Skip to main content

Liepājas filiāles bibliotēka ir Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas struktūrvienība. Bibliotēka nodrošina RSU Liepājas filiāles akadēmisko un zinātnisko darbu informācijas resursu un pakalpojumu aspektā, kvalitatīvu informāciju veselības aprūpes jomā.

Liepājas filiāles bibliotēkas krājumā ir 12 000 informācijas avotu vienības. Bibliotēka sniedz lietotājiem iespējas izmantot virkni modernu pakalpojumu un informācijas avotu katalogus. 

Related news