope, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 230.lpp.

Iekaisuma marķieru optimālie cut-off līmeņi bakteriēmijas noteikšanai bērniem / I.Pavāre, I.Grope, I.Kalniņš, D.Gardovska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 223.lpp.

Books and brochures​​

Praktiskie un laboratorijas darbi medicīniskajā un bioloģiskajā fizikā : 2.semestris / autori: U.Teibe, P.Butlers, I.Kalniņš, U.Berķis, Z.Avota, J.Sprieslis, V.Poriņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. Fizikas katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 78 lpp.

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff