Skip to main content

RSU mācībspēki var pasūtīt informācijas avotus RSU bibliotēkas krājumam, aizpildot pasūtījuma veidlapu Nr. BK-1(4). Parakstītā veidlapa jāiesniedz bibliotēkas Krājuma attīstības un resursu veidošanas nodaļā (G-202) vai jāatstāj Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (G-107) – Bibliotēkas lodziņā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties: Ilze[pnkts]Vitolaatrsu[pnkts]lv.

Informācijas avotu pasūtīšanai izmantojams pasūtīšanas avotu saraksts (skatīt zemāk).

 

RSU bibliotēka būs pateicīga visiem par to grāmatu dāvinājumiem, kuras nepieciešamas lietotāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un studiju procesam, bet pašlaik bibliotēkas krājumā trūkst vai ir nepietiekamā skaitā, vai arī vairs nav pieejamas tirdzniecības tīklos. Informējam arī, ka bibliotēkai nav iespējas iegādāties informācijas avotus par skaidru naudu.

Bibliotēkai nepieciešamo grāmatu saraksts (skatīt zemāk).

 

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja ieteikt iegādāties bibliotēkas krājumā noderīgas grāmatas (vai ieteikt papildināt esošo eksemplāru skaitu). Iegādi izvērtēs un apstiprinās RSU bibliotēkas Krājuma komplektēšanas komisija. Ieteikuma forma paredzēta tikai papildliteratūrai (studiju ieteicamās literatūras pasūtīšanai paredzēta veidlapa BK-1 un to aizpilda studiju kursa vadītājs).

Lai ieteiktu bibliotēkai iegādāties grāmatas, jāaizpilda elektroniski  anketa vai jānosūta ieteikums uz e-pastu  Ilze[pnkts]Vitolaatrsu[pnkts]lv

Ieteikums informācijas resursu papildināšanai bibliotēkas krājumam (ieteikuma anketa).