Skip to main content

Work experience

2007 - Present

Associate Professor

Riga Stradins University, Department of Internal Diseases

2007 - Present

Ekspert

Europian Agensy of Medicines

2006 - Present

Konsultant

Ministry of Justice, prison administration medical departament

2006 - Present

Member

Drugs Authorization Comitee

2004 - Present

Konsultant

Medical Company "Uniklinika"

1991 - Present

Ekspert

Latvian Agency of Medicines

1987 - Present

Konsultant

Medical Company "ARS"

2001 - 2007

Assistant Professor

Riga Stradins University

1983 - 2001

Assistant

Riga Stradins University

1979 - 1979

Physician

Ambulance station

1977 - 1979

Physician assistant

Ambulance stations

1975 - 1977

Aidman

Ambulance stations

Education and training

1979 - 1983

M.D.,Ph.D.

Cardiology Center

1973 - 1979

M.D.

Riga Institute of medicine

Achievements

Supervised study course

Internal Diseases

Internal diseases Propedeutics

Propedeutics, Essentials of Internal diseases

Lectured study course

Essentials of Internal diseases

Internal Diseases

Internal Diseases (Cardiology)

Internal Diseases and Propaedeutics

Internal diseases Propedeutics

Introduction to Clinical Medicine (Propedeutics)

Propedeutics

Propedeutics, Essentials of Internal diseases

Rheumatology

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Objects of intellectual property rights

Sastāvs tahikardijas novēršanai, ārstējot sāpes sirdī : LV 14497 B : patents / izgudrotāji: G.Orļikovs, J.Karpovs, J.Voicehovska. - Pieteikts: 14.02.2012 ; publicēts: 20.08.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.8 (2012), 1129.lpp.

Publications

Research articles​​

Fadejeva, Irina. Pacients pēc pārciesta akūta koronāra sindroma / I.Fadejeva, M.Tracovskis, J.Karpovs // Doctus. - Nr.10 (2014, okt.), 6.-13.lpp.

Selēna izmantošana bronhu ß-receptoru jutības atjaunošanai ilgstošas rezistentas obstrukcijas gadījumā / J.Voicehovska, G.Orļikovs, N.Voskresenska, L.Umnova, L.Ivanova, J.Karpovs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 118.-122.lpp.

Selēns - līdzeklis virsnieru garozas funkciju atjaunošanai / J.Voicehovska, G.Orļikovs, L.Umnova, L.Ivanova, J.Karpovs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 178.-182.lpp.

Asthma Quality of Life Questionnaire latviešu valodas versija : izpēte, validizēšana, dzīves kvalitātes novērtēšana slimniekiem ar bronhiālo astmu / J.Voicehovska, G.Orļikovs, T.Farbtuha, J.Karpovs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 8.-13.lpp.

Abstracts​​

Tachycardia prevention during heart pain attack treatment : [abstract] / J.Voicehovska, G.Orlikov, J.Karpovs, L.Umnova // EMAA 2012 - 8th European Masters in Aesthetic & Anti-Aging Medicine (Paris, France, Oct.12-14, 2012) : Official Congress Book. - Paris, 2012. - P.113.

Quality of life in arterial hypertension patients treated by fixed combinations / J.Voicehovska, J.Karpovs, L.Umnova, G.Orlikovs ...[et al.] // Fixed Combination 2011 : The 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus (Paris, France, Dec.1-4, 2011) : Program & Abstracts. - Paris, 2011. - P.85.

Quality of life in metabolic syndrome patients : a study and validation of Latvian language version / J.Voicehovska, L.Umnova, G.Orļikovs, J.Karpovs ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 46.lpp.

Advances of selenium add-on treatment in severe steroids-dependant bronchial asthma / J.Voicehovska, G.Orlikov, J.Karpovs, L.Umnova ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.36, Suppl.54 (2010, Sept.), abstr. P3986. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju undulācijas kupēšanas nefarmakoloģisko neinvazīvo metožu salīdzināšana / J.Karpovs, A.Lejnieks, O.Kalējs, J.Voicehovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 83.lpp.

Bronhu caurlaidības atjaunošanas metode ilgstošas rezistentas obstrukcijas gadījumā / J.Voicehovska, G.Orļikovs, J.Karpovs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 115.lpp.

Selenium add-on therapy restores bronchial airflow in resistant bronchial obstruction : [abstract] / J.Voicehovska, G.Orlikovs, J.Karpovs, L.Umnova ...[et al.] // Микроэлементы в медицине = Trace Elements in Medicine. - Т.11, Вып.2 (2010, июнь), с.70. - IV Международный симпозиум Федерации европейских обществ по изучению макро- и микроэлементов "Макро- и микроэлементы в медицине и биологии" = 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology (St. Petersburg, Russia, June 9-12, 2010).

Books and brochures​​

Jirgensons, Jānis. Kardioloģija / J.Jirgensons, J.Karpovs, K.Pičkurs // Propedeitika / G.Orļikova, J.Voicehovskas un K.Pičkura redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 109.-194.lpp.

Propedeutics / [authors: O.Kalējs, J.Karpovs, J.Lācis, S.Lejniece, G.Orļikovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ... [et al.] ; translate from Latvian J.Voicehovska] ; edited by G.Orļikovs and K.Pičkurs ; Rīga Stradiņš University. Department of Internal Diseases. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2012. - 396, [1] lpp.

Propedeitika / G.Orļikova un K.Pičkura redakcijā ; autori: G.Orļikovs, S.Lejniece, J.Lācis, J.Karpovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ...[et al.] ; Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšķīgo slimību katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 370 lpp.

Sastāvs tahikardijas novēršanai, ārstējot sāpes sirdī : LV 14497 B : patents / izgudrotāji: G.Orļikovs, J.Karpovs, J.Voicehovska. - Pieteikts: 14.02.2012 ; publicēts: 20.08.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.8 (2012), 1129.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff