Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Imitējot dzīvību apdraudošas situācijas, kas tiek panākts, izmantojot augstas ticamības pacienta simulatoru, attīstīt ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas palīdzības sniegšanā kritiski slimiem bērniem ambulatorajā praksē un pirmsslimnīcas etapā. Aktīvi līdzdarbojoties starpdisciplinārā komandā, tiks nostiprinātas būtiskākās koncepcijas un sistēmiska pieeja neatliekamo stāvokļu vadībā, kā arī prasmes darbam komandā, sniedzot neatliekamo palīdzību bērniem ambulatori un pirmsslimnīcas etapā.

Tēmas

  • Elpošanas ceļu obstrukcijas
  • Šoka un elpošanas mazspējas atpazīšana
  • Traumas
  • Sirds ritma traucējumi bērnam, novēršana
  • Dzīvības glābšanas pamatprincipi
  • Vaskulārās un intraosālās pieejas, šķidruma un medikamentu ievadīšana asinsritē
  • Ūdens un elektrolītu vielmaiņa bērniem atkarībā no viņu vecuma
  • Medikamenti

pieteikties