Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology (Department of Infectology and Dermatology till 2019)

Education and training

2010 - Present

Professional study programme Speciality: Infectologist

Rīga Stradiņš University, Faculty of Continuing Education

2003 - 2010

Second Level Professional Higher Education - Medical Doctor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine

2000 - 2003

Professional Education – Nurse

Riga Medical School No.5

1998 - 2000

First Level Professional Higher Education – Legal assistant

Jekabpils Agrobusiness college

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2010-2011 - Course​ "Tiešsaites resursi medicīnā", Rīga Stradiņš University, Faculty of Continuing Education​

Lectured study course

Clinical infectious diseases with the Social Work patients, clients with special medical problems

Infectious Diseases

Infectious Diseases I

Infectious diseases and epidemiology

Infectious Diseases and Tuberculosis

Memberships

2011 - Present
Latvian Association of Infectologists and Hepatologists​

Publications

Research articles​​

Cik aktuāla Latvijā ir ehinokokoze? : praktiski ieteikumi ehinokokozes diagnostikai un ārstēšanai / L.Vīksna, S.Laivacuma, J.Eglīte, M.Madelāne, K.Ābeltiņa, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.36 (2018, jūn./jūl.), 18.-[23.]lpp.

Abstracts​​

Pneumocystis jirovecii pneumonia and colonization in immunocompromised patients / G.Sture, G.Saulite, K.Abeltiņa, B.Rozentale ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 12.lpp.

Endotoxin in serum of HIV infected patients / K.Abeltina, L.Viksna, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 183.lpp.

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, S.Laivacuma, K.Ābeltiņa, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 207.lpp.

Ābeltiņa, Kristīne. Vīrushepatīts C : jaunie diagnostiskie marķieri un imūnģenētiskie parametri / K.Ābeltiņa ; darba vad. L.Vīksna // 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference (Rīga, 2010.g. 17.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 49.-50.lpp. - Kopsav. angļu val.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff