Skip to main content

Work experience

2013 - Present

City councillor

Jelgavas domes deputāts

2017 - Present

Studiju programmu attīstības projektu vadītāja

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes

2014 - 2017

Nepilna laika studiju programmas „Tiesību zinātne” vadītāja

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes

2014 - 2014

Studiju procesa koordinētāja.

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes

2010 - 2014

Mācību departamenta speciāliste

Rīgas Stradiņa universitātes

2008 - 2010

Speciāliste - lietvede

Rīgas Stradiņa universitāte Tehniskās nodrošinājuma nodaļas

Education and training

2014 - 2017

Doktorants

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte

2009 - 2011

profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija.

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte – „Tiesību zinātne”

2001 - 2005

jurista kvalifikācija

Baltijas Krievu Institūts, Juridiskā fakultāte-„Tiesību zinātnes”

1997 - 2001

Jaunākais treneris

Murjāņu Sporta Ģimnāzija, Jūrmalas filiāle

1994 - 1997

Kalnciema vidusskola (latviešu plūsma).

1994 - 1998

Kaigu vidusskola (krievu plūsma)

Contacts

Related news

Colleagues

Andrejs Vilks
Dean, Academic Staff
Sandra Kaija
Academic Staff, Head of Study Programme
Osvalds Joksts
Leading Researcher
Aldis Lieljuksis
Head of Study Programme, Academic Staff
Inga Kudeikina
Head of Study Programme
Lidija Rozentāle
Academic Staff, Head of Study Programme
Juris Zīvarts
Academic Staff, Head of Study Programme
Aelita Zīle
Academic Staff
Jānis Grasis
Vice-Dean, Leading Researcher
Ivars Kronis
Leading Researcher
Inga Minkeviča
Office Administrator
Ināra Telnere
Office Administrator
Sanita Vīksne
Office Administrator