Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

Education and training

2010 - Present

Professional study programme Speciality: Infectologist

Rīga Stradiņš University, Faculty of Continuing Education

2003 - 2010

Second Level Professional Higher Education - Medical Doctor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine

2000 - 2003

Professional Education – Nurse

Riga Medical School No.5

1998 - 2000

First Level Professional Higher Education – Legal assistant

Jekabpils Agrobusiness college

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2010-2011 - Course​ "Tiešsaites resursi medicīnā", Rīga Stradiņš University, Faculty of Continuing Education​

Lectured study course

Clinical infectious diseases with the Social Work patients, clients with special medical problems

Infectious Diseases

Infectious Diseases I

Infectious diseases and epidemiology

Infectious Diseases and Tuberculosis

Memberships

2011 - Present
Latvian Association of Infectologists and Hepatologists​

Publications

Research articles​​

Cik aktuāla Latvijā ir ehinokokoze? : praktiski ieteikumi ehinokokozes diagnostikai un ārstēšanai / L.Vīksna, S.Laivacuma, J.Eglīte, M.Madelāne, K.Ābeltiņa, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.36 (2018, jūn./jūl.), 18.-[23.]lpp.

Abstracts​​

Pneumocystis jirovecii pneumonia and colonization in immunocompromised patients / G.Sture, G.Saulite, K.Abeltiņa, B.Rozentale ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 12.lpp.

Endotoxin in serum of HIV infected patients / K.Abeltina, L.Viksna, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 183.lpp.

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, S.Laivacuma, K.Ābeltiņa, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 207.lpp.

Ābeltiņa, Kristīne. Vīrushepatīts C : jaunie diagnostiskie marķieri un imūnģenētiskie parametri / K.Ābeltiņa ; darba vad. L.Vīksna // 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference (Rīga, 2010.g. 17.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 49.-50.lpp. - Kopsav. angļu val.

Contacts

Related news

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff