Skip to main content

Books

Filosofiskā antropoloģija II

Autors(i): V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Vija Sīle
Head of the Department, Academic Staff
Laura Bitiniece
Academic Staff
Mairita Satika
Academic Staff
Uldis Vēgners
Academic Staff
Agnese Cera
Office Manager
Andrejs Balodis
Acting Lecturer