Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Bibliotēka

Pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai un jaunu pakalpojumu ieviešanai no 2017. gada 21. novembra līdz 5. decembrim RSU bibliotēka veica lietotāju aptauju par RSU bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes novērtējumu. Aptaujā piedalījās 198 respondenti.

Izvērtējot aptaujas rezultātus un ievērojot respondentu vēlmes, jau ir izdarītas šādas izmaiņas:

  • 24/7 režīma ieviešana Brīvpieejas abonementā,
  • Brīvpieejas abonementā grāmatām ar statusu “2 nedēļas” mainīts statuss “mēnesis”,
  • Bibliotēkas Informācijas centrā uzlikti jauni datori,
  • RSU kopš 2018. gada 15. februāra abonēta AMBOSS – medicīnas mācīšanās sistēmas platforma, kas satur interaktīvus medicīnas tematiskos aprakstus, testu jautājumus, kas dod iespēju studējošajiem pārbaudīt savas zināšanas pirms eksāmeniem un ieskaitēm, kā arī multimedijus – attēlus, video, diagrammas. Paredzēta RSU veselības aprūpes virziena studējošajiem, līgums noslēgts par 3000 lietotājiem.

Turpmākās plānotās aktivitātes:

  • grāmatu nodošanas iekārtas iegāde un  izvietošana pie RSU bibliotēkas filiāles – Informācijas centra Latvijas veselības aprūpes speciālistiem,
  • informācijas resursu lietošanas termiņa pagarināšana interneta vidē, studējošo portālā,
  • DFI (daudzfunkcionālās iekārtas) pieejamības nodrošināšana MITC (Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā) ārpus bibliotēkas telpām,
  • informācijas izvietošana Brīvpieejas abonementā par pieejamajām e-grāmatām ne tikai plauktu galos, bet arī attiecīgajās vietās plauktos pieprasītākajās nozarēs,
  • veikt dažu aptaujas anketās norādīto, konkrēto grāmatu nosaukumu piekomplektēšanu. Savukārt, tā kā studējošo ierosinājumu kastītēs un interneta veidlapā līdz šim bijis maz konkrētu ierosinājumu piekomplektēšanai, tad nolemts pie kastītēm novietot informāciju, ka ierosinājumos jānorāda konkrēta informācija par izdevumu (autors/nosaukums/gads),
  • apgaismojuma un gaisa ventilācijas uzlabojumi 2018./19. gadā Brīvpieejas abonementā, 1. stāvā.

Komentārs par ārzemju grāmatu eksemplāru skaitu: grāmatas latviešu valodā ir tik daudzos eksemplāros tāpēc, ka nav nevienas datubāzes ar latviešu grāmatām (atšķirībā no ārzemju studentiem, kam ir pieejamas datubāzes ar grāmatām angļu valodā).