Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University

Education and training

1995 - 1999

BA in Philosophy

University of Latvia

1999 - 2001

MA in Philosophy

University of Latvia

2002 - 2011

Dr. Phil.

University of Latvia

Achievements

Lectured study course

Bioethics in the Movies

Fundamentals of Argumentation

Gene ethics

Medical Ethics

Medical Philosophy and Bioethics

Medical Sociology

Personality Psychology

Principles of developing Master_s thesis

Principles of ethnographic work

Research methods in anthropology

Supervised study course

Basics of Critical Thinking and Information Literacy

Bioethics

Bioethics in the Movies

Fundamentals of Argumentation

Gene ethics

Medical Ethics

Medical Philosophy and Bioethics

Research Ethics

Publications

Neiders, I., Dranseika, V. Minds, brains, and hearts: an empirical study on pluralism concerning death determination. Monash Bioeth. Rev. (2020). https://doi.org/10.1007/s40592-020-00114-0

Neiders, Ivars. Kā panākams rūpju efekts. Retoriskie triki : [par retoriskajiem paņēmieniem komunikācijā ar pacientiem] / I.Neiders // Medicus Bonus. - Nr.40 (2019, janv./febr.), 55.-[57.]lpp.

Dranseika, Vilius. In defense of a pluralistic policy on the determination of death [Elektroniskais resurss] / V.Dranseika, I.Neiders // Ethics & Bioethics (in Central Europe) [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, No.3/4 (2018), p.179-188. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/8/3-4/articl…

Neiders, Ivars. Cilvēka uzlabošana / I.Neiders // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 111.-134.lpp.

Neiders, Ivars. Epizode "Humānisms" : [par humānisma izpratni, humānisma kustību Lielbritānijā] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.3 (2018, marts), 7.-9.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Gēnu redaktori : [par gēnu rediģēšanas tehnoloģiju, gēnu terapiju, ārstēšanu un uzlabošanu] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.9 (2018, sept.), 10.-19.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Grūtniecība būs jāatliek uz vēlāku laiku : [par ovocītu iesaldēšanu nemedicīnisku iemeslu dēļ] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.5 (2018, maijs), [6.]-8.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Placebo efekts un rūpju efekts : [par placebo klīniskajā praksē un placebo ētiku : stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras docents] / I.Neiders ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.37 (2018, aug./sept.), 54.-56.lpp.

Neiders, Ivars. Tautas priekšstāvis alā : [par loģiski pareizu argumentu veidošanas prasmi un nepamatotu pārliecību par savām spējām] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.6 (2018, jūn.), 8.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Geju vaibsti mākslīgajā intelektā : [sakarā ar žurn. "Personality and Social Psychology" publicēto pētījumu par mākslīgā intelekta spēju noteikt cilvēku seksuālo orientāciju pēc fotogrāfijas] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.12 (2017, dec.), 9.-11.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Nāve medicīnā : [par nāves izpratni medicīnā] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.10 (2017, okt.), 6.-8.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Pirmie soļi [Elektroniskais resurss] : [recenzija par grāmatu: Ījabs, Ivars. Politikas teorija: pirmie soļi / redaktore R.Kārkliņa. - [Rīga] : las.ām, 2017. - 278, [1] lpp.] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2017, 3.apr.). - Resurss aprakstīts 2018.g. 12.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.satori.lv/article/pirmie-soli

Neiders, Ivars. Viss ir viena vienīga halucinācija. - Nopietni? : [par sajūtu pieredzi un halucinācijām] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.4 (2017, apr.), 9.-11.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Bioethical prescriptions : Frances Myrna Kamm. Bioethical prescriptions. To create, end, choose, and improve lives. Oxford University Press, 2014, 624 pp : [book review] / I.Neiders // Medicine, Health Care and Philosophy. - Vol.19, No.3 (2016, Sept.), p.491-495. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiders, Ivars. Divas filmas par pašnāvību [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2016, 18.okt.), [1.-6.]lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 22.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/12026

Neiders, Ivars. Dziļdomīgie jautājumi : [par bērnu atbildēm uz filozofiskiem jautājumiem un sabiedrības reakciju uz bezjēdzīgiem apgalvojumiem] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.4 (2016, apr.), 9.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/dzildomigie-jautajumi-178…

