Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Academic Staff

Department of Morphology, Anatomical Theatre

2018 - Present

Gynecologist

Pauls Stradiņš Clinical University Hospital, Riga, Latvia

2013 - 2019

Resident

Pauls Stradiņš Clinical University Hospital

2011 - 2012

Nurse assistant

Children’s Clinical University Hospital

Education and training

2016 - Present

Doctoral student

Rīga Stradiņš University

2013 - 2019

Resident

Pauls Stradiņš Clinical University Hospital

2006 - 2013

Medical student

Rīga Stradiņš University

Achievements

Docētie studiju kursi

Dzemdniecība un ginekoloģija

Histoloģija

Publications

Raksti​​

Anthropometric parameters and biochemical markers of military personnel under the influence of high physical and psychological loads / L.Plavina, V.Mackevics, S.Smagare, A.Cakstiņs, J.Stankevica // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.341-347. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0053

Анализ антропометрических параметров у женщин старше 40 лет в Латвии = Analysis of anthropometric parameters for women over 40 years in Latvia / Е.Станкевича, Л.Плявиня, С.Умбрашко, И.Дулевска // Вестник Московского университета = Vestnik Moskovskogo universiteta. - N 1 (2018), c.37-42. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Резюме на английском языкe.

Анатомия в Латвии – сквозь призму времени / И.А.Дулевска, Л.Г.Гавриченкова, С.А.Умбрашко, Л.В.Мартинсоне-Берзкалне, Е.В.Станкевич, В.Д.Цируле // Проблемы современной морфологии человека (Москва, Россия, 26-28 сентября, 2018 г.) : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Москва, 2018. - С.208-210.

Особенности роста и развития 6-ти и 7-ми летних детей в Латвии / С.А.Умбрашко, И.А.Дулевска, Л.В.Мартинсоне-Берзкалне, Е.В.Станкевич, А.А.Огинска, Л.Г.Гавриченкова, Я.Я.Ветра, В.Д.Цируле // Проблемы современной морфологии человека (Москва, Россия, 26-28 сентября, 2018 г.) : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Москва, 2018. - С.143-147.

Оценка степени ожирения у женщин в Латвии после 40 лет / Е.Станкевич, Л.Плявиня, С.А.Умбрашко, Г.Бахс, И.Дулевска // Проблемы современной морфологии человека (Москва, Россия, 26-28 сентября, 2018 г.) : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Москва, 2018. - С.135-137.

Stankeviča, Jekaterina. Anthropometrics parameters for Latvian women in the age over 40 years / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2017. - [Vol.] XXVI, No.2, p.136-143.

Tēzes​​

Anthropometric indices as screening tools for obesity and overweight in Latvian women older than 40 years of age / J.Stankevica, L.Plavina, G.Bahs, S.Umbrasko, I.Dulevska // 10th Scientific Conference "Baltic Morphology" (Kaunas, Lithuania, Oct.24-25, 2019) : Abstracts. - Kaunas, 2019. - P.280.

Assessment of obesity using anthropometric indexes / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, G.Bahs, S.Umbraško // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.576.

Children and teenagers’ development in longitudinal research / S.Umbrasko, V.Cirule, I.Dulevska, L.Martinsone-Berzkalne, E.Cudars, A.Oginska, J.Stankevica // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.573.

Evaluation of chest-growth indexes for women of age greater than 40 / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, G.Bahs, S.Umbraško // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.577.

Spatium retroperitoneale – anatomical and clinical aspects / I.Dulevska, S.Umbrasko, L.Martinsone-Berzkalne, J.Stankevica, L.Gavricenkova // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.579.

Antropometrisko parametru analīze saistībā ar ārējiem un iekšējiem faktoriem pirmsskolas vecuma bērniem / S.Umbraško, I.Duļevska, L.Martinsone-Bērzkalne, J.Stankeviča, L.Pļaviņa, L.Gavričenkova, Dz.Kažoka, A.Oginska, J.Vētra // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 155.lpp.

Ar virsmasu saistīto antropometrisko parametru analīze Rīgā strādājošām sievietēm / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, S.Umbraško, G.Bahs, I.Duļevska // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 161.lpp.

Assessments of women's body composition and menopausal syndrome in period from 40 till 65 years old / J.Stankevica, L.Plavina, S.Umbrasko, G.Bahs, I.Dulevska // 8. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress (Rīga, Latvija, 2018.g. 20.-21.apr.) : kongresa tēzes. - Rīga, 2018. - [1 lpp.]

Paduses dobuma asinsvadu un nervu topogrāfija anatomiski klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, J.Stankeviča, L.Martinsone-Bērzkalne, L.Pļaviņa, L.Gavričenkova, Dz.Kažoka // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 156.lpp.

Characteristics of 6 and 7 year old children's growth in Latvia / S.Umbrasko, I.Dulevska, A.Oginska, L.Martinsone-Berzkalne, J.Vetra, J.Stankevica, N.Silova, S.Berzina // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.89.

Stankeviča, Jekaterina. Anthropometrics parameters for Latvian women in age over 40 years / J.Stankevica, L.Plavina, S.Umbrasko // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.66.

Stankeviča, Jekaterina. Antropometrisko rādītāju raksturojums sievietēm vecuma posmā no 40 līdz 65 gadiem / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, S.Umbraško // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 200.lpp.

Stankeviča, Jekaterina. Women's health assessment in the menopausal period / J.Stankevica, L.Plavina, S.Umbrasko // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 111.-112.lpp.

Stankeviča, Jekaterina. Anthropometric parameters for women in age from 40 to 65 years old in Latvian population / J.Stankevica, L.Plavina // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.112.-113.

Stankeviča, Jekaterina. Ķermeņa uzbūves īpatnības un to izmaiņas sievietēm menopauzes vecumā hormonu aizvietojošās terapijas ietekmē : literatūras apskata apkopojums / J.Stankeviča, L.Pļaviņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 15.lpp.

Contacts

Colleagues

Māra Pilmane
Head of the Department, Academic Staff, Director
Valērija Groma
Academic Staff, Manager
Jānis Vētra
Academic Staff
Silvija Umbraško
Academic Staff, Manager
Anna Junga
Academic Staff, Head of Laboratory
Sandra Skuja
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Buile
Academic Staff
Zane Vitenberga-Verza
Academic Staff, Education Specialist
Edgars Čudars
Manager, Tutor
Velta Ivanovska
Office Administrator
Andris Čakstiņš
Office Administrator
Valija Kurtiša
Laboratory Assistant
Natālija Moroza
Laboratory Assistant