Skip to main content

Work experience

2002 - Present

Associate Professor

Faculty of Medicine, Department of Occupational and Environmental Medicine

Education and training

1994 - 1995

International Courses "Teachers teach the teachers: International training course on Occupational and Environmental Medicine at Uppsala University", Sweden

1992 - Present

Dr. Chem. (dipl.Nr. E-D Nr.000901)

Latvian Academy of Sciences

1961 - 1969

Riga, Politehnical Institute, Chemical Faculty

Achievements

Field of research

Key words: Chemistry of polymer,occupational, environmental medicine and health.
Main directions: Influence of occupational physical risk factors (noise, vibration, electromagnetic fields etc.) to humane organism; identification, evaluation.

Supervised study course

Environmental Health II

Environmental Medicine

Environmental Sciences

Occupational Medicine and Diseases

Head of study course


Environmental Medicine

Occupational Medicine and Diseases

Lectured study course

Environmental and Occupational Health

Environmental Health I

Environmental Health II

Environmental Medicine

Occupational Medicine and Diseases

Occupational Medicine and Occupational Health

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

Master's theses: 3

qualification papers: 15

Reviewed:

doctoral theses: 1

Master's theses: 3

qualification papers: 12

Memberships

  • Member of "EUROPEAN ACOUSTICAL ASSOCIATION"
  • Member of the International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV).

Publications

Research articles​​

Dundurs, Jānis. Cilvēka dzīves vides fizikālais piesārņojums / J.Dundurs, I.Melišus // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 55.-62.lpp.

Dundurs, Jānis. Environmental noise and policy implication in Latvia / J.Dundurs, M.Lacis // Applied Mechanics and Materials. - Vol.471 (2014), p.143-148. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of physical load on workability of social caregivers / H.Kalkis, J.Dundurs, Z.Roja ...[et al.] // Advances in physical ergonomics and human factors : Part II / ed. by R.Jang, T.Ahram. - Krakov, 2014. - Vol.20 : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) (Krakow, Poland, July 19-23, 2014), p.307-312.

Atkritumi veselības aprūpes iestādēs / J.Dundurs, Z.Fromane, J.Gušča, Ž.Roja // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 87.-95.lpp.

Dundurs, Jānis. Noise in Riga hospitals [Elektroniskais resurss] / J.Dundurs // Proceedings of the 20th International Congress on Sound & Vibration (ICSV) (Bangkok, Thailand, July 7-11, 2013) / International Institute of Acoustics and Vibration. - [Elektroniskais resurss] - Bangkok, 2013. - No.307, 4 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 26.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icsv20.org/content/papers/papers/full_paper_307_…

Dundurs, Jānis. Industrial vibration in Latvia / J.Dundurs, Ž.Martinsone // Recent Developments in Acoustics, Noise and Vibration : Proceedings of the 19th International Congress on Sound and Vibration (Vilnius, Lithuania, July 8-12, 2012). - Vilnius, 2012. - P.1-8.

Dundurs, Jānis. Vibration and occupational diseases between conductors of working transport techniques / J.Dundurs, Z.Roja, A.Cekse // Health and Safety in Agriculture. Nordic and World-wide perspectives : Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety (Ystad, Sweden, Aug.27-29, 2012). - Ystad, 2012. - P.29-32.

Dundurs, Jānis. Occupational noise evaluation / J.Dundurs, M.Lacis // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary Ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Proceedings / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.53-59.

Dundurs, Jānis. Darba transporta tehnikas vadītāju arodslimības / J.Dundurs, A.Čekše // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 289.-294.lpp.

Dundurs, Jānis. Vibration as an occupational hazard in the work environment of Latvia / J.Dundurs, Ž.Martinsone // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 33.-38.lpp.

Work conditions and health risks of persons employed in construction in Latvia / T.Farbtuha, Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, J.Dundurs, I.Mārtiņsone, A.Piķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 53.-60.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Abstracts​​

Dundurs, Jānis. New occupational noise valuation method / J.Dundurs, M.Lacis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 143.lpp.

Dundurs, Jānis. Settlement protection against noise / J.Dundurs, M.Lacis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 144.lpp.

Dundurs, Jānis. Vides un aroda medicīna - noteicošais preventīvais mācību priekšmets nākamajiem ārstiem un veselības aprūpes speciālistiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Dundurs // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=72

Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana pēdējos 10 gados / J.Dundurs, Z.Fromane, J.Gušča, Ž.Roja // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 145.lpp.

Dundurs, Jānis. Industrial vibration in Latvia : [abstract] / J.Dundurs, Ž.Martinsone // The 19th International Congress of Sound and Vibration (Vilnius, Lithuania, July 8-12). - Vilnius, 2012. - P.127.

Dundurs, Jānis. Occupational noise and urban habitat : [abstract] / J.Dundurs, M.Lācis // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.18.

Environmental education at the department of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university / S.Grīnberga, M.Avota, M.Eglīte, J.Dundurs, B.Aulika // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.29.

Dundurs, Jānis. 90 gadi higiēnas apmācībai medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem Latvijā / J.Dundurs, B.Aulika, M.Avota // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 471.lpp.

Dundurs, Jānis. Occupational noise evaluation / J.Dundurs, M.Lacis // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.19.

Dundurs, Jānis. Vibrācijas arodrisks Latvijas rūpniecībā / J.Dundurs, L.Brence, Ž.Martinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 110.lpp.

Books and brochures​​

Dundurs, Jānis. Environment and health / J.Dundurs. - Saarbrücken : GlobeEdit, 2015. - 272 p.

Dundurs, Jānis. Environmental & occupational medicine : textbook for RSU foreign students / J.Dundurs. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 228 lpp.

Kaļķis, Valdis. Arodveselība un riski darbā / V.Kaļķis, Ž.Roja, H.Kaļķis ; [zinātniskie recenzenti: A.Freivalds, J.Zaļkalns, J. Dundurs]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 533, [1] lpp.

Dundurs, Jānis. Environmental health : methodic directions for practical works / J.Dundurs ; Riga Stradiņš University. Department of Occupational and Environmental Medicine. - Riga : RSU, 2011. - 82, [1] lpp.

Books

Environmental & Occupational Medicine

Autors(i): Jānis Dundurs
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff