Skip to main content

Work experience

Present

Assistant

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2014 - Present

Chairnan of Tha Board

SIA DDA Orthopaedics

Education and training

2007 - 2009

Master’s degree of Social Work

Rīga Stradiņš University

2000 - 2004

Technical Orthopaedic Degree

Riga Stradiņš University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

1. Rīga Stradiņš University, Centre of Science and Innovation "Principles of hand therapy ofpersons with hand disorders, hand orthotic" 22.02.2012.

2. International medical forum New wave in medicine "Medical forum on social, ecological an


economic factors on human health" July 18-21 2013

3.Association of Rehabilitation Professional Organizations "8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation" September 18-19 2013

4. Erasmus program. University Hospitals of Leuven, "Rehabilitation of patients with lower extremity amputations" January 19-25 2014

5. Riga Stradiņš University 13th Scientific Conference. April 10- 11 2014

6. OT World 2014 international congress "Orthopadie + Reha technik" May 13-16 2014.

7.BNC/PRM "4th Baltic North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine". October 26-27 2015

8. Otto Bock academy "Qualification on C-leg/C-leg4 Expert" October 26-27 2015

9.The Latvian Association of Medical Rehabilitation "Novelties in upper and lower limb amputation and rehabilitation" November 19 2015

10.RAKUS, SIA , Clinic of Phisical and rehabilitation medicine. "Novelties in lower limb amputation and prosthetic issues"2016.g. 16. marts. March 16, 2016

11. Rīga Stradiņš University "Annual Scientific Conference" March 16-17, 2016

12.OTTO Bock acanemy "Dynamic vacuum system and practical materials" 2016 11 - 15 aprīlis

13.OT World 2016 International congress " Orthopadie + Reha technik"2016. 3 - 6 maijs.

Supervised study course

Lower limb prothetics

Upper limb prothetics

Lectured study course

Lower limb prothetics

Upper limb prothetics

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses: 2

Batchalor's Thesis 6

Reviewed:

Batchalor's Thesis 2​

Publications

Abstracts​​

Pacientu ar apakšējo ekstremitāšu amputāciju atlase pirmreizējai protezēšanai Tehnisko palīglīdzekļu centrā / K.Lācis, V.Logins, A.Vētra ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 256.lpp.

Pacientu funkcionālā stāvokļa nozīme adekvātas tālākas protezēšanas nodrošināšanā pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijām / K.Lācis, G.Raipalis, V.Logins, A.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 452.lpp.

Lācis, Kārlis. Rehabilitācija pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu amputācijām Latvijā / K.Lācis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 333.lpp.

Contacts

Colleagues

Aivars Vētra
Academic Staff, Manager
Signe Tomsone
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Vētra
Head of the Department, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Head of Study Programme
Ruta Balode
Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Head of Study Programme, Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Ināra Kalēja
Academic Staff
Māra Kaše
Academic Staff
Evita Kučerova
Academic Staff
Zane Liepiņa
Head of Study Programme, Academic Staff