Skip to main content

Books

Filosofiskā antropoloģija II

Autors(i): V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Colleagues

Vija Sīle
Head of the Department, Academic Staff
Laura Bitiniece
Academic Staff
Mairita Satika
Academic Staff
Uldis Vēgners
Academic Staff
Agnese Cera
Office Manager