Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Acting Lecturer

Language Centre, Riga Stradins University

2012 - Present

Teacher of Lithuanian language

Language school "Skrivanek Baltic"

2010 - 2016

Freelance translator

Various customers

Various projects; Lithuanian-Latvian translation​

2013 - 2015

Translator

National News Agency "LETA"

Working languages: Latvian, Lithuanian, English​

2010 - 2012

Translator

UAB "Kosmelita"

Lithuanian-Latvian translation​

Education and training

2013 - 2016

Doctoral study program "Linguistics"

Liepaja University, Ventspils University College

2010 - 2012

Master's degree in Applied Lithuanian Linguistics

Vytautas Magnus University

2011 - 2012

Linguistics studies as part of the Socrates/Erasmus student exchange program

Masaryk University

2007 - 2010

Bachelor's degree in Baltic Philology

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

16.06.2016. Seminar "Portfolio of Europass documents". Riga Stradins University, Centre of Educational Growth. Riga, Latvia. Certificate. 2 academic hours.

30.03.–27.04.2016. Seminar cycle "Teaching in an intercultural environment". Riga Stradins University, Centre of Educational Growth. Riga, Latvia. Certificate.​15 academic hours.​

27.07.2014.–03.08.2014. Eleventh Salos Linguistics Summer School Academia Grammaticorum Salensis Undecima. Vilnius University. Salos, Lithuania. Certificate.

15.07.2014.–18.07.2014. UCREL Summer School in Corpus Linguistics 2014. Lancaster University. Lancaster, United Kingdom. Certificate.

21.01.2014.–23.01.2014. Liepaja University Doctoral Students' Winter School 2014. Liepaja University​. Liepaja, Latvia. Certificate.

28.07.–04.08.2013. Tenth Salos Linguistics Summer School Academia Grammaticorum Salensis Decima. Vilnius University. Salos, Lithuania. Certificate.​

01.05.2013.–31.07.2013. Internship in computer linguistics. Vytautas Magnus University, Centre of Computational Linguistics. Kaunas, Lithuania. Certificate. 10 credit points.

04.12.2012. Informative-educational seminar "Skills of public speech". Latvian Association of Interpreters and Translators​. Riga, Latvia. Certificate.

 

Field of research

 

  • Teaching and learning Second Baltic language;
  • Building learner corpora;
  • Using learner corpora in linguo-didactic research;
  • Teaching and learning Latvian and/or Lithuanian as foreign language.

 

Lectured study course

 

Latvian Language

Latvian Language in Medicine

Linguistics

Medicine Terminology in Latvian (for Latvian students)

 

Memberships

 

2015-ongoing: Member of Learner Corpus Association

2011-ongoing: Member of Association "Forum of Lithuania and Latvia"

2010–2012: Mamber of the Student Club "The Balts", Vytautas Magnus University

 

Publications

 

Research articles​​

 

Znotiņa, Inga. Learner corpus annotation in Latvia and Lithuania / I.Znotina // Sustainable Multilingualism = Darnioji daugiakalbystė. - No.7 (2015), p.145-159. - Kopsav. lietuviešu val.

Znotiņa, Inga. Pētniecības iespējas neanotētā baltu valodu apguvēju korpusā / I.Znotiņa // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 208.-221.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Abstracts​​

 

Znotiņa, Dace. Corpus-based approach for analysis of the structure of static visual narratives / D.Znotiņa, I.Znotiņa // 8th International Corpus Linguistics Conference CL2015 (Lancaster, UK, July 21-24, 2015) : Abstract Book / Lancaster University. - Lancaster, 2015. - P.446-447.

Znotiņa, Inga. Besimokančiųjų tekstynų anotavimas Lietuvoje ir Latvijoje [Elektroniskais resurss] / I.Znotiņa // Tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“ : priimtos santraukos = International Scientific Conference "Sustainable multilingualism: language, culture and society" (Kaunas, Lithuania, May 29-30, 2015) : accepted abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://daugiakalbyste.vdu.lt/wp-content/uploads/docs/03/abs…

Znotiņa, Inga. Error-tagging a learner corpus of Baltic languages [Elektroniskais resurss] / I.Znotina // ShefLingPGC 2015 : 2nd Sheffield Postgraduate Conference in Linguistics (Sheffield, UK, March 5-6, 2015) : [Book of Abstracts] [Elektroniskais resurss]. - Sheffield, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://goo.gl/wsCgsv

Znotiņa, Inga. Kļūdu klasifikācija otrās baltu valodas apguvēju tekstos [Elektroniskais resurss] / I.Znotiņa // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 280.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Znotiņa, Inga. Learner corpus Esam : a new corpus for researching Baltic interlanguage / I.Znotiņa // 8th International Corpus Linguistics Conference CL2015 (Lancaster, UK, July 21-24, 2015) : Abstract Book / Lancaster University. - Lancaster, 2015. - P.447-448.

Znotiņa, Inga. Lemmatization in a beginner learner corpus [Elektroniskais resurss] / I.Znotina // Third Baltic Student Conference "Bridges in the Baltics" (Vilnius, Lithuania, Oct.2-3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.maailmakeeled.ut.ee/sites/default/files/maailmak…

Znotiņa, Inga. Semantiski tuvu leksēmu apguves izpēte neanotētā valodas apguvēju korpusā / I.Znotiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 428.lpp.

Contacts

Related news