Neiders, Ivars. Labējie spēkavīri : [sakarā ar pētījumu par saistību starp vīriešu fizisko spēku un viņu politiskajiem uzskatiem] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.11 (2016, nov.), 7.-9.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/labejie-spekaviri-18613

Neiders, Ivars. Piesegšanās ar tikumiem : [par asociācijas "Ģimene" piedāvātajām tikumiskās audzināšanas vadlīnijām] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.1 (2016, janv.), 9.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/piesegsanas-ar-tikumiem-1…

Neiders, Ivars. Saprātīgu cilvēku viedokļi atšķiras : [par cilvēku morālu uzlabošanu ar tehnoloģiju palīdzību] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.7 (2016, jūl.), 9.-[11.]lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/sapratigu-cilveku-viedokl…

Neiders, Ivars. Tautas kalpu sirdsapziņa : [par sirdsapziņas jautājumu politiskajā vidē] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.12 (2016, dec.), 8.-9.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/tautas-kalpu-sirdsapzina-…

Neiders, Ivars. Budžeta "ēdāji" : [par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām alkohola reibumā un veselības aprūpes nepietiekamo finansējumu] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.2 (2015, febr.), 11.-[13.]lpp.

Neiders, Ivars. Can there be post-persons and what can we learn from considering their possibility? [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Ethics in Progress [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.1 (2015), p.56-71. - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ethicsinprogress.org/?cat=19

Neiders, Ivars. Dzīve nav strūklaka : [par filozofiju kā dzīves jēgas meklēšanu] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.11 (2015, nov.), [11.-12.]lpp.

Neiders, Ivars. Laime / I.Neiders // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 187.-213.lpp.

Neiders, Ivars. Nedrošā saite : [par viendzimuma pāru laulību legalizāciju Īrijā un partnerattiecību likuma iespējamo pieņemšanu Latvijā] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.7 (2015, jūl.), 12.-[13.]lpp.

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Neiders, Ivars. Par brīvību nomirt [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 31.jūl. (2014), [4 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7680/Ivars_Neiders/Par_brivibu_nomi…

Neiders, Ivars. Par vieglu nāvi : [par atziņām Mērijas Vornokas un Elizabetes Makdonaldas grām. "Easeful death. Is there a case for assisted dying"] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.10 (2014, okt.), 68.-70.lpp.

Neiders, Ivars. Patriotisms kā tikums [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 5.marts (2014), [6 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 13.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/6919/Ivars_Neiders/Patriotisms_ka_t…

Neiders, Ivars. Patriotisms un morāle [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 12.marts (2014), [2 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/6957/Ivars_Neiders/Patriotisms_…

Neiders, Ivars. Viltotie grādi [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 29.sept. (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7988/Ivars_Neiders/Viltotie_gradi

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Abstracts​​

Neiders, Ivars. Apziņas atjaunošana ar vagālā nerva stimulāciju : ētiskie aspekti / I.Neiders // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 325.lpp.

Neiders, Ivars. Mitohondriālās pārneses tehnikas un to ietekme uz identitāti / I.Neiders // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 379.lpp.

Neiders, Ivars. CRISPR gēnu rediģēšanas metodes ētiskie aspekti / I.Neiders // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 342.lpp.

Neiders, Ivars. Biobankas, ģenētiskā informācija un atgriezeniskā saite ar donoriem / I.Neiders // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 442.lpp.

Neiders, Ivars. Helsinku deklarācijas 2013. gada redakcija : būtiskās izmaiņas un trūkumi / I.Neiders // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 473.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Books and brochures​​

Neiders, Ivars. Can we use the capabilities approach to evaluate human enhancement? / I.Neiders // Promises and perils of emerging technologies for human condition: voices from four postcommunist Central and East European countries. edited by P.Sýkora. - Bratislava : Berlin : Veda, Peter Lang International Academic Publishers, 2019. - Chapter 4, [16 p.]. - DOI: https://doi.org/10.3726/b15689

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; sastādītāji: V.Sīlis, I.Neiders, A.Žabicka ; recenzenti: M.Rubene, I.Ījabs ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 2.sēj., 294 lpp.

Books

Filosofiskā antropoloģija II

Autors(i): V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Colleagues

Vija Sīle
Head of the Department, Academic Staff
Laura Bitiniece
Academic Staff
Mairita Satika
Academic Staff
Agnese Cera
Office Manager